Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LABORATOIRES PANPHARMA, FOUGERES
Kód výrobku: 20056
Kód EAN: 3391134200402
Kód SÚKL: 2205
Držitel rozhodnutí: LABORATOIRES PANPHARMA, FOUGERES
Cefazolin je léčivo první volby pro profylaxi infekcí ran v rámci chirurgických výkonů u rizikových pacientů. Je indikován u septických stavů (v kombinaci s aminoglykosidovými antibiotiky k úvodní terapii sepse neznámého původu), infekcí horních dolních cest dýchacích, infekcí trávícího ústrojí, infekcí kůže a měkkých tkání, infekcí kostí a kloubů a infekcí močových cest. Cefazolin je indikován k alternativní terapii stafylokokové nebo streptokokové endokarditidy.

Příbalový leták

1/3
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls229034/2009
Příbalová informace Rp
Informace pro použití, čtěte pozorně!
CEFAZOLINE PANPHARMA
prášek pro přípravu injekčního roztoku
(cefazolinum natricum)
Držitel rozhodnutí o registraci
Laboratoires Panpharma, 35133 Fougeres, Francie.
Výrobce
Panpharma S.A., 35133 Fougeres, Francie.
Biopharma S.r.l., S Palomba-Roma, Itálie
Složení
Cefazolinum 1 g (odp. cefazolinum natricum 1,048 g) v jedné injekční lahvičce
Indikační skupina
Antibiotikum.
Charakteristika
Cefazolin je polosyntetické baktericidní cefalosporinové antibiotikum I. generace se širokým
antibakteriálním spektrem. Jeho mechanismus účinku spočívá v inhibici tvorby buněčné
stěny. Podobně jako ostatní cefalosporinová antibiotika I. generace je rozkládán většinou -
laktamáz, odolný je pouze vůči působení menší části -laktamáz (především penicilináz). Má
široké antibakteriální spektrum zahrnující streptokoky skupiny A, B, C a G, Streptococcus
pneumoniae (pouze kmeny citlivé k benzylpenicillinu), Staphylococcus aureus (pouze kmeny
citlivé k benzylpenicillinu), Neisseria meningitis, Neisseria gonorrhoeae, Haemophillus
influenzae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Salmonella spp.,
Shigella spp. Nepůsobí na anaeroby (Clostridium spp., Bacteroides spp. s výjimkou některých
orofaryngeálních kmenů) a mikroorganismy produkující -laktamázy (Enterococcus spp.,
Enterobacter spp., Proteus vulgaris, Providencia spp., Serratia spp., Pseudomonas spp.,
Acinetobacter spp.).
Farmakokinetické údaje
Po nitrosvalové aplikaci je dosaženo maximálních plazmatických koncentrací během jedné
hodiny. Biologický poločas je kolem 100 minut a při těžší poruše funkce ledvin se prodlužuje
až na 18 hodin. Cefazolin se vylučuje převážně močí (80-90 %) v nezměněné formě. Dobře
proniká do tkání a sekretů, průnik do CNS je malý (do 5 %). Ve žluči (pokud není přítomna
obstrukce žlučových cest) dosahuje vyšších koncentrací než v plazmě. Dobře proniká
placentou, průnik do mateřského mléka je omezený.
Indikace
Cefazolin je léčivo první volby pro profylaxi infekcí ran v rámci chirurgických výkonů u
rizikových pacientů. Je indikován u septických stavů (v kombinaci s aminoglykosidovými
antibiotiky k úvodní terapii sepse neznámého původu), infekcí horních dolních cest
dýchacích, infekcí trávícího ústrojí, infekcí kůže a měkkých tkání, infekcí kostí a kloubů a
2/3
infekcí močových cest. Cefazolin je indikován k alternativní terapii stafylokokové nebo
streptokokové endokarditidy.
Kontraindikace
Přecitlivělost na cefalosporinová antibiotika, přecitlivělost na ostatní -laktamová antibiotika,
těžká porucha funkce ledvin (nutnost redukce dávky!), gravidita.
Nežádoucí účinky
Trávící obtíže: nauzea, zvracení, průjem. Kožní a celkové alergické projevy: alergické kožní
reakce, léková horečka, pruritus vulvae, vzácně anafylaktický šok. Změny v krevním obrazu:
eosinofilie, trombocytopenie, neutropenie, leukopenie. Při dlouhodobém podávání riziko
vzniku superinfekce, vzácně pseudomembranózní kolitida. Možnost zvýšení hodnot jaterních
transamináz, močoviny nebo alkalické fosfatázy. Ojediněle flebitida v místě aplikace.
Lékové interakce
Současné podávání bakteriostaticky působících antibiotik (makrolidy, tetracykliny,
sulfonamidy, chloramfenikol) může vést ke snížení účinku cefazolinu. Jeho biologický
poločas prodlužuje probenecid. Současné podávání heparinu nebo perorálních antikoagulancií
může vést ke krvácivým komplikacím, častější monitorování krevní srážlivosti je vhodné.
Dávkování
Terapeuticky: nitrožilní injekcí nebo infuzí: dospělí 0,5-1 g každých 6-8 hodin, u těžkých
infekcí až 2 g každých 8 hodin, děti obvykle 25-50 mg/kg/den (u těžkých infekcí až 100
mg/kg/den) vždy rozděleně ve 3-4 dílčích dávkách po 8-6 hodinách. Při poruše funkce ledvin
je nezbytná redukce dávky:
Lehké a středně těžké infekce:
Clearance kreatininu Počáteční dávka Udržovací dávka
(ml/min/1,73 m2)
50-20 500 mg 125-250 mg každých 12 hodin
20-10 500 mg 125-250 mg každých 24 hodin
10-5 500 mg 75-125 mg každých 24 hodin
pod 5 500 mg 50-75 mg každých 72 hodin
po každé hemodialýze 250 mg 250 mg
Těžké a život ohrožující infekce:
Clearance kreatininu Počáteční dávka Udržovací dávka
(ml/min/1,73 m2)
50-20 500 mg 250 mg každých 6 hodin nebo
500 mg každých 12 hodin
20-10 500 mg 250 mg každých 12 hodin nebo
500 mg každých 24 hodin
10-5 500 mg 250 mg každých 24-36 hodin
nebo 500 mg každých 48-72
hodin
pod 5 500 mg 500 mg každých 72 hodin
po každé hemodialýze 500 mg 500 mg
3/3
Profylakticky v chirurgických oborech: dospělí 1-2 g nitrožilní infuzí při úvodu do celkové
anestézie, při déletrvajícím výkonu se za 6 hodin aplikuje další dávka.
Délka terapie je individuální, obvykle 5-10 dnů nebo 2-3 dny po ústupu příznaků infekce.
Způsob použití
Při přípravě roztoku k nitrožilní aplikaci se obsah lahvičky rozpustí malým množstvím vody
pro injekce (1-2 ml), které se doplní do celkového objemu 10 ml vodou pro injekce nebo
fyziologickým roztokem. Aplikuje se pomalu, po dobu 2-3 minut.
Při přípravě roztoku k nitrožilní infuzi aplikaci se obsah lahvičky rozpustí malým množstvím
vody pro injekce (1-2 ml), které se přidá do 50-100 ml vhodného infuzního roztoku
(fyziologický roztok, Hartmanův roztok 1/1, Ringerův roztok 1/1, glukóza 5% ).
Inkompatibilita:
Roztoky cefazolinu jsou inkompatibilní s aminoglykosidovými antibiotiky, s injekčními
fluorochinolonovými chemoterapeutiky, s cimetidinem, s bleomycinem, s injekčními
barbituráty a vitaminy skupiny B a kyselinou askorbovou.
Upozornění
Při léčbě cefazolinem se může vyskytnout falešně pozitivní výsledek stanovení glukózy
Fehlingovým testem nebo falešně pozitivní přímý Coombsův test.
Tento přípravek obsahuje 2,2 mmol (odp. 48,3 mg) sodíku v jedné dávce.Nutno vzít v úvahu
u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.
Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
.
Varování
Přípravek nesmí být použit po uplynutí data exspirace uvedeného na obalu.
Balení
1 injekční lahvička obsahující 1 g;
25 injekčních lahviček obsahujících po 1 g;
50 injekčních lahviček obsahujících po 1 g.
Datum poslední revize
8.9.2010

Recenze

Recenze produktu CEFAZOLINE PANPHARMA INJ SIC 25X1GM

Diskuze

Diskuze k produktu CEFAZOLINE PANPHARMA INJ SIC 25X1GM

Přidat nový příspěvek do diskuze