Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: FARCO-PHARMA GMBH, KOLN
Kód výrobku: 21502
Kód EAN: 4025252335829
Kód SÚKL: 62392
Držitel rozhodnutí: FARCO-PHARMA GMBH, KOLN

Příbalový leták

1/2
Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls191879/2012

Příbalová informace

Informace pro použití, čtěte pozorně!

Instillagel
Gel (sterilní)

Složení:
100 ml gelu obsahuje:
Lidocaini hydrochloridum monohydricum 2,090 g
Chlorhexidini digluconas 0,052 g
Methylis parahydroxybenzoas 0,063 g
Propylis parahydroxybenzoas 0,026 g

Pomocné látky:
Hyetelosa
Propylenglykol
Roztok hydroxidu sodného 5 mol/l na úpravu pH
Čištěná voda

Gel v předplněných stříkačkách s obsahem 6 nebo 11 ml, balené po 10 kusech.

Farmakoterapeutická skupina: lokální anestetika (látky k místnímu znecitlivění).

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Farco-Pharma GmbH
D-50670 Köln
Německo

Terapeutické indikace
Instillagel je sterilní a sterilně zabalený kluzný prostředek ve stříkačkách z umělé hmoty na
jedno použití (6 a 11 ml) s lokálně anestetickým, dezinfekčním a antibakteriálním účinkem.
Zajistí hladké zavedení katétrů a nástrojů.
Lidokain má lokálně znecitlivující účinek, chlorhexidin v kombinaci s hydroxybenzoáty působí
usmrcení bakterií, čili brání zavlečení infekce a likviduje přítomné bakterie.
Kluzný prostředek, dezinficiens a lokální anestetikum např. ke katetrizacím, sondážím,
rovněž při operacích, při všech formách endoskopií, výměně píštělových katétrů, intubacích,
také při zavádění umělého dýchání; k předcházení iatrogenních poranění na konečníku a
tračníku. Vhodné rovněž v pediatrii.
Sterilní jednoúčelová stříkačka s 6 ml Instillagelu může být nasazena v pediatrii, u žen a v
dalších indikacích, například při výměně píštělových katetrů.
11 ml dávka by měla být nasazena při sondáži, katetrizaci a endoskopii mužské močové
trubice, protože toto množství kluzného prostředku odpovídá objemu mužské močové trubice.

Kontraindikace
Hypersenzitivita na léčivé látky (anestetika amidového typu, chlorhexidin a alkylbenzoáty) nebo
kteroukoliv pomocnou látku nebo nečistoty.
Silně krvácející léze
2/2


Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Instillagel může mít mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Lidokain by se měl používat opatrně u pacientů užívajících antiarytmika (léky užívané při
poruchách srdečního rytmu).

Dávkování a způsob podání
Jestliže lékař nepředepíše jinak:
a) Katetrizace a sondáž močové trubice: Po obvyklém očištění ústí močové trubice pomalu
instilovat 6 nebo 11 ml Instillagelu, u mužů žalud krátkodobě komprimovat, než nastoupí
lokálně anestetický účinek.
b) Cystoskopie: K bezbolestnému a sterilnímu zavedení instrumentů musí být celá močová
trubice včetně vnějšího svěrače potažena kluzným filmem a znecitlivěna. K tomu je
zapotřebí instilovat 11 ml, v případě potřeby dodatečně 6 - 11 ml.
V oblasti sulcus coronarius je založena na penis svorka.
c) V ostatních oblastech instilovat 6, popř. 11 ml přípravku. Plný lokálně anestetický a
antibakteriální účinek nastoupí za 5-10 minut.

Zvláštní upozornění
V prvním trimetru těhotenství by se Lidokain měl používat pouze v nutném případě.
Dosud není známo, jestli Lidokain přestupuje do mateřského mléka, a proto by se cca 12 hodin
po jeho použití nemělo kojit.
Přípravky obsahující lokální anestetika by se měly používat opatrně u pacientů se srdeční
slabostí, jaterní insuficiencí a epileptiků.

Nežádoucí účinky.
Při použití v oblasti poranění sliznice většího rozsahu a silně krvácejících lézí může dojít vlivem
lokálního anestetika lidokainu k poklesu krevního tlaku, zpomalení pulsu, křečím, šoku,
bezvědomí.
Lékař rozhodne o případných nutných terapeutických opatřeních.
Léčba spočívá ve zvládnutí křečí a zajištění adekvátního přísunu kyslíku, v případě potřeby
kardiopulmonální resuscitace.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25oC.

Datum poslední revize textu: 5.12.2012

Recenze

Recenze produktu INSTILLAGEL GEL 10X6ML(STŘ.)

Diskuze

Diskuze k produktu INSTILLAGEL GEL 10X6ML(STŘ.)

Přidat nový příspěvek do diskuze