Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MAUERMANN- ARZNEIMITTEL FRANZ MAUERMANN OHG, PÖCKI
Kód výrobku: 48202
Kód EAN:
Kód SÚKL: 85321
Držitel rozhodnutí: MAUERMANN- ARZNEIMITTEL FRANZ MAUERMANN OHG, PÖCKI
Léčba a předcházení onemocnění vyvolaných nedostatkem vitamínu B1, pokud nelze problém řešit v rámci výživy. Klinicky významný nedostatek vitamínu B1 může nastat v případě: - nedostatečné a jednostranné výživy (např. beri-beri), dlouhodobé parenterální výživy, nevhodně volené diety, špatného vstřebávání potravy (různá onemocnění zažívacího ústrojí, např malabsorpční syndrom apod.); - chronického alkoholismu: postižení srdeční tkáně (alkoholová kardiomyopatie), poškození mozkových buněk (Wernickeova encefalopatie), poškození mentálních schopností (Korsakowův syndrom); - zvýšené potřeby (např. v těhotenství a při kojení).

Příbalový leták

Příbalová informace - Rp
Informace pro použití, čtěte pozorně!
Benfogamma
obalené tablety
Výrobce
Mauermann Arzneimittel Franz Mauermann OHG, Pöcking, Německo
Držitel rozhodnutí o registraci
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Calwer Str. 7, 71034 Böblingen, Německo
Složení:
1 obalená tableta obsahuje:
Léčivá látka:
Benfotiaminum 50,0 mg
Pomocné látky:
mastek, kyselina stearová (E 570), uhličitan vápenatý (E 170), oxid titaničitý (E 171), kukuřičný škrob, sacharosa, želatina, kaolin,magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, glyceromakrogol-hydroxystearát, arabská klovatina, natrium-lauryl-sulfát, povidon 25, sodná sůl karmelosy, sirup tekuté glukosy, makrogol 6000, montanglykolový vosk
Indikační skupina
Vitamíny
Charakteristika
Vitamín B1 je nezbytný pro metabolismus nervových buněk. V přípravku je obsažen ve formě benfotiaminu, který se proti klasické formě díky své rozpustnosti v tucích podstatně lépe vstřebává, v organismu je lépe dostupný a je i lépe využíván. Na rozdíl od thiaminu nevyvolává zácpu ani nepříjemný tělesný pach a je odolnější proti odbourávání.
Indikace
Léčba a předcházení onemocnění vyvolaných nedostatkem vitamínu B1, pokud nelze problém řešit v rámci výživy.
Klinicky významný nedostatek vitamínu B1 může nastat v případě:
nedostatečné a jednostranné výživy (např. beri-beri), dlouhodobé parenterální výživy, nevhodně volené diety, špatného vstřebávání potravy (různá onemocnění zažívacího ústrojí, např. malabsorpční syndrom apod.)
chronického alkoholismu:postižení srdeční tkáně (alkoholová kardiomyopatie), poškození mozkových buněk (Wernickeova encefalopatie), poškození mentálních schopností (Korsakowův syndrom),
zvýšené potřeby (např. v těhotenství a při kojení).
Kontraindikace
Podezření z přecitlivělosti na thiamin.
Nežádoucí účinky
V ojedinělých případech se může vyskytnout kopřivka,vyrážka, popř. svědění, jako příznaky přecitlivělosti.
Užívání v době těhotenství a kojení: přípravek je neškodný i v době těhotenství a kojení.
Interakce
Vzájemné reakce s jinými léky nejsou známy.
Dávkování a způsob podávání
Pokud lékař neurčí jinak, v rámci předcházení onemocnění u dospělých a dětí nad 10 let je obvyklá dávka 1 - 2krát týdně 1 obalenou tabletu; při léčbě užívat 1 - 3krát denně 1 obalenou tabletu, v ojedinělých případech i více, zapíjet tekutinou.
Dětem do 10 let dávku určí vždy lékař.
Upozornění
Bez porady s lékařem neužívejte žádné další přípravky s vitamínem B1.
Uchovávání
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 C.
Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.
Balení
30, 50, 60,100 obalených tablet
Klinická balení: 500, 1000, 5000 obalených tablet
Datum poslední revize
13.2.2008

Recenze

Recenze produktu BENFOGAMMA 5000 Obalené tablety

Diskuze

Diskuze k produktu BENFOGAMMA 5000 Obalené tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze