Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

VOLTAREN RETARD 30X100MG Tabl. s prodl. uvol. - diskuze

Kód výrobku: 24064

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - VOLTAREN RETARD 30X100MG Tabl. s prodl. uvol.

1/6
sp.zn.sukls83339/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

VOLTAREN RETARD
tablety s prodlouženým uvolňováním
(Diclofenacum natricum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat.


Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li
stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Voltaren retard a k čemu se používá
2 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Voltaren retard užívat
3. Jak se Voltaren retard užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Voltaren retard uchovávat
6. Další informace


1. CO JE VOLTAREN RETARD A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je Voltaren retard
Léčivou látkou Voltarenu retard je diklofenak sodný (diclofenacum natricum). Jedna tableta obsahuje 100
mg léčivé látky diklofenaku sodného.

K čemu se Voltaren retard používá
Voltaren retard patří do skupiny léčiv, která se nazývají nesteroidní protizánětlivé léky (NSA)
a používají se při léčení bolesti a zánětu.

Voltaren se užívá k léčbě následujících stavů:
Zánětlivá a degenerativní kloubní onemocnění (artritida a artróza).
Bolest v zádech, ztuhlé rameno, tenisový loket a ostatní formy mimokloubního revmatismu.
Podvrtnutí, natažení svalů nebo jiná poranění.
Bolest a otok po chirurgickém zákroku.
Bolestivé zánětlivé stavy v gynekologii, včetně bolesti při menstruaci.Jak Voltaren retard účinkuje
Voltaren retard odstraňuje zánětlivé příznaky, jako je bolest a otok (edém) a také snižuje horečku. Nemá
žádný vliv na příčinu zánětu nebo horečky.

2/6

Pokud máte jakékoli dotazy, jak Voltaren retard účinkuje nebo proč byl tento přípravek předepsán právě
Vám, požádejte ošetřujícího lékaře o vysvětlení.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VOLTAREN RETARD UŽÍVAT

Vždy dodržuje pokyny Vašeho lékaře nebo lékárníka, i když se liší od informací uvedených v této příbalové
informaci.

Neužívejte Voltaren retard tablety s prodlouženým uvolňováním:
Pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na diklofenak nebo některou pomocnou látku obsaženou
v přípravku (viz odstavec Složení na konci této příbalové informace).
Pokud jste již v minulosti měl(a) alergickou reakci na přípravek k léčbě zánětu nebo bolesti (např.
kyselina acetylsalicylová, diklofenak, ibuprofen). Reakce mohou být následující: astma, akutní rýma,
kožní vyrážka, otok obličeje. Jestliže se domníváte, že můžete být alergický/á, poraďte se s lékařem.
Pokud máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed.
Pokud krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici nebo černá stolice) nebo jste
v minulosti měl(a) tyto potíže v souvislosti s užíváním nesteroidních antirevmatik.
Při těžším onemocněním jater nebo ledvin.
Pokud trpíte vážnou srdeční vadou.
V posledních třech měsících těhotenství.
Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to ošetřujícímu lékaři a neužívejte Voltaren
retard tablety s prodlouženým uvolňováním. Váš lékař rozhodne o tom, zda je tento přípravek pro vás
vhodný

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Voltaren retard je třeba:
Pokud užíváte Voltaren retard současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky jako je kyselina
acetylsalicylová, kortikosteroidy, léky proti krevní srážlivosti (např. warfarin) nebo léky na deprese
(SSRI - inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu) viz odstavec Vzájemné působení
s dalšími léčivými přípravky.
Pokud máte astma nebo sennou rýmu (sezónní alergickou rinitidu).
Pokud jste někdy měl(a) potíže s trávícím traktem jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy,
krvavá nebo černá stolice, zánětlivé onemocnění střev, anebo jste v minulosti měl(a) problémy se
zažíváním nebo pálení žáhy po předchozím užívání protizánětlivých léků.
Pokud máte zánět tlustého střeva provázený tvorbou vředů (ulcerózní kolitida) nebo zánětlivé
střevní onemocnění nazývané Crohnova nemoc.
Pokud máte nebo jste měl(a) srdeční potíže nebo vysoký krevní tlak.
Pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin.
Jestliže jste dehydratován/a (odvodnění organismu) v důsledku např. zvracení, průjmu, před nebo po
větší operaci.
Jestliže Vám otékají dolní končetiny.
Jestliže máte poruchy krvácivosti nebo jiné potíže s krví včetně vzácné poruchy jater nazývané
jaterní porfyrie.

Informujte svého ošetřujícího lékaře, že se u Vás některý z uvedených stavů vyskytuje ještě před tím,
než začnete užívat Voltaren retard.

Voltaren retard může maskovat příznaky infekčního onemocnění (např. bolest hlavy, horečka), proto
je pak o mnoho těžší potíže odhalit a vhodně léčit. Jestliže se necítíte dobře a budete potřebovat
navštívit lékaře, nezapomeňte mu říci, že užíváte Voltaren retard.
3/6
Ve velmi vzácných případech může Voltaren retard, tak jako i jiná nesteroidní antirevmatika,
způsobit těžké kožní alergické reakce např. vyrážku. Z toho důvodu je třeba, abyste okamžitě
informoval(a) svého lékaře, pokud budete mít tyto příznaky.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Zvláště byste měl(a) informovat lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:
Lithium nebo inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu (SSRI), tj. léky užívané
k léčbě depresí.
Digoxin (přípravek na léčbu onemocnění srdce).
Diuretika (močopudné léky).
ACE inhibitory nebo betablokátory (skupiny léčivých přípravků pro léčbu vysokého krevního
tlaku a srdečního selhání).
Jiné nesteroidní protizánětlivé léky jako kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen.
Kortikosteroidy (léky užívané k úlevě od zánětu).
Léky, které se používají k prevenci krevní srážlivosti, jako např. warfarin.
Přípravky k léčbě cukrovky, kromě insulinu.
Metotrexat (lék na některé druhy rakoviny nebo artritidy)
Cyklosporin (přípravek užívaný po transplantaci orgánů).
Některé léky proti infekcím (chinolony antibakteriální léky).
Sulfinpyrazon (lék užívaný k léčbě dny) nebo vorikonazol (lék užívaný k léčbě plísňových
infekcí).
Fenytoin (lék určený k léčbě epileptických záchvatů)
Cholestipol/Cholestyramin (léky určené ke snižování hladiny cholesterolu)

Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.
Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte
doporučenou dávku ani dobu léčby.

Pokud máte srdeční obtíže, prodělal(a) jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory
pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měl(a)
byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.

Starší pacienti
Nežádoucí účinky se u starších osob projevují častěji, než u jiných dospělých. Z toho důvodu by měli velmi
pečlivě dodržovat pokyny ošetřujícího lékaře, který stanoví vhodné nejnižší dávkování k úlevě od potíží. Je
zejména důležité pro starší pacienty, aby neprodleně ohlásili jakýkoli nežádoucí účinek svému lékaři.

Děti a mladiství
Voltaren retard není určen k léčbě dětí a mladistvých do 18 let věku.

Užívání přípravku Voltaren retard s jídlem a pitím
Tablety se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody nebo jiné tekutiny. Voltaren retard se doporučuje
užívat před jídlem nebo nalačno. Tablety nedělte ani nekousejte. Během léčby není vhodné pít
alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Informujte svého lékaře
o tom, že jste nebo můžete být těhotná. Voltaren retard by neměl být užíván během těhotenství, pokud to není
nezbytně nutné. Tak jako ostatní nesteroidní protizánětlivé léky i Voltaren retard se nesmí užívat v průběhu
posledních tří měsíců těhotenství, protože by mohlo dojít k poškození nenarozeného dítěte nebo k potížím při
porodu.
4/6

Informujte svého lékaře o tom, že kojíte. Voltaren retard prostupuje v malém množství do mateřského mléka.
Pokud je nutné, aby kojící matka užívala Voltaren petard, měla by jej užívat pouze na doporučení lékaře, jen
krátkodobě a vždy po posledním večerním kojení před nejdelším spánkem dítěte.

Ženy plánující těhotenství
Voltaren retard může způsobovat problémy s početím, proto neužívejte tento přípravek, jestliže plánujete
otěhotnět anebo máte potíže s početím.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
V ojedinělých případech může Voltaren retard působit ospalost, závratě, rozmazané vidění. Pokud se u Vás
tyto příznaky projeví, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje, ani nevykonávejte jiné činnosti
vyžadující zvýšenou pozornost a koordinaci pohybů. Informujte co nejdříve svého lékaře o tom, že máte tyto
potíže.

Důležitá informace o některých složkách přípravku Voltaren retard
Voltaren retard tablety s prodlouženým uvolňováním obsahují sacharózu. Jestliže Vám lékař oznámil, že
nesnášíte některé cukry, kontaktujte jej, než začnete užívat tento přípravek.

3. JAK SE VOLTAREN RETARD UŽÍVÁ
Vždy užívejte Voltaren retard přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.

Jak a kdy se Voltaren retard užívá
Nepřekračujte doporučené dávkování. Je důležité užívat Voltaren retard v nejnižších dávkách a neužívat jej
déle, než je nutné.
Lékař Vám řekne, jaké množství přípravku Voltaren retard máte užívat. Na základě Vaší léčebné odpovědi
může lékař upravit dávkování.

Dospělí
Na počátku léčby užívají dospělí obvykle dávku 100 mg denně (1 tableta Voltarenu retard).
V lehčích případech a při dlouhodobé léčbě je dostatečná dávka 100 mg denně.
Voltaren retard není určen pro děti a mladistvé.

Jak se Voltaren retard užívá
Jestliže jsou příznaky nejvýraznější během noci nebo rána, je výhodné užívat Voltaren retard večer.
Tablety se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody nebo jiné tekutiny. Voltaren retard se doporučuje
užívat před jídlem. Tablety nedělte ani nekousejte.

Jak dlouho se Voltaren retard užívá
Dodržujte přesně pokyny lékaře.
Jestliže užíváte Voltaren retard déle než několik týdnů, navštivte svého lékaře, aby zkontroloval Váš
zdravotní stav a zaručil, že netrpíte žádným nezaznamenaným nežádoucím účinkem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Voltaren retard
Jestliže jste zapomněl(a) užít Voltaren retard, vezměte si jej hned, jakmile si vzpomenete, pokud to není
v době, kdy máte užít další dávku. Dále pokračujte v užívání léku v obvyklou dobu. Nikdy nezdvojnásobujte
následující dávku náhradou za tu, kterou jste zapomněl(a) užít.

Jestliže jste užil(a) více Voltarenu retard, než jste měl(a)
Jestliže jste nedopatřením užil(a) více tablet , než jste měl(a), oznamte to ihned svému lékaři nebo rovnou
jděte na lékařskou pohotovost. Můžete potřebovat lékařskou pomoc.

5/6
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Voltaren retard nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.

Některé vzácné nebo velmi vzácné nežádoucí účinky mohou být závažné:
Postihují méně než 1 až 10 pacientů z 10 000
Neobvyklé krvácení nebo krevní podlitiny.
Horečka nebo přetrvávající bolest v krku.
Alergické reakce jako jsou otoky obličeje, rtů, jazyka, nebo hrdla často doprovázené kožní vyrážkou
a svěděním, které může také způsobit potíže s polykáním, hypotenzi (nízký krevní tlak), mdloby.
Dušnost a pocit tíhy na hrudi (příznaky astmatu).
Bolest na prsou (příznaky infarktu).
Náhlá silná bolest hlavy, nevolnost, závrať, otupělost, neschopnost mluvit nebo potíže s mluvením,
ochrnutí (příznaky mozkové příhody).
Ztuhnutí šíje (příznaky virové meningitidy).
Křeče.
Vysoký krevní tlak (hypertenze).
Červené nebo purpurové skvrny na kůži (možné příznaky zánětu cév); kožní vyrážka s puchýři;
puchýře na rtech, v očích nebo v ústech; zarudnutí kůže s odlupováním nebo šupinatěním.
Silné bolesti žaludku, krvavá nebo černá stolice. Zvracení krve.
Žloutnutí kůže nebo očního bělma (příznaky zánětu jater/selhání jater).
Krev v moči, přemíra bílkoviny v moči, snížení množství moči (příznaky postižení ledvin).

Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, oznamte to ihned svému lékaři.

Některé nežádoucí účinky jsou časté:
Postihují 1 až 10 pacientů ze 100
Bolest hlavy, závratě, nevolnost, zvracení, průjem, špatné zažívání, bolest břicha, nadýmání, ztráta chuti
k jídlu, změny v jaterních testech (např. hodnot transamináz), kožní vyrážka.

Některé nežádoucí účinky jsou vzácné:
Postihují 1 až 10 pacientů z 10 000
Ospalost, bolesti žaludku, otoky (edémy) paží, rukou, nohou a chodidel.

Některé nežádoucí účinky jsou velmi vzácné:
Postihují méně než 1 pacienta z 10 000
Dezorientace, deprese, potíže se spaním, noční můry, přecitlivělost, psychické potíže, mravenčení nebo
snížená citlivost rukou nebo nohou, zhoršení paměti, úzkost, třes, poruchy chuti, porucha vidění, porucha
sluchu, zácpa, vřídky v ústech, vřed v jícnu, bušení srdce, vypadávání vlasů; červenání, otoky a puchýřky na
kůži (zvýšená citlivost kůže na sluneční záření).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.

Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.

5. JAK VOLTAREN RETARD UCHOVÁVAT
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
6/6
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Voltaren retard obsahuje
Léčivá látka: Diclofenacum natricum, 100 mg diklofenaku sodného v 1 tabletě s řízeným uvolňováním
Pomocné látky: Koloidní bezvodý oxid křemičitý, cetylalkohol, magnesium-stearát, povidon,
hydroxypropylmethylcelulóza, červený oxid železitý, polysorbát 80, mastek, oxid titaničitý, sacharóza,
makrogol 8000, černý inkoust (šelak, černý oxid železitý (E172), propylenglykol, roztok amoniaku 30%)

Jak přípravek Voltaren retard vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: kulaté, růžové, lehce bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami, na jedné straně označené
CG, na druhé straně CGC.
Velikost balení
10 tbl.
30 tbl.

Držitel rozhodnutí o registraci
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, ČR

Pokud máte nějaké další otázky k tomuto přípravku, kontaktujte lékaře nebo lékárníka nebo místní
zastoupení držitele rozhodnutí o registraci.


Tato příbalová informace byla naposledy schválena
20.5.2013

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 24064
Kód EAN: 8594050584969
Kód SÚKL: 87521
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Voltaren se užívá k léčbě následujících stavů: - Zánětlivá a degenerativní kloubní onemocnění (artritida a artróza). - Bolest v zádech, ztuhlé rameno, tenisový loket a ostatní formy mimokloubního revmatismu. - Podvrtnutí, natažení svalů nebo jiná poranění. - Bolest a otok po chirurgickém zákroku. - Bolestivé zánětlivé stavy v gynekologii, včetně bolesti při menstruaci. Pokud máte jakékoli dotazy, jak Voltaren retard účinkuje nebo proč byl tento přípravek předepsán právě Vám, požádejte ošetřujícího lékaře o vysvětlení.

Recenze

Recenze produktu VOLTAREN RETARD 30X100MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu VOLTAREN RETARD 30X100MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám