Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

ONDANSETRON SANDOZ 8 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10X8MG Potahované tablety - diskuze

Kód výrobku: 43359

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - ONDANSETRON SANDOZ 8 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10X8MG Potahované tablety

Sp.zn.sukls32087/2016 a sp.zn.sukls236157/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Ondansetron Sandoz 8 mg potahované tablety

ondansetronum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat ,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek Ondansetron Sandoz a k čemu se používá

Přípravek Ondansetron Sandoz obsahuje léčivou látku ondansetron, která patří do skupiny takzvaných antiemetik, léků proti pocitu na zvracení a zvracení.

Tento přípravek se používá k:

 • prevenci pocitu na zvracení a zvracení způsobených chemoterapií (u dospělých a dětí) nebo ozařováním nádorového onemocnění (pouze u dospělých).
 • prevenci pocitu na zvracení a zvracení u pacientů po operaci (pouze u dospělých).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ondansetron Sandoz užívat

Neužívejte přípravek Ondansetron Sandoz

 • jestliže užíváte apomorfin, lék užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby
  • jestliže jste alergický(á) na ondansetron nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ondansetron Sandoz se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže jste někdy měl(a) problémy se srdcem (např. městnavé srdeční selhání, které způsobuje dušnost a otoky kotníků),
 • jestliže máte nepravidelný srdeční tep (arytmii),
 • jestliže jste alergický(á) na léčivé přípravky podobné ondansetronu, jako granisetron nebo palonosetron,
  1. Co je přípravek Ondansetron Sandoz a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ondansetron Sandoz užívat
  3. Jak se přípravek Ondansetron Sandoz užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek Ondansetron Sandoz uchovávat
  6. Obsah balení a další informace
 • jestliže máte problémy s játry
 • jestliže máte příznaky jakékoliv neprůchodnosti střev nebo pokud trpíte těžkou zácpou,
 • pokud máte sníženou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi,
 • jestliže máte odstraněny mandle.

Další léčivé přípravky a přípravek Ondansetron Sandoz

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Toto se týká i léčivých přípravků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, a rostlinných přípravků. Důvodem je, že Ondansetron Sandoz může ovlivnit to, jak některé přípravky působí, a naopak některé přípravky mohou ovlivnit působení přípravku Ondansetron Sandoz. Zejména informujte svého lékaře nebo lékárníka:

 • jestliže užíváte fenytoin, karbamazepin (látky používané k léčbě epilepsie nebo jiných onemocnění), nebo rifampicin (látka používaná k léčbě určitých infekcí): koncentrace ondansetronu v krvi je snížena.
 • jestliže užíváte tramadol (lék proti bolesti): účinek tramadolu může být snížen.
 • jestliže užíváte léky užívané k léčbě srdečních onemocnění jako antiarytmika (například amiodaron) a betablokátory (například timolol nebo atenolol).
 • jestliže užíváte léky proti rakovině, o kterých je známo, že mají toxický účinek na srdce (hlavně antracykliny jako daunorubicin, doxorubicin nebo trastuzumab). Tyto přípravky by se neměly užívat zároveň s ondansetronem, protože by mohlo dojít ke zvýšení rizika nepravidelné srdeční činnosti.
 • jestliže užíváte serotoninergní léky (včetně SSRI a SNRI), které se používají k léčbě deprese a jiných duševních poruch.
 • jestliže užíváte apomorfin k (lék užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby), protože byly hlášeny případy závažného poklesu krevního tlaku a ztráty vědomí při současném podávání přípravku Ondansetron Sandoz s apomorfinem.

Těhotenství a kojení:

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Užívání ondansetronu v průběhu těhotenství se nedoporučuje, vzhledem k nedostatečným zkušenostem. Nepoužívejte tento přípravek, pokud kojíte, protože malé množství přechází do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Ondansetron nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Přípravek Ondansetron Sandoz obsahuje laktózu:

Jestliže Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se s lékařem dříve, než začnete tento lék užívat.

3. Jak se přípravek Ondansetron Sandoz užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Každou tabletu spolkněte celou a zapijte trochou vody.

Váš lékař rozhodne o vhodné dávce ondansetronu, kterou budete užívat. Dávky se liší podle toho, kvůli čemu ondansetron užíváte a podle funkce jater. Pacienti na chemoterapii a/nebo radioterapii, které způsobují pocit na zvracení a zvracení:

 • Dospělí (včetně starších pacientů):

Doporučená dávka je 8 mg 1-2 hodiny před začátkem chemoterapie, následně 8 mg o 12 hodin později. Po prvních 24 hodinách po chemoterapii se mohou užít tablety ondansetronu k zabránění pocitu na zvracení a zvracení. Obvyklá dávka je 8 mg dvakrát denně, kterou lze užívat po dobu 5 dnů.

 • Děti od 6 měsíců věku a dospívající (< 18 let věku):

O dávkování rozhodne lékař v závislosti na velikosti dítěte (plocha povrchu těla) nebo hmotnosti. Podívejte se na štítek pro více informací. Obvyklá dávka pro dítě je až 4 mg dvakrát denně, která může být podávána po dobu až 5 dní.

Předcházení pooperačního pocitu na zvracení a zvracení:

 • Dospělí (včetně starších pacientů):

Obvyklá dávka pro dospělého je 16 mg před operací.

 • Děti od 1 měsíce věku a dospívající (

Informace o produktu

Výrobce: Sandoz s.r.o.
Kód výrobku: 43359
Kód EAN: 9002260008919
Kód SÚKL: 11635
Držitel rozhodnutí: Sandoz s.r.o.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

K čemu se přípravek Ondansetron Sandoz používá? Přípravek Ondansetron Sandoz se používá k léčbě nevolnosti a zvracení způsobených protinádorovou léčbou (chemoterapií a radioterapií). Rovněž se používá k prevenci a léčbě pooperační nevolnosti a zvracení.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

ONDANSETRON SANDOZ 8 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10X8MG Potahované tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu ONDANSETRON SANDOZ 8 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10X8MG Potahované tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: ONDANSETRON SANDOZ 8 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10X8MG Potahované tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu ONDANSETRON SANDOZ 8 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10X8MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ONDANSETRON SANDOZ 8 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10X8MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám