Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

KEPLAT 7X20 MG Léčivá náplast

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 48424

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 48424
Kód EAN: 4987188571071
Kód SÚKL: 18966
Co je přípravek Keplat a k čemu se používá Keplat se používá k léčbě bolestí a poúrazových (posttraumatických) zánětů, výronů a pohmožděnin.

Příbalový leták

sp. zn. sukls272419/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

KEPLAT
20 mg
léčivá náplast
(ketoprofenum)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné
příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím co nejdříve svému lékaři
nebo lékárníkovi.V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek KEPLAT a k čemu se
používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete
přípravek KEPLAT používat
3. Jak se přípravek KEPLAT používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek KEPLAT uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK KEPLAT A K ČEMU
SE POUŽÍVÁ
KEPLAT je léčivá náplast o ploše 70 cm2 tělové
barvy s flexibilní krycí tkaninou. Adhezivní
strana je pokryta plastickou fólií. KEPLAT se
používá k léčbě bolesti a zánětu u
posttraumatických (poúrazových) stavů, výronů
a pohmožděnin včetně bolestí svalů, ztuhlosti,
bolestí kloubů a bederní páteře.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST,
NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK KEPLAT
POUŽÍVAT

2.1 NEPOUŽÍVEJTE přípravek KEPLAT:
- Nepoužívejte přípravek při známé
přecitlivělosti na ketoprofen, tiaprofenovou
kyselinu, fenofibrát (léky snižující
cholesterol), krémy na opalování nebo
parfémy
- Jestliže trpíte alergií (hypersenzitivitou) na
nesteroidní antiflogistika (NSAID, např.
acylpyrin, ibuprofen apod..) nebo na
kteroukoli další složku přípravku KEPLAT
- Jestliže u Vás acylpyrin nebo jiné NSAID
způsobují astmatické záchvaty, dýchací potíže,
rýmu či vznik nosních polypů (výrůstků
v nose) kopřivku, otoky očních víček či rtů,
- Jestliže trpíte nebo jste někdy v minulosti
trpěli žaludečním vředem/krvácením nebo
máte anamnézu gastrointestinálních
(žaludečních) vředů
- Jestliže máte astma
- Jestliže trpíte závažným srdečním
selháváním,
- Jestliže se u Vás vyskytuje onemocnění
jater nebo ledvin
- Jestliže máte sklon ke snadné tvorbě modřin
či krvácení nebo máte poruchu krevní
srážlivosti/krvácivosti nebo pokud jste
léčen(a) léky upravujícími srážlivost krve
- Jestliže jste v posledním trimestru
těhotenství (viz odstavec 2.4)
- U dětí do 12 let
Náplast není určena k aplikaci na otevřené
rány nebo na kůži s chorobnými změnami,
jako je ekzém, akné, dermatitida, zánět či
infekce jakékoli povahy, ani na sliznice
tělních otvorů.

Okamžitě přerušte používání přípravku
KEPLAT, jestliže zpozorujete výskyt jakékoli
kožní reakce včetně reakce po současném
podání s přípravky obsahujícími oktokrylen
(oktokrylen, přidávaný pro pro oddálení
degradace způsobené světelným zářením
(fotodegradace), je jedna z pomocných látek
různých kosmetických a hygienických
produktů, například šampónů, vod po holení,
sprchových gelů a pěn do koupele, pleťových
krémů, rtěnek, krémů proti vráskám,
odličovačů a laků na vlasy).V průběhu léčby a 2 týdny po ní se nesmí léčená
místa vystavovat slunečnímu záření ani
ultrafialovému záření solária.

2.2 Zvláštní opatrnosti při použití přípravku
KEPLAT je zapotřebí:
- Jestliže trpíte alergiemi nebo alergie máte
v anamnéze, obzvláště při současném
používání dalších léků proti bolesti, proti
horečce nebo jiných NSAID.
- Trpíte-li Crohnovou chorobou nebo ulcerózní
kolitidou, chronickou dyspepsií či máte-li v
anamnéze průduškové astma.
- Trpíte-li onemocněním jater, ledvin anebo
srdeční chorobou
- Máte-li problémy se zadržováním tekutiny
v těle.
- Zvýšené pozornosti musí dbát i starší pacienti,
neboť starší osoby jsou všeobecně náchylnější
ke vzniku vedlejších účinků.

Vystavení oblastí léčených přípravkem
KEPLAT slunečnímu záření (i za
polojasného či mírně podmračeného počasí)
nebo ultrafialovému záření může navodit
potenciálně závažné kožní reakce
(fotosenzitizace). Je tedy nutné následující:
- v průběhu léčby a 2 týdny po ní chránit
léčené oblasti oděvem, aby se zabránilo
riziku fotosenzibilizace
- po každé aplikaci přípravku KEPLAT je
nutné důkladné umytí rukou
Při vzniku jakékoli kožní reakce po použití
přípravku KEPLAT musí být léčba okamžitě
přerušena.

Dlouhodobé nebo opakované používání
přípravku může způsobit senzibilizaci
(přecitlivělost).

2.3 Vzájemné působení s dalšími léčivými
přípravky:
Vzájemné působení je nepravděpodobné,
protože při aplikaci přípravku na kůži je jeho
koncentrace v krevním seru nízká.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka
o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou
dostupné bez lékařského předpisu.
Zvláště pak upozorněte svého lékaře, pokud
užíváte metotrexát, přípravky snižující
srážlivost krve, některé léky na snížení krevního
tlaku nebo srdeční potíže, antidiabetika (tablety
proti cukrovce) nebo lithium.

2.4 Těhotenství a kojení:
Přípravek KEPLAT se nesmí používat během
posledních 3 měsíců těhotenství.
Přípravek KEPLAT by se neměl užívat během
prvního a druhého trimestru těhotenství ani v
období kojení, pokud to není nezbytně nutné.
V těchto případech se před užitím přípravku
KEPLAT obraťte na svého lékaře.
O přestupu ketoprofenu do mateřského mléka
není dostatek informací. Ketoprofen není
doporučen kojícím matkám.

2.5 Řízení dopravních prostředků a
obsluha strojů:
Přípravek KEPLAT může ovlivnit
schopnost řídit motorová vozidla a
obsluhovat stroje neboť může vyvolávat
závratě a ospalost.

2.6 Důležité informace o některých ze
složek přípravku KEPLAT:
Źádné.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK KEPLAT
POUŽÍVÁ
Vždy používejte KEPLAT přesně podle
pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí: přiložte pouze jednu náplast denně,
pokud Vám lékař nedoporučí jinak,
Mladiství: ve věku 12 až 18 let podle pokynů
lékaře.
Nepoužívejte u dětí do 12 let.
Náplast se přiloží na bolestivou oblast a denně
se mění.
Před přiložením náplasti postiženou oblast
umyjte a osušte. Z náplasti sejměte ochrannou
fólii a adhezivní část přiložte přímo na
pokožku.
Pokud náplast přikládáte na klouby s vysokou
pohyblivostí, jako je loket nebo koleno, , lze
na ohnutý kloub použít obvaz, který náplast
udrží na místě.

Instrukce pro aplikaci
1) Přeložte náplast v polovině v místě, kde je
perforací rozdělena plastová fólie.

2) Přiložte přeloženou náplast na čisté a suché
místo na těle, které Vás nejvíce bolí.

3) Odlepte polovinu fólie u perforovaného kraje,
přiložte náplast lepivou plochou a uhladte ji na
ošetřované místo

4) Odstraňte druhou polovinu fólie stejným
způsobem a uhlazením celou náplast přilepte na
ošetřované místo.


Náplast NIKDY nežvýkejte ani nepolykejte.

3.1 Trvání léčby:
Podle doporučení lékaře, avšak nikoli
déle než 14 dnů.

3.2 Jestliže jste použil(a) více přípravku
KEPLAT, než jste měl(a):
Pokud jste použil(a) více přípravku KEPLAT,
než Vám bylo doporučeno, okamžitě se obraťte
na svého lékaře nebo lékárníka.
Dosud nebyl hlášen žádný případ
předávkování.

3.3 Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek
KEPLAT:
Nemějte obavy a aplikujte přípravek KEPLAT,
jakmile si vzpomenete; poté pokračujte
v normálním dávkování. NEZDVOJUJTE
následující dávku, abyste nahradil(a)
vynechanou dávku.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i
přípravek KEPLAT nežádoucí účinky, které se
však nemusí vyskytnout u každého.

Byly hlášeny lokalizované kožní reakce na
přípravek KEPLAT v místech aplikace, jako
například:

- Četnost není známa (nelze z dostupných údajů
určit): zarudnutí, pocit pálení, svědění,
alergické kožní reakce, kožní reakce po
vystavení slunečnímu záření, bulózní ekzém,
kopřivka nebo puchýře

V souvislosti s místním podáním
ketoprofenu byly hlášeny následující nežádoucí
účinky:

Poruchy imunitního systému
- Četnost není známa (nelze z dostupných
údajů určit): anafylaktický šok (kdy dochází
k těžké alergické reakci způsobující dušnost
doprovázené otokem obličeje a úst),
angioedém, hypersenzitivní reakce

Onemocnění kůže a podkožní tkáně
-Zřídka lokální kožní reakce jako zarudnutí,
ekzém a pocity pálení
-Výjimečně kožní reakce jako
fotosenzibilizace a kopřivka. Výjimečně se
vyskytly případy závažnějších reakcí jako
bulózní nebo flyktenulární ekzém, který se
může šířit nebo generalizovat.

Onemocnění ledvin a močových cest
- Zcela výjimečně případy zhoršení
předchozí nedostatečné funkce ledvin.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků
vyskytne v závažné míře nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků,
které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo
lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK KEPLAT
UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte přípravek KEPLAT v původním
obalu, aby byl chráněn před světlem.
Doba použitelnosti výrobku po otevření obalu
jsou 3 měsíce (na vyhrazené místo si
poznamenejte datum, kdy balení poprvé
otevřete).
Po vytažení náplasti z obalu pečlivě
otevřenou stranu sáčku uzavřete, aby byly
zbývající náplasti chráněny před světlem.
Nepoužívejte přípravek KEPLAT po
uplynutí doby použitelnosti, která je
uvedena na krabičce, nebo déle než 3
měsíce po prvním otevření balení.
Doba použitelnosti se vztahuje na přípravek
v nenačatém a správně uchovávaném balení.


6. DALŠÍ INFORMACE
6.1 Co přípravek KEPLAT obsahuje:
Léčivou látkou je ketoprofenum 20 mg
v jedné náplasti.
Pomocnými látkami jsou kopolymer styren-
isopren-styren, polyisobuten 1200000,
polyisobuten, glycerol ester hydrogenované
kalafuny, zink-stearát, tekutý parafin, tkaná
polyesterová vrstva, silikonizovaná
pegoterátová vrstva.
6.2 Jak přípravek KEPLAT vypadá a co
obsahuje toto balení:
KEPLAT je léčivá náplast tělové barvy o ploše
70 cm2 s pružnou vnější krycí vrstvou.
Adhezivní vrstva je chráněna vrstvou z umělé
hmoty.
1 balení obsahuje sáček se 7 náplastmi nebo s 2
náplastmi nebo 2 sáčky se 2 náplastmi
v každém sáčkuNa trhu nemusí být všechny
velikosti balení.

6.3 Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Držitel rozhodnutí o registraci
Hisamitsu UK LTD, 500 Chiswick High Road,
Londýn, W4 5RG, Velká Británie
Zodpovědnost za propuštění šarže
Penn Pharmaceutical Services LTD, Tredegar,
Gwent, NP22 3AA, Velká Británie
Tato příbalová informace byla naposledy
schválena: 8.3.2013

Recenze

Recenze produktu KEPLAT 7X20 MG Léčivá náplast

Diskuze

Diskuze k produktu KEPLAT 7X20 MG Léčivá náplast

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám