Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

NEOTIGASON 10 MG 30X10MG Tobolky - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 110836

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ROCHE S.R.O.
Kód výrobku: 110836
Kód EAN: 5690528199024
Kód SÚKL: 128530
Držitel rozhodnutí: ROCHE S.R.O.
Neotigason se užívá při léčbě těžkých poruch keratinizace kůže, mezi něž patří především psoriáza, ichtyóza a Darierova choroba. Tato onemocnění vyvolávají svědění, bolestivost a olupování pokožky.

Příbalový leták

1/7
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls70415/2011
a sukls70422/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Neotigason 10 mg
Neotigason 25 mg
Tvrdé tobolky
Acitretinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Neotigason a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neotigason užívat
3. Jak se přípravek Neotigason užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Neotigason uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK NEOTIGASON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Neotigason obsahuje léčivou látku zvanou acitretin. Tato látka patří do skupiny léčivých
přípravků nazývaných retinoidy.
Neotigason se používá k léčbě závažných kožních onemocnění, kdy se kůže ztlušťuje a tvoří
se na ní šupiny nebo pupínky. K těmto kožním onemocněním patří:
- těžké formy psoriázy (lupénka)
- palmoplantární keratoderma(ztluštění kůže na dlaních a chodidlech)
- palmoplantární pustulóza (výsev pupínků nebo puchýřků na dlaních a chodidlech)
- vrozená ichtyóza (šupinatění kůže)
- folikulární keratóza (Darierova choroba - splývavé pupínky a stroupky na kůži)
- pityriasis rubra pilaris (červené rohovějící pupínky na kůži)
- lichen ruber planus (svědivé onemocnění s pupínky na kůži nebo i sliznicích).
-
Neotigason se používá pod dohledem dermatologa (kožního lékaře).
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
NEOTIGASON UŽÍVAT
Neužívejte Neotigason jestliže
- jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná nebo že můžete otěhotnět
v době, kdy užíváte Neotigason nebo během 2 let po ukončení léčby tímto
přípravkem. Je nutné dodržovat opatření k zabránění těhotenství (viz bod 6 Těhotenství
2/7
a kojení);
- kojíte
- jste alergický/á (přecitlivělý/á) na acitretin nebo na kteroukoli další složku přípravku
Neotigason (viz bod 6 Další informace) nebo pokud užíváte jiné retinoidy, k nimž
patří isoretinoin a tazaroten;
- máte závažné problémy s játry;
- máte závažné problémy s ledvinami;
- máte chronicky zvýšené hladiny tuků (lipidů) v krvi;
- užíváte léčivé přípravky nazývané tetracykliny (k léčbě infekce) nebo metotrexát (k léčbě
kožních problémů, artritidy nebo rakoviny) (viz bod Vzájemné působení s dalšími
léčivými přípravky);
- užíváte vitamin A (viz bod Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).
Poraďte se s lékařem dříve, než začnete užívat Neotigason, pokud se domníváte, že se Vás týká
některý výše uvedený stav.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Neotigason je zapotřebí
- jestliže máte cukrovku (diabetes mellitus). Budete potřebovat častější kontroly hladiny
cukru v krvi, jakmile začnete užívat Neotigason;
- jestliže máte zvýšené hladiny tuků v krvi nebo trpíte obezitou. Váš lékař bude
potřebovat častěji provádět vyšetření krve ke stanovení množství tuku v krvi v době,
kdy užíváte Neotigason;
- jestliže máte srdeční nebo cévní problémy. Váš lékař vás bude zvát častěji na kontroly
např. z důvodu měření krevního tlaku;
- jestliže pijete větší množství alkoholu; Ženy ve fertilním (plodném) věku nesmí konzumovat
alkohol (v nápojích, potravinách nebo lécích) během léčby Neotigasonem a ještě 2 měsíce po
ukončení této léčby.
- jestliže máte problémy s játry;
- jestliže jste zaznamenal(a) zhoršené noční vidění;
- jestliže se u Vás objevila během léčby Neotigasonem závažná bolest hlavy, nevolnost,
zvracení a/nebo poruchy vidění. Toto mohou být příznaky zvýšeného nitrolebního tlaku
a Váš lékař by Vás měl co nejdříve vyšetřit;
- jestliže se pohybujete na silném slunci nebo zamýšlíte používat horské slunce.
Neotigason může zesílit účinek UV záření na kůži. Před tím, než půjdete na prudké
slunce, naneste na vystavenou plochu kůže ochranný přípravek proti slunečnímu záření
(ochranný faktor alespoň SPF 15). Je třeba se vyhnout použití slunečních lamp bez
odborného dohledu.
Funkci jater a hladiny tuků (lipidů) v krvi je třeba před zahájením léčby vyšetřit a pak je
pravidelně kontrolovat během léčby Neotigasonem. Váš lékař by Vám měl také pravidelně
kontrolovat stav kostí, protože Neotigason může způsobit kostní změny, zejména u dětí a
starších osob při dlouhodobé léčbě.
Ženy ve fertilním věku: Neotigason může způsobit malformace (poškození) u nenarozeného
dítěte. Je nutná ochrana před otěhotněním a těhotenské testy musí být prováděny během léčby
a ještě 2 roky po ukončení léčby Neotigasonem (viz bod Těhotenství a kojení). Ženy ve
fertilním věku nesmí požívat alkohol během léčby a 2 měsíce po jejím ukončení (viz bod
Užívání přípravku Neotigason s jídem a pitím).
Dárcovství krve: Nesmíte darovat krev během léčby Neotigasonem a 2 roky po ukončení této
léčby. Je to z důvodu vysokého rizika vzniku malformací u nenarozeného dítěte. Žena ve
3/7
fertilním věku proto nesmí dostat transfuzi krve od pacientů, kteří se léčí nebo byli léčeni
Neotigasonem v průběhu posledních 2 let.
Jestliže se Vás týká některý z výše uvedených údajů nebo si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Neotigason užívat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Metotrexát ( k léčbě kožních problémů, artritidy nebo rakoviny), tetracykliny (k léčbě infekcí)
nebo vitamin A a jiné retinoidy (jako je isotretinoin a tazarotene) se nesmí užívat současně
s Neotigasonem (viz také bod Neužívejte Neotigason).
Informujte lékaře v případě, že užíváte fenytoin (k léčbě epilepsie) nebo antikoncepční
přípravky s nízkou dávkou progesteronu (minipilulky) před tím, než se začnete léčit
Neotigasonem.
Užívání přípravku Neotigason s jídlem a pitím
Ženy ve fertilním věku nesmí požívat alkohol (v nápojích, potravinách nebo lécích) během
léčby Neotigasonem a 2 měsíce po ukončení léčby. Současné užívání acitretinu a alkoholu
může vést k tvorbě látky (etretinátu), která může může mít škodlivý vliv na nenarozené dítě.
Pokud se tato látka vytvoří, trvá to velmi dlouho, než je úplně z těla vyloučena.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Neotigason způsobuje malformace u nenarozeného dítěte. Je třeba přesně dodržovat
následující pokyny, i když máte problémy s otěhotněním:
Neužívejte Neotigason, jestliže jste těhotná, domníváte se, že jste těhotná nebo byste mohla
otěhotnět během užívání tohoto léčivého přípravku nebo 2 roky po ukončení této léčby.
Neužívejte Neotigason, jestliže kojíte.
Antikoncepce: Jestliže jste žena ve věku, kdy můžete otěhotnět, musíte používat účinnou
kontrolu otěhotnění (antikoncepci) bez přerušení alespoň 4 týdny před začátkem léčby
Neotigasonem, po dobu jeho užívání a 2 roky po ukončení této léčby. Základní antikoncepční
metoda je kombinace hormonálního antikoncepčního přípravku nebo nitroděložního tělíska a
doporučuje se také použití kondomu nebo pesaru.
Těhotenské testy: Váš lékař bude požadovat před začátkem léčby těhotenský test, který není
starší než 3 dny. Test musí být negativní. Po negativním těhotenském testu začnete užívat
Neotigason druhý nebo třetí den příštího menstruačního cyklu.
Váš lékař bude také požadovat pravidelné těhotenské testy v intervalech 28 dnů po dobu,
kdy budete Neotigason užívat. Před každým novým předpsáním Neotigasonu bude Váš lékař
požadovat těhotenský test s negativním výsledkem. Tento test nesmí být starší než 3 dny.
Po ukončení léčby Neotigasonem by měly být těhotenské testy prováděny v intervalech 1-3
měsíců po dobu 2 let po podání poslední dávky přípravku.
Během užívání Neotigasonu a 2 roky po ukončení léčby, kontaktujte okamžitě svého
lékaře, jestliže otěhotníte nebo se domníváte že jste těhotná.
4/7
Pokud máte jakékoli otázky týkající se těchto pokynů, poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Během užívání Neotigasonu může být ovlivněno vidění, zejména v noci. Je třeba opatrnosti
při řízení vozidel nebo obsluze přístrojů a strojů.
Důležité informace o některých složkách přípravku Neotigason
Tento přípravek obsahuje glukózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK NEOTIGASON UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Neotigason přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Tobolky se užívají nejlépe jednou
denně s jídlem nebo zapíjejí mléčným nápojem.
Obvyklá dávka na začátku léčby je pro dospělé 25 mg (t.j.1 tobolka obsahující 25 mg
acitretinu) nebo 30 mg (t.j. 3 tobolky obsahující 10 mg acitretinu). Lékař Vám může upravit
dávku podle Vašeho onemocnění nebo jiných faktorů, např. celkovém zdravotním stavu.
Maximální denní doporučená dávka je 75 mg (t.j. 3 tobolky, z nichž každá obsahuje 25 mg
acitretinu).
Ženy v fertilním věku
Neotigason začnete užívat druhý nebo třetí den Vašeho příštího menstruačního cyklu. Lékař
bude u Vás požadovat těhotenský test, ne starší než 3 dny před začátkem léčby a pravidelně
během léčby a 2 roky po jejím ukončení. Výsledek těhotenského testu musí být negativní.
Musíte také používat účinnou antikoncepci bez přerušení nejméně 4 týdny před začátkem
užívání Neotigasonu, během užívání a 2 roky po ukončení užívání tohoto přípravku (viz také
bod Těhotenství a kojení).
Použití u dětí
Děti by měly dostávat Neotigason pouze tehdy, kdy jiné léčebné postupy byly nedostatečné.
Lékař určí dávku, která bude záviset na onemocnění a tělesné hmotnosti dítěte.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Neotigason, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) větší dávku Neotigasonu než jste měl(a) nebo někdo jiný užil tento lék,
okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo nemocnici. Příznaky předávkování jsou např. bolest
hlavy, závratě, pocit nemoci, spavost nebo podrážděnost nebo svědění kůže.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Neotigason
Vezměte si lék ihned, jakmile si vzpomenete. Avšak, pokud je téměř čas na dávku příští,
přeskočte vynechanou dávku. Neužívejte dvojitou dávku, abyste nahradili vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Neotigason
Nepřestávejte užívat Neotigason bez porady s lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.
5/7
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Neotigason nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Přestaňte užívat Neotigason a vyhledejte okamžitě lékaře, jestliže se u Vás současně
objeví následující nežádoucí účinky:
silná bolest hlavy;
pocit onemocnění nebo nemoci;
problémy s viděním;
Velmi časté ( postihují více než 1 uživatele z 10):
- suché, podrážděné nebo oteklé oči, které mohou způsobit nesnášenlivost kontaktních
čoček;
- suchost a zánět sliznic, např.rýma, krvácení z nosu;
- sucho v ústech, žízeň;
- suchost a zánět rtů, které lze zlepšit nanesením mastného krému;
svědění, ztráta vlasů, olupování kůže na dlaních nebo chodidlech nebo na zbytku těla;
- změny ve funkci jater ( abnormální hodnoty jaterních testů zjištěné pomocí vyšetření
krve);
- zvýšené hladiny tuků v krvi (zjištěné pomocí vyšetření krve).
Časté ( postihují 1 až 10 uživatelů ze 100):
- bolest hlavy;
- zánět sliznice dutiny ústní, bolest břicha, průjem, nevolnost, zvracení;
- křehkost kůže, pocit lepkavé kůže nebo vyrážka, zánět kůže, změny struktury vlasů,
lomivé nehty, infekce kůže v okolí nehtů, zčervenání kůže;
- bolest kloubů, bolest svalů;
- otok rukou, kotníků a nohou.
Méně časté ( postihují 1 až 10 uživatelů z 1000):
- závrať;
- neostré vidění;
- zánět dásní;
- zánět jater;
- fisury, praskliny nebo podélné jizvy na kůži např. v okolí úst (ragády), zánět kůže s
puchýři (bulózní dermatitida), zvýšená citlivost kůže na sluneční záření (fotosenzitivní
reakce).
Vzácné ( postihují 1 až 10 uživatelů z 10000):
- poškození periferních nervů, které se může projevit příznaky jako svalová slabost,
snížená citlivost a brnění nohou a rukou nebo palčivá, bodavá nebo vystřelující bolest.
Velmi vzácné ( postihují méně než 1 uživatele z 10000):
- zvýšený nitrolební tlak;
- noční slepota, zánět rohovky oční (ulcerózní keratitida);
- zežloutnutí kůže nebo oční bělimy (žloutenka);
- bolest kostí, změny v růstu kostí.
Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí:
- infekce zevních rodidel a/nebo pochvy (také známá jako kandidóza nebo moučnivka);
- porucha sluchu, zvonění v uchu (tinitus);
- zčervenání;
6/7
- poruchy chuti; krvácení konečníku;
- malé, červené hrboly na kůži, které mohou snadno krvácet (pyogenní granulom);
- zlepšená nebo zhoršená tolerance glukózy u pacientů s cukrovkou.
Na začátku léčebného období je někdy patrné počáteční zhoršení příznaků psoriázy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK NEOTIGASON UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nepoužívejte přípravek Neotigason po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Vzhledem k riziku škodlivého vlivu na plod se tento lék nesmí dát jiným osobám.
Nepoužitelné léčivé přípravky nebo přípravky, u nichž uplynula doba použitelnosti se musí
vrátit do lékárny k likvidaci.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Neotigason obsahuje
- Léčivou látkou je acitretinum. Jedna tobolka obsahuje 10 mg nebo 25 mg acitretinum.
- Pomocnými látkami jsou: tekutá glukóza usušená rozprášením, natrium-askorbát,
mikrokrystalická celulóza, želatina,
černý oxid železitý, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý, oxid titaničitý.

Potisk tobolky: černý inkoust (šelak, propylenglykol, roztok amoniaku 30%, černý oxid
železitý).

Jak přípravek Neotigason vypadá a co obsahuje toto balení
Neotigason 10 mg:
tvrdé, želatinové neprůhledné tobolky, obsahující žlutý prášek, vel. 4, se spodní částí bílou s potiskem
10 a vrchní částí hnědou, s potiskem Actavis.
Neotigason 25 mg:
tvrdé, želatinové neprůhledné tobolky, obsahující žlutý prášek, vel. 1, se spodní částí béžovožlutou
s potiskem 25 a vrchní částí hnědou, s potiskem Actavis.
Velikost balení: 30 tobolek s 10 mg nebo 25 mg léčivé látky.
7/7
Držitel rozhodnutí o registraci
Actavis Group PTC, ehf.
Reykjavíkurvegi 76-78
220 Hafnarfjőrdur
Island
Výrobce
Cenexi, Fontenay-sous-Bois, Francie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 8.2.2012.

Recenze

Recenze produktu NEOTIGASON 10 MG 30X10MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu NEOTIGASON 10 MG 30X10MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám