Moje srdcovky

Úvodní strana » Domácnost a zvířata » Chovatelské potřeby » Veterinární přípravky na předpis

IVOMEC 0.6% A.U.V. PRM 5KG

Kód výrobku: 258438

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace IVOMEC 0.6% A.U.V. PRM 5KGSouhrn údajů o přípravku
1.Název přípravku
IVOMEC 0,6% prm. a. u. v.
2.Kvalitativní a kvantitativní složení

Ivermectinum 6 g v 1 kg
Pomocné látky: Hydrogenoricinomacrogolum 2000, Antioxidanty: Butylhydroxyanisolum, Propylis gallas, Acidum citricum anhydricum, Propylenglycolum; Fine ground corncob (jemně drcený kukuřičný klas)
3.Léková forma

Medikovaný premix

4.Farmakologické vlastnosti

Farmakodynamika (mechanismus účinku)

Ivermektin patří do třídy makrocyklických laktonových endektocidů, které mají specifický mechanismus účinku. Látky se selektivně váží na glutamát. vstupy chloridových kanálů, k  vazbě dochází v nervových vláknech a svalových buňkách. Tato vazba vede k vzestupu permeability buněčné membrány pro chloridové ionty s hyperpolarizací nervů nebo svalových buněk, výsledkem je paralýza a smrt parazita.
Látky této třídy mohou také vzájemně ovlivňovat  ostatní ligandy chloridových kanálů, makrocyklické laktony mají nižší afinitu k  savčím chloridovým kanálům a neurotransmiteru gamma-aminomáselné kyselině (GABA).
Bezpečnost látek této třídy je charakterizována tím, že savci nemají glutamat-chloridové kanály, makrocyclické laktony mají nízkou afinitu k jiným ligandům chloridovým kanálům a nesnadno pronikají hematoencefalickou barierou.

Farmakokinetika

Maximální koncentrace v plazmě
Po podání krmiva obsahujícího 2 ppm ivermektinu značeného tritiem prasatům v doporučené dávce od 0,1 mg/kg/den, byla plazmová koncentrace celkového ivermektinu 29,7 ppb. , 21. den byly průměrné plasmové koncentrace pod 0,1ppb.
Exkrece: délka vylučování a cesta
Po krmení prasat krmivem s obsahem 2ppm ivermektinu značeného tritiem v doporučené dávce 0,1mg/kg/den byla v játrech nejvyšší průměrná hladina residuí přijaté látky 237,1ppb, následoval tuk, ledviny a svalovina s 207,2, 116,8 a 57,5 ppb. Z těchto tkání během 21 dní po ukončení podávání látky byla nejvyšší průměrná hladina ivermektinu v tuku. Sedmý den po ukončení aplikace byly průměrné celkové hladiny residuí v játrech, tuku, ledvinách a ve svalovině 10,7, 18,0, 3,1 a 2,5 ppb. Svalovina obsahovala obecně nejméně residua ivermektinu. Odpověď radioaktivní dávky v exkretech odebraných 7. den aplikace a 21. den po ukončení její aplikace byla 95,6 až 105,7%. Z moče bylo vytěženo pouze 0,1 až 0,3% radioaktivity, zbytek byl nalezen ve feces. Většina tritiem značeného ivermektinu se vyloučila během 3 dnů od ukončení podávání látky.
5.Klinické údaje:
5.0. Cílový druh zvířat

Prase

5.1. Indikace

IVOMEC 0,6% premix účinně potlačuje šíření následujících parazitů prasat, pokud je podáván v krmivu tak, aby byla zajištěna doporučená dávka 0,1 mg ivermektinu na kg živé hmotnosti denně po dobu 7 dní.

Gastrointestinální nematody
Ascaris suum ( dospělci a larvy L4)
Hyostrongylus rubidus ( dospělci a larvy L4)
Oesophagostomum spp. ( dospělci a larvyL4)
Strongyloides ransomi (dospělci)*
Ascarops strongylina (dospělci)
Plicnivky
Metastrongylus spp. (dospělci)

Ledvinové nematody
Stephanurus dentatus (dospělci, larvy L4)
Strongyloides ransomi
Vši
Haematopinus suis
Svrab
Sarcoptes scabiei var. suis

* IVOMEC 0,6% premix podávaný březím prasnicím před porodem účinně zabrání přenosu S.ransomi mlékem z prasnic na selata.

5.2.Kontraindikace

Nepoužívat pro žádné jiné živočišné druhy z důvodu vážných nežádoucích účinků včetně výskytu fatálních reakcí u psů.
5.3.Nežádoucí účinky

Nebyly pozorovány žádné vedlejší účinky, pokud je prasatům přípravek podáván v doporučené dávce.
5.4.Speciální opatření při používání

Zvláštní opatření nejsou požadována.


5.5.Používání v průběhu gravidity a laktace

U chovných zvířat nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky ve vztahu k fertilitě nebo zabřezávání při používání doporučených hladin ivermektinu.
5.6.Interakce s jinými veterinárními léčivými přípravky a další formy interakce

Nebyla pozorována inkompatibilita s jinými, běžně používanými přípravky.
5.7.Dávkování a způsob podávání

Pro zajištění disperze se přípravek smíchá nejprve s vhodným množstvím krmiva před zamícháním do hotové krmné směsi.
Přípravek může být míchán i do granulovaného krmiva za předpokladu, že peletování párou nepřesáhne 10 sekund při teplotě do 85°C.
Doporučená dávka je 100g ivermektinu/kg živé hmotnosti po dobu 7 dní v krmivu. Vhodné množství premixu v gramech na tunu kompletního krmiva může být vypočítáno následovně:

potřebné množství přípravku v kg na tunu kompletní krmné směsi =
= [0,1 x průměrná ž. hm. ( v kg)] : [6 x průměrný denní příjem krmiva (v kg)]
Prasata v období růstu
Doporučená dávka 100g/kg živé hmotnosti denně po 7 dní se získá, pro prasata o hmotnosti do 40 kg, zamícháním 333g premixu na tunu kompletního krmiva. Ivermektin musí být do krmiva dobře zamíchán a zkrmován kontinuálně po dobu 7 dní. Tam kde se používá regulovaný krmný program nebo jsou prasata krmena krmivem s vyšším podílem proteinu, může průměrný denní příjem krmiva u prasat s živou hmotností 40 kg a více klesnout pod 5%.
Pro prasata vážící 40 kg a více se zamíchá 400g premixu na tunu kompletní krmné směsi.
Dospělá prasata
Doporučená dávka pro dospělá prasata vážící přes 100 kg živé hmotnosti se dosáhne důkladným zamícháním 1,67 kg IVOMEC 0,6% premix pro prasata na tunu krmiva. Výsledné medikované krmivo se zkrmuje v množství 1 kg na 100 kg živé hmotnosti po dobu 7 dní jako část individuální dávky. Tam, kde se zkrmuje medikovamé krmivo jako část krmné dávky, doporučuje se podávat ivermektinem medikované krmivo jako první. Po té co je zkonzumováno, podá se zbytek denní krmné dávky. Toto se opakuje po dobu 7 dní.

Skupiny prasat se ošetřují během 7 po sobě jdoucích dnů po přemístění do čistých kotců. Pokud není možný turnusový zástav, doporučuje se zahájit program tlumení parazitóz ošetřením všech prasat v chovu.
U prasat, která přicházejí do styku se zamořeným stájovým prostředím, půdou nebo pastvinou, si reinvaze mohou vyžádat opětovné ošetření.
Protože ivermektin nepůsobí na roztoče okamžitě, je třeba zabránit jejich přenosu na neošetřená zvířata nebo do čistých zařízení. Obecně platí, že by se prasata neměla převádět do čistých kotců ani dostávat do styku s neošetřenými prasaty minimálně týden po ukončení ošetření.
Ivermektin nepůsobí na vajíčka vší, jejichž vývoj trvá až tři týdny. Proto si jejich tlumení může vyžádat opětovné ošetření.

5.8Předávkování

IVOMEC Premix podávaný prasatům v hladinách 5x vyšších než doporučená dávka 0,1 mg ivermektinu na kg živé hmotnosti po dobu 21 dní (trojnásobek doporučené délky léčby) nezpůsobil nežádoucí účinky ve vztahu k léčbě.
Nejsou určena žádná antidota.

5.9. Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Bližší informace jsou poskytnuty výše.

5.10.Ochranné lhůty

Maso: prasata vážící více než 100 kg 12 dnů
prasata vážící méně než 100 kg 3 dny

5.11.Speciální bezpečnostní opatření, která mají dodržovat osoby aplikující přípravek zvířatům

Při manipulaci s přípravkem je zakázáno kouřit a jíst .
Po použití umýt ruce mýdlem a vodou.
Jen pro zvířata.
6.Farmaceutické údaje

6.1.Inkompatibilita

Žádná inkompatibilita nebyla zaznamenána.
6.2.Doba použitelnosti

2 roky, po zamíchání do krmiva 3 měsíce.

6.3.Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Chraňte před dětmi.

6.4.Druh obalu a velikost balení

1 x 5 kg; vícevrstvé papírové pytle s vnitřní polyethylenovou vrstvou.
Bez vnějšího přebalu.

6.5.Držitel rozhodnutí o registraci
MERIAL
29 avenue Tony Garnier
690 07 Lyon
Francie

6.6.Zvláštní opatření pro likvidaci nespotřebovaného přípravku nebo odpadového materiálu
Obaly léčiv a jakékoli zbytky přípravků se bezpečně likvidují podle platných právních předpisů v České republice.
VYSOCE NEBEZPEČNÉ PRO RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHY. Je třeba se vyvarovat se kontaminace vodních toků přípravkem nebo použitými obaly.
7.Další informace
7.1.Registrační číslo:
98/447/93-C

7.2.Datum registrace a datum prodloužení registrace
26.5.1993; 19.6.1998; 18. 6. 2003.

7.3 Datum poslední revize textu:
8. 9. 2005

7.4. Podmínky dodávání veterinárního léčivého přípravku majiteli zvířat:
Pouze na předpis veterinárního lékaře

Informace o produktu

Kód výrobku: 258438
Kód EAN:
Kód SÚKL: 9999498

Recenze

Recenze IVOMEC 0.6% A.U.V. PRM 5KG

Diskuze

Diskuze IVOMEC 0.6% A.U.V. PRM 5KG

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám