Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Kód výrobku: 96622
Kód EAN: 8594158130686
Kód SÚKL: 122119
Držitel rozhodnutí: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Apo-Famotidine se užívá u dospělých a mladistvých k léčení a prevenci opakování dvanáctníkového vředu, k léčení žaludečního vředu, k léčení obtíží při zpětném toku žaludečního obsahu do jícnu (refluxní ezofagitida) a k léčení zvýšené tvorby žaludeční šťávy při onemocněních jako je např. Zollinger-Ellisonův syndrom. Dětem starším než 3 roky lze přípravek podávat při léčení refluxní ezofagitidy.

Příbalový leták

1/3
sp. zn. sukls161124/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA

INFORMACE PRO POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

APO-FAMOTIDINE 20 mg
APO-FAMOTIDINE 40 mg
(Famotidinum)
potahované tablety

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
APOTEX EUROPE Apotex Europe BV, Leiden, Nizozemsko

VÝROBCE
APOTEX NEDERLAND B.V., Leiden, Nizozemsko

SLOŽENÍ
Léčivá látka:
Famotidinum 20 mg (APO-FAMOTIDINE 20 mg) nebo 40 mg (APO-FAMOTIDINE 40 mg) v jedné
potahované tabletě.
Pomocné látky:
Mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát, koloidní
bezvodý oxid křemičitý, kyselina stearová 95%, hypromelosa 2910, makrogol 3350, oxid titaničitý (E
171), žlutý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172).

INDIKAČNÍ SKUPINA
Antiulcerózum, antagonista H2-receptorů.

CHARAKTERISTIKA
Famotidin, antagonista (blokátor) H2-histaminových receptorů, blokuje účinek histaminu na
histaminových H2-receptorech buněk žaludku a tak snižuje žaludeční sekreci.

INDIKACE
APO-FAMOTIDINE se užívá u dospělých a mladistvých k léčení a prevenci opakování
dvanáctníkového vředu, k léčení žaludečního vředu, k léčení obtíží při zpětném toku žaludečního
obsahu do jícnu (refluxní ezofagitida) a k léčení zvýšené tvorby žaludeční šťávy při onemocněních
jako je např. Zollinger-Ellisonův syndrom. Dětem starším než 3 roky lze přípravek podávat při léčení
refluxní ezofagitidy.2/3
KONTRAINDIKACE
APO-FAMOTIDINE nesmí být užíván při přecitlivělosti na složky přípravku.

Rovněž pacienti s poruchami funkce ledvin, pacienti s poruchami funkce jater, a to zvláště s jaterní
cirhózou a prodělaným onemocněním mozku z důvodu poruchy funkce jater, a pacienti starší než 65
let mohou přípravek užívat jen tehdy, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Nežádoucí účinky se vyskytují zřídka a většinou nejsou závažné, APO-FAMOTIDINE je pacienty
většinou dobře snášen.
Zřídka se vyskytne průjem, bolest hlavy, únava; velmi zřídka zácpa, sucho v ústech, nechutenství,
nucení na zvracení, zvracení.
Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte se svým
lékařem.
Může se vyskytnout i přecitlivělost s kožními projevy (zarudnutí kůže, vyrážka, svědění), otoky
obličeje a překrvením spojivek. Při výskytu těchto projevů přerušte užívání přípravku a neprodleně
vyhledejte lékaře.

INTERAKCE
Účinky přípravku APO-FAMOTIDINE a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem
ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo
které začnete užívat, a to na lékařský předpis nebo bez něj. Jestliže vám jiný lékař bude předepisovat
nebo doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte APO-FAMOTIDINE. Než začnete
současně s užíváním přípravku APO-FAMOTIDINE užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se
svým ošetřujícím lékařem.
Současné užívání antacid (léky snižující kyselost žaludeční šťávy) je možné, ale mezi oběma léčivy je
nutné dodržet interval alespoň 0,5-1 hodiny.
Famotidin může snížit vstřebávání (a tím i účinnost) ketokonazolu, které je závislé na kyselosti
žaludeční šťávy.
Sukralfát by mohl snížit vstřebávání (a tím i účinnost) famotidinu, a proto musí být famotidin užíván
nejméně 2 hodiny před užitím sukralfátu.
Současné užívání léčiv, která působí tlumivě na kostní dřeň, může zvýšit riziko vzniku poruch
krvetvorby.

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ
Dávkování a délku léčby vždy určí lékař podle druhu a závažnosti onemocnění.
Obvyklé dávkování u mladistvých a dospělých
Při akutním dvanáctníkovém vředu se obvykle užívá 40 mg famotidinu (1 potahovaná tableta APO-
FAMOTIDINE 40 mg nebo 2 potahované tablety APO-FAMOTIDINE 20 mg) jednou denně, vždy
večer před spaním. Léčba trvá 4 až 8 týdnů. Jestliže se vřed zhojí dříve a je to endoskopicky
potvrzeno, může lékař léčbu ukončit dříve. Většina nemocných se zhojí do 4 týdnů.
Jako prevence opakování dvanáctníkového vředu se obvykle užívá 20 mg famotidinu (1 potahovaná
tableta APO-FAMOTIDINE 20 mg) jednou denně večer před spaním po dobu 6-12 měsíců.
Při akutním žaludečním vředu se obvykle užívá 40 mg famotidinu (1 potahovaná tableta APO-
FAMOTIDINE 40 mg nebo 2 potahované tablety APO-FAMOTIDINE 20 mg) jednou denně vždy
3/3
večer před spaním. Léčba trvá 4 až 8 týdnů. Zhojí-li se vřed dříve a je to endoskopicky potvrzeno,
může lékař léčbu ukončit dříve.
Při nadměrné sekreci žaludeční šťávy, např. při Zollingerově-Ellisonově syndromu je u pacientů, kteří
dosud neužívali léky snižující žaludeční sekreci, obvyklá počáteční dávka 20 mg famotidinu (1
potahovaná tableta APO-FAMOTIDINE 20 mg) každých 6 hod; dávkování lékař postupně
individuálně upravuje podle potřeby. Pacientům, kteří již dříve užívali kterýkoli z antagonistů
histaminových H2-receptorů, může lékař již od začátku doporučit dávky vyšší; v těchto případech
závisí dávkování na závažnosti onemocnění a na dávce dříve užívaného blokátoru H2-receptorů.
Pro úlevu obtíží při refluxní ezofagitidě se obvykle užívá 20 mg famotidinu (1 potahovaná tableta
APO-FAMOTIDINE 20 mg) 2krát denně. Pro léčbu poškození nebo vředů sliznice jícnu při refluxní
ezofagitidě se obvykle užívá 40 mg famotidinu (1 potahovaná tableta APO-FAMOTIDINE 40 mg
nebo 2 potahované tablety APO-FAMOTIDINE 20 mg) 2krát denně.
Dávkování u dětí starších než 3 roky
Dávkování a délku léčby u refluxní ezofagitidy u dětí stanoví lékař individuálně. Obvyklá dávka je 1-2
mg famotidinu na kg tělesné hmotnosti a den rozdělená do dvou dílčích dávek.
U pacientů s poruchami funkce ledvin lékař podle potřeby sníží dávkování a nebo prodlouží intervaly
mezi užíváním jednotlivých dávek.
Potahované tablety se užívají nerozkousané a zapíjejí se sklenkou vody.

UPOZORNĚNÍ
Během léčby přípravkem se nedoporučuje požívání alkoholu a potravin či nápojů, které dráždí žaludek
a kuřáci by měli přerušit kouření.
Při předávkování nebo náhodném požití potahovaných tablet dítětem se poraďte s lékařem.

UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte při teplotě do 25°C.

VAROVÁNÍ
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

BALENÍ
APO-FAMOTIDINE 20 mg : 50 a 100 potahovaných tablet v HDPE lahvičce
APO-FAMOTIDINE 40 mg : 50 a 100 potahovaných tablet v HDPE lahvičce

DATUM POSLEDNÍ REVIZE
18.9.2013

Recenze

Recenze produktu APO-FAMOTIDINE 20 MG 100X20MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu APO-FAMOTIDINE 20 MG 100X20MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze