Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

VERAL 75 RETARD 20X75MG Tabl. s řízeným uvol. - diskuze

Kód výrobku: 37510

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - VERAL 75 RETARD 20X75MG Tabl. s řízeným uvol.

Strana 1 (celkem 5)


Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls12372/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

VERAL 75 retard
tablety s řízeným uvolňováním
(Diclofenacum natricum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat.
Ponechejte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je VERAL 75 retard a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete VERAL 75 retard užívat
3. Jak se VERAL 75 retard užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek VERAL 75 retard uchovávat
6. Další informace

1. CO JE VERAL 75 retard A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
VERAL 75 retard patří do skupiny léčiv, která se nazývají nesteroidní protizánětlivé léky
(nesteroidní antirevmatika) a používají se při léčení bolesti a zánětu.
VERAL 75 retard výrazně tlumí zánětlivé i nezánětlivé příznaky, jako je bolest a otok (edém)
a také snižuje horečku. Nemá žádný vliv na příčinu zánětu nebo horečky.
VERAL 75 retard má prodloužený účinek a je určen pro dospělé osoby.

VERAL 75 retard se užívá k léčbě následujících stavů:
k léčbě bolesti a otoků při zánětlivých a degenerativních revmatických onemocněních
(nemoci z opotřebení pohybového aparátu).
různé formy mimokloubního revmatismu ( ztuhlé rameno, tenisový loket, zánět šlach,
zánět šlachové pochvy) .
bolest v zádech
při léčbě bolesti, otoků a zánětů po úrazech( podvrtnutí, pohmoždění,vymknutí) a
operacích.
k léčbě bolesti při menstruaci
při ledvinných a žlučníkových kolikách.
záchvat dny

Máte-li jakékoli dotazy, jak přípravek VERAL 75 retard účinkuje nebo proč byl tento
přípravek předepsán právě Vám, zeptejte se svého lékaře.

Strana 2 (celkem 5)


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VERAL 75 retard
UŽÍVAT
Vždy dodržuje pokyny Vašeho lékaře nebo lékárníka, i když se liší od informací uvedených
v této příbalové informaci.
Neužívejte VERAL 75 retard:
pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na diklofenak nebo některou pomocnou látku
obsaženou v přípravku. (viz odstavec Složení na konci této příbalové informace), na
salicyláty ( např. kyselinu acetylsalicylovou) nebo jiná nesteroidní antirevmatika
(např. ibuprofen).
pokud máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed
pokud krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici nebo černá stolice)
nebo jste v minulosti měl/a tyto potíže v souvislosti s užíváním nesteroidních
antirevmatik.
trpíte-li vážným srdečním onemocněním.
při poruchách krvácivosti
v posledních třech měsících těhotenství.
Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to ošetřujícímu lékaři a
neužívejte VERAL 75 retard. Váš lékař rozhodne o tom, zda je tento přípravek pro Vás
vhodný.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku VERAL 75 retard je třeba:
pokud užíváte VERAL 75 retard současně s jinými nesteroidními protizánětlivými
léky jako je kyselina acetylsalicylová (aspirin), dále kortikosteroidy, léky proti krevní
srážlivosti (např. warfarin) nebo léky na deprese (antidepresiva) viz odstavec
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky.
pokud jste někdy měl/a potíže s trávícím traktem jako jsou žaludeční nebo
dvanáctníkové vředy, krvavá nebo černá stolice, zánětlivé onemocnění střev, anebo
jste v minulosti měl/a problémy se zažíváním nebo pálení žáhy po předchozím užívání
protizánětlivých léků.
pokud máte nebo jste měl/a srdeční potíže nebo vysoký krevní tlak.
pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin.
pokud trpíte alergiemi, astmatem

Informujte svého ošetřujícího lékaře, že se u Vás některý z uvedených stavů vyskytuje
ještě před tím, než začnete VERAL 75 retard užívat.

Léky jako je VERAL 75 retard mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo
mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké
dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.
Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte
rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký
cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.

VERAL 75 retard a starší lidé
Nežádoucí účinky se u starších osob projevují častěji, než u jiných dospělých. Z toho důvodu
by měli velmi pečlivě dodržovat pokyny ošetřujícího lékaře, který stanoví vhodné nejnižší
dávkování k úlevě od potíží. Je zejména důležité pro starší pacienty, aby neprodleně ohlásili
jakýkoli nežádoucí účinek svému lékaři.
Strana 3 (celkem 5)


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku VERAL 75 retard a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem
ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo
jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Léky na snížení množství žaludeční kyseliny zpomalují vstřebávání léčiva, ale neovlivňují
celkové množství vstřebané účinné látky. Hladina diklofenaku v krvi se snižuje při současném
podání kyseliny acetylsalicylové a tím se snižuje jeho účinek a zvyšuje pravděpodobnost
vzniku nežádoucích účinků. Současné podávání antiagregačních látek např. kyselina
acetylsalicylová nebo SSRI (antidepresiva) zvyšují riziko krvácení v oblasti žaludku a střev.
Účinek diklofenaku může být oslaben při současném podávání diuretik a léků proti vysokému
krevnímu tlaku. Při současném podávání těchto léků se zvyšuje riziko poruch funkce ledvin.
Diklofenak významně snižuje vylučování lithia, čím se zvyšují jeho nežádoucí účinky.
Diklofenak zvyšuje hladinu digoxinu nebo methotrexátu v krvi. Současné podání s diuretiky
(léky zvyšující tvorbu a vylučování moči), která snižují vylučování draslíku, může způsobit
zvýšenou hladinu draslíku v krvi.
Při současném podávání diklofenaku s léky obsahujícími kortikoidy nebo s jinými
nesteroidními protizánětlivými léky se zvyšuje riziko tvorby vředů a krvácení v oblasti
žaludku a střev.
Účinek antikoagulancií, např. warfarinu, může být zvýšen současným podáváním
nesteroidních antirevmatik mezi které VERAL 75 retard patří.
Užití alkoholu zvyšuje riziko krvácení do zažívacího ústrojí a tlumí reakční schopnost
pacienta.

Užívání přípravku VERAL 75 retard s jídlem a pitím
VERAL 75 retard se doporučuje užívat při jídle nebo bezprostředně po něm. Je-li potřeba
dosáhnout rychlejší nástup analgetického účinku, je vhodné podat lék před jídlem.
Doporučuje se lék zapít sklenicí vody a po aplikaci zůstat sedět nebo stát 15 30 minut jako
prevence uvíznutí léku v jícnu, kde by mohl způsobit podráždění sliznice.
Tablety se polykají celé.
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Informujte svého lékaře o tom, že jste nebo můžete být těhotná. VERAL 75 retard by neměl
být užíván během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Tak jako ostatní nesteroidní
protizánětlivé léky i VERAL 75 retard se nesmí užívat v průběhu posledních třech měsících
těhotenství, protože by mohlo dojít k poškození nenarozeného dítěte nebo k potížím při
porodu.
VERAL 75 retard může způsobovat problémy s početím, proto neužívejte tento přípravek,
jestliže plánujete otěhotnět anebo máte potíže s početím.

Kojení
Informujte svého lékaře o tom, že kojíte. VERAL 75 retard prostupuje v malém množství do
mateřského mléka. Pokud je nutné, aby kojící matka užívala VERAL 75 retard měla by jej
užívat pouze na doporučení lékaře, jen krátkodobě a vždy po posledním večerním kojení před
nejdelším spánkem dítěte.

Strana 4 (celkem 5)


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost. Jestliže se však u Vás v průběhu léčby objeví některé
nežádoucí účinky jako ospalost, závratě, rozmazané vidění, neřiďte motorová vozidla,
neobsluhujte stroje, ani nevykonávejte jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost.

Důležité informace o některých složkách přípravku VERAL 75 retard
Přípravek obsahuje laktózu (mléčný cukr). Jestliže Vám lékař oznámil, že nesnášíte některé
cukry (intolerance laktózy), kontaktujte jej, než začnete užívat tento přípravek.

3. JAK SE VERAL 75 retard UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem. Na základě Vaší léčebné odpovědi může lékař dávku
zvýšit nebo snížit.
Dospělí
Dospělí užívají obvykle 1 tabletu večer nebo 1 tabletu ráno a jednu tabletu večer. Celková
denní dávka nesmí překročit 150 mg.
Při léčbě bolestivé menstruace je možné na doporučení lékaře denní dávku zvýšit až na 200
mg. Tato léčba je vždy krátkodobá.

Děti a mladiství
Vzhledem k množství léčivé látky v přípravku, není VERAL 75 retard určen k léčbě dětí a
mladistvých

Tablety nekousat a nepůlit.

Jestliže jste užil/a více přípravku VERAL 75 retard, než jste měl/a
Jestliže jste nedopatřením užil/a více tablet , než jste měl/a, oznamte to ihned svému lékaři
nebo rovnou jděte na lékařskou pohotovost. Můžete potřebovat lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl/a užít VERAL 75 retard
Při vynechání dávky užijte lék ihned, jak si vzpomenete. Jestliže se přiblížila doba pro užití
další doporučené dávky, dávku vynechejte. Nikdy neužívejte dvojnásobnou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může i VERAL 75 retard u některých lidí vyvolat nežádoucí
účinky.
Zejména na začátku léčby přípravkem se mohou vyskytnout zažívací obtíže - bolesti
v podbřišku, poruchy trávení, průjmy, zácpa, nevolnost, zvracení, střevní plynatost, zánět
tračníku. Vyskytnou-li se silnější bolesti, krev ve zvratcích anebo černě zbarvená stolice, je
třeba léčbu přerušit a ihned vyhledat lékaře!
Z dalších nežádoucích účinků byly popsány přechodné bolesti hlavy, lehké závratě, ospalost,
únava, malátnost, nespavost, zvýšení jaterních testů, zánět jater či žloutenka, poruchy
krvetvorby, zadržování tekutin a solí, příznaky z přecitlivělosti - kožní vyrážky a svědění,
kopřivka, vypadávání vlasů či otoky.
Velmi vzácně se objevují kožní změny spojené s tvorbou puchýřů se sklonem ke krvácení na
kůži a sliznicích nebo zarudnutí pokožky.
V souvislosti s léčbou přípravkem VERAL 75 retard může rovněž docházet k otokům,
zvýšení krevního tlaku a k srdečnímu selhání.
Strana 5 (celkem 5)
Léky jako je VERAL 75 retard mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo
mozkových cévních příhod.
Pokud se některý z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou popsány v této příbalové informaci, sdělte
to prosím svému lékaři.

5. JAK PŘÍPRAVEK VERAL 75 retard UCHOVÁVAT
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek VERAL 75 retard obsahuje
Léčivá látka : Diclofenacum natricum, 75 mg (diklofenaku) v 1 enterosolventní tabletě
Pomocné látky: Monohydrát laktózy, magnesium-stearát, hypromelóza, mikrokrystalická
celulóza, červený oxid železitý, povidon 40, mastek.

Jak přípravek VERAL 75 retard vypadá a co obsahuje toto balení
VERAL 75 retard jsou růžovobílé, kulaté, bikonvexní tablety.
Balení obsahuje 20 tablet v PVC blistru a příbalovou informaci
50 tablet v PVC blistru a příbalovou informaci.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
20.2.2013

Informace o produktu

Výrobce: HERBACOS-BOFARMA S.R.O.
Kód výrobku: 37510
Kód EAN: 8594002959869
Kód SÚKL: 28302
Držitel rozhodnutí: HERBACOS-BOFARMA S.R.O.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Veral 75 retard se užívá k léčbě následujících stavů: - k léčbě bolesti a otoků při zánětlivých a degenerativních revmatických onemocněních (nemoci z opotřebení pohybového aparátu); - různé formy mimokloubního revmatismu (ztuhlé rameno, tenisový loket, zánět šlach, zánět šlachové pochvy); - bolest v zádech; - při léčbě bolesti, otoků a zánětů po úrazech (podvrtnutí, pohmoždění, vymknutí) a operacích; - k léčbě bolesti při menstruaci; - při ledvinných a žlučníkových kolikách; - záchvat dny. Máte-li jakékoli dotazy, jak přípravek Veral 75 retard účinkuje nebo proč byl tento přípravek předepsán právě Vám, zeptejte se svého lékaře.

Recenze

Recenze produktu VERAL 75 RETARD 20X75MG Tabl. s řízeným uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu VERAL 75 RETARD 20X75MG Tabl. s řízeným uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám