Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Homeopatika » Léčivé přípravky homeopatika polykomponenty

LYMPHOMYOSOT 1X30ML Kapky, roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 142064

97 % 6 recenzí

Homeopatický přípravek.

Více informací

179
Běžná cena: 203 Kč, Ušetříte: 12 % (24 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 21. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 22. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (6)
Diskuze (1)

Podrobné informace

Homeopatický přípravek.

Informace o produktu

Výrobce: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, BADEN-BADEN
Značka: LYMPHOMYOSOT
Kód výrobku: 142064
Kód EAN: 9003568000179
Kód SÚKL: 67094
Držitel rozhodnutí: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, BADEN-BADEN

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn. sukls108819/2012 

 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA 

 

Lymphomyosot perorální kapky, roztok 

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací 

 

Léčivé látky: Veronica officinalis D3  5,0 g, Equisetum hiemale D4  5,0 g, SarsaparillaD6  5,0 

g, Calcii phosphas D12  5,0 g, Natrii sulfas D4  5,0 g, Fumaria officinalis D4  5,0  

g,Levothyroxinum D12  5,0 g, Geranium robertianum D4  10,0 g, Ferrosi iodidum D12  

10,0 g, Gentiana lutea D5  5,0 g, Aranea diadema D6  5,0 g, Myosotis arvensis D3  5,0 

g, Teucrium scorodonia D 35,0 g, Pinus sylvestris D4  5,0 g, Scrophularia nodosa D3  

5,0 g, Juglans regia D3  5,0 g,Nasturtium aquaticum D4  10,0 g. 

 

 
 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je přípravek Lymphomyosot a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lymphomyosot užívat  

3. 

Jak se přípravek Lymphomyosot užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky  

Jak přípravek Lymphomyosot uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE PŘÍPRAVEK Lymphomyosot A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Kombinovaný přípravek Lymphomyosot je homeopatická specialita. Pokud se do 7 dnů nebudete 
cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Homeopatický léčivý přípravek bez 
schválených léčebných indikací. Užívejte podle rady odborníka na homeopatii. 
 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK  

          Lymphomyosot UŽÍVAT 
 
Neužívejte přípravek Lymphomyosot: 
-  Jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

Při poruše funkce štítné žlázy se sníženou tolerancí jódu se doporučuje užívání přípravku po 
konzultaci s lékařem. 

 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Lymphomyosot se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Lymphomyosot 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala 
nebo které možná budete užívat. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Lymphomyosot nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Lymphomyosot  obsahuje alkohol 
 
Tento léčivý přípravek obsahuje 35% obj. etanolu (alkoholu), t.j.276 mg v jedné maximální dávce (20 
kapek), což odpovídá do 3 ml vína, 7 ml piva. 
Je škodlivý pro pacienty trpící alkoholismem. Je nutno vzít v úvahu u těhotných nebo kojících žen, 
dětí a vysoce rizikových skupin jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií. 
 
 
3. 

JAK SE PŘÍPRAVEK Lymphomyosot  UŽÍVÁ 

 
Přípravek je určen k vnitřnímu užití. Vždy užívejte tento  přípravek přesně v souladu s příbalovou 
informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
Dávkování: 10-20 kapek 3x denně. Zpočátku při akutních obtížích 10 kapek každých 15 minut po 
dobu 2 hodin. V některých případech je nutné dlouhodobé užívání (více než 6 měsíců). 
 
Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře 
a lékárníky nebo na naši informační kancelář  Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 
 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 10041, Praha 10, Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
Nežádoucí účinky: Nejsou známy 
 
5. 

JAK PŘÍPRAVEK Lymphomyosot  UCHOVÁVAT  

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Spotřebujte do 6 měsíců po otevření lahvičky. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí 
 

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek Lymphomyosot obsahuje 
 
-  Léčivými látkami ve 100 g (= 105 ml, 1 ml = 22 kapek) roztoku jsou:  
Veronica officinalis D3  5,0 g, Equisetum hiemale D4  5,0 g, Sarsaparilla D6  5,0 g, Calcii phosphas 
 D12  5,0 g, Natrii sulfas D4  5,0 g, Fumaria officinalis D4  5,0 g, Levothyroxinum D12  5,0 g, 
 Geranium robertianum D4  10,0 g, Ferrosi iodidum D12  10,0 g, Gentiana lutea D5  5,0 g, Aranea 
 diadema D6  5,0 g, Myosotis arvensis D3  5,0 g, Teucrium scorodonia D3  5,0 g, Pinus sylvestris D4 
  5,0 g, Scrophularia nodosa D3  5,0 g, Juglans regia D3  5,0 g, Nasturtium 

aquaticum 

D4  10,0 g. 

-  Pomocnou látkou je ethanol (alkohol) 29% (m/m) (odpovídá 35% (V/V). 
 
Jak Lymphomyosot vypadá a co obsahuje toto balení 
Lymphomyosot je čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok v kapací lahvičce z hnědého skla se 

šroubovacím uzávěrem s proužkem originality. 

 
 
Velikost balení: 30, 100 ml 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Biologische Heilmittel Heel GmbH 
Dr. Reckeweg-Str. 2-4 
76532 Baden-Baden, Německo 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Dr. Peithner Prag s.r.o. 
Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4 
Tel: 241740540 
Email: 

office@peithner.cz

 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11.2.2015. 
 

Recenze (6)

Recenze produktu LYMPHOMYOSOT 1X30ML Kapky, roztok

Recenze od 6 uživatelů s celkovým hodnocením 97 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

úžasný přírodní lék na bolest v krku

80 %

100 %

úžasný přípravek na léčbu zvětšených a bolestivých uzlin,zvláště krčních

100 %

jsem spokojena vysledky zjistimtak za mesic

mam spatny lymfaticky sistem proto mi bylo terapeutkou a lekarkou doporucen tento podpurnz produkt k lymfatickym masazim
100 %

Doporučuji, těm, které trápí bolesti mandlí a nezabírají jim antibiotika. Chce to užívat, alespoň měsíc a využít 4balení těchto kapek.

Opravdu mi pomohl a konečně jsem se zbavil dlouholetých bolestí v krku a uzlin.

Diskuze (1)

Diskuze k produktu LYMPHOMYOSOT 1X30ML Kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Snížená funkce štítné žlázy

(0) 04/03/2013

Prosím, nebude vadit v užívání, že mám výše uvedený problém? Užívám Letrox 50.

Vstoupit do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Radana Z.

100 % 19/02/2013

úžasný přípravek na léčbu zvětšených a bolestivých uzlin,zvláště krčních

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám