Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Kód výrobku: 96782
Kód EAN:
Kód SÚKL: 125515
Držitel rozhodnutí: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Apo-Atenol se užívá u dospělých k léčení vysokého krevního tlaku (hypertenze) a nedostatečného prokrvení srdečního svalu (ischemická choroba srdeční, angina pectoris).

Příbalový leták

1/3
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls225672-73/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA
Rp
INFORMACE PRO POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!
APO-ATENOL 50 mg
APO-ATENOL 100 mg
(Atenololum)
tablety
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.
VÝROBCE
Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko.
SLOŽENÍ
Léčivá látka:
Atenololum 50 mg (APO-ATENOL 50 mg) nebo 100 mg (APO-ATENOL 100 mg) v 1 tabletě.
Pomocné látky:
Mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, krospovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý.
INDIKAČNÍ SKUPINA
Antihypertenzivum, betablokátor.
CHARAKTERISTIKA
APO-ATENOL patří mezi skupinu léků, které se nazývají betablokátory. Betablokátory ovlivňují
především činnost srdce a cévního systému. APO-ATENOL snižuje práci srdečního svalu a tlumí
reakce na tělesné a duševní pochody, a tím chrání srdeční sval před nadměrnou námahou. APO-
ATENOL snižuje závažnost a zmenšuje počet záchvatů anginy pectoris a snižuje krevní tlak.
INDIKACE
APO-ATENOL se užívá u dospělých k léčení vysokého krevního tlaku (hypertenze) a nedostatečného
prokrvení srdečního svalu (ischemická choroba srdeční, angina pectoris).
KONTRAINDIKACE
APO-ATENOL se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na atenolol a na další složky přípravku.
2/3
Přípravek se dále nesmí užívat při selhávání srdeční činnosti, poruchách převodu vzruchu mezi
srdečními předsíněmi a komorami, nízké srdeční frekvenci (počet tepů pod 50 za minutu), výrazně
sníženém krevním tlaku, těžkých poruchách prokrvení končetin (bolesti v lýtkách při chůzi, výrazně
chladné končetiny).
APO-ATENOL by neměl být užíván v průběhu těhotenství. Kojící ženy by měly při užívání APO-
ATENOLu kojení přerušit.
Přípravek se nepodává dětem.
Pro užívání atenololu pacienty s těžkou přecitlivělostí, s psoriázou (lupénkou) a s dlouhodobým
onemocněním dýchacích cest (průduškové astma) musí být zvláštní důvody, stejně jako pro užívání
přípravku nemocnými, kteří trpí cukrovkou.
Užívání přípravku pacienty, kteří mají cukrovku se silnou kolísavostí hladin krevního cukru, je možno
pouze pod pečlivým lékařským dohledem.
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Zvláště na začátku léčby se mohou objevit poruchy centrálního nervového systému, jako jsou únava,
rozladění, pocity závratě, zmatenost, bolesti hlavy, pocení, děsivé sny, zesílená snová aktivita, poruchy
spánku a halucinace. Přechodně se mohou objevit zažívací potíže, jako je nucení na zvracení, zvracení,
bolesti břicha, zácpa nebo průjem. Zřídka se objevují projevy přecitlivělosti na kůži (zarudnutí, svědění,
vyrážky). Mohou se také objevit pocity mravenčení (parestézie) a pocit chladu v končetinách, svalová
slabost nebo svalové křeče. Zřídka se může objevit výrazný pokles krevního tlaku spojený až
s krátkodobým bezvědomím při náhlém vstávání, bušení srdce (palpitace), zpomalení srdeční frekvence
a srdeční slabost. Vzácně se může objevit u pacientů se záchvatovitými bolestmi v srdeční krajině
(angina pectoris) zvýšení počtu nebo intenzity záchvatů bolesti. U pacientů se sklonem ke vzniku
výdechové dušnosti může dojít k dechové nedostatečnosti.
Zřídka se objevuje sucho v ústech, záněty spojivek nebo snížení tvorby slz. Ve vzácných případech se
může dosud neobjevená cukrovka stát zjevnou nebo se stávající onemocnění zhorší. V ojedinělých
případech může dojít k poruchám potence.
APO-ATENOL může v ojedinělých případech vyvolat kožní onemocnění lupénku (psoriázu) provázené
kožní vyrážkou a zvýšeným šupinatěním kůže, nebo se stávající kožní onemocnění může zhoršit.
Případný výskyt těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu
lékaři.
U pacientů s těžkými reakcemi z přecitlivělosti (alergií) může dojít k prudké anafylaktické reakci (kožní
vyrážky, svědění, dýchací potíže, pokles krevního tlaku se závratěmi a až bezvědomím). Pokud se
uvedené příznaky objeví, poraďte se s lékařem okamžitě.
INTERAKCE
Účinky přípravku APO-ATENOL a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem
ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte, a to na
lékařský předpis i bez něj. Bez porady s lékařem nezačínejte současně s APO-ATENOLem užívat žádný
volně prodejný lék.
K vzájemnému ovlivnění účinku může dojít zejména při užívání přípravku disopyramidu (užívá se při
nepravidelné srdeční činnosti) a ostatních přípravků, které jsou používány k léčbě vysokého krevního
tlaku nebo v léčbě anginy pectoris (verapamil, diltiazem, nifedipin, klonidin), k léčbě srdečního selhání
(digoxin) či ke zmírnění bolestí (indomethacin, ibuprofen). Měli byste lékaře informovat také o
používání jakéhokoliv léku proti nachlazení nebo uvolnění nosní sliznice.
3/3
Při současném užívání APO-ATENOLu a inzulínu nebo dalších látek snižujících hladinu krevního
cukru může být jejich účinek zesílen nebo prodloužen.
DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ
Přesnou dávku a způsob užívání a délku léčby určuje lékař na základě vašeho zdravotního stavu a
případné další léčby.
Pokud lékař nedoporučí jinak, užívá se přípravek obvykle v následujících dávkách:
Při léčení vysokého krevního tlaku se obvykle začíná léčba dávkou 1krát denně 50 mg atenololu (1
tableta APO-ATENOL 50 mg). Podle léčebného účinku může lékař dávku zvýšit na 1krát denně 100
mg atenololu (2 tablety APO-ATENOLu 50 mg nebo 1 tableta APO-ATENOLu 100 mg).
U onemocnění věnčitých tepen (angina pectoris) se užívá 50-100 mg atenololu 1krát denně (1 tableta
APO-ATENOLu 50 mg až 1 tableta APO-ATENOLu 100 mg)
Tablety se polykají nerozkousané a zapíjejí se dostatečným množstvím vody.
UPOZORNĚNÍ
Při dlouhodobém užívání APO-ATENOLu se nemá léčba náhle ukončovat, ale dávku by měl lékař
postupně snižovat.
Před plánovanou operací při přípravě na celkovou anestezii je nutno anesteziologa informovat, že
užíváte APO-ATENOL.
APO-ATENOL může zejména na počátku léčby nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou
pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů,
práce ve výškách apod.). Tuto činnost můžete vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte při teplotě 15-25 °C, v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
VAROVÁNÍ
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
BALENÍ
APO-ATENOL 50 mg: 100 tablet v lahvičce
APO-ATENOL 100 mg: 100 tablet v lahvičce
DATUM POSLEDNÍ REVIZE
16.11.2011

Recenze

Recenze produktu APO-ATENOL 100 MG 100X100MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu APO-ATENOL 100 MG 100X100MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze