Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Allnature

Vybíráme z naší nabídky

GARASONE OPH+AUR/GTT SOL 1X5ML

GARASONE OPH+AUR/GTT SOL 1X5ML

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku GARASONE OPH+AUR/GTT SOL 1X5ML

1/4
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls131985/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Garasone
oční/ušní kapky, roztok
gentamicini sulfas, betamethasoni natrii phosphas
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Garasone a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Garasone používat
3. Jak se přípravek Garasone používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Garasone uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK GARASONE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Garasone, oční/ušní kapky obsahuje kombinaci dvou léčivých látek, kortikosteroidu a
antibiotika. Betamethason je kortikosteroid účinný v léčbě otoků, zarudnutí a svědění. Gentamicin je
aminoglykosidové antibiotikum se širokým spektrem účinku, používané v léčbě infekcí.
Přípravek Garasone, oční/ušní kapky se používá k léčbě otoků, zarudnutí a svědění, které provázejí
některá oční onemocnění, včetně alergických nebo infekčních (prokazatelně infekčních nebo při
podezření na infekci).
Přípravek Garasone, oční/ušní kapky se používá k léčbě chorobných stavů v oblasti zevního
zvukovodu, jako jsou stavy spojené s alergiemi nebo infekcemi.
Přípravek je určen pro děti od 8 let, dospívající a dospělé.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
GARASONE POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Garasone
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na betamethason nebo gentamicin nebo na kteroukoli
další složku přípravku Garasone či jiný steroidní protizánětlivý lék
- jestliže trpíte infekcí oka způsobenou virem herpes simplex (opar), nebo jinou virovou infekcí
oka
- jestliže trpíte mykotickou infekcí oka nebo ucha
- jestliže trpíte vakcinií nebo planými neštovicemi
- jestliže Vám bylo z oční rohovky odstraněno jakékoli cizí těleso (např. těleso, jenž do oka
proniklo při jeho poranění)
2/4
- jestliže nosíte měkké kontaktní čočky (podobně jako u ostatních očních přípravků s obsahem
benzalkonium-chloridu)
- jestliže máte odstraněný nebo prasklý bubínek
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Garasone je zapotřebí
Garasone, oční/ušní kapky nejsou určeny pro injekční podání ani pro užívání ústy.
Lék je nutno uchovávat mimo dosah a dohled dětí a domácích zvířat.
Poraďte se se svým lékařem, pokud se Váš stav nezlepší ani po týdnu, nebo pokud se dokonce zhorší.
Možná budete potřebovat ještě další léky anebo zcela jiný typ léčby.
Dříve, než začnete Garasone, oční/ušní kapky používat, informujte svého lékaře nebo lékárníka
v případě, že trpíte jakýmkoli zdravotním problémem. K problémům, o nichž byste je měli především
informovat, patří: šedý oční zákal, zelený oční zákal (nebo výskyt zeleného zákalu u rodičů či
sourozenců), herpetické infekce oka nebo jakékoli jiné oční infekce, tuberkulóza oka nebo cukrovka
(diabetes).
Sdělte rovněž lékaři, zda používáte kontaktní oční čočky.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zejména informujte
o užívání kortikosteroidů nebo antibiotik.
U přípravku Garasone, oční/ušní kapky nejsou dosud žádné interakce známé.
Těhotenství a kojení
Jestliže jste těhotná, anebo si myslíte, že můžete být těhotná, anebo kojíte, poraďte se se svým
lékařem dříve, než začnete používat přípravek Garasone, oční/ušní kapky.
Těhotné a kojící ženy mají přípravek používat jen ve výjimečných případech podle rozhodnutí lékaře,
poněvadž bezpečnost a účinnost přípravku pro těhotné a kojící ženy nebyla dosud prokázána.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Z důvodu možnosti krátkodobého snížení ostrosti zraku po podání očních kapek se doporučuje
neprovádět okamžitě činnosti vyžadující ostré vidění včetně řízení motorových vozidel a obsluhy
strojů.
Přípravek Garasone obsahuje benzalkonium-chlorid
Benzalkonium-chlorid může způsobit dráždění očí. Vyvarujte se kontaktu přípravku s měkkými
kontaktními čočkami. Odstraňte kontaktní čočky před aplikací a počkejte nejméně 15 minut před
opětovným nasazením. Benzalkonium-chlorid odbarvuje měkké kontaktní čočky, je dráždivý a může
způsobit kožní rekace.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK GARASONE POUŽÍVÁ
Vždy používejte přípravek Garasone, oční/ušní kapky přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Nepředávejte Garasone, oční/ušní kapky
nikomu dalšímu pro léčbu jiných onemocnění; Váš lékař předepsal lék pouze Vám a pouze pro léčbu
současného konkrétního onemocnění. Nepoužívejte lék častěji ani po delší dobu, než Vám lékař
doporučil. Pokud Vám Váš lékař předepsal přípravek Garasone, oční/ušní kapky pro léčbu očního
onemocnění, nepodávejte ho do uší a naopak.
3/4
Je mimořádně důležité udržovat lék ve sterilním stavu a zabránit jeho kontaminaci. Špička aplikátoru
očních či ušních kapek se nesmí dostat do kontaktu s jakýmkoli povrchem, včetně povrchu oka či
ucha nebo okolních tkání. Po použití se lahvička musí vždy dobře uzavřít.
Oční podání:
Dávkování i dobu léčby určí lékař individuálně podle věku a charakteru Vašeho očního onemocnění.
Obvyklá dávka je 1 2 kapky, vkapávané do spojivkového vaku postiženého oka 3krát 4krát denně.
V akutní fázi možno frekvenci podávání zvýšit na 2 kapky v intervalu 1 2 hodin, po zlepšení stavu
je možno frekvenci podávání snižovat.
Před podáním léku musíte buď zaklonit hlavu dozadu, nebo si lehnout na záda. Dívejte se směrem
nahoru. Ukazovákem odtáhněte dolní víčko postiženého oka, abyste vytvořili malý váček. Do něj pak
aplikujte předepsaný počet kapek a oko pomalu zavřete. Okem ani prudce nemrkejte, ani je nemněte.
Oko nechte zavřené asi jednu minutu, aby se roztok dostal do co nejtěsnějšího kontaktu s jeho
podrážděnými oblastmi. Poté můžete přebytečné množství roztoku z okolí oka odstranit jemnou
tkaninou.
Ušní podání:
Dávkování i dobu léčby určí lékař individuálně podle charakteru Vašeho ušního onemocnění.
Jako počáteční dávka se doporučuje vkapávat 3 4 kapky 2krát až 4krát denně.
Před podáním léku zevní zvukovod pečlivě vyčistěte. Poté si buď lehněte, nebo nakloňte hlavu tak,
aby postižené ucho, do něhož budete kapky aplikovat, směřovalo vzhůru. Nevsunujte aplikátor až do
ucha. Vkápněte do ucha předepsaný počet kapek. Setrvejte v téže poloze ještě několik minut, aby
aplikované kapky mohly proniknout až do nejspodnější části zevního zvukovodu.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Garasone, než jste měl(a)
Přípravek Garasone, oční/ušní kapky by měl být používán výhradně v dávkách předepsaných lékařem.
Pokud omylem aplikujete větší množství léku nebo jej budete používat po delší dobu, než je
předepsáno, kontaktujte svého lékaře. Pokud omylem Garasone, oční/ušní kapky polknete, vyhledejte
okamžitě lékařskou pomoc.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Garasone
Pokud zapomenete použít dávku léku tak, jak je předepsáno, aplikujte ji ihned, jakmile je to možné, a
pak se opět vraťte k pravidelnému dávkovacímu schématu.
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Garasone
O ukončení léčby musí rozhodnout Váš lékař.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Garasone, oční/ušní kapky nežádoucí účinky, které
se ale nemusí vyskytnout u každého.
K nežádoucím účinkům, které se mohou vyskytnout při léčbě přípravkem Garasone, oční/ušní kapky
patří: krátkodobý pálivý pocit po aplikaci, zvýšený nitrooční tlak, zelený oční zákal (glaukom),
poškození očního nervu, zhoršené vidění, tvorba šedého zákalu (katarakty), opožděné hojení ran,
tvorbu puchýřků u katarakty po chirurgickém zákroku, návrat oční infekce způsobenou patogeny
včetně Herpes simplex, zánět oka nebo proděravění bulbu, rozšířené zorničky, svislé oční víčko
(ptóza).
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
4/4
5. JAK PŘÍPRAVEK GARASONE UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí
Přípravek Garasone, oční/ušní kapky nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na
krabičce a na lahvičce za Použitelné do: a EXP
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Garasone obsahuje
- Léčivými látkami jsou: gentamicini sulfas (odp. gentamicinum 3,0 mg), betamethasoni natrii
phosphas 1,316 mg (odp. betamethasonum 1,0 mg) v 1 ml
- Pomocnými látkami jsou: dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát
hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát natrium-citrátu, dekahydrát tetraboritanu sodného,
dihydrát dinatrium-edetátu, chlorid sodný, benzalkonium-chlorid, čištěná voda.
Jak přípravek Garasone vypadá a co obsahuje toto balení
Čirý, bezbarvý až světle žlutý roztok.
Polyethylenová lahvička o obsahu 5 ml
Držitel rozhodnutí o registraci
SP Europe, Brusel, Belgie
Výrobce
Schering-Plough Labo N.V., Heist-op-den-Berg, Belgie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
30.11.2011
Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz