Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: DYNTEC S.R.O., TEREZÍN
Kód výrobku: 11646
Kód EAN: 8594019541019
Kód SÚKL: 53494
Držitel rozhodnutí: DYNTEC S.R.O., TEREZÍN
Colinfant New Born je určen pro novorozence a kojence do 1 roku věku a pro nedonošené děti, zvláště nekojené, k prevenci a léčbě nemocničních nákaz, gastrointestinálních onemocnění různé etiologie, poruch složení střevní mikroflory např. po léčbě antibiotiky a u nosičů enteropatogenních kmenů.

Příbalový leták

1/2
Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls129463/2008
PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE
Informace pro použití, čtěte pozorně!
COLINFANT NEW BORN
Kmen Escherichia coli
lyofilizát pro p.o. suspenzi
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Dyntec spol. s r. o., Pražská 328, 411 55 Terezín, Česká republika
SLOŽENÍ
1 ml - jedna dávka obsahuje:
Léčivá látka:
Escherichia coli cryodesiccata (O83:K24:H31) v počtu 0,8 x 108 až 1,6 x 108 bakterií.
Pomocné látky: hydrogenfosforečnan sodný, dihydrogenfosforečnan draselný, chlorid sodný, chlorid
amonný, sacharosa, odtučněné sušené mléko.
INDIKAČNÍ SKUPINA
Imunopreparát (Probiotikum)
CHARAKTERISTIKA
Kmen Escherichia coli obsažený v přípravku je představitelem skupiny bakterií, které jsou součástí
normální střevní mikroflory. Velmi dobře osídluje střevní trakt a jeho dlouhodobá přítomnost ve
střevě výrazně stimuluje tvorbu specifických a nespecifických protilátek a to jak místní, ve střevě a ve
slinách, tak celkovou v oběhu krevním. Má příznivý vliv na složení střevní mikroflory, vytlačuje
enteropatogenní kmeny a u pacientů se střevními onemocněními napomáhá k úpravě střevní flory.
Příznivě působí též u nosičů enteropatogenních kmenů. Použití kmene a příprava vakciny byly
patentovány v roce 1989 pod číslem 2645722.
INDIKACE
Colinfant New Born je určen pro novorozence a kojence do 1 roku věku a pro nedonošené děti, zvláště
nekojené, k prevenci a léčbě nemocničních nákaz, gastrointestinálních onemocnění různé etiologie,
poruch složení střevní mikroflory např. po léčbě antibiotiky a u nosičů enteropatogenních kmenů.
KONTRAINDIKACE
Kontraindikace nejsou známy.
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
První den podávání přípravku se mohou v ojedinělých případech vyskytnout častější řídké stolice.
Jiné nežádoucí účinky nejsou známy. Při výskytu jakýchkoliv neobvyklých reakcí je doporučena
zvýšená pozornost lékaře.
INTERAKCE
Kmen Escherichia coli obsažený ve vakcině je citlivý na běžná antibiotika je tudíž bezúčelné jej
podávat současně s antibiotiky.
DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ
Přípravek se podává perorálně 1krát denně před jídlem, 3krát týdně, po dobu 4 týdnů. Obsah jedné
lahvičky se rozpustí přidáním 1 ml sterilní destilované vody injekční stříkačkou, přičemž se zátka
lahvičky po odstranění folie propíchne jehlou. U novorozenců a nedonošených dětí se přípravek
2/2
aplikuje stříkačkou bez injekční jehly přímo na kořen jazyka tak, aby jej dítě nevyplivlo a dá se zapít
čajem. Je-li nedonošené dítě krmené parenterálně, je aplikace prováděna žaludeční sondou. U dětí od
1 týdne do 1 roku věku se obsah stříkačky přenese do 5-10 ml čaje a dá se dítěti vypít.
PŘEDÁVKOVÁNÍ
Není popsáno, pokud by k němu došlo, mohly by následovat 1-2 dny častější řídké stolice a poté
spontánní úprava.
UPOZORNĚNÍ
U pacientů s imunodeficiencí je doporučena zvýšená pozornost lékaře při aplikaci preparátu. Před a
po podávání přípravku se má provést bakteriologické vyšetření stolice pro kontrolu uchycení kmene E.
coli.
UCHOVÁVÁNÍ
Přípravek uchováváme v temnu a suchu při teplotě +2 až +8 st. C.
Po otevření a rekonstituci se přípravek musí ihned spotřebovat.
VAROVÁNÍ
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
BALENÍ
1 x 12 lahviček
DOBA POUŽITELNOSTI
2 roky
DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU
9.11.2011

Recenze

Recenze produktu COLINFANT NEW BORN LYO 12X1ML

Diskuze

Diskuze k produktu COLINFANT NEW BORN LYO 12X1ML

Přidat nový příspěvek do diskuze