Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na smyslové orgány » Léky na předpis na oči

OFTAN TIMOLOL 0,50% 1X5ML Oční kapky, roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16215

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANTEN OY, TAMPERE
Kód výrobku: 16215
Kód EAN: 6419716975986
Kód SÚKL: 54477
Držitel rozhodnutí: SANTEN OY, TAMPERE
hypertenze. Léčivá látka přípravku Oftan Timolol je neselektivní antagonista beta-adrenergních receptorů a je užívána v léčbě vysokého krevního tlaku a anginy pectoris. Její hlavní využití je však v léčbě zeleného zákalu. Timolol dobře proniká rohovkou. K poklesu nitroočního tlaku dochází snížením tvorby komorové vody. Hlavním místem účinku je řasnaté tělísko (kruhová struktura v přední části oka obsahující hladký sval, který se podílí na řízení zakřivení čočky). Oftan Timolol je určen pro léčbu zeleného zákalu s otevřeným úhlem, zeleného zákalu vzniklého po chirurgickém odstranění šedého zákalu, druhotného zeleného zákalu a zvýšeného nitroočního tlaku. Lze jej využít i pro léčbu zeleného zákalu s uzavřeným úhlem v kombinaci s látkami zužujícími zornici.

Příbalový leták


PŘÍBALOVÁ INFORMACE
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek používat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je OFTAN TIMOLOL a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete OFTAN TIMOLOL používat
3. Jak se OFTAN TIMOLOL používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Uchovávání přípravku OFTAN TIMOLOL
OFTAN TIMOLOL 0,25%
OFTAN TIMOLOL 0,50%
Oční kapky, roztok
Léčivá látka
OFTAN TIMOLOL 0,25%
Timololi maleas 3,42 mg odpovídající timololum 2,5 mg v 1 ml roztoku.
OFTAN TIMOLOL 0,50%
Timololi maleas 6,84 mg odpovídající timololum 5,0 mg v 1 ml roztoku.
Objem 1 kapky cca 30 l, 30 kapek v 1 ml.
Pomocné látky
Benzalkonium-chlorid, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, hydroxid sodný na úpravu pH, voda na injekci.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
SANTEN OY, Niittyhaankatu 20, 33720 Tampere, Finsko.
Balení
1 lahvička o obsahu 5 ml
3 lahvičky o obsahu 5 ml.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
1. CO JE OFTAN TIMOLOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
OFTAN TIMOLOL je oftalmologikum pro léčbu glaukomu a nitrooční hypertenze.
Léčivá látka přípravku OFTAN TIMOLOL je neselektivní antagonista beta-adrenergních receptorů a je užívána v léčbě vysokého krevního tlaku a anginy pectoris. Její hlavní využití je však v léčbě zeleného zákalu. Timolol dobře proniká rohovkou. K poklesu nitroočního tlaku dochází snížením tvorby komorové vody. Hlavním místem účinku je řasnaté tělísko ( kruhová struktura v přední části oka obsahující hladký sval, který se podílí na řízení zakřivení čočky ).
Indikace
OFTAN TIMOLOL je určen pro léčbu zeleného zákalu s otevřeným úhlem, zeleného zákalu vzniklého po chirurgickém odstranění šedého zákalu, druhotného zeleného zákalu a zvýšeného nitroočního tlaku. Lze jej využít i pro léčbu zeleného zákalu s uzavřeným úhlem v kombinaci s látkami zužujícími zornici.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OFTAN TIMOLOL POUŽÍVAT
Nepoužívejte OFTAN TIMOLOL:
- jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku očních kapek OFTAN TIMOLOL
- jestliže trpíte srdeční nedostatečností, při síňokomorovém bloku II. a III. stupně, při nízké frekvenci srdeční činnosti a dále při průduškovém astmatu nebo těžké obstrukční plicní chorobě.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku OFTAN TIMOLOL je zapotřebí:
OFTAN TIMOLOL obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid. V průběhu léčby přípravkem OFTAN TIMOLOL by neměly být nošeny měkké kontaktní čočky, kontakt s benzalkonium-chloridem může způsobit jejich zakalení a vlivem jeho dlouhodobého uvolňování z čoček by mohlo dojít k poškození rohovky.
Před nakapáním přípravku do spojivkového vaku je třeba vyjmout oční čočky. Znovu nasadit čočky je možné nejdříve za 15 minut.
OFTAN TIMOLOL může stejně jako ostatní betablokátory zakrývat příznaky nízké hladiny krevního cukru u nemocných s cukrovkou.
V případě výskytu jakýchkoli obtíží se poraďte s lékařem.
Těhotenství a kojení
OFTAN TIMOLOL se může používat během těhotenství a kojení jen tehdy, pokud je jeho podání nevyhnutelné.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
OFTAN TIMOLOL nevyvolává přímo únavu nebo poruchy vidění, takže bezprostředně neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla. Pacient však musí být před prvním podáním informován o možném hypotenzním vlivu timololu, který může způsobit závrať a ospalost a tedy snížení pozornosti.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, především jsou-li určeny pro léčbu očí, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Riziko celkových a očních nežádoucích účinků stoupá, je-li přípravek podáván současně s blokátory kalciových kanálů a beta blokátory podávanými ústy ( v tabletách).
Oční kapky OFTAN TIMOLOL lze kombinovat s dalšími přípravky pro léčbu zeleného zákalu (látkami zužujícími zornici, dipivefrinem a látkami zabraňujícími tvorbě karbonanhydrázy).
3. JAK SE OFTAN TIMOLOL POUŽÍVÁ
Vždy používejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělým pacientům se obvykle podává 1 kapka 1-2krát denně do postiženého oka. Doporučuje se zahájit léčbu přípravkem OFTAN TIMOLOL 0,25%, který se podává místně do oka - jedna kapka dvakrát denně. Není-li odpověď na léčbu dostatečná, je třeba kapat dvakrát denně jednu kapku přípravku OFTAN TIMOLOL 0,50%.
Nitrooční tlak je třeba změřit za 2 - 4 týdny po zahájení léčby a dále sledovat v pravidelných intervalech.
Přípravek se vkapává do spojivkového vaku postiženého oka. Konec kapacího uzávěru lahvičky se nesmí při kapání dotknout oka ani okolních tkání.
Užívá-li se i další místně podávaný oční přípravek, je nutné podávat OFTAN TIMOLOL vždy nejméně s pětiminutovým odstupem.

OFTAN TIMOLOL není určen dětem.
Přípravek se obvykle podává měsíce až roky.
Jestliže jste použil(a) více očních kapek OFTAN TIMOLOL, než jste měl(a):
Obvyklé příznaky při předávkování betablokátory jsou: snížená frekvence srdeční činnosti, pokles krevního tlaku, akutní selhání srdce a bronchospasmus (zúžení průdušek).
V případě výskytu jakýchkoli obtíží se poraďte s lékařem.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) použít OFTAN TIMOLOL :
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i OFTAN TIMOLOL nežádoucí účinky.
Oční kapky OFTAN TIMOLOL jsou obvykle velmi dobře snášeny.
V souvislosti s léčbou byla popsána suchost oka, drobná povrchová poškození rohovky, lehký zánět spojivky a očního víčka a lehce snížená citlivost rohovky. Tyto stavy se však vyskytují vzácně a zcela se vyhojí. Může dojít i k bronchospazmu (zúžení průdušek), ke snížení frekvence srdeční činnosti a poklesu krevního tlaku.
Zaznamenány byly i bolesti hlavy, sucho v ústech a nevolnost, závratě, ospalost a nepravidelnosti srdeční činnosti. U pacientů přecitlivělých na timolol-maleinát se může rozvinout vyrážka.
O případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí informujte lékaře.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU OFTAN TIMOLOL
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Po prvním otevření lahvičky jsou oční kapky použitelné 28 dní.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Datum poslední revize textu: 23.3.2005

Recenze

Recenze produktu OFTAN TIMOLOL 0,50% 1X5ML Oční kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu OFTAN TIMOLOL 0,50% 1X5ML Oční kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám