Oblíbené položky

Úvodní strana » Domácnost a zvířata » Chovatelské potřeby » Antiparazitika » Pipety proti klíšťatům a blechám

VIRBAC EFFIPRO 50 mg spot-on Cat a.u.v roztok 4x0.5 ml (pp pipety)

Veterinární léčivý přípravek
Kód výrobku: 192839

Fipronil vykazuje insekticidní a akaricidní účinek proti blechám, klíšťatům a všenkám u koček.

Více informací

459 (229,50 Kč/ml)

Skladem 1 - 2 ks

Odesíláme zítra, u vás pozítří.

Odesíláme zítra, u vás pozítří.

Doprava už od 39 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - VIRBAC EFFIPRO 50 mg spot-on Cat a.u.v roztok 4x0.5 ml (pp pipety)

Fipronil vykazuje insekticidní a akaricidní účinek proti blechám, klíšťatům a všenkám u koček.


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

EFFIPRO 50 mg roztok pro nakapání na kůži spot-on pro kočky
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každá pipeta obsahuje 0,5 ml roztoku :

Léčivá látka:
Fipronilum 50 mg

Pomocné látky:
Butylhydroxyanisol E320 0,1 mg/pipeta
Butylhydroxytoluen E321 0,05 mg/pipeta

Kompletní seznam pomocných látek viz. bod 6.1
3. LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro nakapání na kůži spot-on
Čirý, bezbarvý až žlutý roztok.
4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Kočky.

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba infestací blechami (Ctenocephalides spp.) a klíšťaty (Dermacentor reticulatus).

Přípravek má perzistentní insekticidní účinek po dobu až 5 týdnů proti blechám (Ctenocephalides felis).
Přípravek má perzistentní akaricidní účinek po dobu až 2 týdnů proti klíšťatům (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, Demacentor reticulatus). Pokud jsou v době aplikace přítomna klíšťata některých druhů (Rhipicephalus sanguineus a Ixodes ricinus), je možné, že všechna nebudou usmrcena v průběhu prvních 48 hodin, ale mohou být usmrcena během týdne.
Přípravek může být použit jako součást strategie alergické dermatitidy vyvolané blechami (FAD), která byla diagnostikována veterinárních lékařem.

4.3 Kontraindikace

Nepoužívejte u koťat mladších 2 měsíců a/nebo vážících méně než 1 kg vzhledem k absenci dostupných údajů.
Nepoužívejte u nemocných zvířat (tj. celkové onemocnění, horečka...) nebo zvířat v rekonvalescenci.
Nepoužívejte u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích reakcí až úhynu.
Nepoužívejte v případě přecitlivělosti k léčivé látce nebo kterékoliv pomocné látce.
4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Blechy z domácích zvířat často infestují přepravky zvířat, místa, kde zvířata spí a odpočívají, jako jsou koberce a bytové zařízení, která je třeba v případě masivní infestace a na začátku regulačních opatření pravidelně ošetřovat vhodnými insekticidy a vysávat.

Přípravek nebrání přichycení klíšťat ke zvířeti. Jestliže bylo zvíře ošetřeno před napadením, budou klíšťata usmrcena v 24-48 hodinách po přichycení. To se většinou stane před nasátím, čímž je riziko přenosu infekčních chorob minimalizováno, ale není vyloučeno. Uhynulá klíšťata většinou sama odpadávají ze zvířete, jakákoliv zbylá klíšťata mohou být odstraněna jemným vytažením.

Nejsou k dispozici údaje potvrzující účinnost přípravku po koupání/šamponování koček. Nicméně, na základě informací týkajících se účinnosti u psů, kteří byli šamponováni hodinu před ošetřením, účinnost přípravku proti blechám nebyla ovlivněna.

Při použití přípravku jako součást léčebné strategie alergické dermatitidy vyvolané blechami je doporučena měsíční aplikace alergickým pacientům a ošetření ostatních koček v domácnosti.

Pro optimální tlumení bleších infestací v domácnostech s více domácími zvířaty by měli být všichni psi a kočky ošetřeni vhodným insekticidem.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Zamezte kontaktu přípravku s očima zvířete. V případě náhodného zásahu oka jej ihned a důkladně vypláchněte vodou.

Neaplikujte přípravek na rány nebo poraněnou kůži.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Tento přípravek může způsobit podráždění sliznice a očí. Vyhněte se proto kontaktu přípravku s ústy a očima.
V případě náhodného zasažení oka jej ihned a důkladně vypláchněte vodou.
Pokud podráždění oka přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci lékaři. Při aplikování nekuřte, nepijte ani nejezte.
Zamezte kontaktu přípravku s prsty. V případě potřísnění si umyjte ruce vodou s mýdlem.
Zvířata nebo osoby se známou přecitlivělostí k fipronilu nebo pomocným látkám (viz. bod 6.1.), by se měly vyhnout kontaktu s tímto veterinárním léčivým přípravkem.
Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud aplikovaný přípravek nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale brzy zvečera, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zvláště s dětmi.

Ostatní opatření

Vehikulum na bázi alkoholu může mít nepříznivý vliv na natřené, lakované nebo jiné plochy v domácnosti nebo vybavení bytu.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Pokud dojde k olíznutí, může se objevit krátkodobá hypersalivace způsobená povahou vehikula.  Mezi velmi vzácně očekávanými nežádoucími účinky byly po použití přípravku udávány přechodné kožní reakce v místě aplikace (vyblednutí a vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové svědění nebo vypadávání srsti. Výjimečně byly pozorovány hypersalivace, reversibilní neurologické symptomy (hyperesthesie, deprese, nervozita) nebo zvracení.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace a snášky

Laboratorní studie s fipronilem neprokázaly teratogenní nebo embryotoxický účinek. U březích a laktujících zvířat nebyly s tímto přípravkem provedeny studie. Ošetření v březosti a laktaci by mělo být provedeno pouze po konzultaci s veterinárním lékařem a po zvážení poměru přínosů a rizik.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Cesta podání a dávkování:
Pouze k zevnímu podání.
Podávejte lokální aplikací na kůži 1 pipety o obsahu 0,5 ml na zvíře.

Způsob podání:

Termoformované pipety:
Držte pipetu svisle. Poklepejte na zúženou část pipety, abyste se ujistili, že obsah je uvnitř hlavní části pipety. Odlomte hrot v úzké části pipety ve vyznačené oblasti.
Rozhrňte srst zvířete tak, aby byla viditelná kůže. Přiložte hrot pipety přímo na kůži a několikrát pozvolna stiskněte tak, aby se obsah vyprázdnil. Tento proces opakujte na jednom nebo dvou různých místech podél hřbetu kočky, nejlépe na bázi hlavy a mezi lopatkami.
(Poznámka: tvar pipet na trhu se může lišit, stejně tak i obrázky na krabičkách a příbalových letácích.)

Polypropylénové pipety:
Vyjměte pipetu z blistru, držte pipetu svisle. Sejměte čepičku, otočte ji a nasaďte opačným koncem na pipetu k promáčknutí její plomby, poté čepičku z pipety opět sejměte.

Rozhrňte srst zvířete tak, aby byla viditelná kůže. Přiložte hrot pipety přímo na kůži a několikrát pozvolna stiskněte tak, aby se obsah vyprázdnil. Tento proces opakujte na jednom nebo dvou různých místech podél hřbetu kočky, nejlépe na bázi hlavy a mezi lopatkami.
Je důležité zabezpečit, aby byl přípravek aplikován na místo, kde si jej zvíře nemůže olízat a také, aby si jej zvířata po ošetření neolizovala navzájem.

Podávejte opatrně, abyste se vyhnuli nadměrnému zvlhčení srsti přípravkem, jelikož může vytvořit mastnou skvrnu v místě ošetření. Nicméně, pokud se tak stane, skvrna zmizí do 24 hodin po aplikaci.

48 hodin po aplikaci může být pozorována bílá usazenina v místě aplikace.

Program ošetření by měl být založen na místní epidemiologické situaci z důvodu nejvhodnějšího tlumení infestací blechami a/nebo klíšťaty. .

Vzhledem k absenci studií týkajících se bezpečnosti přípravku je minimální interval mezi aplikacemi 4 týdny.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Ve studiích bezpečnosti u koček a koťat 2-měsíčních a starších a vážících kolem 1 kg nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky u cílového druhu zvířat při podání pětinásobně vyšší dávky než je dávka doporučená (terapeutická dávka aplikovaná pět po sobě jdoucích dnů) po dobu třech po sobě jdoucích měsíců kromě svědění a zvracení, které se jednou objevilo. Nebezpečí vzniku nežádoucích účinků narůstá při předávkování.

4.11 Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Ektoparazitika k zevní aplikaci na kůži.
ATC vet kód: QP53AX15

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Fipronil je insekticid a akaricid náležící do skupiny fenylpyrazolů. Inhibuje GABA komplex  vazbou na chloridové kanály tak, že blokuje pre- a postsynaptický přenos chloridových iontů přes buněčné membrány. Důsledkem toho je nekoordinovaná činnost centrálního nervového systému a smrt hmyzu a roztočů.
Fipronil vykazuje insekticidní a akaricidní účinek proti blechám (Ctenocephalides spp.) a klíšťatům (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp. včetně Ixodes ricinus) u kočky.
Blechy jsou usmrceny během 24 hod. Klíšťata jsou obvykle usmrcena během 48 hod. po kontaktu s fipronilem, nicméně, jestliže klíšťata některých druhů (Ricicephalus sanguineus a Ixodes ricinus) jsou přítomna v době aplikace přípravku, nemusí být všechna usmrcena během prvních 48 hodin.

5.2 Farmakokinetické údaje

Fipronil je in vitro metabolizován především subcelulárními jaterními frakcemi na sulfonový derivát. Nicméně toto může mít in vivo omezenou relevanci vzhledem k tomu, že fipronil je u koček špatně absorbován. Koncentrace fipronilu na srsti se snižují v čase.
6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Butylhydroxyanisol E320
Butylhydroxytoluen E321
Benzylalkohol
Diethylenglykol-monoethylether

6.2 Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 24 měsíců

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Uchovávejte v suchu.
Uchovávejte v původním obalu

6.5 Druh a složení vnitřního obalu

Thermoformované pipety: Bílé, vícevrstvé plastové jednodávkové pipety s využitelným obsahem 0,5 ml.
Vnitřní vrstvy, které jsou v kontaktu s přípravkem, jsou vyrobeny z polyakrylonitrilmetakrylátu. Vnější část pipety je složena z polypropylenu / kopolymeru na bázi cyklického olefinu / polypropylenu.
Krabice po 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90 nebo 150 pipetách.

Polypropylénové pipety: Bílé, polypropylénové jednodávkové pipety s využitelným obsahem 0,5 ml balené v bezbarvých plastových blisterech složených z polypropylenu / kopolymeru na bázi cyklického olefinu / polypropylenu, uzavřených zatavením se zatavovací lakovanou hliníkovou fólií a vložené do kartonové krabice nebo blistrových karet.
Blistrové karty nebo krabice po 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90 nebo 150 pipetách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.
Fipronil může nepříznivě působit na vodní organizmy. Nekontaminujte rybníky, vodní toky nebo stoky přípravkem nebo prázdnými obaly.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Virbac S.A.
1re avenue 2065 m L.I.D.
06516 Carros
FRANCE
+ 33 (0)4 92 08 73 04
+ 33 (0)4 92 08 73 48

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/070/09-C

9. DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

16.6.2009

10.DATUM REVIZE TEXTU

Říjen 2011

Informace o produktu

Výrobce: VIRBAC
Značka: VIRBAC
Kód výrobku: 192839
Kód EAN: 192839
Kód SÚKL: 38207
Držitel rozhodnutí: VIRBAC

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Fipronil je insekticid a akaricid náležící do skupiny fenylpyrazolů. Inhibuje GABA komplex vazbou na chloridové kanály tak, že blokuje pre- a postsynaptický přenos chloridových iontů přes buněčné membrány. Důsledkem toho je nekoordinovaná činnost centrálního nervového systému a smrt hmyzu a roztočů.

Fipronil vykazuje insekticidní a akaricidní účinek proti blechám (Ctenocephalides spp), klíšťatům (Rhipicephalus spp, Dermacentor spp., Ixodes spp. včetně Ixodes ricinus) a všenkám (Trichodectes spp. A.Felicola spp.) u koček.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

VIRBAC EFFIPRO 50 mg spot-on Cat a.u.v roztok 4x0.5 ml (pp pipety) – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu VIRBAC EFFIPRO 50 mg spot-on Cat a.u.v roztok 4x0.5 ml (pp pipety) zobrazíte nebo stáhnete zde: VIRBAC EFFIPRO 50 mg spot-on Cat a.u.v roztok 4x0.5 ml (pp pipety).

Recenze

Recenze produktu VIRBAC EFFIPRO 50 mg spot-on Cat a.u.v roztok 4x0.5 ml (pp pipety)

Diskuze

Diskuze k produktu VIRBAC EFFIPRO 50 mg spot-on Cat a.u.v roztok 4x0.5 ml (pp pipety)

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám