Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Protiplísňové léky na předpis

BATRAFEN ROZTOK 1X10ML Roztok k zev. užití

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12459

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI AVENTIS S.R.O.
Kód výrobku: 12459
Kód EAN: 8585004415033
Kód SÚKL: 76151
Držitel rozhodnutí: SANOFI AVENTIS S.R.O.
Všechny kožní infekce vyvolané plísněmi.

Příbalový leták

 

sp.zn.sukls45841/2015 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta  

 

Batrafen roztok   

1 0   m g / m l  

kožní roztok 

ciclopiroxum olaminum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i  tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte  to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  

 

Co naleznete v této příbalové informaci
1. 

Co je přípravek Batrafen roztok a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Batrafen roztok používat 

3. 

Jak se přípravek Batrafen roztok používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Batrafen roztok uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 

1. 

Co je přípravek Batrafen roztok a k čemu se používá 

 

Přípravek Batrafen roztok je přípravek proti plísňovým onemocněním, který se vyznačuje 
širokým spektrem  účinku a velkou schopností průniku do kůže a nehtů. Ciklopirox-olamin 
obsažený v přípravku  Batrafen roztok má ničící účinek na dermatofyty, kvasinky, plísně a jiné 
houby. 
Přípravek Batrafen roztok je vhodný pro léčbu všech plísňových infekcí kůže. 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Batrafen roztok používat 

 

Nepoužívejte přípravek Batrafen roztok 

Jestliže jste alergický(á) na ciklopirox-olamin nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

Přípravek nesmí být použit do oka. 

 

Upozornění a opatření 
V těhotenství, u novorozenců a dětí do 6 let smí být tento přípravek podán pouze v naléhavých 
případech. 

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užívala nebo které možná budete užívat. 
 
Dosud nebyly popsány žádné interakce. 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 

 

 
V těhotenství smí být tento přípravek podán pouze v naléhavých případech. 

 

 

3. 

Jak se přípravek Batrafen roztok používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se  se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Pokud lékař neurčí jinak, nanášejte přípravek Batrafen roztok na postižené místo dvakrát denně a 
lehce  vetřete do kůže. V léčbě pokračujte až do vymizení příznaků (obvykle 2 týdny). Aby se 
zabránilo  návratu infekce, doporučuje se pokračovat v léčbě ještě jeden nebo dva týdny po 
vymizení  příznaků. 

 

Přípravek nesmí být použit do oka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Batrafen roztok 

 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého 
lékaře nebo  lékárníka. 

 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

 

V ojedinělých případech může dojít k přechodné místní reakci, tzn. svědění nebo pocit pálení kůže. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 

 

5. 

Jak přípravek Batrafen roztok uchovávat 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem.  

Nepoužívejte tento přípravek  po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit  životní 
prostředí. 

 

 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

Co přípravek Batrafen roztok obsahuje 

-  Léčivou látkou je ciclopiroxum olaminum, 10 mg v 1 ml roztoku. 
-  Pomocnými látkami jsou makrogol 400, isopropylalkohol, čištěná voda. 

 

Jak přípravek Batrafen roztok vypadá a co obsahuje toto balení 

 

Popis přípravku: čirý, téměř bezbarvý až slabě nažloutlý roztok v plastové lahvičce s kapacím 
zařízením se šroubovacím uzávěrem. 
Velikost balení: 10 ml nebo 20 ml. 

 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 

Držitel rozhodnutí o registraci: 
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika 
 
Výrobce: 
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, Německo 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.4.2015 

Recenze

Recenze produktu BATRAFEN ROZTOK 1X10ML Roztok k zev. užití

Diskuze

Diskuze k produktu BATRAFEN ROZTOK 1X10ML Roztok k zev. užití

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám