Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest v krku » Krční léčiva

FLORSALMIN 1X50ML Koncentrát pro kloktadlo

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 16409
98 %

Přípravek se používá při zánětlivých onemocněních dutiny ústní, dásní a hltanu, jako podpůrná léčba při angíně. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více informací

Prodej výrobku skončil s náhradou

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace FLORSALMIN 1X50ML Koncentrát pro kloktadlo

Přípravek se používá při zánětlivých onemocněních dutiny ústní, dásní a hltanu, jako podpůrná léčba při angíně. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek se používá při zánětlivých onemocněních dutiny ústní, dásní a hltanu, jako podpůrná léčba při angíně a po chirurgických výkonech v dutině ústní, k potlačení zápachu z úst.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

1

 

sp.zn.sukls38883/2014 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Florsalmin 

Koncentrát pro přípravu kloktadla 

(Salviae officinalis folii tinctura (1: 6,6) extrahováno ethanolem 60% (V/V)) 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Florsalmin a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Florsalmin používat 

3. 

Jak se přípravek Florsalmin používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Florsalmin uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Florsalmin a k čemu se používá 

 
Tradiční rostlinný léčivý přípravek pro symptomatickou léčbu zánětlivých onemocnění dutiny ústní, 
dásní a hltanu, a k potlačení zápachu z úst. Přípravek se dále může užívat jako podpůrná léčba při 
antibiotické léčbě angíny (ve formě kloktání) a po chirurgických výkonech v dutině ústní (ve formě 
výplachů dutiny ústní). 
 
Přípravek mohou používat dospělí. 
 
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti 
z dlouhodobého použití. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Florsalmin používat 

 
Nepoužívejte přípravek Florsalmin 

jestliže jste alergický(á) na šalvěj nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření 
 
Děti a dospívající 
Použití u dětí a dospívajících do 18 let se nedoporučuje, protože nejsou k dispozici dostatečné údaje 
a je třeba poradit se s lékařem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Florsalmin 

2

 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době 
používal(a) nebo které možná budete používat. 
 
O vhodnosti současného používání přípravku Florsalmin s jinými léky se poraďte s lékařem. 
Přípravek Florsalmin neužívejte současně s léky ovlivňujícími tzv. GABA receptory (např. barbituráty 
nebo benzodiazepiny, užívané k léčbě úzkosti nebo nespavosti). 
 
Přípravek Florsalmin s jídlem, pitím a alkoholem 
Nepoužívejte přípravek před jídlem! 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Vzhledem k nedostatku údajů se přípravek nedoporučuje používat během těhotenství a kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Vzhledem ke způsobu podání je možnost ovlivnění při řízení dopravních prostředků a obsluze strojů 
nepravděpodobná. 
 
Přípravek Florsalmin obsahuje 60% ethanol. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Florsalmin používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Nedoporučí-li lékař jinak, přípravek se používá ke kloktání nebo vyplachování ústní dutiny 3krát 
(případně vícekrát) denně se zředěným roztokem (1/2 čajové lžičky = 2,5 ml přípravku se přidá do 150 
ml teplé vody). Nepoužívejte před jídlem. 
 
Přípravek užívejte nejdéle 2 týdny. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 1 týdne, poraďte se 
s lékařem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a) 
Poraďte se s lékařem, pokud jste užil(a) větší množství přípravku vnitřně. Předávkování se projevuje 
pocitem tepla, zrychlenou srdeční činností, závratí a epileptickými křečemi (záchvaty) při požití dávky 
odpovídající více než 15 g šalvějových listů. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Florsalmin 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Nejsou známy. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením 
nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 

3

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

 

 
5. 

Jak přípravek Florsalmin uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Po prvním otevření spotřebujte do 3 měsíců. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku nebo krabičce za 
„EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Florsalmin obsahuje 

Léčivou látkou je Salviae officinalis folii tinctura (1: 6,6), extrahováno ethanolem 60% (V/V) 
(šalvějová tinktura). 

Pomocnou látkou je ethanol 60% (součást šalvějové tinktury). 
 

Jak přípravek Florsalmin vypadá a co obsahuje toto balení 
Zelenohnědá až hnědá kapalina silně aromatické vůně a nahořklé, až svíravé chuti. 
Velikost balení: 50 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
ZENTIVA, a. s., Einsteinova 24, Bratislava, Slovenská republika  
 
Výrobce 
Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, Hlohovec, Slovenská republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 1.3.2014 
 

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Značka: FLORSALMIN
Kód výrobku: 16409
Kód EAN: 8584005040107
Kód SÚKL: 93779
Cesta podání: Orální podání
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Příbalový leták FLORSALMIN 1X50ML Koncentrát pro kloktadlo

Příbalovou informaci k produktu FLORSALMIN 1X50ML Koncentrát pro kloktadlo zobrazíte nebo stáhnete zde: FLORSALMIN 1X50ML Koncentrát pro kloktadlo.pdf

Recenze (14)

Recenze FLORSALMIN 1X50ML Koncentrát pro kloktadlo

Recenze od 14 uživatelů s celkovým hodnocením 98 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Osvědčený prostředek při bolesti dásní .

100 %

skvělý pomocník při bolestech v krku

100 %

100 %

Vynikající šalvějová tinktura, kloktadlo které pomáhá při angíně, na chrapot. Já používám vždy při bolesti v krku, pokaždé mi pomohlo. Opravdu doporučuji všem

100 %

100 %

Výborné na ústní hygienu, afty, záněty dásní, bolest v okolí zubů. Pravidelně používám, velká spokojenost

100 %

100 %

100 %

100 %

Výrobek používám, jelikož mám časté problémy se zarudlým krkem a s mandlemi, byl mi doporučen lékařem a opravdu pomáhá. Vhodný na dezinfikaci krku a ústní dutiny.

cena
dostupnost výborné účinky

Diskuze

Diskuze FLORSALMIN 1X50ML Koncentrát pro kloktadlo

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám