Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI AVENTIS S.R.O.
Kód výrobku: 12296
Kód EAN: 5013011006119
Kód SÚKL: 70425
Držitel rozhodnutí: SANOFI AVENTIS S.R.O.
Prokázaná sideropenická anémie, stavy spojené s deficiencí železa, poruchy enterální absorbce železa. Parenterální forma aplikace by měla být použita pouze v případech prokázané poruchy enterální absorbce železa, selhání či nesnášenlivosti perorální léčby a v případech nespolupracujících, či nespolehlivých pacientů.

Příbalový leták

1/2
Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls116358/2012

Příbalová informace.
Informace pro použití, čtěte pozorně!
Ferrlecit
(Ferri natrii gluconas)
injekční roztok

Držitel rozhodnutí o registraci:
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Aventis Pharma Dagenham, Dagenham, Essex, RM10 7XS, Velká Británie
sanofi-aventis S.p.A., Anagni, Itálie


Složení:
léčivá látka:Ferrum (ve formě komplexu Ferri natrii gluconas) 62,5 mg
v jedné ampulce o obsahu 5 ml
pomocné látky: dekahydrát uhličitanu sodného, sacharosa, benzylalkohol, voda na injekci.
Indikační skupina:
Antianemikum.

Charakteristika:
Přípravek patří do skupiny antianemik. V případě deficience železa, nebo v případech jeho zvýšené
potřeby přípravek substituuje chybějící množství železa v organismu a tím dodává dostatečné
množství základního substrátu pro efektivní erythropoezu. Rovněž normalizuje množství zásobního
železa v organismu.
Efektivita substituce železa se projeví nárůstem počtu retikulocytů v krevním obraze, zvýšením
hladiny hemoglobinu, barevné koncentrace erythrocytů a zvýšením celkového počtu erythrocytů.

Farmakokinetické údaje:
Přípravek obsahuje trojmocné železo ve formě komplexní sloučeniny glukonátu sodno-železitého,
který je rozpustný ve vodě a vyznačuje se dobrou lokální tolerancí při nitrožilní aplikaci. Po
intravenózní aplikaci je léčivá látka krevním řečištěm transportována do jater, kde je z komplexní
sloučeniny enzymatickým pochodem odštěpeno trojmocné železo (Fe+++), které se váže na transferin.
Transferin slouží jako transportní protein a transportuje železo do center erythropoezy a do zásobních
tkání. Mimo patologické ztráty (nejčastěji krvácením) jsou zásoby železa v organismu relativně
stabilní s minimálními denními ztrátami.
Indikace:
Prokázaná sideropenická anemie, stavy spojené s deficiencí železa, poruchy enterální absorbce železa.
Parenterální forma aplikace by měla být použita pouze v případech prokázané poruchy enterální
absorbce železa, selhání či nesnášenlivosti perorální léčby a v případech nespolupracujících, či
nespolehlivých pacientů.

Kontraindikace:
Přípravek je kontraindikován u pacientů se zvýšenou akumulací železa v organismu
(hemochromatoza, hemosiderosa), u stavů spojených s poruchou utilizace železa (sideroachrastická
anémie), anémie způsobená intoxikací olovem, hemolytické choroby (thalassemie) a u pacientů s
přecitlivělostí na jakoukoliv složku přípravku.
Vzhledem k obsahu benzylalkoholu nesmí být přípravek podáván novorozencům.

Nežádoucí účinky:
2/2
Po intravenózní aplikaci přípravku (zejména rychlé) se může objevit zrudnutí obličeje, bušení srdce,
závratě, bolest na hrudi, bolesti břicha a v zádech, případně pokles krevního tlaku, ve vzácných
případech až do stadia cirkulačního kolapsu. Výskyt těchto nežádoucích příznaků je možné snížit
velmi pomalou aplikací přípravku. Pacient by měl v průběhu aplikace vždy ležet.

Interakce:
Při současné léčbě ACE-inhibitory může být zvýšena pravděpodobnost a závažnost případného vzniku
alergických reakcí.

Dávkování:
Dávkování je individuální a řídí se závažností anemie a stupněm deficitu železa v organismu. Obvykle
se dospělým podává 3-5 ml přípravku (37,5-62,5 mg glukonátu železa) formou pomalé i.v. injekce
denně, nebo obden podle stupně deficience železa.
Celková doba léčby se řídí celkovým množstvím Fe, které chceme dodat. Toto množství železa lze
vypočítat podle následujícího vzorce:
požadované množství Fe [mg] = těl. hmotnost 1) [kg] x Hb deficit [g/dl]2) x factor 3.5

1) u pacientů s nadváhou nutno brat v úvahu normální hmotnost pacienta.
2) požadované množství Hb odpovídá běžné hodnotě vzhledem k věku a pohlaví.

U dětských pacientů postupujeme při kalkulaci celkového deficitu Fe stejným způsobem. Denní dávka
nesmí překročit 200 mg Fe+++ pro dospělého a 1,5 mg/kg pro děti.
Léčba by měla být kontrolována vyšetřením hladiny plasmatického železa, případně celkové vazebné
kapacity železa.

Způsob podávání:
Přípravek se podává přísně intravenózně formou pomalé intravenózní injekce.

Upozornění:
Zvýšené opatrnosti je třeba dbát u pacientů trpících hepatální či renální insuficiencí a u pacientů se
zvýšeným rizikem žilní trombózy. U pacientů s alergickými reakcemi v anamnéze, nebo u pacientů s
bronchiálním astmatem je nutná při aplikaci zvýšená opatrnost, případně se doporučuje před
zahájením vlastní terapie testovat případnou přecitlivělost na přípravek opatrnou aplikací 1/4 - 1/2
vypočtené denní dávky.
Předávkování se může manifestovat cirkulačním selháním, šokovým stavem, zblednutím, dušností,
neklidem, nebo poruchou vědomí až komatózním stavem. Pokud hladina plasmatického železa
přesahuje 3 mg/l a vazebná kapacita transferinu je překročena, doporučuje se podat deferoxamine v
dávce 1-2 g formou pomalé i.v. infúze, rychlostí nepřesahující 16 mg/kg.hod. Následující den je nutné
provést kontrolní vyšetření plasmatické hladiny železa, případně infúzi deferoxaminu opakovat.

Uchovávání:
Uchovávejte při teplotě do 25°C, vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Varování:
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení:
5 ampulí o obsahu 5 ml.
6 ampulí o obsahu 5 ml

Datum revize textu:
30.1.2013

Recenze

Recenze produktu FERRLECIT 5X5ML/62.5MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu FERRLECIT 5X5ML/62.5MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze