Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

FORTECORTIN 4 30X4MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 48204

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 48204
Kód EAN: 8594059861399
Kód SÚKL: 52335
Fortecortin 4 je indikován u revmatických onemocnění jako jsou revmatoidní artritida, Stillova nemoc, seronegativní spondartritidy (psoriatická, Reiterův syndrom, reaktivní artritidy), revmatická horečka, akutní záchvat dny; difúzních onemocnění pojiva: systémový lupus erythematodes, polymyositis, dermatomyositis, periarteriitis nodosa, arteriitis obliterans, arteriitis temporalis, polymyalgia rheumatica, některých forem sklerodermie, Sjögrenova syndromu; u těžkých forem alergických reakcí: lékové alergie, akutní exacerbace astma bronchiale (průduškové astma), agioneurotický Quinckeho edém, Henoch-Schönleinova hemoragická kapilarotoxikóza, těžké alergické reakce po pokousání hmyzem a uštknutí jedovatými hady, těžké akutní i chronické alergické a zánětlivé nemoci v oblasti ORL, nemoci oka a jeho žláz; u těžkých kožních chorob: kontaktní dermatidida, těžké formy lupénky, exfoliativní dermatitida, erythema exsudativum multiforme, pemphigus vulgaris, impetigo herpetiforme, mycosis fungiodes, erythrodermie, generalizované neurodermatitidy aj.; u těžkých hematologických (krevních) onemocnění: dřeňové útlumy, autoimunní trombocytopenie a hemolytická anémie; u maligních (zhoubných) onemocnění: lymfatická leukemie, lymfomy, pomocná léčba při zevním ozáření a aplikaci cytostatik s výrazným protizvracivým účinkem, zmírnění obtíží u inoperabilních nádorů; u některých onemocnění trávicího ústrojí: ileitis terminalis Crohn, colitis ulcerosa, autoimunní formy chronického zánětu jater; u nefrotického syndromu způsobeného lipoidní nefrózou, kolagenózou či alergickými nefritidami; v pneumologii u některých nemocných s pokročilou chronickou obstrukční chorobou bronchopulmonální, plicní sarkoidózou, plicní vaskulitidou, alergických alveolitid, idiopatickou intersticiální fibrózou; v endokrinologii u těžkých forem subakutní tyreoiditidy (zánětu štítné žlázy) De Quervainova typu, endokrinní oftalmopatie; u sterility z imunologických příčin; u imunoalteračních a některých zánětlivých onemocnění v neurologii: myastenia gravis, sclerosis multiplex (roztroušená skleróza), syndrom Guillain-Barré, intraokulární neuritis, periferní paréza n. facialis (obrna lícního nervu). Přípravek mohou užívat dospělí, děti i mladiství, výdej je vázán na lékařský předpis.

Příbalový leták

 
sp.zn.sukls145738/2017 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Fortecortin 4  

dexamethasonum 

                                                                             tablety 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

 

protože 

obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je Fortecortin 4 a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fortecortin 4 užívat  

3. 

Jak se přípravek Fortecortin 4 užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Fortecortin 4 uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Fortecortin 4  a k čemu se používá 

 
Fortecortin 4 je indikován u revmatických onemocnění, jako jsou revmatoidní artritida, Stillova nemoc, 
seronegativní spondartritidy (psoriatická, Reiterův syndrom, reaktivní artritidy), revmatická horečka, 
akutní  záchvat  dny;  difúzních  onemocnění  pojiva:  systémový  lupus  erythematodes,  polymyositis, 
dermatomyositis,  periarteriitis  nodosa,  arteriitis  obliterans,  arteriitis  temporalis,  polymyalgia 
rheumatica, některých forem sklerodermie, Sjögrenova syndromu; u těžkých forem alergických reakcí: 
lékové  alergie,  akutní  exacerbace  astma  bronchiale (průduškové  astma),  angioneurotický  Quinckeho 
edém,  Henoch-Schönleinova  hemoragická  kapilarotoxikóza,  těžké  alergické  reakce  po  pokousání 
hmyzem a uštknutí jedovatými hady, těžké akutní i chronické alergické a zánětlivé nemoci v oblasti 
ORL, nemoci oka a jeho žláz; u těžkých kožních chorob: kontaktní dermatitida, těžké formy lupénky, 
exfoliativní  dermatitida,  erythema  exsudativum  multiforme,  pemphigus  vulgaris,  impetigo 
herpetiforme,  mycosis  fungoides,  erytrodermie,  generalizované  neurodermatitidy  aj.;  u  těžkých 
hematologických (krevních) onemocnění: dřeňové útlumy, autoimunní trombocytopenie a hemolytická 
anémie;  u  maligních  (zhoubných)  onemocnění:  lymfatická  leukemie,  lymfomy.  Dexamethason  se 
používá  jako  pomocná  léčba  při  zevním  ozáření  a  aplikaci  cytostatik  s výrazným  antiemetickým 
účinkem, pro zmírnění obtíží u inoperabilních nádorů; u některých onemocnění trávicího ústrojí: ileitis 
terminalis Crohn, colitis ulcerosa, autoimunní formy chronického zánětu jater; u nefrotického syndromu 
způsobeného  lipoidní  nefrózou,  kolagenózou  či  alergickými  nefritidami;  v pneumologii  u  některých 
nemocných  s pokročilou  chronickou  obstrukční  chorobou  bronchopulmonální,  plicní  sarkoidózou, 
plicní  vaskulitidou,  alergických  alveolitid,  idiopatickou  intersticiální  fibrózou;  v endokrinologii  u 
těžkých  forem  subakutní  tyreoiditidy  (zánětu  štítné  žlázy)  De  Quervainova  typu,  endokrinní 
oftalmopatie;  u  sterility  z imunologických  příčin;  u  imunoalteračních  a  některých  zánětlivých 
onemocnění  v neurologii:  myastehnia  gravis,  sclerosis  multiplex  (roztroušená  skleróza),  syndrom 
Guillain-Barré, intraokulární neuritis, periferní paréza n. facialis (obrna lícního nervu). 
 
Přípravek mohou užívat dospělí, děti i dospívající. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. 

 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fortecortin 4  užívat  

 
Neužívejte přípravek Fortecortin 4  

-  jestliže  jste  alergický/á  (přecitlivělý/á)  na  dexamethason  nebo  na  kteroukoli  další  složku 

přípravku. 

 
Upozornění a opatření 
 
Před užíváním přípravku Fortecortin 4 informujte svého lékaře, pokud: 
 

-  máte onemocnění jater nebo ledvin, 
-  máte vysoký krevní tlak nebo onemocnění srdce, 
-  máte diabetes mellitus (cukrovka) nebo výskyt cukrovky v rodině, 
-  máte osteoporózu (řídnutí kostí), zvláště pokud jste žena po menopause, 
-  jste měl/a svalovou slabost při léčbě tímto nebo jiným kortikosteroidem v minulosti, 
-  máte zvýšený nitrooční tlak (glaukom) nebo výskyt glaukomu v rodině, 
-  máte žaludeční (peptický) vřed, 
-  máte duševní potíže nebo duševní onemocnění, které se zhoršilo při léčbě tímto typem léku, 
-  máte epilepsii, 
-  máte migrény, 
-  máte sníženou funkci štítné žlázy, 
-  máte parazitární infekci, 
-  máte tuberkulózu, 
-  máte růstovou poruchu, 
-  máte infekční onemocnění postihující celé tělo, 
-  víte, že podstoupíte očkování, zvláště živými očkovacími látkami, 
-  máte příznaky syndromu nádorového rozpadu, jako jsou svalové křeče, svalová slabost, 

zmatenost, ztráta nebo poruchy zraku a dušnost, v případě že trpíte zhoubným onemocněním 
krve. 

-  si nejste jistý/á, zda se Vás výše uvedené body týkají, poraďte se se svým lékařem nebo 

lékárníkem, než začnete přípravek Fortecortin 4 užívat. 

Pokud se u vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře. 
Pokud se u Vás během užívání tohoto přípravku objeví infekce, měl/a byste informovat svého lékaře. 
Informujte, prosím, každého lékaře nebo stomatologa, že v současné době užíváte kortikosteroid nebo 
že jste užíval/a kortikosteroid v nedávné době. 
  
Dexamethason a virové infekce  
Během užívání tohoto typu léku byste neměl/a přijít do kontaktu s osobou, která má plané neštovice, 
pásový opar nebo spalničky, pokud jste tato onemocnění ještě neprodělal/a. Pokud byste onemocněl/a 
těmito chorobami, byla by nutná specializovaná léčba. Pokud si myslíte, že jste přišel/přišla do kontaktu 
s těmito onemocněními, měl/a byste informovat svého lékaře. Měl/a byste také informovat svého lékaře, 
zda jste tato onemocnění prodělal/a a zda jste byl/a proti těmto chorobám v minulosti očkován/a. 
 
Nepřerušujte léčbu bez porady s lékařem (výjimku tvoří objevení se krve ve stolici). Náhlé přerušení 
dlouhodobé  léčby  vyvolá  závažné  nebezpečí  poruchy  hormonální  rovnováhy.  Přípravek  se  užívá 
dlouhodobě. Během léčby budete muset pravidelně absolvovat lékařské prohlídky, včetně laboratorních 
kontrol a očního vyšetření. Během léčby se doporučuje omezit v potravě kuchyňskou sůl, vhodné jsou 
potraviny s vysokým obsahem draslíku (ovoce, zelenina) a bílkovin.  
 
Další léčivé přípravky a Fortecortin 4 
 

Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval/a 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Účinky přípravku Fortecortin 4 a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. 
 
Fortecortin 4 ovlivňuje účinky léků snižujících srážení krve (např. warfarinu), léků snižujících hladinu 
krevního cukru a léků snižujících krevní tlak. Fortecortin 4 zvyšuje nežádoucí účinky močopudných 
látek vyplavujících draslík z organizmu, což může vést ke zvýšení toxicity glykosidových kardiotonik 
(Digoxin)  používaných  pro  léčbu  poruch  srdečního  rytmu.  Fortecortin  4  zvyšuje  nežádoucí  účinky 
fenytoinu a protizánětlivých léků. Účinnost přípravku Fortecortin 4 zvyšují hormonální antikoncepční 
přípravky  a  sulfonamidy.  Při  současném  užívání  nesteroidních  protizánětlivých  léků  (přípravky 
používané  u  většiny  kloubních  onemocnění  s protibolestivým  účinkem  (indometacin,  ibuprofen, 
diklofenak aj.)) hrozí zvýšené nebezpečí krvácení v trávicím traktu. Ketokonazol a itrakonazol mohou 
zesilovat účinek přípravku Fortecortin 4. Antacida (léky pro léčbu překyselení žaludku) mohou snižovat 
účinky přípravku Fortecortin 4.  
Některé léky mohou zvyšovat účinky Fortecortinu 4, a pokud tyto léky používáte (včetně některých léků 
na HIV: ritonavir, kobicistat), Váš lékař může rozhodnout, že je třeba Vás pečlivě sledovat. 
Váš  lékař  má  být  proto informován  o  všech  lécích,  které  v  současné  době  užíváte,  a to  na  lékařský 
předpis i bez něj. Bez porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem Fortecortin 4 žádné volně 
prodejné léky. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte 
Fortecortin 4. 
 
Těhotenství a kojení 
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Během těhotenství, zvláště v prvních třech měsících by mělo být k léčbě přistoupeno až po pečlivém 
zvážení poměru nutnosti a rizika léčby. Při dlouhodobé léčbě nelze vyloučit poruchy růstu plodu a při 
užívání během  posledního trimestru těhotenství hrozí pro plod nebezpečí poruchy vývoje nadledvin. 
Glukokortikoidy přecházejí do mateřského mléka. Při používání vyšších dávek nebo při dlouhodobé 
léčbě se doporučuje kojení přerušit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Nejsou k dispozici žádné důkazy, že Fortecortin 4 narušuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. To 
platí také pro práci bez pevné opory. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku: Fortecortin 4 obsahuje monohydrát laktosy a 
sacharosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než 
začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
3. 

Jak se přípravek Fortecortin 4  užívá 

 
Vždy užívejte přípravek Fortecortin 4  přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování závisí na typu a závažnosti onemocnění a na odpovědi na léčbu u každého pacienta. Obecně 
jsou  podávány  relativně  vysoké  úvodní  dávky,  které  musí  být  výrazně  vyšší  u  akutních  závažných 
průběhů choroby než u chronických onemocnění. Při léčbě akutních stavů je obvyklá dávka u dospělých 
2 – 3 tablety denně a po zvládnutí akutního stavu se snižuje na dávku udržovací. Menší denní dávka se 
užívá obvykle celá jednorázově ráno, vyšší denní dávka se užívá rozděleně do 2 - 4 dávek (maximálně 
6), přičemž ráno se užívá obvykle vyšší dávka. 
  
Dávkování u dětí je závislé na druhu a závažnosti onemocnění a na tělesné hmotnosti dítěte. 

Tablety se užívají během jídla nebo po jídle, zapíjejí se vodou. U dětí do 3 let věku je nezbytné podávat 
tablety až po jejich rozdrcení a rozpuštění ve vodě. 
 
Tablety užívejte s jídlem nebo po jídle a zapíjejte je dostatečným množstvím tekutiny.  
 
Jestliže jste užil/a více přípravku Fortecortin 4 než jste měl/a 
 
Vzhledem  k nízké  akutní  toxicitě  glukokortikoidů  nehrozí  riziko  předávkování  a  všeobecně  nejsou 
známy příznaky předávkování. Při dlouhodobém užívání zvýšených dávek je možné očekávat nežádoucí 
účinky. Při náhodném požití tablet dítětem vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl/a užít Fortecortin 4 
 
Nezdvojujte  následující  dávku,  abyste  nahradil/a  vynechanou  dávku.  Další  dávku  užijte  v obvyklou 
dobu.  
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Fortecortin 4  nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Nežádoucí účinky se při nízkém dávkování přípravku Fortecortin 4 vyskytují jen vzácně, vysoké dávky 
však mohou, podobně jako u ostatních léků této skupiny, vyvolat závažné nežádoucí reakce, zvláště při 
jejich dlouhodobém užívání. 
 
Poruchy krve a lymfatického systému  
Středně  závažná  leukocytóza  (zvýšený  počet  bílých  krvinek  v  krvi),  lymfopenie  (snížený  počet 
lymfocytů (určitý typ bílé krvinky) v krvi), polycytémie (zvýšený počet červených krvinek), eosinopenie 
(snížený počet eozinofilů – určitý typ bílé krvinky). 
  
Endokrinní poruchy 
Měsíčkovitý  obličej,  nahromadění  tuku  na  krku  a  trupu,  potlačení  vlastní  tvorby  hormonů 
v nadledvinkách (při dlouhodobém podávání). 
 
Poruchy oka 
Zvýšení nitroočního tlaku (glaukom). Šedý zákal (katarakta). Virové, mykotické a bakteriální infekce 
oka, zhoršení bakteriálních infekcí rohovky, ptóza (pokles víček), mydriáza (rozšíření zornic), chemóza 
(zarudnutí oka, „ červené oko“). Poruchy zraku, ztráta zraku.

 

Rozmazané vidění. 

 
Gastrointestinální poruchy 
Pankreatitida (zánět slinivky břišní). Žaludeční vředy, které mohou prasknout nebo krvácet, žaludeční 
potíže  jako  pocit  nevolnosti  (nauzea),  zvracení,  škytavka,  průjem,  zvýšený  pocit  hladu  se  zvýšením 
tělesné hmotnosti a bolesti břicha. Objeví-li se krev ve stolici nebo černá stolice, neužívejte další dávku 
a ihned vyhledejte lékaře. 
 
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
Zpožděné hojení ran. U dětí může dojít ke zpomalení jejich vývoje a růstu. 
 
Poruchy imunitního systému 
Alergická reakce může zahrnovat jakoukoli kožní vyrážku nebo svědění kůže, potíže s dýcháním nebo 
kolaps,  včetně  poklesu  krevního  tlaku,  poruch  srdečního  rytmu,  selhání  krevního  oběhu  a  srdeční 
zástavy. 

 
Infekce a infestace 
Maskování  infekcí,  objevení,  znovu  objevení  infekcí  (bakteriální,  virové,  mykotické,  parazitární  a 
vzácné infekce), aktivace strongyloidiázy (parazitární onemocnění). 
 
Poruchy metabolismu a výživy 
Snížení hladiny draslíku nebo vápníku v krvi a naopak zvýšení hladiny sodíku) což může vést k otokům) 
nebo  cholesterolu  a  triglyceridů  v krvi.  Zhoršení  nebo  vznik  cukrovky  (diabetes  mellitus).  Přírůstek 
tělesné hmotnosti, hypercholesterolémie, hypertriglyceridémie, zvýšení chuti k jídlu.  
 
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně  
Svalové slabosti, poruchy, záněty či prasknutí šlach a snížení odolnosti vůči infekcím. Bolest v zádech, 
zlomeniny v důsledku řídnutí kostí.  
 
Pozn.: Příliš rychlé snížení dávky po dlouhodobé léčbě může vést k potížím, jako jsou bolest svalů a 
kloubů.  
 
Poruchy nervového systému 
Neurologické obtíže včetně projevů nebo zhoršení epilepsie (křeče). 
 
Psychiatrické poruchy 
Deprese,  včetně  sebevražedných  myšlenek,  povznesená  nálada  (mánie)  nebo  výkyvy  nálady,  pocit 
úzkosti,  potíže  s  usínáním,  myšlením  nebo  zmatenost  a  poruchy  paměti,  zrakové  nebo  sluchové 
halucinace, neklid, poruchy spánku.   
 
Poruchy reprodukčního systému a prsu  
Vymizení menstruace, zvýšené ochlupení u žen, u mužů může dojít k impotenci. 
 
Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Akné, vyrážka kolem úst, změny pigmentace kůže, tečkovité podkožní krvácení, zvýšené ochlupení a 
rozšíření žilek v kůži, ztenčení kůže.

  

 
Cévní poruchy 
Zvýšení krevního tlaku, tvorba krevních sraženin, záněty cévní stěny, otoky dolních končetin. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Fortecrotin 4  uchovávat  

 
 

Uchovávejte přípravek při teplotě do 25°C.

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Přípravek Fortecortin 4 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za  „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 

Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Fortecortin 4  obsahuje 
 

Léčivou látkou je dexamethasonum. 
Pomocnými  látkami  jsou  magnesium-stearát,  sacharosa,  krospovidon,  kukuřičný  škrob, 
mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy. 

 

Jak Fortecortin 4 vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Bílé, kulaté tablety na jedné straně s půlicí rýhou, na druhé straně se značením „EM28“. Tablety lze 
rozdělit na stejné dávky. 
Tablety jsou baleny v Al/PVC blistru, velikost balení 20, 30 nebo 100 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
 
Merck KGaA,

 

Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Německo 

 
Výrobce: 
 
Merck KGaA & Co., Spittal/Drau, Rakousko 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10. 5. 2017 
 
 

Recenze

Recenze produktu FORTECORTIN 4 30X4MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu FORTECORTIN 4 30X4MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám