Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Allnature

Vybíráme z naší nabídky

KETONAL 12X100MG Čípek

KETONAL  12X100MG Čípek

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku KETONAL 12X100MG Čípek

1/6
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls221073/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Ketonal
čípky
ketoprofenum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. CO JE PŘÍPRAVEK KETONAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Co je Ketonal
Nesteroidní antirevmatikum, antiflogistikum, analgetikum.
Ketoprofen je nesteroidní antirevmatikum působící proti zánětu, bolesti a zvýšené teplotě. Brání tvorbě
prostaglandinů (tkáňových působků), které se podílejí na vzniku zánětu a bolesti.
K čemu se používá Ketonal
Ketonal (dále také přípravek) je určen k léčbě zánětlivých, degenerativních (z opotřebení kloubních
chrupavek) a metabolických (způsobených poruchou látkové výměny) revmatických onemocnění a ke
zmírnění některých akutních i chronických (vleklých) bolestivých stavů.
Přípravek se používá u těchto onemocnění a stavů:
- revmatoidní artritida (zánětlivé onemocnění kloubů)
- ankylozující spondylitida Bechtěrevova nemoc, psoriatická a reaktivní artritida (zánětlivá
revmatická onemocnění postihující zejména páteř a velké klouby, u psoritické artritidy doprovázená
kožním postižením - psoriázou, u reaktivních artritid vznikající v návaznosti na postižení trávicího
nebo močového systému nebo po infekcích horních cest dýchacích)
- dna, pseudodna (onemocnění kloubů zapříčiněné poruchou látkové výměny a vylučování kyseliny
močové)
- artrózy (nezánětlivá onemocnění kloubů)
- bolestivé stavy při mimokloubním (extraartikulárním) revmatismu, např. zánět šlachy (tendinitida),
zánět tíhového váčku (bursitida) a zánět pouzdra ramenního kloubu (kapsulitida ramene)
- pooperační bolesti a otoky
1. Co je přípravek Ketonal a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ketonal používat
3. Jak se přípravek Ketonal používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Ketonal uchovávat
6. Další informace
2/6
- bolestivá menstruace (primární dysmenorrhoea)
- bolesti nádorového původu
- poúrazové bolesti.
Ketonal mohou užívat dospělí a mládež od 15 let.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK KETONAL
POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Ketonal:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ketoprofen nebo na kteroukoli další složku tohoto léčivého
přípravku
jestliže máte v anamnéze astma, kopřivku (svědivou vyrážku) nebo reakce alergického typu vyvolané
ketoprofenem nebo podobně působícími látkami, jako jsou jiná nesteroidní antirevmatika nebo kyselina
acetylsalicylová
jestliže trpíte těžkým srdečním selháním
jestliže trpíte aktivním vředem žaludku či duodena, krvácením trávicího traktu nebo pokud se u vás tyto
obtíže vyskytly v minulosti
jestliže se u vás vyskytlo v minulosti krvácení nebo proděravění trávicího traktu v souvislosti s léčbou
nesteroidními antirevmatiky
jestliže máte sklon ke krvácení
jestliže trpíte těžkou poruchou ledvin
jestliže trpíte těžkou poruchou jater
jestliže jste v posledním trimestru těhotenství
jestliže máte v anamnéze zánět konečníku nebo krvácení z konečníku.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ketonal je zapotřebí
Svého lékaře informujte o všech zdravotních problémech, které máte nebo které jste měl/a v minulosti,
zvláště jestliže:
jste v minulosti měla/a poruchy trávicího traktu (může se projevit ulcerózní kolitida nebo Crohnova
choroba)
máte poruchy srážlivosti krve
máte poruchu funkce ledvin nebo jater
máte vysoký krevní tlak (hypertenzi) a/nebo mírné až středně těžké srdeční selhání, periferní arteriální
chorobu nebo mozkovou arteriální chorobu
máte cukrovku nebo vysoké hladiny cholesterolu v krvi
máte infekční chorobu
užíváte jakékoli jiné léky
pijete 3 nebo více alkoholických nápojů každý den nebo kouříte cigarety
je u Vás plánován velký chirurgický zákrok
jste starší osoba - musíte pečlivě sledovat a hlásit výskyt jakýchkoli neobvyklých příznaků (zvláště
krvácení do trávicího traktu), zejména na počátku léčby
jste mladší 15 let.
Používání ketoprofenu může zhoršit ženskou plodnost, proto se jeho používání u žen usilujících o otěhotnění
nedoporučuje.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některá léčiva mohou změnit způsob, jakým ketoprofen funguje. Prosím, informujte svého lékaře o
všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez
lékařského předpisu.
nepoužívejte ketoprofen spolu s dalšími nesteroidními antirevmatiky nebo kyselinou acetylsalicylovou
účinky léků proti vysokému krevnímu tlaku a léků usnadňujících tvorbu moči (diuretika - tablety na
odvodnění) mohou být při současném užívání s ketoprofenem oslabeny
3/6
riziko poruchy funkce ledvin je vyšší u pacientů užívajících diuretika, pentoxifylin, ACE inhibitory nebo
antagonisty angiotensinu II (léky používané hlavně na snížení vysokého krevního tlaku)
účinky léčiv proti epilepsii a cukrovce mohou být při současném užívání s ketoprofenem zesíleny
riziko krvácení je zvýšeno při současném užívání ketoprofenu a léčiv, která léčí nebo brání tvorbě
krevních sraženin, jako je warfarin (antikoagulancia), kortikosteroidy nebo protidestičkové léky
riziko krvácení je zvýšeno u pacientů užívajících léky proti depresi (ze skupiny selektivních inhibitorů
zpětného vychytávání serotoninu)
pokud se spolu s ketoprofenem užívají srdeční glykosidy, lithium, cyklosporin, takrolimus nebo
methotrexát, může být vylučování těchto látek sníženo a jejich škodlivé účinky zesíleny
účinek mifepristonu může být oslaben, pokud se používá spolu s nesteroidními antirevmatiky.
Nesteroidní antirevmatika se nesmějí užívat 8 až 12 dní po použití mifepristonu
probenecid může zpomalit vylučování ketoprofenu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Pokud během léčby
otěhotníte, navštivte svého lékaře co nejdříve.
Těhotenství
Během prvních šesti měsíců těhotenství se ketoprofen smí používat pouze po pečlivém uvážení lékaře, pokud
očekávaný přínos léčby převáží nad možnými riziky pro plod.
Ketoprofen nesmíte používat během posledních třech měsíců těhotenství, protože nesteroidní antirevmatika
mohou způsobit vážné problémy nenarozenému dítěti nebo komplikace při porodu.
Kojení
Nedoporučuje se používat ketoprofen, pokud kojíte.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U některých pacientů mohou nesteroidní antirevmatika způsobit točení hlavy, závrať, malátnost a rozostřené
vidění. Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky objeví, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.
3. JAK SE KETONAL UŽÍVÁ
Vždy používejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem. Bez porady s lékařem neměňte dávky a nepřerušujte používání přípravku.
Neurčí-li lékař jinak, používá se 1-2 čípky denně.
Jednotlivé přípravky obsahující ketoprofen lze na doporučení lékaře kombinovat, ale nesmí být překročena
maximální denní dávka 200 mg ketoprofenu. Léčbu velmi bolestivých stavů může lékař zahájit injekcemi.
Přípravek je možné po poradě s lékařem kombinovat i s krémem obsahujícím ketoprofen.
V závislosti na druhu onemocnění a celkovém zdravotním stavu pacienta může lékař snížit dávku na 100 mg.
U pacientů s poruchou ledvin nebo jater může lékař upravit dávkování.
Čípky se po vyjmutí z obalu (hliníkové folie) zavádějí do konečníku.
Jestliže jste použil/a více přípravku Ketonal, než jste měl/a
Předávkování se může projevit nevolností, zvracením, bolestmi v nadbřišku, zvracením krve, černou stolicí
(přítomnost natrávené krve), poruchami vědomí, útlumem dýchání, křečemi, sníženou činností a selháním
ledvin.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl/a použít Ketonal
4/6
Pokud zapomenete použít přípravek, použijte jej, jakmile si vzpomenete. Mezi jednotlivými dávkami musí
být minimální časový odstup 4 hodin. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a dávku zapomenutou.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Ketonal nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Některé nežádoucí účinky mohou být závažné. Pokud zaznamenáte kterýkoli z následujících nežádoucích
účinků, přestaňte lék užívat a ihned se obraťte na svého lékaře:
sípání, drtivá bolest na hrudi, náhlá dušnost
mdloby
zežloutnutí kůže nebo bělma očí (žloutenka)
snížení tvorby moči
kožní vyrážka, svědění, otok, silná malátnost nebo potíže s dechem
svědění, zarudlá, oteklá, zpuchýřovatělá, bolestivá nebo olupující se kůže
otok rukou, kotníků, nohou, obličeje, očí, hrdla nebo jazyka
potíže s polykáním nebo dýcháním
náhlá těžká bolest hlavy
jednostranná slabost
citlivost na sluneční světlo
bolesti břicha
zvracení krve nebo tmavých zrn barvy kávy
tmavá, dehtovitá stolice nebo krvavý průjem
tvorba modřin.
Pokud se u Vás vyskytne vyrážka nebo zvonění v uších, kontaktujte svého lékaře.
Jestliže během léčby tímto lékem zaznamenáte jakékoli změny Vašeho zdravotního stavu, ihned to oznamte
svému lékaři.
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
Časté (vyskytují se u více než 1 ze 100, ale méně než 1 z 10 pacientů)
dyspepsie (nepohoda v žaludku po jídle), pocit nevolnosti, bolesti břicha, zvracení
Při dlouhodobé léčbě, zejména vysokými dávkami, byla častěji hlášena tvorba vředů, krvácení do
trávicího traktu a proděravění trávicího traktu.
Méně časté (vyskytují se u více než 1 z 1000, ale méně než 1 ze 100 pacientů)
bolesti hlavy, točení hlavy, ospalost
průjem, zácpa, plynatost, zánět žaludku
kožní vyrážky, svědění
edém (celkový otok), únava.
Vzácné (vyskytují se u více než 1 z 10 000, ale méně než 1 z 1000 pacientů)
anémie (snížený počet krevního barviva a červených krvinek)
vředy v ústech, peptický vřed
mravenčení nebo necitlivost
poruchy vidění (rozostřené vidění)
zvuky, např. zvonění v uších
astma
5/6
poruchy jater spojené se žloutenkou (zežloutnutí kůže a bělma očí) a zánět jater (hepatitida)
přibývání na váze.
Četnost není známa (z dostupných údajů nelze určit):
nedostatek bílých krvinek vedoucí k horečce, bolestem v krku, častějším infekcím
nízký počet krevních destiček
selhání kostní dřeně
anafylaktické reakce (potíže s dýcháním, točení hlavy)
změny nálady
křeče
změny vnímání chutí
srdeční selhání
vysoký krevní tlak
rozšíření cév
dechové potíže se sípáním nebo kašlem, dušnost (obtížné dýchání), zejména u pacientů alergických na
kyselinu acetylsalicylovou a jiná nesteroidní antirevmatika, zánět nosní sliznice
krvácení do trávicího traktu (zvracení krve nebo tmavé granule vypadající jako kávová zrna nebo černá
stolice)
reaktivace různých střevních chorob (ulcerózní kolitidy, Crohnovy choroby, enteropatie), krvácení do
trávicího traktu, proděravění stěny střeva
zvýšená citlivost kůže na sluneční světlo
vypadávání vlasů
kopřivka (svědivá vyrážka)
otok zejména na obličeji a v hrdle
bulózní kožní reakce včetně Stevens-Johnsonova syndromu (vytvoření puchýřů), toxická epidermální
nekrolýza (vyrážka, začervenalá kůže, puchýře na rtech, v očích nebo ústech, olupování kůže, horečka),
exfoliativní dermatitida (kožní choroba zahrnující odlupování kůže)
akutní selhání ledvin, intersticiální nefritida (zánět ledvin), nefritický syndrom (souhrn příznaků
charakterizujících zánět ledvin), abnormální výsledky testů ledvin.
V místě aplikace čípku (rektum) se mohou objevit příznaky podráždění, pálení, svědění, zánětu včetně
krvácení z konečníku.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK KETONAL UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Ketonal nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené naobalu. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,
jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Ketonal obsahuje
Účinná látka: ketoprofenum (ketoprofen).
Pomocné látky: ztužený tuk, střední nasycené triacylglyceroly.
6/6
Jak přípravek Ketonal vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: bílé čípky.
Vnitřní obal: Al strip.
Vnější obal: krabička.
Velikost balení: 12 čípků po 100 mg.
Dostupnost
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko.
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o.,
Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
27.7.2011
Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz