Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Gynekologické léky na předpis

LOMEXIN 600 1X600MG Poševní tobolky - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 32805

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 32805
Kód EAN:
Kód SÚKL: 49197
Kvasinkový zánět pochvy a zevních rodidel.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 4) 

sp.zn.sukls33807/2016 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA 

 

Lomexin 600 mg měkké vaginální tobolky 

fenticonazoli nitras 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 

Co naleznete v této příbalové informaci: 
1.  Co je Lomexin a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lomexin používat 
3.  Jak se Lomexin používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Lomexin  uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. Co je Lomexin a k čemu se používá 
 
Přípravek  Lomexin,  s obsahem  léčivé  látky  fentikonazol  nitrát,    je  antimykotikum  účinné 
proti kvasinkovým mikroorganismům zejména rodu Candida. Přípravek Lomexin se používá 
k léčbě vaginálních infekcí známých jako vaginální kandidózy (vaginální moučnivka).  
 

 
 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lomexin používat 
 
Nepoužívejte Lomexin: 
-  jestliže  jste  alergická  (hypersenzitivní)  na  fentikonazol  nebo 

na  kteroukoli  další  složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

 

-  jestliže jste alergičtí na arašídy nebo sóju 

  

 
Upozornění a opatření 
 
Před použitím přípravku Lomexin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

-  Pokud jste těhotná nebo kojíte (viz bod "Těhotenství, kojení a plodnost"). 
-  Pokud používáte metodu "bariérové" antikoncepce vyrobené z latexu (viz část 

"Další léčivé přípravky a Lomexin“). 

-  Pokud se objeví podráždění nebo přecitlivělost při používání přípravku. 

Strana 2 (celkem 4) 

-  Jestliže příznaky trvají déle než týden nebo v případě závažných a/nebo opakovaně 

vyskytujících se symptomů. 

-  Pokud je Váš partner také nakažen. 

 

 

   Třeba dávat pozor, aby se přípravek nedostal do oka. 

 

   Přípravek nezpůsobuje znečištění a je dobře omyvatelný. 

 

 

 

Děti a dospívající 
Lomexin není určen k léčbě dětí. 
 
Další léčivé přípravky a Lomexin 

 

Tuky  a  oleje  obsažené  ve  vaginálních  tobolkách  Lomexin  mohou  poškodit  antikoncepci 
vyrobenou z latexu (snížená antikoncepční účinnost kondomu)!  
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná,  kojíte nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná, poraďte se se svým 
lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. Lomexin by měl být používán v 
v průběhů kojení pouze pod dohledem lékaře. 
 
Těhotenství 
V prvním trimestru není doporučeno používání Lomexinu, ve druhém a třetím trimestu pouze 
pod dohledem lékaře. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. 

 

Přípravek Lomexin obsahuje - sodnou sůl ethylparabenu a sodnou sůl propylparabenu, které 
mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné). 
 
3. Jak se Lomexin používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Lomexin je určen pouze k vaginálnímu podání. Nepolykejte. 
Vaginální tobolky by se měly zasunout hluboko do pochvy před spaním. 
 
 
Doporučená dávka přípravku: jedna vaginální tobolka přípravku Lomexin večer, 
(jednorázově). Pokud symptomy přetrvávají, druhou dávku možno aplikovat až po 3 dnech. 
 

Jestliže jste použila více přípravku Lomexin, než jste měla  

 Při náhodném požití přípravku, zvláště dítětem, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo 
nejbližší zdravotnické zařízení.  
 
Jestliže jste zapomněla použít přípravek Lomexin  
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku. 
 
 
 

Strana 3 (celkem 4) 

Jestliže jste přestala používat přípravek Lomexin 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, 
nebo lékárníka. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

 

Po aplikaci do vagíny se může objevit mírné, přechodné pálení. To rychle zmizí. 
Při  dodržení  doporučeného  dávkování  je  fentikonazol  pouze  minimálně  absorbován  a 
systémové nežádoucí účinky se neočekávají.  
Dlouhodobé používání může způsobovat přecitlivělost. 
 
Nežádoucí účinky: 
Velmi vzácné (méně než 1 z 10000 léčených osob): 

  vulvovaginální pocit pálení 

  zarudnutí, svědění, vyrážka 

 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci.  
 
Nežádoucí účinky můžete hlásit na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. Jak Lomexin   uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30˚C. 
Nepoužívejte léčivý přípravek

 

po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za “EXP“. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Léčivé přípravky se nesmějí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého  lékárníka,  jak  máte  likvidovat  léky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomohou 
chránit životní prostředí. 
 
 
 

Strana 4 (celkem 4) 

6. Obsah balení a další informace 
 
Co Lomexin obsahuje 
 
Léčivá látka je fenticonazoli nitras (fentikonazol nitrát)  600 mg v  1 vaginální tobolce. 
Dalšími  složky  jsou:    tekutý  parafin,  bílá  vazelína,  sójový  lecithin,  želatina,  glycerol,  oxid 
titaničitý (E171), sodná sůl ethylparabenu, sodná sůl propylparabenu. 
 
 
Jak Lomexin vypadá a co obsahuje toto balení   
Měkká želatinová tobolka oválného tvaru, barva slonová kost, uvnitř bílá homogenní olejovitá 
suspenze. 
Lomexin obsahuje 2 vaginální tobolky nebo 1 vaginální tobolku 600mg v balení. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 
Via Matteo Civitali 1 
201 48 Miláno, Itálie 
 
Výrobce 
CATALENT  Italy, Aprilia (LT), Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17. 3. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu LOMEXIN 600 1X600MG Poševní tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu LOMEXIN 600 1X600MG Poševní tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám