Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

FLONIDAN 10 MG TABLETY 20X10MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16012

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 16012
Kód EAN:
Kód SÚKL: 1699
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
K čemu se používá Flonidan Flonidan je určen k předcházení a léčbě: - sezónní a celoroční rýmy; - alergického zánětu spojivek; - chronické kopřivky a jiných alergických kožních onemocnění.

Příbalový leták

1/4
Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls5693/2007, sukls5690/2007
a přílohy ke sp.zn.:
sukls156364/2008, sukls151434/2010
sukls156365/2008, sukls151430/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Flonidan 10 mg tablety
Flonidan 5 mg/5 ml suspenze
loratadinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li případně další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. CO JE FLONIDAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Co je Flonidan
Antialergikum, antihistaminikum.
Během alergické reakce se uvolňují látky, nazývané mediátory, které jsou zodpovědné za vznik příznaků
alergické reakce. Jedním z nejdůležitějších mediátorů alergické reakce je histamin. Flonidan tlumí účinek
histaminu a tím snižuje jeho alergickou aktivitu. Účinek nastupuje během 30 minut po podání a trvá zhruba
24 hodin.
K čemu se používá Flonidan
Flonidan je určen k předcházení a léčbě
sezónní a celoroční rýmy
alergického zánětu spojivek
chronické kopřivky a jiných alergických kožních onemocnění
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FLONIDAN UŽÍVAT
1. Co je Flonidan a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flonidan užívat
3. Jak se Flonidan užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku Flonidan
6. Další informace
2/4
Neužívejte přípravek Flonidan
Flonidan nesmí být užíván při přecitlivělosti na kteroukoli složku přípravku.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Flonidan je zapotřebí
Flonidan by neměl být užíván minimálně 2 dny před provedením kožních testů, protože by mohl ovlivnit
jejich výsledky.
Pokud máte závažně poškozenou funkci jater, poraďte se dříve, než začnete užívat přípravek Flonidan, se
svým lékařem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Flonidan a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš
lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo začnete užívat a to na
lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku Flonidan užívat nějaký volně
prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
Při současném užití inhibitory CYP3A4 nebo CYP2D6, cimetidinu, ketokonazolu, flukonazolu,
erythromycinu nebo fluoxetinu s Flonidanem se mohou zvýšit rizika možných nežádoucích účinků. Alkohol
nezvyšuje účinky Flonidanu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Jste-li těhotná, poraďte se s lékařem dříve, než začnete přípravek Flonidan užívat. Bezpečnost použití
přípravku u těhotných žen nebyla stanovena, proto se během těhotenství jeho užívání nedoporučuje.
Pokud kojíte , poraďte se s lékařem dříve, než začnete přípravek Flonidan užívat..Bezpečnost přípravku
během kojení nebyla stanovena, proto by měl být užíván pouze případě, že očekávaný přínos pro matku
převáží potenciální riziko pro dítě.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neexistují žádné údaje, které by svědčily o tom, že loratidin v doporučených dávkách ovlivňuje pozornost
při řízení vozidel a obsluze strojů.
Důležité informace o některých složkách přípravku Flonidan
Přípravek Flonidan 10 mg tablety obsahuje laktosu. Pokud trpíte dědičnými problémy intolerance galaktózy,
vrozeným deficitem laktázy nebo glukoso-galaktosovou malabsorpcí, neměli byste tento léčivý přípravek
užívat.
Přípravek Flonidan 5 mg/5 ml suspenze obsahuje sacharosu. Pokud trpíte vrozenou intolerancí fruktosy,
glukoso-galaktosovou malabsorpcí nebo insuficiencí enzymu sacharosa-izomaltasa, neměli byste tento léčivý
přípravek užívat.
3. JAK SE FLONIDAN UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Flonidan přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže se vaše obtíže po podání Flonidanu nezlepší či dokonce zhorší, vyhledejte svého lékaře.
Dospělí a starší než 12 let: 1 tableta nebo 2 odměrky (10 ml) suspenze jedenkrát denně.
Děti od 2 do 12 let (s tělesnou hmotností větší než 30 kg): 1 tableta nebo 2 odměrky (10 ml) suspenze
jedenkrát denně.
3/4
Děti od 2 do 12 let (s tělesnou hmotností menší než 30 kg): tablety nebo 1 odměrku (5 ml) suspenze
jedenkrát denně.
Dávkování u pacientů se závažným onemocněním jater a ledvin vždy určí lékař. Léčba obvykle začíná nižší
dávkou (5 mg).
Suspenzi před každým užitím důkladně protřepejte!
Flonidan ve formě suspenze je určen pro děti mladší 12 let.
Flonidan se není určen pro podávání dětem mladším než 2 roky.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Flonidan, než jste měl(a)
Nadměrné dávkování může vyvolat ospalost, bolest hlavy a zrychlenou srdeční akci. Při náhodném požití
většího množství tablet nebo suspenze pro orální použití dospělým nebo dítětem vyhledejte okamžitě lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Flonidan
Jestliže jste zapomněl(a) užít lék, užijte ho okamžitě v doporučeném dávkování beze změny dávkovacího
schématu.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Flonidan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Při doporučeném dávkování se mohou zřídka vyskytnout nežádoucí účinky jako nervozita, únava, ospalost,
bolest hlavy, zvýšená chuť k jídlu a nespavost. Dále se může vyskytnout anafylaxe, závrať, zvýšená
frekvence srdečního rytmu, bušení srdce, nevolnost, suchost v ústech, zvracení, průjem, abnormální funkce
jater, vyrážka a vypadávání vlasů..
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
5. PODMÍNKY UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU FLONIDAN
Flonidan 10 mg tablety: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl
přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Flonidan 5 mg/5 ml suspenze: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použitelné do/EXP:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,
jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Flonidan obsahuje
Flonidan 10 mg tablety
Léčivá látka: loratadinum 10 mg v 1 tabletě.
Pomocné látky: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, předbotnalý škrob, magnesium-stearát.
Flonidan 5 mg/5 ml suspenze
Léčivá látka: loratadinum 5 mg v 5 ml suspenze
Pomocné látky: polysorbát 80, monohydrát kyseliny citronové, dihydrát natrium-citrátu, natrium-benzoát,
disperzní celulosa RC 591, sacharosa, třešňové aroma, glycerol, propylenglykol, čištěná voda.
4/4
Druh a velikost balení
Flonidan 10 mg tablety: 10, 20, 30, 60 nebo 90 tablet
Flonidan 5 mg/5 ml suspenze: 120 ml
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana , Slovinsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o.,
Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:22.12.2010

Recenze

Recenze produktu FLONIDAN 10 MG TABLETY 20X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu FLONIDAN 10 MG TABLETY 20X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám