Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ROTTAPHARM S.P.A., MONZA
Kód výrobku: 13439
Kód EAN: 8019561040112
Kód SÚKL: 92076
Držitel rozhodnutí: ROTTAPHARM S.P.A., MONZA
Přípravek je indikován k léčbě osteoartrózy ve všech lokalizacích. Je určen k léčbě dospělých pacientů.

Příbalový leták


Příbalová informace
Informace pro použití, čtěte prosím pozorně!
DONA
(Glucosamini sulfas crystallicus)
injekční roztok
Držitel rozhodnutí o registraci
ROTTAPHARM S.p.A., Miláno, Itálie
Výrobce
ROTTAPHARM S.p.A., Monza, Itálie
Složení
1 ampule A obsahuje:
Léčivá látka: Glucosamini sulphas crystallicus 502,5 mg ve 2 ml
(odpovídá Glucosamini sulfas 400,0 mg
Natrii chloridum 102,5 mg)
Pomocné látky:
Ampule A: Monohydrát lidokain-hydrochloridu, voda na injekci, kyselina sírová 10%
Ampule B: Diolamin, voda na injekci.
Indikační skupina
Antirevmatikum, dlouhodobě působící lék u osteoartrózy.
Charakteristika
Glukosaminsulfát, účinná látka přípravku DONA, je sůl přírodního aminomonosacharidu glukosaminu, který je fyziologicky přítomen v lidském organizmu. Je využíván k biosyntéze kyseliny hyaluronové v synoviální tekutině a proteoglykanů matrix kloubní chrupavky. Glukosamin je kloubu za normálních okolností dodáván cestou přeměny glukózy.
Při osteoartróze dochází k jeho nedostatku a je potřebné jej nahradit jeho zevním podáním. Takto podaný glukosaminsulfát podporuje tvorbu proteoglykanů, růst a výživu kloubní chrupavky a správné ukládání vápníku v kostní tkáni, což vede ke zlepšení funkce a zmírnění bolesti kloubů.
Glukosaminsulfát neovlivňuje kardiovaskulární a respirační systém, CNS ani vegetativní nervový systém.
Indikace
Přípravek je indikován k léčbě osteoartrózy ve všech lokalizacích. Je určen k léčbě dospělých pacientů.
Kontraindikace
Přípravek se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku.
Přípravek se nesmí užívat v prvním trimestru těhotenství.
Injekční roztok by vzhledem ke svému obsahu lidokainu neměl být podáván intravenózně a je kontraindikován u pacientů s převodními poruchami srdce, akutní srdeční nedostatečností, u pacientů s přecitlivělostí na lidokain a u pacientů s fenylketonurií.
Zvláštní upozornění a zvláštní opatření při použití přípravku Dona
Těhotné ve druhém a třetím trimestru a nemocní se závažnou jaterní nebo ledvinovou nedostatečností mohou přípravek užívat jen ze zvlášť závažných důvodů.
Těhotenství a kojení
Během prvního trimestru těhotenství se nesmí podávat vůbec.
Studie na pokusných zvířatech neprokázaly nepříznivý vliv na reprodukci a laktaci. Jelikož neexistují studie na lidech, měl by být přípravek v době těhotenství a kojení podáván pouze v nezbytných případech pod dohledem lékaře.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyl pozorován žádný vliv přípravku na bdělost a pozornost.
Nežádoucí účinky
Přípravek je obvykle velmi dobře snášen, neboť glukosaminsulfát je látka tělu vlastní.
Vzhledem k obsahu lidokainu se ojediněle mohou vyskytnout případy nevolnosti, zřídka zvracení, plynatost, zácpa, průjem a velmi vzácně vypadávání vlasů, poruchy vidění.
V několika případech byla popsána lokální reakce (bolestivost nebo zarudnutí) v místě vpichu.
Interakce
Interakce nejsou dosud známy.
Dávkování a způsob podání
Doporučená dávka je 1 až 2 injekce 3x týdně po dobu 4-6 týdnů.
Léčebný cyklus je možno opakovat ve 2-3 měsíčních intervalech, nebo kdykoliv se objeví příznaky onemocnění. Na léčbu injekcemi je též možno navázat podáváním přípravku v perorální formě.
Přípravek se podává intramuskulárně.
Před aplikací je třeba natáhnout obsah obou ampulí do injekční stříkačky a promíchat ho.
Předávkování
Náhodné či záměrné předávkování nebylo popsáno. Výsledky experimentálních studií dokazují, že předávkování může nastat až po extrémně vysokých dávkách.
Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Po smíchání ampulí použijte přípravek do 18 hodin.
Inkompatibility nejsou známy, přesto se však nedoporučuje míchání s jinými léky.
Balení
6 ampulí A po 2 ml a 6 ampulí B po 1 ml
Datum poslední revize textu
14.1. 2009

Recenze

Recenze produktu DONA 6X2MLA+6X1MLB Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu DONA 6X2MLA+6X1MLB Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze