Oblíbené položky

Úvodní strana » Potřeby do domácnosti a na úklid » Chovatelské potřeby » Veterinární přípravky » Veterinární přípravky na předpis

MILBEMAX (PRO MALÉ KOČKY) A.U.V. TBL 2X2 - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 28978

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - MILBEMAX (PRO MALÉ KOČKY) A.U.V. TBL 2X2


MILBEMAX

Tablety pro malé kočky a koťata
MRP
Část I B
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MILBEMAX
Potahované tablety pro malé kočky a koťata

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každá tableta obsahuje:

Léčivé látky:
Milbemycinoximum 4 mg
Praziquantelum 10 mg

Pomocné látky:

Excipiens ad 132,5 mg

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety
Podlouhlé, béžové až hnědé tablety, ochucené umělou hovězí příchutí, s rýhou na obou stranách. Jedna strana má výtisk BC, druhá strana NA

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Cílové druhy zvířat

Kočky

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

U koček: léčba smíšené invaze nedospělých stadií a dospělců cestod a nematod následujících druhů:
- Cestody:
Dipylidium caninum
Taenia spp.
Echinococcus multilocularis

- Nematody:
Ancylostoma tubaeforme
Toxocara cati

Přípravek lze použít rovněž k prevenci onemocnění dirofilariózy (Dirofilaria immitis), jestliže je indikována i doprovodná léčba cestodóz.

4.3 Kontraindikace

Nepoužívat u koček ve stáří do 6 týdnů nebo o živé hmotnosti menší než 0,5 kg.
4.4 Zvláštní upozornění

Není

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Dle správné veterinární praxe je vhodné zvíře zvážit, aby byla zajištěna přesná dávka.

Invaze parazita Echinococcus představuje nebezpečí pro člověka. V takových případech je nutno dodržovat specifické předpisy léčby a postupy s ohledem na bezpečnost pro lidí. Je nutno konzultovat tuto problematiku s ústavy parazitologie.

Nebyly provedeny studie s velmi vysílenými kočkami nebo se zvířaty s vážně narušenými ledvinami nebo funkcí jater. Přípravek se nedoporučuje pro taková zvířata nebo jen po zvážení výše rizika nebo přínosu příslušným veterinárním lékařem.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Po manipulaci s léčivým přípravkem je nutno si umýt ruce.
V případě náhodného pozření tablet, především dítětem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Ve velmi vzácných případech byly, hlavně u mladých u koček po podání tohoto veterinárního léčivého přípravku pozorovány systémové příznaky ( jako letargie ), neurologické příznaky ( jako je svalový třes a ataxie ) a / nebo gastrointestinální příznaky ( jako zvracení, průjem ).

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

MILBEMAX lze použít u chovných koček a rovněž u gravidních a laktujících koček.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Současné použití přípravku MILBEMAX a selamectinu je velmi dobře snášeno.
Po podání doporučené dávky makrocyklického laktonu selamectin  během léčby přípravkem MILBEMAX v doporučené dávce, nebyly pozorovány žádné interakce.
Buďte opatrní v případě současného podání přípravku Milbemax s jinými makrocyklickými laktony, jelikož s nimi nebyly vykonány další studie. Rovněž nebyly vykonány studie s chovnými zvířaty.

4.9Podávané množství a způsob podání

Minimální doporučená dávka: 2 mg milbemycin oxime a 5 mg praziquantelu na kg živé hmotnosti jednorázově perorálně.
Přípravek se podává s potravou nebo po krmení. Tak lze zajistit optimální ochranu před dirofilariózou.

V závislosti na živé hmotnosti kočky je praktické dávkování následující:

Živá hmotnost
Počet tablet
0,5 1 kg
tablety
>1 2 kg
1 tableta

MILBEMAX by měl být začleněn do programu prevence dirofilariózy, je-li současně indikováno ošetření proti tasemnicím. MILBEMAX navozuje prevenci dirofilariózy po dobu jednoho měsíce. Pro běžnou prevenci dirofilariózy se doporučuje dát přednost monovalentnímu přípravku.

4.10Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

V případě předávkování bylo pozorováno navíc od příznaků pozorovaných po podání doporučené dávky ( viz. bod 4.6. ) zvýšené slinění. Příznaky vymizí spontánně během jednoho dne.

4.11 Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Antiparazitární přípravky, insekticidy a repelenty - Endektocidy

ATCvet kód: QP54A B51

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Milbemycin oxime náleží do skupiny makrocyklických laktonů , izolovaný z fermentace Streptomyces hygroscopicus, var. aureolacrimosus. Je účinný proti roztočům, proti larválním stadiím a dospělcům nematodů a rovněž proti larvám Dirofilaria immitis.

Aktivita milbemycinu vychází z jeho účinku na neurotransmise bezobratlovců: Milbemycin oxime, podobně jako avermectiny a jiné milbemyciny, zvyšuje permeabilitu membrán nematodů a hmyzu pro ionty chloridu přes kanálky pro vstup glutamatu (podobně jak jsou u obratlovců receptory na GABAA a glycin). To vede k hyperpolizaci neuromuskulární membrány, k ochabnutí a paralýze a k úhynu parazita.

Praziquantel je acylovaný derivát pyrazino-isoquinolinu. Praziquantel je účinný proti cestodům (tasemnicím) a trematodům (motolicím). Modifikuje permeabilitu membrán parazitů pro vápník (vtok Ca2+), dále navozuje nerovnováhu membránových struktur, což vede k depolarozaci membrán a k téměř okamžité kontrakci muskulatury (křeče), k rychlé vakuolizaci syncyciálního povrchu a dále k dezintegraci povrchu parazita (puchýřky), což končí snadným vypuzením parazita ze zažívacího ústrojí nebo úhynem parazita.

5.2 Farmakokinetické údaje

Po perorální aplikaci je u koček dosažena maximální koncentrace praziquantelu v plazmě během jedné hodiny. Poločas eliminace je přibližně 3 hodiny.
U psů je rychlá biotransformace v játrech, zejména na monohydroxylované deriváty. U psa jsou hlavní cestou vylučování ledviny.

Po perorální aplikaci milbemycinu oxime se dosahuje u koček maximální koncentrace látky v plazmě během 2 hodin. Biologický poločas je přibližně 13 hodin ( 9 hodin).
U krys dochází k metabolismu pomalu, protože nezměněný milbemycin oxime nebyl nalezen ani v moči, ani v trusu. Hlavní metabolity u krys jsou monohydroxylované deriváty, což se přisuzuje biotransformaci v játrech. Navíc k relativně vysoké koncentraci v játrech je tu i určitá koncentrace v tuku, vycházeje z lipofilní vlastnosti milbemycinu.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

jádro tablety:
mikrokrystalická celulosa
sodná sůl kroskarmelosy
povidon
monohydrát laktosy
koloidní bezvodý oxid křemičitý
magnesium-stearát

potahová vrstva:
hydroxypropylmethylcelulosa
makrogol
mastek
Umělá hovězí příchuť
6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu:6 měsíců

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25C
Uchovávejte blistr v krabičce.
Chraňte před světlem.
6.5 Druh a složení vnitřního obalu

PVC/PE/PVdC/hliníkový blistr
Dostupné velikosti balení:

1 blistr po 2 tabletách v krabici.
2 blistry po 2 tabletách v krabici.
1 blistr po 10 tabletách v krabici.
2 blistry po 10 tabletách v krabici.
5 blistrů po 10 tabletách v krabici.
10 blistrů po 10 tabletách v krabici.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

MILBEMAX nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být toxický pro ryby a další vodní organizmy.
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.
7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis s.r.o.
Nagano III, U nákladového nádraží 3265/10
130 00 Praha 3
8. Registrační číslo(a)

96/038/05-C

9. Datum registrace/ prodloužení registrace

19. 9. 2005/ 16. 11. 2007

10. DATUM REVIZE TEXTU

leden 2011

Informace o produktu

Výrobce: NOVARTIS ANIMAL HEALTH
Kód výrobku: 28978
Kód EAN:
Kód SÚKL: 35182
Držitel rozhodnutí: NOVARTIS ANIMAL HEALTH

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Cílový druh zvířat: Kočky. U koček: léčba smíšené invaze nedospělých stadií a dospělců cestod a nematod následujících druhů: -Cestody: Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus multilocularis -Nematody: Ancylostoma tubaeforae, Toxocara cati Přípravek lze použít rovněž k prevenci onemocnění dirofilariózy (Dirofilaria immitis), jestliže je indikována i doprovodná léčba cystodóz.

Recenze

Recenze produktu MILBEMAX (PRO MALÉ KOČKY) A.U.V. TBL 2X2

Diskuze

Diskuze k produktu MILBEMAX (PRO MALÉ KOČKY) A.U.V. TBL 2X2

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám