Oblíbené položky

Úvodní strana » Značky » S » SEKUSEPT

SEKUSEPT

Cena (Kč):

Druh zboží

Určeno na

Jednotkové množství

 • Sekusept Forte 2 l

  Sekusept Forte 2 l

  Akce

  skladem

  Sekusept forte - kapalný koncentrovaný dezinfekční prostředek určený k dezinfekci a vyššímu stupni dezinfekce nástrojů z kovu, skla a plastů, vhodný též k dezinfekci endoskopů a fíbroskopů. Sekusept forte je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK. Výhody pro uživatele: účinný proti bakteriím (včetně TBC), virům (včetně HBV a HIV), mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám a sporám po předčištění Sekuseptem pulver dochází k likvidaci spor již při nízké koncentraci roztoku Sekuseptu forte krátká doba expozice, zvláště při použití ultrazvuku dobrá čistící schopnost, příjemně voní nemá agresivní účinky vůči materiálům čištěných nástrojů, obsahuje inhibitor koroze zvláště vhodný pro termolabilní materiály, např. anesteziologické příslušenství Obsah účinných látek ve 100 g Sekuseptu forte: 3,75 g glutaraldehydu 11,10 g formaldehydu 2,70 g alkylbenzyldimethylamoniumchloridu 12,00 g glyoxalu Doporučené ředění Sekuseptu forte při použití koncentrace (%) doba expozice Dezinfekce nástrojů (včetně TBC) 1,5 1 h 3 30 min 4 15 min - virus hepatitidy B - profylaxe 1,5 15 min 4 10 min s použitím ultrazvuku 1,5 10 min 4 5 min riziková oblast 1,5 1 h 4 20 min s použitím ultrazvuku 1,5 15 min 4 10 min - jiné druhy virů Adenovirus, Coxsackie virus, Papovavirus 3 30 min HIV 1,5 5 min Vyšší stupeň dezinfekce 1,5 6 h 5 1 h Pokyny pro použití: před použitím zředit na vhodnou koncentraci studenou vodou nepřidávat jiné čistící prostředky použité předměty se vloží do předem připraveného roztoku Sekuseptu forte, přičemž je třeba dbát na jejich dokonalé smočení po předepsané době expozice se předměty z roztoku vyjmou a opláchnou vodou, při vyšším stupni dezin¬fekce sterilní destilovanou vodou, a uloží se clo sterilních zakrytých nádob roztoky se uchovávají v uzavřených nádobách, roztok pro dezinfekci se připravuje každý den čerstvý, roz¬tok pro vyšší stupeň dezinfekce lze používat a uchovávat max.14 dní roztok Sekuseptu forte lze použít pro vyšší stupeň dezinfekce nástrojů předem předčištěných v roztoku Sekuseptu pulver, v případě flexibilních endoskopů je však nutno pro předčištění použít Sekusept plus, Sekusept forte nebo Sekusept extra N, Sekusept pulver není pro ně vhodný! skladovat v originálním balení při teplotě –10oC až +25oC Bezpečnostní pokyny: při práci používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, chránit ruce, oči potřísněnou pokožku opláchnout vodou, potřísněný oděv odložit při zasažení očí vyplachovat intenzívně tekoucí vodou, vyhledat lékaře, při náhodném požití vypít větší množství vody a vyhledat lékaře chránit před dětmi! koncentrát nevylévat do odpadu Doba použitelnosti: 36 měsíců Balení: 6 I PE kanystr 2 l PE láhev baleno v kartonu po 4 ks

  702 Kč -26% 945 Kč

 • Sekusept Aktiv 1.5kg-Dezinfekce nástrojů

  Sekusept Aktiv 1.5kg-Dezinfekce nástrojů

  Akce

  skladem

  Sekusept aktiv vysoce účinný čistící a dezinfekční přípravek pro nástrojovou dezinfekci včetně endoskopů. Sekusept aktiv je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK. Výhody pro uživatele: nová receptura - výrazný a rychlý účinek neobsahuje aldehydy pro manuálně prováděnou dezinfekci, ultrazvukové lázně, mycí poloautomaty vynikající materiálová snášenlivost - pH pracovního roztoku 8 zcela rozpustný, bez zbytkových reziduí možnost kontroly koncentrace účinné látky (testovací proužky) bezpečný a ekologický Spektrum účinnosti: baktericidní (vč. TBC), virucidní (vč. HBV, HIV, Vaccinia, Adeno, Papova, Polio), fungicidní, sporicidní Obsah: ≥30%: kyslíková bělící činidla, 5%: neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty. Obsahuje parfémy. Další složky: pomocné látky, organická kyselina, korozní inhibitor, chelatační složka. Obsah aktivních složek ve 2% (20g/l) roztoku přípravku: >1000 mg/kg (ppm) kyseliny peroxyoctové. Oblast použití: Pro aktivní čištění a dezinfekci zdravotnického instrumentária včetně endoskopů, anesteziologického příslušenství apod. ve všech typech zdravotnických zařízení, laboratořích, farmaceutické výrobě atd. Návod k použití: K přípravě pracovních roztoků používejte přiloženou odměrku (30 ml = 20 g) a dávkujte 20 g prášku do jednoho nebo dvou litrů vody. Nadávkujte příslušné množství prášku do vody, roztok občas promíchejte a nástroje začněte vkládat po uplynutí 15 minut. Vložené nástroje musejí být zcela ponořeny. Maximální pozornost věnujte odstranění vzduchových bublin u nástrojů a příslušenství obsahujících dutiny. Po uplynutí expoziční doby vyjměte nástroje z roztoku a opláchněte důkladně vodou. Pracovní roztok připravujte denně čerstvý. Koncentrace stručně: 1 litr vody a 1 měrka á 20 g = 2 % pracovní roztok, 2 litry vody a 20 g = 1 % pracovní roztok Spektrum účinnosti přípravku Sekusept aktiv koncentrace (%) doba expozice Baktericidní , Fungicidní, Tuberkulocidní, Virucidní 2 15 min (včetně HBV, HIV, Vaccinia, Adeno, Papova, Polio) 1 60 min Sporicidní 2 15 min Skladování: Skladujte v uzavřeném originálním obalu při teplotách od 0°C do 25°C. Informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí výrobku obdržíte u příslušného okresního úřadu. Bližší informace viz. bezpečnostní list. Minimální trvanlivost: 24 měsíců

  786 Kč -33% 1 170 Kč

 • SEKUSEPT Extra N dezinfekce nástrojů 2 l

  skladem

  Sekusept extra N - kapalný koncentrovaný dezinfekční prostředek určený k dezinfekci a čištění nástrojů z kovu, skla a plastů, anesteziologického příslušenství apod. Sekusept extra N je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK. Výhody pro uživatele: účinný proti bakteriím (včetně TBC), mikroskopickým kvasinkovitým vláknitým houbám a omezenému spektru virů (včetně HBV a HIV) široké spektrum účinnosti při krátké expozici neobsahuje formaldehyd dobrý čistící účinek, příjemně voní, vhodný do ultrazvukových lázní nemá agresivní účinky vůči materiálům čištěných nástrojů, obsahuje inhibitor koroze Složení: Antimikrobiální účinné látky, neionogenní tenzidy, látky zvyšující čistící schopnost, inhibitor koroze, barvivo, parfém. Obsah účinných látek ve 100 g Sekuseptu extra N: 6,0 g glutaraldehydu 5,0 g alkylbenzyldimethylamoniumchloridu Doporučené ředění Sekuseptu extra Nkoncentrace (%)doba expozice Dezinfekce nástrojů (včetně TBC) 2 1 h   3 30 min   5 15 min Dezinfekce nástrojů (včetně TBC) v ultrazvukové lázni 3 5 min Účinnost proti HBV 0,5 15 min     Účinnost proti HIV 0,5 5 min Účinnost proti jiným virům - Adeno 1 5 min - Vaccinia 1 5 min - Papova SV 40 2 15 min     - Polio 6 2 h při 30 °C 4 1 h Pokyny pro použití: před použitím zředit na vhodnou koncentraci studenou pitnou vodou nepřidávat jiné čistící ani dezinfekční prostředky použité nástroje vložit do připraveného roztoku Sekuseptu extra N, přičemž je třeba dbát na jejich dokonalé ponoření po předepsané expozici předměty z roztoku vyjmout a opláchnou vodou (pitnou nebo sterilní) roztok pro dezinfekci se připravuje denně čerstvý, nepoužitý naředěný roztok lze uchovávat v uzavřené nádobě max. 14 dní uchovávat v původním obalu, při teplotách 0°C až +25 °C. Nepřipusťte vniknutí koncentrátu do kanalizace Při rozlití mechanicky odstranit pomocí savého materiálu (buničina apod.). Obaly je možno spalovat v zařízeních k tomu určených. Bezpečnostní pokyny: Pozor! Žíravina! Sekusept extra N způsobuje poleptání, může poškodit zdraví při požití. při práci s koncentrátem používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, především k ochraně očí a kůže, tj. zejména vhodné ochranné brýle nebo štítek a pří práci s roztokem ochranné rukavice. Po práci si dobře umyjte pokožku a ošetřete vhodným reparačním krémem (Silonda) uchovávejte mimo dosah dětí První pomoc: při zasažení očí okamžitě důkladně alespoň 15 min. vyplachujte pokud možno vlažnou vodou při zasažení oděvu a pokožky okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a omyjte velkým množstvím vody při náhodném požití nevyvolávejte zvracení ve všech těžších případech a vždy při zasažení očí nebo při požití vyhledat lékařskou pomoc Doba použitelnosti: 24 měsíce Balení: 6 l PE kanystr 2 l PE láhev baleno v kartonu po 4 ks

  599 Kč -10% 669 Kč

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám