Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Allnature

Vybíráme z naší nabídky

JODID 100 100 Tablety

JODID 100  100 Tablety

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku JODID 100 100 Tablety


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Jodid 100
tablety
kalii iodidum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Jodid 100 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Jodid 100 používat
3. Jak se přípravek Jodid 100 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Jodid 100 uchovávat
6. Další informace
1. CO JE JODID 100 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Jodid 100 se užívá při prevenci zvětšení (strumy) a poruchy činnosti štítné žlázy z nedostatku jodu ve všech věkových skupinách a zejména pak v těhotenství, během kojení, u uměle živených kojenců (neobsahuje-li mléčná nebo další výživa dostatečný jodový přídavek) a během dospívání. Dále se užívá při léčbě již přítomné strumy z nedostatku jodu u všech věkových skupin.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK JODID 100 UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Jodid 100
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku
jestliže máte zvýšenou činnost štítné žlázy
dva měsíce před plánovanou léčbou radiojodem
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Jodid 100 je zapotřebí
Přípravek by se neměl užívat, jestliže máte dostatečný přívod jodu v potravě (nad 150 g jodu denně).
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Bez porady s lékařem neužívejte současně jiné přípravky s obsahem jodu (např. některé
multivitaminové přípravky s minerály). Nadbytek jodu omezuje účinek léčby zvýšené funkce
štítné žlázy (např. karbimazolem, propycilem). Vychytávání jodu štítnou žlázou je blokováno
perchlorátem a thiokyanátem (při koncentraci přes 5 mg/dl v krvi je zastaveno).
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
V průběhu těhotenství a kojení je potřeba jodu zvýšena. Dostatečný přísun jodu (200 g/den) je tedy obzvláště důležitý. Jod je vylučován do mateřského mléka.V průběhu těhotenství a kojení by neměly být podávány velmi vysoké dávky jodu v důsledku vysoké citlivosti štítné žlázy plodu a novorozence na jod. Výjimkou je vysoká dávka jodu v případě radiační nehody nebo havárie. O dávkování a délce podávání přípravku vždy rozhodne lékař.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Jodid neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Jodid 100
Přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se
svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK JODID 100 UŽÍVÁ
Vždy užívejte používejte přípravek Jodid 100 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Vždy určí předepisující lékař dle věkové skupiny a dalších okolností.
Prevence strumy při nedostatku jodu:
Obvyklá dávka u kojenců a dětí je 50 100 g jodu/den (1/2 až 1 tableta přípravku Jodid 100). Dospívající a dospělí užívají obvykle 100 200 g jodu/den (1 až 2 tablety přípravku Jodid 100). V průběhu těhotenství a kojení je doporučená dávka 100 200 g jodu/den (1 až 2 tablety přípravku Jodid 100)
Léčba strumy:
Doporučená dávka pro novorozence a děti je 100 200 g /den (1 2 tablety
přípravku Jodid 100). U dospívajících a dospělých je doporučená dávka 200 g /den
(2 tablety přípravku Jodid 100).
Tablety je vhodné zapít tekutinou. Novorozencům a kojencům se tablety podávají rozdrcené
nebo rozpuštěné v malém množství čaje. Preventivní i léčebné dávky tablet Jodidu 100 se
užívají obvykle po dobu několika měsíců až jednoho roku. V určitých případech se užívají
celoživotně. Vždy je však nutné, aby užívání tablet přípravku Jodid bylo doporučeno a
sledováno lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Jodid 100 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky se při dodržování doporučeného dávkování neočekávají. Pouze při výskytu větších autonomních ložisek ve štítné žláze nelze vyloučit při denních dávkách 150 g a vyšších vznik hypertyreózy (zvýšené funkce štítné žlázy).
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK JODID 100 UCHOVÁVAT
Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek Jodid 100 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do:
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Jodid 100 obsahuje
Léčivou látkou je kalii iodidum (jodid draselný)
Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, mikrokrystalická celulóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, celulózový prášek, monohydrát laktózy
Jak přípravek Jodid 100 vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety přípravku Jodid 100 jsou téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenou hranou, dělící rýhou
na obou stranách a označením EM 33 na jedné straně.
Držitel rozhodnutí o registraci :
Merck KGaA, Darmstadt, Německo
Výrobce:
Merck KGaA, Darmstadt, Německo
Merck KGaA & Co. Werk Spittal, Spittal / Drau, Rakousko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
16.1.2009
Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz