Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Týden šílených slev

Vybíráme z naší nabídky

BETAMOX LA 150MG/ML A.U.V. INJ 50ML

BETAMOX LA 150MG/ML A.U.V. INJ 50ML

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku BETAMOX LA 150MG/ML A.U.V. INJ 50MLSOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BETAMOX LA 150 mg/ml injekční suspenze

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml obsahuje

Léčivá látka:
Amoxicillinum (ut Amoxicillinum trihydricum) 150 mg

Pomocné látky:
Butylhydroxyanisol 0,08 mg
Butylhydroxytoluen 0,08 mg
Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční suspenze.
Bílá až našedlá olejovitá suspenze

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Skot, ovce, prasata, psi, kočky.

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba infekčních onemocnění vyvolaných mikroorganismy citlivými na amoxicilin u skotu, ovcí, prasat, psů a koček, kdy je vyžadována prolongovaná účinnost po jednorázové aplikaci. Onemocnění alimentárního, respiratorního a urogenitálního traktu, dermatitidy, antibiotická operační clona apod.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na amoxicillin. Přípravek se nesmí aplikovat intravenózně a intratekálně.
Nepoužívat u králíků, křečků a morčat. Nepoužívat u ovcí jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Není.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Před použitím protřepat. Při aplikaci je nutné dodržovat aseptická opatření.
Je nutné používat suché stříkačky a jehly. Pouze pro léčbu zvířat.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Při manipulaci s přípravkem je nutné dodržovat bezpečnost práce s ohledem na možnou přecitlivělost na peniciliny. Osoby se známou přecitlivělostí k penicilinům by se měly vyhnout kontaktu s přípravkem. V případě rozvinutí alergických příznaků (např. kožní vyrážky, otoky tváře, rtů, očí nebo ztížené dýchání), vyhledejte ihned lékařskou pomoc.
V případě náhodného samopodání injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Přípravek patří mezi dobře snášená antibiotika. Zřídka se mohou vyskytnout mírné reakce přechodného charakteru.
4.7 Použití v průběhu březosti a laktace

Betamox LA inj. je bezpečný pro použití během gravidity a laktace.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Obecná dávka je 15 mg amoxicillinu na 1 kg živé hmotnosti (t.j. 1 ml na 10 kg živé hmotnosti) při intramuskulárním podání u skotu, ovcí, prasat a subkutánním nebo intramuskulárním podání u psů a koček. V případě nutnosti opakovat po 48 hodinách. Je - li dávka větší než 20 ml, je třeba ji rozdělit na 2 aplikační místa.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota) (pokud je to nutné)

Neuvádí se.

4.11 Ochranné lhůty

Maso skotu 23 dní, maso ovcí 21 dní, maso prasat 16 dní. Mléko krav 7 dojení. Nepoužívat u ovcí jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antibiotikum, ATCvet kód: V řízení.

Amoxicillin převážně inhibuje syntézu buněčné stěny u vnímavých bakterií.
Amoxicillin účinně přímo a irreverzibilně narušuje existující peptidoglykany buněčné stěny bakterie lépe, než nově se formující peptidoglykany dělící se buněčné stěny, na které působí ostatní penicilíny.

5.2 Farmakokinetické údaje

Betamox LA inj. je po aplikaci relativně rychle absorbován. V cílových tkáních postižených infekčním procesem dochází následně k výraznému antibakteriálnímu působení a relativně rychlému zlepšení celkového stavu organismu.
6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Pomocné látky:
Butylhydroxyanisol
Butylhydroxytoluen
Aluminium-tristearát,
Frakcionovaný kokosový olej

6.2 Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.
Doba použitelnosti po 1. otevření vnitřního obalu : 28 dní.
6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25° C.
Chraňte před světlem.
6.5 Druh a složení vnitřního obalu

Injekční lahvička ze skla II. hydrolyticé třidy o obsahu 50,100 a 250 ml, uzavřené propichovací gumovou zátkou a hliníkovou pertlí.
Velikost balení: 1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 1 x 250 ml .Vnější obal je papírová skládačka. PI se vkládá do vnějšího obalu.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,
musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, Severní Irsko BT35 6 JP.

8. Registrační číslo

96/517/94-C

9. Datum registrace/ prodloužení registrace

13.4.1994/1. 12. 2000, 25. 6. 2008

10. DATUM REVIZE TEXTU

Červen 2008
Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz