Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 90298
Kód EAN: 8594068840132
Kód SÚKL: 15675
Lansoprol Vám byl předepsán, protože trpíte potížemi způsobenými žaludeční kyselinou. Lansoprol Genericon bude léčit Vaše obtíže, protože velmi dobře snižuje množství kyseliny vytvořené ve Vašem žaludku. Je podáván u těchto onemocnění: - Léčba vředů ve Vašem žaludku nebo dvanáctníku, včetně vředů, které jsou vyvolané jinými léky, nazývanými nesteroidní protizánětlivé léky (zkráceně NSAIDs). - Léčení Vašeho jícnu je-li poškozený nebo zanícený. To je onemocnění zvané gastro-ezofageální reflux. - Odstranění bakterie Helicobacter pylori společně s vhodnými antibiotiky na léčbu vředů v žaludku nebo dvanáctníku (eradikační léčba). - Úleva od nepříjemných příznaků, které se často s těmito stavy vyskytují. - Zabránění opětovnému návratu těchto stavů. Lansoprol Genericon je někdy podáván, aby zabránil tvorbě vředu, užíváte-li NSAID. Lansoprol Genericon Vás také zbaví bolesti při pálení žáhy nebo trávicích obtíží. Lansoprol Genericon je někdy podáván pacientům, jejichž žaludek produkuje příliš mnoho kyseliny; to zahrnuje stav nazývaný Zollingerův-Ellisonův syndrom.

Příbalový leták

1/6
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls121569/2012, sukls121616/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

LANSOPROL 15 GENERICON
LANSOPROL 30 GENERICON
enterosolventní tvrdé tobolky
(tvrdé tobolky rozpustné ve střevě k vnitřnímu užití)
(lansoprazolum)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Lansoprol a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lansoprol užívat
3. Jak se přípravek Lansoprol užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Lansoprol uchovávat
6. Další informace


1. CO JE LANSOPROL GENERICON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ?

Lansoprazol patří do skupiny léků nazývaných inhibitory protonové pumpy. Inhibitory protonové
pumpy, jako lansoprazol, snižují množství kyseliny, kterou produkuje Váš žaludek.
Lansoprol Vám byl předepsán, protože trpíte potížemi způsobenými žaludeční kyselinou.

Lansoprol bude léčit Vaše obtíže, protože velmi dobře snižuje množství kyseliny vytvořené ve
Vašem žaludku. Je podáván u těchto onemocnění:
- léčba vředů ve Vašem žaludku nebo dvanáctníku, včetně vředů, které jsou vyvolané jinými léky,
nazývanými nesteroidní protizánětlivé léky (zkráceně NSAIDs);
- léčení Vašeho jícnu je-li poškozený nebo zanícený. To je onemocnění zvané gastroezofageální
reflux;
- odstranění bakterie Helicobacter pylori společně s vhodnými antibiotiky na léčbu vředů v
žaludku nebo dvanáctníku (eradikační léčba);
- úleva od nepříjemných příznaků, které se často s těmito stavy vyskytují;
- zabránění opětovnému návratu těchto stavů.
Lansoprol je někdy podáván, aby zabránil tvorbě vředu, užíváte-li NSAID.
Lansoprol Vás také zbaví bolesti při pálení žáhy nebo trávicích obtíží.
Lansoprol je někdy podáván pacientům, jejichž žaludek produkuje příliš mnoho kyseliny; to
zahrnuje stav nazývaný Zollinger-Ellisonův syndrom.

2/6

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE LANSOPROL
GENERICON UŽÍVAT

Lansoprol neužívejte:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na lansoprazol nebo na kteroukoli další složku přípravku.
Překontrolujte pomocné látky uvedené v bodě 6.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Lansoprol je zapotřebí:
Je důležité upozornit svého lékaře, jestliže máte některý z následujících stavů:
- jestliže trpíte onemocněním jater;
- léčba přípravkem Lansoprol může vést k mírně narůstajícímu riziku infekcí zažívacího traktu,
jako např. infekce mikroorganizmy typu Salmonela a Campylobacter. Jestliže se u Vás během
léčby přípravkem Lansoprol vyskytne průjem, kontaktujte okamžitě svého lékaře, protože léčba
Lansoprolem může být doprovázena malým zvýšením infekčních průjmů.
Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy jako je Lansoprol po dobu delší než 1 rok, můžete mít
mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte svému
lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko
osteoporózy).
U pacientů mladších 18 let (děti) se podávání Lansoprolu nedoporučuje, protože je nutné další
přehodnocení.
Máte-li podstoupit operaci s anestézií (včetně zubních výkonů), informujte před výkonem svého
lékaře, že užíváte přípravek Lansoprol.

Užívání Lansoprolu s jídlem a pitím
Pro dosažení nejlepších výsledků byste měli užívat Lansoprol nejméně 30 minut před jídlem.

Těhotenství a kojení
Jestliže jste těhotná, kojíte nebo existuje možnost, že můžete otěhotnět, poraďte se se svým
lékařem dříve, než začnete tento lék užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U pacientů užívajících Lansoprol se mohou někdy objevit nežádoucí účinky, jako jsou závratě,
točení hlavy, únava, poruchy vidění. Jestliže se u Vás některý z těchto nežádoucích účinků objeví,
měli byste být opatrní, protože Vaše schopnost reagovat může být snížena.
Pokud si nejste s čímkoli jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které v současné době užíváte
nebo jste užíval (a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Zejména informujte svého lékaře, užíváte-li některý z uvedených léků:
- kontraceptivum (léky proti otěhotnění);
- teofylin, který je někdy užíván na léčbu astmatu;
- fenytoin nebo karbamazepin, které jsou někdy užívány na léčbu epilepsie;
- warfarin, což je lék někdy užívaný na ředění krve;
- jiné přípravky na poruchy trávení.

Důležité informace o některých složkách přípravku Lansoprol
Přípravek Lansoprol 15 i 30 obsahují (kromě jiného) neúčinnou pomocnou látku sacharózu. Pokud
Vám někdy lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, informujte o tom svého lékaře dříve, než
začnete tento lék užívat.
3/6


3. JAK SE PŘÍPRAVEK LANSOPROL GENERICON UŽÍVÁ

Tobolky polykejte celé a zapíjejte je vodou. Tobolky nekousejte ani nedrťte, protože to znemožní
jejich správné působení.
Jestliže užíváte přípravek Lansoprol jednou denně, snažte se ho užívat každý den vždy ve stejnou
dobu. Nejlepšího výsledku léčby můžete dosáhnout, pokud budete užívat Lansoprol hned ráno na
lačný žaludek, nejméně 30 minut před jídlem.
Užíváte-li Lansoprol dvakrát denně, měl (a) byste užít první dávku ráno před snídaní a druhou
dávku večer.
Vždy užívejte přípravek Lansoprol přesně tak, jak Vám řekl Váš lékař. Pokud si nejste jistý/á,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklé dávky Lansoprolu pro dospělé jsou uvedeny níže. Někdy Vám Váš lékař může předepsat
jinou dávku.
Máte-li problémy s játry, Váš lékař Vám může předepsat jednu tobolku denně.

Léčba žaludečního vředu:
Doporučená dávka je jedna 30 mg tobolka každý den po dobu 8 týdnů.
Prevence vředů a úleva od příznaků vyvolaných podáváním NSAIDs:
Doporučená dávka je jedna 15 mg nebo 30 mg tobolka každý den po dobu, jakou Vám předepíše
Váš lékař.
Gastroezofageální reflux:
Doporučená dávka je jedna 30 mg tobolka jednou denně po dobu 4-8 týdnů, aby byl vyléčen Váš
jícen a/nebo bylo dosaženo úlevy od příznaků. Váš lékař Vám může předepsat další 15 mg nebo
30 mg tobolku denně, aby se předešlo opětovnému navrácení příznaků.
Dvanáctníkový vřed:
Doporučená dávka je jedna 30 mg tobolka každý den po dobu 4 týdnů. Váš lékař Vám může
předepsat další 15 mg nebo 30 mg tobolku denně, aby se předešlo opětovnému objevení vředu.
Žaludeční a dvanáctníkový vřed vyvolaný NSAID:
Doporučená dávka je jedna 15 mg nebo 30 mg tobolka každý den po dobu 4 nebo 8 týdnů. Váš
lékař Vám může předepsat další 15 mg nebo 30 mg tobolku denně, aby se předešlo opětovnému
objevení vředu nebo příznaků.
Zollinger-Ellisonův syndrom (stav, kdy žaludek produkuje příliš mnoho kyseliny):
Úvodní dávka je dvě 30 mg tobolky každý den. Váš lékař může potom změnit Vaši dávku v
závislosti podle odpovědi na léčbu.
Eradikace bakterie Helicobacter pylori:
Doporučená dávka jsou dvě 30 mg tobolky každý den po dobu 1 týdne v kombinaci s jednou z
následujících tří variant:
- Amoxicilin 1 g 2krát denně + clarithromycin 500 mg 2krát denně.
- Clarithromycin 250 mg 2krát denně + metronidazol 400-500 mg 2krát denně.
- Amoxicilin 1 g 2krát denně + metronidazol 400-500 mg 2krát denně.
Pro další informace si, prosím, přečtěte příbalovou informaci těchto antibiotik.
Váš lékař Vám řekne, jak dlouho bude Vaše léčba Lansoprolem trvat. Neukončujte léčbu dříve,
ani když se Vaše příznaky upraví.
Přečtěte si příbalovou informaci, abyste si připomenul (a), kolik tobolek byste měl (a) užívat a kdy
byste je měl (a) užívat.

Jestliže jste užil (a) více Lansoprolu než jste měl (a)
Jestliže jste užil (a) více Lansoprolu než jste měl (a), nebo někdo z Vašeho okolí užil více
Lansoprolu více než měl (a), poraďte se se svým lékařem.
4/6

Jestliže jste zapomněl (a) užít přípravek Lansoprol
Pokud zapomenete užít dávku, užijte ji hned, jak si to uvědomíte, pokud to není téměř v čase pro
užití další dávky a pokračujte podle předepsaného dávkování. Pokud se tak stane, vynechejte
zapomenutou dávku a následující tobolku užijte v normálním čase. Následující dávku nezdvojujte,
abyste nahradil (a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal (a) užívat Lansoprol:
Léčbu neukončujte dříve, i když se Vaše příznaky zlepší. Vaše onemocnění nemusí být úplně
vyléčeno a může se vrátit, pokud nedokončíte celou léčebnou kúru.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

U dětí nejsou s přípravkem Lansoprol zkušenosti.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Lansoprol nežádoucí účinky, které se ale
nemusí objevit u každého. Jsou obvykle mírné a vymizí, když přestanete tento lék užívat.
Při hodnocení nežádoucích účinků jsou použity následující údaje o frekvenci.
Velmi časté: více než 1 léčený pacient z 10;
časté: méně než 1 z 10, ale více než 1 léčený pacient ze 100;
méně časté: méně než 1 ze 100, ale více než 1 léčený pacient z 1000;
vzácné: méně než 1 z 1000, ale více než 1 léčený pacient z 10000;
velmi vzácné: méně než 1 léčený pacient z 10000, včetně jednotlivých hlášených případů.

Gastrointestinální poruchy
Časté: nevolnost, zvracení, průjem, bolesti břicha, zácpa, větry a pálení žáhy.
Méně časté: sucho v ústech nebo v krku, ztráta chuti k jídlu.
Vzácné: plísňové infekce jícnu, zánět slinivky břišní, zánět jazyka.
Velmi vzácné: zánět tenkého střeva, zánět sliznice dutiny ústní, černé zbarvení jazyka.

Poruchy kůže a podkoží
Časté: vyrážka, kopřivka, svědění.
Vzácné: krvácení do kůže, ztráta vlasů, nadměrné pocení, zarudnutí kůže, vyrážka podobná
kopřivce, modřiny.
Velmi vzácné: mapovité zarudnutí sliznic/kůže (Stevens-Johnsonův syndrom), závažné poškození
kůže (toxická epidermální nekrolýza).

Poruchy nervového systému
Časté: bolest hlavy, závrať.
Vzácné: neklid, ospalost, poruchy spánku, lehké točení hlavy, deprese, halucinace, zmatenost, třes,
pocit necitlivosti, brnění, mravenčení.

Poruchy jater a žlučových cest
Méně časté: změny hodnot jaterních enzymů.
Vzácné: zánět jater, žloutenka (zežloutnutí bělma očí nebo zežloutnutí kůže).

Poruchy ledvin a močových cest
Vzácné: zánět ledvin (pokles objemu nebo změna barvy moči).
5/6

Poruchy krve a lymfatického systému
Vzácné: změny krevního obrazu se snížením počtu krevních destiček, nárůst počtu některých
bílých krvinek (eozinofilie), snížený počet všech krevních buněk, chudokrevnost nebo snížení
počtu všech bílých krvinek.
Velmi vzácné: závažné snížení počtu některých bílých krvinek (agranulocytóza).

Srdeční poruchy
Vzácné: bušení srdce, bolest na hrudi.

Cévní poruchy
Vzácné: hromadění tekutin, především v dolních končetinách (otoky).

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně
Vzácné: bolesti svalů a kloubů.

Oční poruchy a poruchy chuti
Méně časté: poruchy chuti.
Vzácné: poruchy zraku, citlivost na světlo.

Endokrinní poruchy
Velmi vzácné: zvětšení prsní žlázy u mužů, výtok mléka z bradavky.

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání
Časté: únava, pocit "nebýt ve své kůži".
Vzácné: horečka, obtížné dýchání, otok rtů, obličeje, úst.
Velmi vzácné: impotence, alergický šok (vysoká horečka, obtížné dýchání, otok rtů, obličeje, úst).

Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde
Velmi vzácné: zvýšené hodnoty cholesterolu a krevních tuků.

Frekvence neznámá
Pokud užíváte Lansoprol déle než 3 měsíce, mohlo by u vás dojít k poklesu
hladiny hořčíku v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby
svalů, dezorientací, křečemi, závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u vás některý z těchto
příznaků vyskytne, vyhledejte ihned lékaře.
Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař může
rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve vaší krvi.

Následující nežádoucí reakce je velmi závažná, přestože se vyskytuje velmi vzácně. Pokud se u
Vás vyskytne, měl (a) byste rychle vyhledat lékařskou pomoc:
Závažná reakce přecitlivělosti (angioedém): tj. otok obličeje, rtů, jazyka nebo krku nebo obtížné
dýchání nebo polykání.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK LANSOPROL GENERICON UCHOVÁVAT
Žádné zvláštní podmínky uchovávání
6/6
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravek Lansoprol, pokud si všimnete nějakých viditelných známek poškození.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření mají chránit životní
prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Lansoprol obsahuje
Léčivou látkou je: lansoprazolum
Jedna enterosolventní tobolka Lansoprol 15 obsahuje 15 mg lansoprazolu.
Jedna enterosolventní tobolka Lansoprol 30 obsahuje 30 mg lansoprazolu.

Pomocnými látkami jsou:
Zrněný cukr (sacharosa a kukuřičný škrob), sodná sůl karboxymetylškrobu typ A, natrium-lauryl-
sulfát, povidon 40, kalium-oleát, kyselina olejová, hydroxypropylmethylcelulosa, trietyl-citrát,
kopolymer MA/EA 1:1, oxid titaničitý (E 171), mastek, želatina, čištěná voda.
Potisk tobolek obsahuje další následující látky: šelak, propylenglykol, roztok amoniaku 30%,
hydroxid draselný, černý oxid železitý (E 172).

Jak přípravek Lansoprol vypadá a co obsahuje balení
Popis přípravku:
Lansoprol 15
Bílá tvrdá enterosolventní tobolka (velikost 3) s označením L na víčku a s označením 15 na
těle tobolky, obsahující bílé až béžové gastrorezistentní mikropelety.
Lansoprol 30
Bílá tvrdá enterosolventní tobolka (velikost 1) s označením L na víčku a s označením 30 na
těle tobolky, obsahující bílé až béžové gastrorezistentní mikropelety.

Velikost balení:
Lansoprol 15: tobolky jsou baleny v lahvičkách po 7, 14 nebo 28 tobolkách
Lansoprol 30: tobolky jsou baleny v lahvičkách po 7,14 nebo 28 tobolkách

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Genericon s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
TEVA Pharma S.L.U., c/C no. 4 Poligono Industrial Malpica, 50016 Zaragoza, Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26.9.2012


Recenze

Recenze produktu LANSOPROL 15 GENERICON 28X15MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu LANSOPROL 15 GENERICON 28X15MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze