Úvodní strana Domácnost a zvířata Chovatelské potřeby Kočky Antiparazitika pro kočky Pipety proti klíšťatům a blechám

FRONTLINE Combo Spot-on pro kočky 1x0,5 ml

Veterinární léčivý přípravek
Kód výrobku: 111996
86 %

Chraňte svoje kočky a fretky proti napadení blechami, nebo blechami spolu s klíšťaty anebo všenkami.

Více informací

Skladem

Zítra odešleme, u vás v pondělí 26. 10.

Zítra odešleme, u vás v pondělí 26. 10.

Běžná cena: 239 Kč
194 Kč (388,00 Kč/ml)
Ušetříte: 19 % (45 Kč)
ZITENAX

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

FRONTLINE Combo Spot-on pro kočky 1x0,5 ml

Cílový druh zvířat: Kočky. K použití proti napadení blechami, a to pouze blechami nebo blechami spolu s klíšťaty a/nebo všenkami. - Eliminace blech (Ctenocephalides spp.) Insekticidní účinek proti napadení dospělými blechami trvá po dobu 4 týdnů. Zabránění pomnožení blech potlačením vývoje vajíček (ovicidní účinek), larev a jejich vývojových stádií (larvicidní účinek) vyvinutých z vajíček nakladených dospělými blechami po dobu 6 týdnů po aplikaci. - Eliminace klíšťat (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus). Přípravek má trvalý akaricidní účinek po dobu až 2 týdnů proti klíšťatům (doloženo výsledky experimentálních studií). - Eliminace všenek (Felicola subrostratus). Přípravek je možné použít jako součást léčebné strategie při kontrole alergie na bleší kousnutí (FAD).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Frontline Combo Spot-On Cat roztok pro nakapání na kůži.

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každá pipeta 0,5 ml obsahuje:

Léčivá látka
Fipronilum 50,00 mg
(S)-Methoprenum 60,00 mg

Pomocné látky
Buthylhydroxyanisol (E320)0,10 mg
Buthylhydroxytoluen (E321)0,05 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro nakapání na kůži spot on
Čirý, jantarově žlutý roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Kočky

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

U koček:
- K použití proti napadení blechami, a to pouze blechami nebo blechami spolu s klíšťaty a/nebo všenkami.
- Eliminace blech (Ctenocephalides spp.) Insekticidní účinek proti napadení dospělými blechami trvá po dobu 4 týdnů. Zabránění pomnožení blech potlačením vývoje vajíček (ovicidní účinek), larev a jejich vývojových stádií (larvicidní účinek) vyvinutých z vajíček nakladených dospělými blechami po dobu 6 týdnů po aplikaci.
- Eliminace klíšťat (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus). Přípravek má trvalý akaricidní účinek po dobu až 2 týdnů proti klíšťatům (doloženo výsledky experimentálních studií)
- Eliminace všenek (Felicola subrostratus).
Přípravek je možné použít jako součást léčebné strategie při kontrole alergie na bleší kousnutí (FAD).

4.3 Kontraindikace
Vzhledem k absenci odpovídajících údajů o použití přípravku u nejmladších věkových kategorií neaplikujte koťatům mladším 8 týdnů a/nebo vážícím méně než 1 kg.
Neaplikujte nemocným zvířatům (tj. systémová onemocnění, horečka) nebo zvířatům v rekonvalescenci.
Nepoužívejte u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích reakcí až úhynu.

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh
Zabraňte kontaktu přípravku s očima zvířete.

4.5 Zvláštní opatření pro použití
Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Je důležité zajistit aplikaci přípravku na takové místo, ze kterého si jej zvíře nemůže slíznout, a po aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat.
Nejsou k dispozici údaje o vlivu koupání/šamponování koček na účinnost přípravku. Nicméně na základě zkušeností získaných u psů, kteří byli po dvou dnech od aplikace přípravku myti šamponem, se koupání koček během dvou dnů po aplikaci přípravku nedoporučuje.

Může dojít k uchycení jednotlivých klíšťat. Proto nelze zcela vyloučit přenos infekčních chorob, pokud jsou podmínky významně nepříznivé.
Blechy z domácích zvířat často napadají zvířecí přepravky, místa, kde zvíře spí a odpočívá, jako jsou koberce a domácí vybavení, které je třeba v případě masivního napadení a na začátku ochranných opatření pravidelně ošetřovat vhodnými insekticidy a čistit pomocí vysavače.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Tento přípravek může způsobit podráždění sliznice, kůže a očí. Vyhněte se proto kontaktu tohoto přípravku s ústy, kůží a očima.
Zvířata nebo osoby, u nichž je známa přecitlivělost na insekticidy nebo alkohol, by neměly přijít do kontaktu s Frontline Combo Spot-On Cat.. Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu prstů s obsahem. Pokud k němu dojde, omyjte si ruce vodou a mýdlem.
V případě náhodného zásahu oka opatrně vypláchněte oko čistou vodou.
Po použití si umyjte ruce.
Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud aplikovaný přípravek nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale brzy zvečera, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich vlastníky, zvláště dětmi.

Nekuřte, nepijte ani nejezte během aplikace přípravku.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)
Mezi ojediněle se vyskytujícími možnými nežádoucími reakcemi po použití byly hlášeny přechodné kožní reakce v místě aplikace (odlupování kůže, lokální ztráta srsti, svědivost, zarudnutí) a celková svědivost nebo ztráta srsti. Nadměrné slinění, reverzibilní nervové příznaky (zvýšená citlivost ke stimulačním podnětům, deprese, jiné nervové příznaky) nebo zvracení byly rovněž po použití pozorovány.

Pokud došlo k olízání, může se objevit krátká perioda nadměrného slinění jako reakce vyvolaná převážně vlastnostmi nosiče.

Vyvarujte se předávkování.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky
Přípravek lze použít během březosti a laktace.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce
Nejsou známy.

4.9 Podávané množství a způsob podání
Jedna pipeta o obsahu 0,5 ml pro jednu kočku, což odpovídá minimální doporučené dávce 5mg/kg fipronilu a 6mg/kg (S)-methoprenu, zevní aplikací na kůži.
Vzhledem k absenci studií týkajících se bezpečnosti přípravku je minimální interval mezi aplikacemi 4 týdny.

Způsob podání:

Držte pipetu kolmo vzhůru. Poklepejte na zúženou část pipety a ujistěte se, že obsah zůstal v hlavní části pipety. Odlomte hrot. Rozhrňte srst zvířete v oblasti báze krku před lopatkami, až je vidět kůže. Přiložte hrot pipety na kůži a několikrát stiskněte tak, aby se obsah vyprázdnil přímo na kůži v jednom místě.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné
Laboratorní studie potvrzující bezpečnost přípravku u cílového druhu zvířete provedené u koček a koťat ve věku 8 týdnů a starších a vážících kolem 1 kg, jimž byla po dobu šesti po sobě jdoucích měsíců podána měsíčně dávka pětkrát vyšší, než je doporučená, neprokázaly žádné nežádoucí účinky.
Nebezpečí vzniku nežádoucích reakcí však narůstá při předávkování (viz sekce 4.6).
Po léčbě se může objevit svědění.
Předávkování přípravkem způsobuje slepení srsti v místě aplikace. Nicméně pokud se objeví, zmizí během 24 hodin po aplikaci.

4.11 Ochranné lhůty
Není určeno pro potravinová zvířata.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Přípravek představuje insekticidní a akaricidní roztok pro topické použití, obsahující kombinaci adulticidně působící látky - fipronilu s ovicidně a larvicidně působící látkou - (S) - methoprenem.
ATC vet kód: QP53AX65, skupina ektoparazitik pro lokální použití QP53.

5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Fipronil je insekticid/akaricid náležící do skupiny fenylpyrazolů. Působí na členovce interakcí s ligandami chloridových kanálů, konkrétně s těmi, které jsou regulovány neurotransmiterem kyselinou gamma-aminomáselnou (GABA), blokujíce tak pre- a post-synaptický přenos chloridových iontů přes buněčné membrány. Důsledkem toho je nekoordinovaná činnost centrálního nervového systému a následné usmrcení hmyzu a roztočů. Fipronil usmrcuje blechy během 24 hodin, klíšťata (Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus, Ixodes scapularis, Ixodes ricinus, Haemaphysalis longicornis, Haemaphysalis flava, Haemaphysalis campanulata) a všenky během 48 hodin po zasažení.

(S)-Methoprene je regulátor růstu hmyzu (IGR) skupiny analogů juvenilních hormonů, inhibující vývoj nezralých stádií hmyzu. Tato složka imituje působení juvenilních hormonů a způsobuje narušení vývoje a odumření vývojových stádií blech. Ovicidní aktivita (S)-methoprenu na zvířeti se uskutečňuje jednak přímou penetrací přes obal nově nakladených vajíček a jednak resorpcí přes kutikulu u dospělých blech. (S)-methoprene je rovněž vysoce účinný při zábraně vývoje bleších larev a kukel, což umožňuje prevenci kontaminace prostředí, v němž se léčená zvířata pohybují, vývojovými stadii blech.

5.2 Farmakokinetické údaje
Studie zaměřené na metabolismus fipronilu prokázaly, že hlavním metabolitem je sulfonový derivát fipronilu.
(S)-methopren je extenzivně degradován na oxid uhličitý a acetát a následně včleněn do endogenních materiálů.

Farmakokinetické vlastnosti topicky aplikované kombinace fipronilu a (S)-Methoprenu byly sledovány u koček v porovnání s intravenózním podáváním samotného fipronilu nebo (S)-methoprenu. To stanovilo absorpci a další farmakokinetické parametry v podmínkách napodobujících klinickou praxi. Topická aplikace s následnou možnou perorální expozicí v důsledku olíznutí vedla k celkové systemické absorpci fipronilu (18%) s průměrnou maximální koncentrací (Cmax) přibližně 100 ng/ml fipronilu a 13 ng/ml fipronil sulfonu v plazmě.
Maximální plasmatické koncentrace fipronilu je dosaženo rychle (průměrný tmax přibližně 6 h) a k poklesu dochází s průměrným poločasem rozpadu přibližně 25 h.

Fipronil je u koček omezeně metabolizován na fipronil sulfon.

Plazmatické koncentrace (S)-methoprenu byly u koček po topické aplikaci zpravidla pod limitem stanoveného množství (20 ng/ml).

Jak (S)-methopren, tak fipronil se společně se svým hlavním metabolitem dobře šíří v srsti koček během jednoho dne po aplikaci. Koncentrace fipronilu, fipronil sulfonu a (S)-methoprenu v srsti kočky postupem času klesají a jsou detekovatelné minimálně 59 dní po aplikaci. Spíše než systémovým působením dochází k usmrcení parazitů kontaktem s účinnou látkou.

Nebyly zjištěny žádné farmakologické interference mezi fipronilem a (S)-methoprenem.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek
Butylhydroxyanisol (E320)
Butylhydroxytoluen (E321)
Ethanol
Polysorbát 80 (E433)
Povidon
Diethylenglykolmonoethylether

6.2 Inkompatibility
Nejsou známy.

6.3 Doba použitelnosti
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Uchovávejte v původním obalu.

6.5 Druh a složení vnitřního obalu
Druh primárního obalu
Zelená pipeta z tepelně formovaného výlisku (polypropylen a polyacrylonitril-methylátový kopolymer) a fólie (polyethylen-tereftalát, hliník a polyakrylonitril-methylátový kopolymer).

Velikost balení
Plastový blistr obsahující 1 x 0,5 ml pipetu
Papírová krabička obsahující 1 blistr o 3 x 0,5 pipety

6.6. Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého léčivého přípravku nebo odpadu, pokud je jich třeba.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad musí být likvidován podle místních právních předpisů.
Fipronil může mít nepříznivý vliv na vodní organismy. Neznečišťujte přípravkem nebo prázdnými obaly rybníky, vodní toky nebo nádrže.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon Francie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/028/03-C

9. DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

5.6.2003

10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

Únor 2010

Zákaz prodeje, výdeje a/nebo použití
Neuplatňuje se.

Informace o produktu

Výrobce: MERIAL S.A.S.
Značka: FRONTLINE
Produktová řada: FRONTLINE pipety proti klíšťatům a blechám pro kočky
Kód výrobku: 111996
Kód EAN: 3661103023029
Kód SÚKL: 960350
ATC skupina: Veterinaria - ektoparazitika
Držitel rozhodnutí: MERIAL S.A.S.

Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (41)

FRONTLINE Combo Spot-on pro kočky 1x0,5 ml

Recenze od 41 uživatelů s celkovým hodnocením 86 %.

Přidat recenzi produktu

0 %

Nefunguje

100 %

snadná aplikace
100 %

100 %

jediný prípravek, který zabírá. Spokojenost čičáků i naše:)

cena
100 %

super

vždy pomáhá, super aplikace
nic
100 %

účinná ochrana proti klíšťatům

kupuji pravidelně
účinná kapka proti klíšťatům
nevím
90 %

spokojenost

100 %

100 %

rychlé a účinné zbavení blešek za vyšší cenu

rychlé a účiné
cena
100 %

---

funguje
dobrá cena

Diskuze

FRONTLINE Combo Spot-on pro kočky 1x0,5 ml

Další balení

Zkušenosti uživatelů

100 % 07/04/2012

Přípravek mi byl doporučen veterinářem, svým kočkám ho dávám již po několikáté. Vzhledem k tomu, že je to lék kočičí, tak se používá stejně tak, jako když chcete dát kočce něco, co nechce :D, ale dá se aplikovat bez drátěných rukavic. Přípravek skutečně spolehlivě vraždí blechy a jim podobnou havěť, doporučuji ho ostatním s klidným svědomým.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Online - Poradíme Vám