Podrobné informace

Přípravek se používá při zánětlivých onemocněních dutiny ústní, dásní a hltanu, jako podpůrná léčba při angíně. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Informace o produktu

Výrobce: Zentiva, k.s.
Značka: FLORSALMIN
Kód výrobku: 16409
Kód EAN: 8584005040107
Kód SÚKL: 93779
Držitel rozhodnutí: Zentiva, k.s.

Přípravek se používá při zánětlivých onemocněních dutiny ústní, dásní a hltanu, jako podpůrná léčba při angíně a po chirurgických výkonech v dutině ústní, k potlačení zápachu z úst. Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1
sp.zn. sukls44044/2008

Příbalová informace: informace pro uživatele

Florsalmin
Koncentrát pro přípravu kloktadla
(Salviae officinalis folii tinctura (1 : 6,6) extrahováno ethanolem 60% (V/V))

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Florsalmin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Florsalmin používat
3. Jak se přípravek Florsalmin používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Florsalmin uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Florsalmin a k čemu se používá

Tradiční rostlinný léčivý přípravek pro symptomatickou léčbu zánětlivých onemocnění dutiny ústní,
dásní a hltanu, a k potlačení zápachu z úst. Přípravek se dále může užívat jako podpůrná léčba při
antibiotické léčbě angíny (ve formě kloktání) a po chirurgických výkonech v dutině ústní (ve formě
výplachů dutiny ústní).

Přípravek mohou používat dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti
z dlouhodobého použití.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Florsalmin používat

Nepoužívejte přípravek Florsalmin
- jestliže jste alergický(á) na šalvěj nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6).

Upozornění a opatření

Děti a dospívající
Použití u dětí a dospívajících do 18 let se nedoporučuje, protože nejsou k dispozici dostatečné údaje
a je třeba poradit se s lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Florsalmin
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době
používal(a) nebo které možná budete používat.
2

O vhodnosti současného používání přípravku Florsalmin s jinými léky se poraďte s lékařem.
Přípravek Florsalmin neužívejte současně s léky ovlivňujícími tzv. GABA receptory (např. barbituráty
nebo benzodiazepiny, užívané k léčbě úzkosti nebo nespavosti).


Přípravek Florsalmin s jídlem, pitím a alkoholem
Nepoužívejte přípravek před jídlem!

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Vzhledem k nedostatku údajů se přípravek nedoporučuje používat během těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vzhledem ke způsobu podání je možnost ovlivnění při řízení dopravních prostředků a obsluze strojů
nepravděpodobná.

Přípravek Florsalmin obsahuje 60% ethanol.


3. Jak se přípravek Florsalmin používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Nedoporučí-li lékař jinak, přípravek se používá ke kloktání nebo vyplachování ústní dutiny 3krát
(případně vícekrát) denně se zředěným roztokem (1/2 čajové lžičky = 2,5 ml přípravku se přidá do 150
ml teplé vody). Nepoužívejte před jídlem.

Přípravek užívejte nejdéle 2 týdny. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 1 týdne, poraďte se
s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a)
Poraďte se s lékařem, pokud jste užil(a) větší množství přípravku vnitřně. Předávkování se projevuje
pocitem tepla, zrychlenou srdeční činností, závratí a epileptickými křečemi (záchvaty) při požití dávky
odpovídající více než 15 g šalvějových listů.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Florsalmin
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Nejsou známy.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení
nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V*. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět
k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


3
5. Jak přípravek Florsalmin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°°C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Po prvním otevření spotřebujte do 3 měsíců.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku nebo krabičce za
EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Florsalmin obsahuje

- Léčivou látkou je Salviae officinalis folii tinctura (1 : 6,6), extrahováno ethanolem 60% (V/V)
(šalvějová tinktura).
- Pomocnou látkou je ethanol 60% (součást šalvějové tinktury).

Jak přípravek Florsalmin vypadá a co obsahuje toto balení

Zelenohnědá až hnědá kapalina silně aromatické vůně a nahořklé, až svíravé chuti.
Velikost balení: 50 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 17.7.2013

Recenze (14)

Recenze produktu FLORSALMIN 1X50ML Koncentrát pro kloktadlo

Recenze od 14 uživatelů s celkovým hodnocením 98 %.

Přidat recenzi produktu

(13) (12)

100 %

Osvědčený prostředek při bolesti dásní .

(10) (11)

100 %

skvělý pomocník při bolestech v krku

(12) (6)

100 %

(9) (8)

100 %

Vynikající šalvějová tinktura, kloktadlo které pomáhá při angíně, na chrapot. Já používám vždy při bolesti v krku, pokaždé mi pomohlo. Opravdu doporučuji všem

(7) (9)

100 %

(7) (9)

100 %

Výborné na ústní hygienu, afty, záněty dásní, bolest v okolí zubů. Pravidelně používám, velká spokojenost

(12) (5)

100 %

(13) (9)

100 %

(10) (9)

100 %

(9) (7)

100 %

Výrobek používám, jelikož mám časté problémy se zarudlým krkem a s mandlemi, byl mi doporučen lékařem a opravdu pomáhá. Vhodný na dezinfikaci krku a ústní dutiny.

  • cena
  • dostupnost výborné účinky

Diskuze

Diskuze k produktu FLORSALMIN 1X50ML Koncentrát pro kloktadlo

Přidat nový příspěvek do diskuze