Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

DEPO-MEDROL 40MG/ML 1X5ML/200MG Injekční suspenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19651

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 19651
Kód EAN: 8594036500242
Kód SÚKL: 40536
Držitel rozhodnutí: PFIZER
A. Pro intramuskulární aplikaci Pokud není možná perorální léčba a přitom síla, dávkování a způsob podávání preparátu jsou zdůvodněny terapeutickou potřebou, je indikováno nitrosvalové podání Depo-Medrol sterilní vodné suspenze. 1. Endokrinní poruchy - primární nebo sekundární adrenokortikální nedostatečnost Pozn.: hydrokortison nebo kortison je lékem volby, syntetická analoga lze používat ve spojení s mineralokortikoidy, kde je to vhodné; u kojenců je suplementace mineralokortikoidů obzvláště nutná. - akutní adrenokortikální nedostatečnost Pozn.: hydrokortison nebo kortison je lékem volby, suplementace mineralokortikoidů je nutná obzvláště v případech, kdy se používají syntetická analoga. Kongenitální hyperplazie nadledvin. Hyperkalcémie paraneoplastická. Nehnisavý zánět štítné žlázy. 2. Revmatická onemocnění Jako adjuvantní terapie pro krátkodobé podávání (k převedení pacienta přes akutní epizodu nebo exacerbaci) u následujících stavů: Post-traumatická osteoartritis. Synovitis při osteoartritidě. Revmatoidní artritida, včetně juvenilní revmatoidní artritidy (vybrané případy mohou potřebovat udržovací terapii nízkými dávkami). Akutní a subakutní bursitida. Epikondylitida. Akutní nespecifická tendosinovitida. Akutní dnavá artritida. Psoriatická artritida. Ankylozující spondylitida. 3. Poruchy tvorby kolagenu Během exacerbace nebo jako udržovací terapie ve vybraných případech: Systémový lupus erythematodes. Systémové dermatomyositidy (polymyositidy). Akutní revmatické karditidy. 4. Dermatologická onemocnění Pemfigus. Těžké případy erythema multiforme (Stevensův-Johnsonův syndrom). Exfoliativní dermatitida. Mycosis fungoides. Herpetiformní bulózní dermatitida. Těžká seborrhoická dermatitida. Těžká psoriáza. 5. Alergické stavy Zvládání těžkých nebo život ohrožujících alergických stavů nereagujících na klasickou léčbu u následujících stavů: Asthma bronchiale. Kontaktní dermatitida. Atopická dermatitida. Sérová nemoc. Sezónní nebo trvalá alergická rinitida. Projevy přecitlivělosti na léky. Projevy kopřivky při transfuzi krve. Akutní neinfekční edém hrtanu. 6. Oční onemocnění Těžké akutní nebo chronické alergické a zánětlivé procesy postihující oko, jako je: Herpes zoster ophthalmicus. Iritida, iridocyklitida. Chorioretinitida. Difuzní zadní uveitida. Neuritida optiku. Zánět předního segmentu. Alergická konjunktivitida. Alergické vředy na okraji rohovky. Keratitida. 7. Gastrointestinální onemocnění K převedení pacienta přes kritické období onemocnění u následujících stavů: Ulcerózní kolitida (systémová terapie). Regionální enteritida. 8. Onemocnění dýchacích cest Symptomatická sarkoidóza. Beryllióza. Tuberkulóza, fulminantní nebo disseminovaná, pokud se použije současně s příslušnou protituberkulózní chemoterapií. Löfflerův syndrom nedostatečně zvládaný jinou terapií. Aspirační pneumonitida. 9. Hematologické poruchy Získaná (autoimunní) hemolytická anémie. Sekundární trombocytopénie u dospělých. Erytroblastopénie (erytroblastová anémie). Vrozená (erythroidní) hypoplastická anémie. 10. Onkologická onemocnění K paliativní terapii následujících stavů: Leukémie a lymfomy. Akutní leukémie dětí. 11. Edematózní stavy K navození diurézy nebo remise proteinurie u nefrotického syndromu bez urémie, idiopatickém nefrotickém syndromu nebo při lupus erythematodes. 12. Nervový systém Akutní exacerbace roztroušené sklerózy. 13. Různé Tuberkulózní meningitida se subarachnoidálním blokem nebo hrozícím blokem, pokud se použije současně s příslušnou protituberkulózní chemoterapií. Trichinóza s neurologickým nebo kardiálním postižením. B. Pro aplikaci do synovií nebo měkkých tkání (včetně periartikulárních a intrabursálních prostorů, viz Upozornění) Depo-Medrol je indikována jako adjuvantní léčba pro krátkodobé podávání (k převedení pacienta přes akutní epizodu nebo exacerbaci) při následujících stavech: Synovitis při artritidě. Revmatoidní artritida. Akutní a subakutní bursitida. Akutní dnavá artritida. Epikondylitida. Akutní nespecifická tendosynovitida. Post-traumatická osteoartritida. C. Pro aplikaci do lézí Depo-Medrol je indikována pro aplikaci do lézí při následujících stavech: Keloidy, lokalizované hypertrofické, infiltrované, zánětlivé léze. Lichen planus, psoriatické pláty. Granuloma annulare. Lichen simplex chronicus (neurodermatitida). Diskoidní lupus erythematodes. Diabetická lipodystrofie. Alopecia areata. Depo-Medrol může být účinný i u cystických tumorů nebo u ganglií vaziva nebo šlach. D. Pro instilaci do konečníku Ulcerózní kolitida (proktokolitida).

Příbalový leták

1/8

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls22952/2011,
a příloha k sp.zn.: sukls187336/2012


Příbalová informace: informace pro pacienta
Depo-Medrol 40 mg/ml
methylprednisoloni acetas


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Depo-Medrol a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Depo-Medrol používat
3. Jak se přípravek Depo-Medrol používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Depo-Medrol uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Depo-Medrol a k čemu se používá

Přípravek Depo-Medrol obsahuje léčivou látku methylprednisolon-acetát.

Methylprednisolon patří do skupiny léků zvaných kortikosteroidy nebo steroidy. Kortikosteroidy se
rovněž přirozeně vytváří v lidském těle a jsou nezbytné pro jeho správnou funkci.

Přípravek Depo-Medrol má silný protizánětlivý, imunosupresivní a antialergický účinek. Je vhodný
k léčbě stavů vyžadujících silný a rychle nastupující hormonální účinek.

Přípravek Depo-Medrol se aplikuje do svalu pro léčbu onemocnění postihujících celé tělo (např.
reakce z přecitlivělosti na některé léky, hormonální nerovnováha v organizmu, poruchy krve,
nádorová onemocnění, nervové poruchy), nebo alergické, zánětlivé nebo revmatické potíže
postihující:

mozek (např. zánět mozkových blan způsobený tuberkulózou)
střeva (např. zánětlivé/vředové onemocnění střev )
klouby (např. revmatoidní artritida)
plíce (např. astma, těžká senná rýma, tuberkulóza)
kůže (např. lupénka nebo těžké autoimunitní onemocnění kůže spojené s tvorbou puchýřů a
olupováním)
oči (např. oční záněty nebo herpes zoster ophthalmicus)

Přípravek Depo-Medrol se aplikuje do kloubů nebo měkkých tkání pro krátkodobou léčbu zánětlivých
nebo revmatických onemocnění postihujících pohybový systém:
2/8

synovitis při artritidě (zánět vnitřní vrstvy kloubního pouzdra při artritidě)
epikondylitida (zánět nadkloubního hrbolku, resp. svalových úponů, které se zde upínají)
revmatoidní artritida (autoimunitní zánětlivé onemocnění)
akutní nespecifická tendosynovitida (akutní nespecifický zánět šlachové pochvy)
akutní a subakutní bursitida (akutní a subakutní zánět tíhového váčku)
posttraumatická osteoartritida (poúrazová osteoartróza)
akutní dnavá artritida (zánět kloubů při dně)

Přípravek Depo-Medrol lze rovněž použít k aplikaci do lézí při následujících onemocněních:

lichen planus (zánětlivé onemocnění postihující sliznici a místa v okolí ústního otvoru),
psoriatické pláty (plaky lupénky)
diskoidní lupus erythematodes (chronické kožní onemocnění s nálezem načervenalých skvrn a
plaků atd.)
necrobiosis lipoidica diabeticorum (kožní komplikace cukrovky - skvrnité projevy na kůži,
často bérců, žlutavé s hnědými okraji a možným vředovatěním)
granuloma annulare (chronické kožní onemocnění - kroužkovitý val z drobných uzlíků)
lichen simplex chronicus (neurodermatitida - zánětlivé onemocnění kůže spojené s tvorbou
ohraničených ložisek z pupínků a úporným svěděním)
alopecia areata (ohraničená ztráta vlasů autoimunitní onemocnění)

Přípravek Depo-Medrol může být účinný i u cystických tumorů (nádorů) nebo u ganglií vaziva -
cystického zduření šlachové pochvy nebo šlach, nebo při léčbě ulcerózní kolitidy (střevního zánětu).


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Depo-Medrol používat

Přípravek Depo-Medrol nelze použít
při alergii (přecitlivělosti) na methylprednisolon nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6)
u pacientů trpících systémovými mykózami (plíšňovými onemocněními)
pro intratekální podání (aplikace do mozkových plen)
pro intravenózní podání (aplikace do žíly)
u pacientů procházejících očkováním.

Upozornění a opatření
Sdělte svému lékaři, pokud se Vás týká některý z níže uvedených stavů, nebo se Vás týkal v
minulosti. Je možné, že Vám lékař v případě, že užíváte nějaké další léky, naordinuje různá vyšetření
a změní dávkování.

Plané neštovice, spalničky. Sdělte lékaři, pokud jste v nedávné době přišel/přišla do kontaktu
s nakaženou osobou.
Tuberkulóza. Sdělte lékaři, pokud jste v minulosti onemocněl/a tuberkulózou.
Alergická reakce. Sdělte lékaři, pokud jste v minulosti měla alergickou reakci na nějaký lék.
Stres. Pacienti v neobvyklém stresu vyžadují vyšší dávky léku.
Cushingův syndrom (hormonální onemocnění). Tento lék by mohl zhoršit Váš zdravotní stav.
Hypotyreóza (snížená funkce štítné žlázy). Účinek přípravku Depo-Medrol může být zesílen.
Cukrovka. Sdělte lékaři, pokud trpíte nebo někdo ve Vaší rodině trpí cukrovkou.
Deprese nebo psychotická porucha. Musíte být pečlivě sledován/a kvůli možnému zhoršení
příznaků.
Epilepsie.
Myasthenia gravis (těžké onemocnění svalů) nebo jiné poruchy svalů.
3/8
Roztroušená skleróza.
Infekce oka způsobená virem herpes simplex nebo další oční onemocnění, včetně zvýšeného
nitroočního tlaku.
Onemocnění srdce nebo cév, včetně městnavého srdečního selhání. Je nutné monitorování
srdeční činnosti.
Vysoký krevní tlak.
Žaludeční vředy nebo jiné žaludeční nebo střevní onemocnění.
Porucha funkce ledvin.
Osteoporóza (řídnutí kostí).

V průběhu léčby kortikoidy se mohou vyskytnout psychické poruchy včetně euforie, nespavosti,
výkyvů nálady, změn osobnosti, závažných depresivních a psychotických stavů. Rovněž může dojít ke
zhoršení stávající emoční nestability nebo psychotických tendencí. Sdělte svému lékaři, pokud u sebe
pozorujete nějaké mentální potíže. To je zvláště důležité, pokud trpíte depresí nebo máte
sebevražedné myšlenky.

Další léčivé přípravky a přípravek Depo-Medrol
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval/a nebo které možná budete užívat.

Sdělte svému lékaři, že užíváte některý z následujících léků, protože může dojít k ovlivnění účinku
přípravku Depo-Medrol.

Isoniazid (antibakteriální látka, antituberkulotikum)
Rifampicin (antibiotikum, antituberkulotikum)
Antikoagulancia (léky proti srážlivosti krve)
Karbamazepin, fenobarbital, fenytoin (léky proti epilepsii)
Neuromuskulární blokátory (léky, které snižují či zabraňují nervosvalový přenos)
Antidiabetika (léky k léčbě cukrovky)
Aprepitant, fosaprepitant (léky proti zvracení)
Itrakonazol, ketokonazol (léky proti plísňovým onemocněním)
Inhibitory HIV-proteázy (léky proti AIDS)
Aminoglutethimid (protinádorový lék)
Diltiazem (lék při onemocnění srdce nebo vysokého krevního tlaku)
Ethinylestradiol/norethisteron (antikoncepce)
Cyklosporin (léčba revmatoidní artritidy, těžké lupénky nebo po orgánové transplantaci)
Cyklofosfamid, takrolimus (léky k potlačení funkcí imunitního systému)
Klyrithromycin, erythromycin, troleandomycin (antibiotika)
Kyselina acetylsalicylová ve vysokých dávkách
Léky odbourávající draslík

Informujte svého lékaře:
pokud užíváte nějaké léky dlouhodobě, např. k léčbě cukrovky, vysokého krevní tlaku nebo
otoků, protože může být nutné upravit dávku Vašich léků.
pokud se chystáte na operaci, i zubní.
pokud podstupujete nějaké vyšetření, např. odběr krve, protože výsledky testů mohou být
přípravkem Depo-Medrol ovlivněny.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat, jste-li těhotná
nebo kojíte, nebo se domníváte, že můžete být těhotná, nebo těhotenství plánujete.

4/8
Pokud se chystáte kojit v průběhu léčby tímto přípravkem, musí být Vaše dítě pravidelně vyšetřováno.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Závratě, poruchy vidění a únava patří mezi možné nežádoucí účinky po léčbě kortikoidy. V případě
výskytu těchto potíží neřiďte ani neobsluhujte stroje.


3. Jak se přípravek Depo-Medrol používá

Pokud podstupujete nějaké vyšetření, nebo jste hospitalizován/a, vždy sdělte ošetřujícímu lékaři nebo
zdravotní sestře, že jste léčen/a přípravkem Depo-Medrol.

Dávkování
Váš lékař určí velikost dávky a místo aplikace injekce v závislosti na tom, jaké onemocnění je léčeno.
Váš lékař Vám bude podávat nejnižší účinnou dávku po nejkratší možnou dobu, aby dosáhl účinné
léčby Vašeho onemocnění.

Ukončení léčby přípravkem Depo-Medrol
Váš lékař určí, kdy je vhodné ukončit léčbu přípravkem Depo-Medrol. Někdy je nutné dávku
postupně snižovat, zvláště v následujících případech:

podávání přípravku po dobu delší než 3 týdny
podávání vysokých dávek přípravku Depo-Medrol (více než 32 mg (0,8 ml) denně)
léčba kortikosteroidy v předchozím roce
potíže s funkcí nadledvinek před zahájením léčby.

Postupné snižování dávky je nutné kvůli možnému vzniku abstinenčního syndromu. Tento syndrom
může zahrnovat: nechutenství, nevolnost, zvracení, otupělost, bolesti hlavy, horečku, bolesti kloubů,
olupování kůže, bolesti svalů, ztrátu hmotnosti a/nebo nízký krevní tlak.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky jsou typické pro všechny systémově podané kortikosteroidy. Jejich
zařazení na seznam nutně neznamená, že u tohoto konkrétního přípravku byla pozorována uvedená
reakce.

přidružené infekce, infekce v místě vpichu, zánět pobřišnice
přecitlivělost na léky, anafylaktické reakce (alergické reakce)
Cushingoidní příznaky (měsícovitý obličej), nedostatečná funkce nadledvin
porucha tolerance glukózy, zadržování sodíku, porucha vnitřního prostředí (hypokalemická
alkalóza), porucha metabolizmu tuků (dyslipidémie), zvýšená chuť k jídlu, chorobné množení
tukových buněk (lipomatóza)
psychické/psychotické poruchy (včetně depresivní nálady, euforie, sebevražedných myšlenek),
stavy zmatenosti, duševní poruchy, úzkost, změny osobnosti, prudké změny nálad, abnormální
chování, nespavost
zvýšený nitrolební tlak, křeče, ztráta paměti, kognitivní poruchy, závratě, bolest hlavy
šedý zákal, zelený zákal, vystupování oka z očnice (exoftalmus), vzácné případy slepoty
(spojené s léčbou kortikoidy v oblasti obličeje a hlavy)
závrať
5/8
městnavé srdeční selhání
zvýšený krevní tlak, snížený krevní tlak
škytavka
žaludeční vředy, žaludeční krvácení, proděravění střev, zánět slinivky břišní, vředovitý zánět
jícnu, zánět jícnu, bolest břicha, nadýmání, průjem, poruchy trávení, nevolnost.
menší krvácení do kůže (ekchymóza), akné, otok podkoží, červené tečky na kůži (petechie),
ztenčení kůže, kožní strie, zvýšená pigmentace kůže, snížená pigmentace kůže, nadměrné
ochlupení, vyrážka, zarudnutí, svědění, kopřivka, zvýšená potivost
zpomalení růstu (u dětí), řídnutí kostí, odumření kosti, patologické zlomeniny, svalová slabost,
svalová ochablost, porucha svalů (myopatie), degenerace velkých kloubů (neuropatická
artropatie), bolest svalů a kloubů
nepravidelná menstruace
zhoršené hojení ran, otok končetin, reakce v místě vpichu, sterilní absces (dutinka vyplněná
tekutinou), únava, malátnost, podrážděnost
snížení draslíku v krvi, zvýšení krevních hladin alaninaminotransferázy,
aspartátaminotransferázy a alkalické fosfatázy, zvýšení nitroočního tlaku, snížení tolerance
sacharidů, zvýšení vápníku v moči, potlačení reakcí na kožní testy, negativní dusíková bilance
šlachové ruptury (především ruptura Achillovy šlachy), kompresivní fraktury páteře

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. Jak přípravek Depo-Medrol uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě 15-30oC, chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na lahvičce nebo krabičce.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Depo-Medrol obsahuje

- Léčivou látkou je methylprednisoloni acetas 40 mg v 1 ml suspenze.
- Pomocnými látkami jsou makrogol 3350, miripirium-chlorid, chlorid sodný, hydroxid sodný
a/nebo kyselina chlorovodíková na úpravu pH, voda na injekci.

Jak přípravek Depo-Medrol vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek je dodáván v lahvičce, opatřené propichovací zapertlovanou pryžovou zátku, která je
zajištěna odtrhovacím uzávěrem z plastické hmoty, v krabičce.

Velikost balení:
1 ml, 2 ml a 5 ml

6/8
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Pfizer spol.s r.o., Stroupežnického 17, 150 00, Praha 5, Česká republika

Výrobce:
Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, B-2870 Puurs, Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
17.10. 2012


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod k použití přípravku
Důkladně protřepejte, aby se vytvořila homogenní suspenze.
1. Sejměte kryt.
2. Nasaďte za sterilních podmínek jehlu.
3. Sejměte kryt jehly. Nyní je stříkačka připravená k použití.
Po aplikaci stříkačku znehodnoťte. Nikdy znovu nepoužívejte.

Dávkování a způsob podání
Vzhledem k možným chemickým interakcím se methylprednisolon-acetát nesmí ředit nebo smíchávat
s jinými roztoky. Parenterální suspenzi je nutno před podáním, pokud to přípravek a vnitřní obal
umožní, zkontrolovat, zda neobsahuje cizí částice a jak je zabarvena.

PODÁNÍ K DOSAŽENÍ MÍSTNÍHO ÚČINKU
Léčba přípravkem DEPO-MEDROL obvykle nenahrazuje používané klasické postupy. I když tento
způsob léčby zmírní symptomy, nezajišťuje v žádném případě vyléčení, protože hormon nemá žádný
vliv na příčinu zánětu.

1. Revmatoidní onemocnění a osteoartritida
Dávka při intraartikulárním podání závisí na velikosti kloubu a liší se podle závažnosti stavu pacienta.
U chronických případů lze injekce opakovat v intervalech v rozmezí 1-5 nebo více týdnů podle stupně
zmírnění dosaženého počáteční injekcí.

Dávky v následující tabulce jsou uvedeny pro orientaci:

Velikost kloubů Příklad Rozmezí dávek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Velké klouby Kolena 20-80 mg
Kotníky
Ramena
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Středně velké klouby Lokty 10-40 mg
Zápěstí
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Malé klouby Metakarpofalangeální 4-10 mg
Interfalangeální
Sternoklavikulární
Akromioklavikulární
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7/8

Postup: před pokusem o intraartikulární aplikaci se doporučuje prohlédnout morfologii postiženého
kloubu. K dosažení maximálního protizánětlivého účinku je nutno injekci aplikovat do synoviálního
prostoru. Za použití stejné sterilní techniky jako při lumbální punkci se sterilní jehla velikosti 20-24G
(na suché stříkačce) rychle zavede do synoviální dutiny. Infiltrace prokainem je elektivní. Ke
kontrole, zda jehla pronikla do prostoru kloubu, postačí natáhnout pouze několik kapek.

Místo vpichu injekce u každého kloubu se volí podle toho, kde je synoviální dutina nejblíže povrchu a
kde je nejméně velkých cév a nervů. Jakmile jehla dosáhne požadovaného místa, aspirační stříkačka
se vyjme a nahradí se druhou stříkačkou obsahující potřebné množství přípravku DEPO-MEDROL.
Poté se mírným tahem za píst nabere synoviální tekutina a zároveň se zkontroluje, zda je jehla stále
ještě v synoviálním prostoru. Po injekci se kloubem několikrát mírně pohne, aby se napomohlo
smíchání synoviální tekutiny s roztokem. Místo se poté zakryje malým sterilním obvazem.

Místy vhodnými pro intraartikulární injekci jsou koleno, kotník, zápěstí, loket, rameno, klouby mezi
články prstů a kyčelní kloub. Protože se při pronikání do kyčelního kloubu někdy vyskytnou
problémy, je nutno se opatrně vyhnout všem velkým cévám v dané oblasti. Klouby nevhodné pro
aplikaci injekce jsou klouby anatomicky nepřístupné, jako jsou páteřní klouby a klouby jako je
sakroiliální kloub, kde není synoviální prostor. Neúčinnost léčby je většinou důsledkem nemožnosti
proniknout do prostoru kloubu. Injekce do okolní tkáně zajišťuje minimální nebo vůbec žádný účinek.
Pokud léčba selže, i když injekce určitě dosáhla synoviálního prostoru, jak prokázalo natažení
tekutiny, nemají opakované injekce obvykle žádný smysl.

Místní terapie nezmění základní chorobný proces, a kdykoli lze, je nutno použít komplexní terapii
včetně fyzioterapie a ortopedické korekce.

Po intraartikulární léčbě kortikosteroidy je nutno dbát na to, aby se nadměrně nenamáhaly klouby, u
nichž bylo dosaženo symptomatického zlepšení. Ignorování této zásady může mít za následek zhoršení
stavu kloubu, jež převáží příznivý účinek steroidu.

Injekce se neaplikují do nestabilních kloubů. Opakování intraartikulární injekce může v některých
případech vést k nestabilitě kloubu. Ve vybraných případech se k detekci případného zhoršení
doporučuje kontrola rentgenem.

Pokud se před aplikací injekce přípravku DEPO-MEDROL použije místní anestetikum, je nutno
přečíst pečlivě příbalovou informaci anestetika a dbát všech varování.

2. Bursitida
Oblast okolo místa injekce se sterilně ošetří a aplikací 1% roztoku prokain-hydrochloridu se na místě
vytvoří pupenec. Do bursy se zasune jehla kalibru 20-24 G, připevněná na suchou stříkačku a natáhne
se tekutina. Jehla se ponechá na místě a aspirační stříkačka se vymění za malou stříkačku obsahující
požadovanou dávku. Po aplikaci injekce se jehla vytáhne a přiloží se malý obvaz.

3. Různé: ganglion, tendinitida, epikondylitida
Při léčbě stavů jako je tendinitida nebo tendosynovitida je nutno dát po aplikaci vhodného
antiseptického přípravku na kůži v místě vpichu pozor, aby se suspenze aplikovala do pouzdra šlachy
a ne do vazivové tkáně. Šlachu lze po natažení snadno nahmatat. Při ošetřování stavů jako je
epikondylitida je nutno ohraničit pečlivě oblast největší bolestivosti a aplikovat suspenzi do této
oblasti. U ganglií pouzder šlach se suspenze aplikuje přímo do cysty. V mnoha případech se po
aplikaci injekce cystický tumor výrazně zmenší nebo dokonce úplně zmizí. Při každé injekci je
samozřejmě zapotřebí dbát na běžné zásady sterilního ošetření.

8/8
Dávka při léčbě různých postižení výše uvedených šlachových nebo bursálních struktur se liší podle
konkrétní situace a pohybuje se v rozmezí 4-30 mg. Recidivující nebo chronické stavy si mohou
vyžádat opakovanou aplikaci injekce.

4. Injekce pro místní účinek při dermatologických onemocněních
Po ošetření příslušným antiseptickým přípravkem jako je 70% alkohol se do léze aplikuje 20 až 60 mg
suspenze. Velké léze si mohou vyžádat aplikaci dávek v rozmezí 20-40 mg ve formě opakovaných
lokálních injekcí. Není vhodné aplikovat taková množství, která způsobují vyblednutí tkáně, protože
to může způsobit mírné olupování kůže. Obvykle se aplikují 1-4 injekce, interval mezi injekcemi se
liší podle typu ošetřované léze a délky zlepšení dosaženého po první injekci.

SYSTÉMOVÉ PODÁNÍ
Intramuskulární dávka se liší podle léčeného onemocnění. Je-li zapotřebí dosáhnout dlouhodobějšího
účinku, lze vypočítat týdenní dávku vynásobením denní perorální dávky sedmi a aplikovat ji jako
jednu intramuskulární injekci.

Dávku je nutno individualizovat podle závažnosti onemocnění a odpovědi pacienta. U kojenců a dětí
je nutno doporučenou dávku snížit, dávku je však nutno upravit spíše podle závažnosti stavu než
přesně v poměru k věku nebo k tělesné hmotnosti.

Hormonální terapie představuje léčbu adjuvantní a nenahrazuje klasickou léčbu. Pokud se lék podával
již několik dní, je třeba dávku snižovat nebo lék vysazovat pozvolna. Hlavními faktory při stanovení
dávky jsou závažnost, prognóza a očekávaná délka onemocnění i odpověď pacienta na medikaci.
Pokud se u chronického onemocnění dostaví období spontánní remise, je třeba léčbu ukončit. Během
delší léčby je nutno rutinní laboratorní vyšetření, jako je analýza moči, stanovení glykémie 2 hodiny
po jídle, měření krevního tlaku a hmotnosti a rentgen srdce a plic, provádět v pravidelných
intervalech. U pacientů s vředy v anamnéze nebo s významnou dyspepsií je žádoucí provést
rentgenové vyšetření horních částí trávicí soustavy.

U pacientů s adrenogenitálním syndromem může postačit jedna intramuskulární injekce 40 mg každé
2 týdny. Při udržovací léčbě pacientů s revmatoidní artritidou se týdenní intramuskulární dávka
pohybuje mezi 40 a 120 mg. Obvyklá dávka u pacientů s dermatologickými lézemi, u nichž je
systémová léčba kortikoidy prospěšná, je 40-120 mg methylprednisolon-acetátu aplikovaného
intramuskulárně každý týden po dobu 1-4 týdnů. Při akutní těžké dermatitidě vyvolané kontaktem s
dráždivým břečťanem lze dosáhnout zmírnění příznaků 8-12 hodin po intramuskulární aplikaci jedné
dávky 80-120 mg. Léčba chronické kontaktní dermatitidy si může vyžádat injekce opakované v
intervalu 5-10 dní. Při seborrhoické dermatitidě lze tento stav zvládnout dávkou 80 mg jednou týdně.

Po intramuskulární aplikaci 80-120 mg astmatickým pacientům se zmírnění symptomů může dostavit
během 6-48 hodin a vydržet několik dní až 2 týdny. Podobně u pacientů s alergickou rinitidou (senná
rýma) může intramuskulární dávka 80-120 mg zmírnit katarální symptomy během 6 hodin, a toto
zmírnění přetrvává několik dní až 3 týdny.

Pokud léčba probíhá současně se stresovým stavem, je nutno dávku suspenze zvýšit. Je-li zapotřebí
dosáhnout rychlého hormonálního účinku maximální intenzity, indikuje se intravenózní aplikace
vysoce rozpustného natrium-methylprednisolon-sukcinátu.

APLIKACE DO KONEČNÍKU
DEPO-MEDROL v dávkách 40-120 mg podávaný jako nálev nebo kontinuální instilace 3-7x týdně po
dobu 2 týdnů a déle je užitečný doplněk léčby u některých pacientů s ulcerózní kolitidou. U mnoha
pacientů lze jejich stav regulovat dávkou 40 mg přípravku DEPO-MEDROL podávaného v 30-300 ml
vody podle míry zánětu střevní sliznice. Samozřejmě je nutno zavést i další přijatelná terapeutická
opatření.

Recenze

Recenze produktu DEPO-MEDROL 40MG/ML 1X5ML/200MG Injekční suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu DEPO-MEDROL 40MG/ML 1X5ML/200MG Injekční suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám