Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

AFLODERM 1X20GM Krém

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 32193

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BELUPO, s.r.o.
Kód výrobku: 32193
Kód EAN: 3850343065719
Kód SÚKL: 19754
Doplněk názvu: 0,5MG/G CRM 20G
Cesta podání: místní podání - na kůži
Držitel rozhodnutí: BELUPO, s.r.o.
Přípravek se používá při léčbě kožních onemocnění reagujících na místní léčbu kortikosteroidy, např. atopické dermatitidy (zánět kůže vyvolaný pravděpodobně vrozenou alergií), kontaktní dermatitidy (zánět kůže vyvolaný kontaktem s vyvolávající látkou), lupénky, atd. Afloderm krém a Afloderm mast jsou zvláště účinné při léčbě zmíněných kožních onemocnění: - na místech s jemnou kůží (např. obličej, místa zvýšené zapářky -třísla, okolí šourku, kůže pod prsy); - chronických kožních onemocnění u pacientů s jemnou kůží (děti a staří pacienti); - při léčbě rozsáhlých kožních oblastí, a to zvláště u dětí pro minimální celkové vstřebávání účinné látky; - při léčbě následující po úvodní léčbě silně účinnými kortikosteroidy; - je určen pro děti od 3 měsíců věku, mladistvé a dospělé.

Příbalový leták

AFLODERM

Stránka 1 z 4

 

 

sp.zn.

 

sukls104330/2011 

 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele  

AFLODERM

 

krém 

alclometasonum 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Afloderm a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Afloderm používat 

3. 

Jak se přípravek Afloderm používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Uchovávání přípravku Afloderm 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. Co je přípravek Afloderm a k čemu se používá 
 
Afloderm, krém obsahuje alklometasondipropionát, což je účinná látka, která patří do skupiny léčiv 
nazývaných lokální kortikosteroidy. Je klasifikován jako středně účinný kortikosteroid. Tato léčiva se 
aplikují na povrch kůže a snižují zčervenání a svědění způsobené kožními nemocemi.  
Afloderm,  krém  je  zvláště  vhodný  pro  léčbu  citlivých  oblastí  (zapářkové  oblasti,  obličej),  pro 
dlouhodobou léčbu  chronických  kožních  nemocí  u  pacientů s jemnou  kůží  (děti,  staří  pacienti),  pro 
léčbu rozsáhlých oblastí (pro nízké celkové vstřebávání je možné ho použít i u dětí) a pro tzv. step-
down terapii (následná léčba po léčbě silnými či velmi silnými kortikosteroidy). 
Přípravek je určen pro děti od 3 měsíců věku, mladistvé a dospělé. 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Afloderm používat 
 
Nepoužívejte přípravek Afloderm 
-  pokud  jste  alergický(á)  na  alklometasondipropionát  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 
-  pokud  trpíte  jinými  kožními  problémy,  které  by  se  mohly  zhoršit,  zvláště  růžovka  (kožní 
onemocnění  postihující  obličej),  akné,  periorální  dermatitida  (zánět  kůže  okolo  úst),  svědění  na 
genitálu,  opar,  plané  neštovice,  kožní  tuberkulóza,  bakteriální  a  plísňová  onemocnění  bez  současné 
antiinfekční léčby a další. 
 
Pokud  se  Vás  některý  z uvedených  stavů  týká,  přípravek  Afloderm  nepoužívejte.  Pokud  si  nejste 
jist(a), poraďte se s lékařem dříve, než začnete přípravek Afloderm používat. 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Afloderm se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Stránka 2 z 4

 

 

Nepoužívejte  krém  pod  dětské  plenky,  léčivo  (alklometasondipropionát)  by  mohlo  snadněji 

procházet kůží a mohlo by způsobit nežádoucí účinky. 

Afloderm, krém se nedoporučuje k léčbě plenkové dermatitidy. 

Nepoužívejte velké množství krému na velké plochy těla po dlouhou dobu (např. každý den 

po mnoho týdnů nebo měsíce). 

Krém nesmí přijít do styku s okem. 

Nepoužívejte krém pod obvazy či igelitové zábaly, mohlo by dojít k snadnějšímu vstřebávání 

účinné látky, a tím i vzniku nežádoucích účinků. 

V případě plísňové nebo bakteriální druhotné infekce kožních lézí se poraďte se svým lékařem 

o vhodné doplňkové léčbě. 

Některé  části  těla,  jako  například  třísla,  podpaží  či  okolí  konečníku,  jsou  v  průběhu  léčby 

Aflodermem  náchylnější  ke  vzniku  pajizévek.  Proto  aplikace  přípravku  do  těchto  míst  musí  být  co 
nejkratší. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Afloderm 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  používáte,  které  jste  v nedávné  době 
používal  (a)  nebo  které  možná  budete  používat,  a  to  i  o  lécích,  které  jsou  dostupné  bez  lékařského 
předpisu. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Těhotné a kojící ženy mohou přípravek používat pouze ze zvlášť závažných důvodů na doporučení 
lékaře. Kojící ženy přípravek nesmí před kojením nanášet na prsy. 
 
Afloderm  obsahuje  cetylstearylalkohol,  chlorkresol  a  propylenglykol.
  Cetylstearylalkohol  může 
vyvolat lokální reakci kůže (např. kontaktní dermatitidu), chlorkresol může vyvolat alergickou reakci a 
propylenglykol podráždění kůže. 
 
 
3. Jak se přípravek Afloderm používá 
 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Afloderm,  krém  je  určen  k  léčbě  akutních  či  mokvavých  kožních  onemocnění.  Používání  krému  je 
doporučováno u dětí. 
Na postiženou oblast kůže se obvykle 2-3krát denně nanese tenká vrstva krému a jemně se vetře do 
celé  postižené  oblasti.  Délka  léčby  je  maximálně  2-3  týdny.  Po  zklidnění  postižených  míst  se 
doporučuje v nanášení přípravku pokračovat v prodlužujících se intervalech (intervalová aplikace) do 
vymizení příznaků. 
Vzhledem k možnosti vyššího vstřebání alklometasonu pod neprodyšným obvazem, nesmějí být 
oblasti s naneseným přípravkem Afloderm, krém kryty neprodyšným obvazem, pokud to není 
absolutně nutné. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Afloderm, než jste měl(a) 
Pokud Vy (nebo někdo jiný) krém spolkl, nemělo by to způsobit žádné problémy. Přesto, pokud jste 
znepokojen(a), navštivte lékaře. Pokud byste používal(a) krém častěji, než Vám bylo předepsáno, 
může přípravek ovlivnit některé Vaše hormony. Pokud jste nepoužil(a) krém, jak Vám bylo 
předepsáno, užíval(a) jste jej častěji a/nebo po delší dobu, musíte o tom informovat svého lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Afloderm 
Pokud zapomenete krém použít, aplikujte jej co nejdříve, jakmile si vzpomenete. 
Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka. 

Stránka 3 z 4

 

 

 
 
4. Možné nežádoucí účinky  
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Většina pacientů, kteří používají přípravek Afloderm správně, nemá žádné problémy. 
Přesto může přípravek vzácně vyvolat nežádoucí účinky:  
 
Místní nežádoucí účinky 
-  ztenčení  kůže,  štípání,  puchýřky,  olupování  kůže,  otok,  svědění,  pálení,  kožní  vyrážka,  suchá 
pokožka a mohou se objevit červené skvrny. Výskyt těchto nežádoucích účinků je pravděpodobnější u 
kojenců a dětí. 
-  zánět vlasových váčků, nadměrný růst ochlupení, snížení pigmentace pokožky a vlasů, alergické 
reakce,  pajizévky,  rozšíření  kožních  cévek  (zvláště  v oblasti  obličeje),  kožní  změny  podobné  akné, 
druhotné kožní infekce. 
-  dermatitida (zánět kůže), stav způsobený kožní reakcí na vnější podráždění, např. chemické látky, 
způsobující zčervenání a svědění pokožky. 
 
Poruchy oka: 
Při použití přípravku v okolí očí se může vyskytnout šedý zákal, glaukom (zvýšení nitroočního tlaku), 
plísňové infekce oka nebo znovuobjevení se oparu. 
 
Celkové  nežádoucí  účinky  jsou  velmi  vzácné  a  vyskytují  se  většinou  při  předávkování.  Obvykle 
ustoupí po přerušení léčby. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak přípravek Afloderm uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 30  C! 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 

Stránka 4 z 4

 

 

Co přípravek Afloderm obsahuje 
Účinná látka je alclometasoni dipropionas. 
1 gram krému obsahuje 0,5 mg alklometasondipropionátu. 
Pomocné látky jsou propylenglykol, chlorkresol, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, kyselina 
fosforečná  1%,  cetylstearylalkohol,  cetostearomakrogol,  glyceromakrogol-100-stearát,  bílá  vazelína, 
roztok hydroxidu sodného 1% a čištěná voda. 
 
Jak přípravek Afloderm vypadá a co obsahuje toto balení 
Afloderm, krém je bílý homogenní krém. 
Afloderm,  krém  je  dodáván  v  hliníkové  tubě  s  uzávěrem  z  plastické  hmoty,  zabalený  v  papírové 
krabičce. 
Velikost balení: 20 g nebo 40 g.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Belupo s.r.o., Bratislava, Slovenská republika  
 
Výrobce: 
BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d. 
Ulica Danica 5 
48 000 Koprivnica 
Chorvatsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19.3.2014. 
 

Recenze

Recenze produktu AFLODERM 1X20GM Krém

Diskuze

Diskuze k produktu AFLODERM 1X20GM Krém

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám