Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

SOFTA-MAN 20X100ML Roztok k zev. užití - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 44458

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: B.BRAUN
Kód výrobku: 44458
Kód EAN: 7612449073328
Kód SÚKL: 52260
Držitel rozhodnutí: B.BRAUN
Softa-Man se používá k hygienické a chirurgické dezinfekci rukou.

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls496/2008
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Softa-Man
kožní roztok
Ethanolum 47,9 g / 100 ml a propanolum 18 g/ 100 ml
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Softa-Man musíte
používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Softa-Man a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Softa-Man používat
3. Jak se přípravek Softa-Man používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Softa-Man uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK SOFTA-MAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Softa-Man je alkoholový dezinfekční prostředek k hygienické a chirurgické
dezinfekci rukou s baktericidními, fungicidními a tuberkolicidními účinky. Je účinný proti
lipofilním virům včetně viru hepatitidy ( žloutenky) B, virům HIV včetně rotavirů.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
SOFTA-MAN POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Softa-Man
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ethanol nebo propanol nebo na kteroukoli další
složku přípravku Softa-Man .
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Softa-Man je zapotřebí
- nepoužívejte na poraněnou kůži, sliznice a zabraňte styku s očima! Softa-Man je
dráždivý pro oči a sliznice.
- v případě náhodného kontaktu s očima, okamžitě vyplachujte po dobu několika minut
otevřené oči a vnitřní stranu víček velikým množstvím vody po dobu několika minut.
Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte prosím okamžitě pomoc lékaře.
Doporučení k ochraně proti ohni a výbuchu
Přípravek Softa-Man je hořlavina. Bod vznícení roztoku je 21-22°C. To znamená, že při
teplotě 21°C a vyšší se může přípravek Softa-Man vznítit od jiskry, hořící cigarety, otevřených
plamenů a jiných zdrojů vznícení. Zvláště věnujte pozornost riziku vznícení při neúmyslném
vylití větších množství roztoku. Nasajte do inertní absorpční látky nebo rozzřeďte
2/4
dostatečným množstvím vody. Zajistěte odpovídající větrání a odstraňte zdroje vznícení. Nesmí
se stříkat do otevřeného ohně.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Nebyla zaznamenána žádná zvláštní omezení.
Těhotenství a kojení
Při používání podle návodu se může přípravek Softa-Man během těhotenství a kojení používat
k dezinfekci rukou.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Softa-Man neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK SOFTA-MAN POUŽÍVÁ
Vždy používejte přípravek Softa-Man přesně podle návodu. Pokud si nejste jistý(á), poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Hygienická dezinfekce rukou
- Naneste nejméně 3 ml neředěného přípravku Softa-Man na suché ruce a vtírejte do kůže.
Vtírejte tak dlouho, dokud ruce nebudou suché. Všechny oblasti ruky včetně prostor
mezi prsty musí být navlhčeny nejméně po dobu 30 s do zaschnutí.
Chirurgická dezinfekce rukou
- vetřete nejméně 2x5 ml dávek neředěného přípravku Softa-Man na suché ruce a
předloktí. Kůže musí zůstat zcela navlhčená přípravkem Softa-Man nejméně 3 minuty a
poté se nechá uschnout.
K profylaxi a ochraně před onemocněním virem hepatitidy ( žloutenky ) B se vtírá nejméně 5
ml roztoku do suchých rukou, které se udržují 5 minut vlhké. Účinnosti proti rotavirům je
dosaženo po 1 minutě.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Softa-Man, než jste měl(a)
Nechte přebytek přípravku ztéci z Vašich rukou a pak nechte uschnout. Věnujte pozornost
možnosti vznícení přípravku Softa-Man (viz bod 2).
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Softa-Man nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého. Četnost výskytu nežádoucích účinků se stanovuje podle
následujících zvyklostí:
Velmi časté: více než u 1 z 10 pacientů
Časté: méně než u 1 z 10, ale více než u 1 ze 100 pacientů
3/4
Méně časté: méně než u 1 ze 100, ale více než u 1 z 1 000 pacientů
Vzácné: méně než u 1 z 1 000, ale více než u 1 ze 10 000 pacientů
Velmi vzácné: méně než u 1 z 10 000 pacientů
Není známo: z dostupných údajů nelze určit
Závažné nežádoucí účinky a příznaky, kterým musíte věnovat pozornost a opatření při
postižení
- Velmi vzácné: přecitlivělost (alergie)
Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky vyskytnou, přerušte používání přípravku Softa-Man a
okamžitě se poraďte se svým lékařem.
Ostatní nežádoucí účinky
- Méně časté: příznaky místního podráždění způsobené alkoholem (např. svědění, zarudnutí,
zejména po častém použití přípravku Softa-Man).
Příznaky suché kůže jsou méně časté v obdobích nízké vlhkosti vzduchu (zejména v zimě).
V těchto případech se doporučuje po práci použití ochranného krému na ruce.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK SOFTA-MAN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Uchovávejte při teplotě do 25C.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku. Po prvním otevření
lahve je kvalita příptavku Softa-Man stabilní po dobu 12 měsíců, nesmí ale překročit dobu
použitelnosti.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Softa-Man obsahuje
- Léčivými látkami jsou ethanolum a propanolum. 100 ml roztoku obsahuje ethanolum
96% (V/V) 47,9 g a propanolum 18 g.
- Pomocnými látkami jsou: čištěná voda, disopropyl-adipát Ethoxylované
monodiacylglyceroly nasycených kyselin C8-10 (Softigen 767), dexpanthenol, bisabolol,
Parfeme Oil Flair PH 799 893/731 960, alantoin
4/4
Jak přípravek Softa-Man vypadá a co obsahuje toto balení
Čirý, bezbarvý roztok.
Velikost balení: 100 ml, 20 x 100 ml, 500 ml, 20 x 500 ml, 1000 ml, 10 x 1000 ml a 5 l
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
B. Braun Melsungen AG,
Carl-Braun-Straße 1,
34212 Melsungen, Německo
Telefon: 05661-710
Fax: 05661-71 4567
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
8.6.2011

Recenze

Recenze produktu SOFTA-MAN 20X100ML Roztok k zev. užití

Diskuze

Diskuze k produktu SOFTA-MAN 20X100ML Roztok k zev. užití

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám