Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest v krku » Léky na boleni v krku

SEPTOLETE LOZ 30 - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15363

92 % 9 recenzí

Působí při mírných infekcí úst a krku, zánětech dásní a ústní sliznice a jako ochrana před chřipkou a nachlazením.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze (9)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - SEPTOLETE LOZ 30

Působí při mírných infekcí úst a krku, zánětech dásní a ústní sliznice a jako ochrana před chřipkou a nachlazením.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Septolete
pastilky
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Septolete musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Septolete a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septolete používat
3. Jak se přípravek Septolete užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Septolete uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK SEPTOLETE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Pastilky Septolete obsahují benzalkoniumchlorid, který působí jako antiseptický prostředek a ničí řadu bakterií a některé kvasinky. Mentol a silice máty peprné snižují pocit bolesti, čímž zmírňují subjektivní obtíže jako bodavá bolest při polykání; také dodávají příjemnou a osvěžující chuť. Thymol má podobně jako benzalkoniumchlorid antiseptický účinek a dodatečně tak přispívá k větší účinnosti.
Eukalyptová silice zmírňuje zahlenění v horních dýchacích cestách a zároveň dýchací obtíže. Pastilky Septolete působí přímo proti částicím způsobujícím infekci (patogeny), zabraňují rozšíření infekce a účinně snižují potíže při infekcích a zánětlivých onemocněních úst a krku.
Septolete pastilky jsou určené:
k lokální léčbě infekce mírného stupně v ústní dutině a hltanu (faryngitida, laryngitida);
při zánětu dásní a ústní sliznice (stomatitida, gingivitida).
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK SEPTOLETE POUŽÍVAT
NeužívEjte přípravek Septolete
- Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na benzalkonium chlorid, levomenthol, silici máty peprné, blahovičníkovou silici, thymol nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku.
Zvláštní pozornosti při používání přípravku Septolete je zapotřebí
- V případě závažnější infekce doprovázené horečkou, bolestí hlavy a zvracením navštivte svého lékaře, zvláště pokud se Vaše symptomy nezlepší do 3 dnů.
Pokud jste diabetik, měl/a byste mít na zřeteli, že každá pastilka obsahuje 207,2 mg laktosy, 646,6 mg sacharosy, 33,67 mg glukosy a 152,7 mg sorbitolu.
Při dlouhotrvajícím chrapotu kontaktujte svého lékaře.
Prosím, kontaktujte svého lékaře, i když tato tvrzení byla pro Vás vhodná kdykoliv v minulosti.
Dávky vyšší než předepsané se nedoporučují.
Pastilky Septolete se nedoporučují u dětí mladší 4 let.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Není známo, že by pastilky Septolete ovlivňovaly účinek jiných léků.
Užívání přípravku Septolete s jídlem a pitím
Přípravek Septolete neužívejte bezprostředně před jídlem, během jídla nebo společně s mlékem.
Pastilky se nesmí užívat společně s mlékem, protože mléko snižuje antimikrobiální účinnost benzalkonium chloridu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Užívání přípravku Septolete během těhotenství a v době kojení se nedoporučuje vzhledem k nedostatku informací.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebylo zaznamenáno, že by pastilky Septolete ovlivňovaly schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Septolete
Pastilky Septolete obsahují laktosu, glukosu, sacharosu a sorbitol. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte intolerancí k některým cukrům, kontaktujte svého lékaře před užíváním tohoto přípravku.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK SEPTOLETE UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Septolete přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á) poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka pro dospělé a děti starší 12 let je 8 pastilek za den. Každé 2 až 3 hodiny nechte rozpustit 1 pastilku v ústech.
Doporučená dávka pro děti od 4 do 10 let je až 4 pastilky za den. Dětem od 10 do 12 let se doporučuje užívat až 6 pastilek za den. Každé 3 až 4 hodiny se nechá v ústech rozpustit 1 pastilka.
Pastilky se nesmí užívat těsně před jídlem nebo během jídla.
Pokud máte pocit, že je účinek léku příliš slabý nebo příliš silný, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Septolete, než jste měl(a)
Riziko předávkování je minimální z důvodu nízkých koncentrací léčivých látek v pastilkách. Požití většího množství pastilek může vést ke gastrointestinálním potížím (nevolnosti, zvracení a průjmu). Pokud se tyto účinky vyskytnou, okamžitě přestaňte přípravek užívat, vypijte větší množství vody nebo mléka a kontaktujte lékaře nebo lékárníka.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Septolete
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
Máte-li jakékoliv další otázky o užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Septolete nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se pastilky Septolete užívají v doporučených dávkách, nežádoucí účinky se vyskytují velmi vzácně. U citlivých lidí mohou dávky vyšší než předepsané způsobit gastrointestinální potíže, jako je nevolnost a průjem.
Velmi vzácně se mohou vyskytnout znaky reakce z přecitlivělosti (alergická reakce) na přípravek, jako je podráždění a vyrážka.
Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK SEPTOLETE UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 OC v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Septolete obsahuje
- Léčivými látkami jsou: menthae piperitae aetheroleum, eucalypti aetheroleum, mentholum, thymolum, benzalkonii chloridum. Jedna pastilka obsahuje: menthae piperitae aetheroleum 1 mg, eucalypti aetheroleum 0,6 mg, mentholum 1,2 mg, thymolum 0,6 mg, benzalkonii chloridum 1 mg.
- Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, tekutý parafin, glycerol, panenský ricinový olej, sorbitol, tekutá glukosa, magnesium stearát, chinolinová žluť (E104), indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171), voskové leštidlo, povidon,, dimetikonová emulse, sacharosa.
.
Jak přípravek Septolete vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: kulaté, bikonvexní, zelené pastilky.
Balení je dostupné v blistrech po 30 pastilkách v krabičce. Každá krabička obsahuje 2 blistry po 15 pastilkách.
Držitel rozhodnutí o registraci
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79/192
180 00 Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
2.12. 2009
Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního úřadu pro kontrolu léčiv.

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Značka: SEPTOLETE
Kód výrobku: 15363
Kód EAN: 3838989794378
Kód SÚKL: 47086
Držitel rozhodnutí: KRKA

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Pastilky Septolete se doporučují při: - mírných infekcích v dutině ústní a krku, - ochraně během chřipky a nachlazení, - zánětu sliznice dásní a ústní dutiny, - chrapotu a zápachu z úst. Pastilky Septolete jsou určené pro děti od 4 let, mladistvé a dospělé.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (9)

Recenze produktu SEPTOLETE LOZ 30

Recenze od 9 uživatelů s celkovým hodnocením 92 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

100 %

60 %

100 %

100 %

80 %

Používáme celá rodina už mnoho let. Chuť pastilek je dobrá, je možno si vybrat z několika příchutí, účinek pastilek je vynikající.

80 %

X

Diskuze

Diskuze k produktu SEPTOLETE LOZ 30

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Jiří T.

100 % 09/03/2016

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám