Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Allnature

Vybíráme z naší nabídky

FOTIL 1X5ML Oční kapky, roztok

FOTIL  1X5ML Oční kapky, roztok

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku FOTIL 1X5ML Oční kapky, roztok

1/4
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls45544/2008, sukls45545/2008
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
FOTIL
FOTIL FORTE
oční kapky, roztok
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři.
Obsah příbalové informace
1. Co je přípravek Fotil a Fotil Forte a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fotil a Fotil Forte užívat
3. Jak se přípravek Fotil a Fotil Forte užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Fotil a Fotil Forte uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK FOTIL A FOTIL FORTEA K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Tento přípravek je určen pro léčby dospělých pacientů postižených glaukomem a glaukomem
kombinovaným se zvýšením nitroočním tlakem tak, kde se vyžaduje kombinovaná terapie
s timololem a pilokarpinem.
Kombinací pilokarpinu a timololu v jedné kapce dojde ke snížení nitroočního tlaku. Působení
pilokarpinu a timololu na snižování tlaku je zprostředkováváno prostřednictvím různých
mechanismů a navzájem se zesiluje. Timolol snižuje množství tekutiny vytvářené v oku a
pilokarpin zlepšuje odtok tekutiny z oka. Po vkápnutí očních kapek Fotil a Fotil forte do oka
dojde k poklesu zvýšeného stejně jako normálního nitroočního tlaku bez ohledu na to, zda je
provázen glaukomem či nikoliv.
Fotil a Fotil forte se obvykle používají pro úvodní léčbu glaukomu.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FOTIL A FOTIL
FORTE UŽÍVAT
Pečlivě dodržujte všechna doporučení lékaře. Mohou se lišit od obecných informací uvedených v této
příbalové informaci.
2/4
Neužívejte oční kapky Fotil a Fotil Forte:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na pilokarpin, timolol nebo na jiné pomocné látky
obsažené v přípravku
- jestliže máte astma nebo jiné plicní nemoci,
- jestliže máte srdeční potíže, určité poruchy srdečního rytmu způsobené narušením síňovo-
komorového převodu, nebo nízkou tepovou frekvenci
- jestliže máte akutní zápal rohovky
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Riziko výskytu nežádoucích účinků obecných nebo očních se zvyšuje, je-li přípravek používán
současně s léky snižujícími krevní tlak nebo ovlivňujících tepovou frekvenci či intenzitu stahů
srdce. Tento typ léků smí být používán souběžně jenom, pokud to lékař považuje za nezbytné.
Těhotenství a kojení
Fotil a Fotil forte se může užívat během těhotenství a kojení jen tehdy, je-li to nezbytně nutné.
Před použitím přípravku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Zúžení zornice vyvolané podáním přípravku Fotil a Fotil forte působí obtíže při adaptaci na tmu.
Řídit motorové vozidlo za tmy je třeba velmi opatrně!
Důležité informace o některých složkách přípravku Fotil a Fotil Forte
Přípravek obsahuje benzalkonium-chlorid. Může způsobit dráždění očí.
Vyvarujte se kontaktu přípravku s měkkými kontaktními čočkami.
Odstraňte kontaktní čočky před aplikací a počkejte nejméně 15 minut před opětovným
nasazením.
Zakaluje měkké kontaktní čočky.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK FOTIL A FOTIL FORTE UŽÍVÁ
Fotil a Fotil forte užívejte přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jisti jak přípravek
používat, poraďte se s Vaším lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka je jedna kapka
aplikovaná dvakrát denně do spojivkového vaku postiženého oka.
Přípravek není určen pro léčbu dětí.
Jestliže jste použil/a více přípravku Fotil a Fotil Forte, než jste měl/a
V případě předávkování se poraďte s lékařem.
Pokud by byl přípravek náhodně požit dítětem, ihned vyhledejte lékaře.
3/4
Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek Fotil a Fotil Forte
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Jako u všech léku se i u Fotilu nebo Fotilu forte mohou vyskytnou nežádoucí účinky, i když
nejsou pozorovány u každého.
Časté nežádoucí účinky (postihující 1 až 10 pacientů ze 100):
Bolest hlavy, přechodné řezání a štípání v oku, podráždění, bolest oka, spasmus (stažení)
řasnatého tělíska, překrvení spojivek, neostré vidění, bolest hlavy v oblasti spánku a za očima a
navozená myopie (krátkozrakost), snížená ostrost zraku ve špatném osvětlení (v důsledku zúžení
zornic).
Méně časté nežádoucí účinky (postihující 1 až 10 pacientů z 1000):
Deprese, znecitlivění rohovky, tečkovitý zánět rohovky, nevolnost, slabost.
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10000)
Halucinace (vidění či slyšení věcí, které neexistují), zmatenost, úzkost, slabost, parestézie
(poruchy čití), městnavé srdeční selhání, poruchy srdečního rytmu, nízký krevní tlak, odchlípení
sítnice, ztuhlost duhovky a cysty duhovky, přechodný zákal čočky (při dlouhodobém používání),
syndrom suchého oka, alergický zánět víčka a spojivky a dermatitida (zánět kůže) víčka, náhlé
zúžení průdušek (zejména u pacientů s astmatem a srdečním selháváním), astmatický záchvat,
ucpaný nos, průjem, slinění, bolest v trávicím traktu, pocení.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000):
Anorexie, retroperitoneální fibróza (zmnožení vaziva v břišní dutině), bolest končetin, impotence.
Oko postižené glaukomem se může během dlouhodobého užívání stát na Fotil a Fotil forte
rezistentním (odolným). Nicméně riziko, že se vyvine odolnost vůči kombinovaným očním
kapkám, je menší než stejné riziko u jiných přípravků pro léčbu glaukomu, které obsahují jedinou
léčivou látku.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK FOTIL A FOTIL FORTE UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě 2 - 8 C, lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
4/4
Po prvním otevření lahvičky (1 měsíc): Uchovávejte při teplotě do 25C .
Přípravek Fotil a Fotil Forte nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Fotil a Fotil Forte obsahuje
Fotil, oční kapky, roztok
- Léčivou látkou je pilokarpin-hydrochlorid 20mg/ml a timolol-maleinát 6,84 mg/ml,
odpovídající 5,00 mg/ml timololu.
- Dalšími složkami přípravku jsou chlorid benzalkonia, monohydrát kyseliny citronové,
dihydrát citrátu sodného, hypromelosa, a voda pro injekce.
Fotil forte, oční kapky, roztok
- Léčivou látkou je pilokarpin-hydrochlorid 40mg/ml a timolol-maleinát 6,84 mg/ml,
odpovídající 5,00 mg/ml timololu.
- Pomocnými látkami přípravku jsou benzalkonium-chlorid, monohydrát kyseliny
citronové, dihydrát natrium-citrátu, hypromelosa a voda na injekci.
30 kapek odpovídá 1 ml přípravku.
Jak přípravek Fotil a Fotil Forte vypadá a co obsahuje toto balení
Průhledná LDPE lahvička s kapátkem, modrý PE uzávěr.
Velikost balení: 5 ml
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
SANTEN OY
Niittyhaankatu 20
FI-33720 Tampere
Finsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
10.11. 2010
Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz