Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

ENAP-HL 30 Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18395

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 18395
Kód EAN: 3838989516277
Kód SÚKL: 55429
Držitel rozhodnutí: KRKA
Přípravek se užívá k léčbě zvýšeného krevního tlaku, pokud je vhodná kombinovaná léčba. Přípravek mohou užívat pouze dospělí.

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls142347/2011
Příbalová informace- Rp
Informace pro použití; čtěte pozorně!
ENAP - HL
ENAP - H
tablety
(Enalaprili hydrogenomaleas, hydrochlorthiazidum)
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce :
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko
Složení
Enap -HL:
Léčivé látky: Enalaprili hydrogenomaleas 10 mg a hydrochlorthiazidum 12,5 mg v 1 tabletě
Pomocné látky: Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, mastek,
hydrogenuhličitan sodný, magnesium stearát.
Enap H:
Léčivé látky: Enalaprili hydrogenomaleas 10 mg a hydrochlorthiazidum 25 mg v 1 tabletě
Pomocné látky: Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, mastek,
hydrogenuhličitan sodný, magnesium stearát, chinolinová žluť.
Indikační skupina
Antihypertenzivum
Charakteristika
Enap-HL a Enap-H jsou kombinací enalaprilmaleátu a hydrochlorthiazidu. Kombinace těchto látek
je účinnější než jednotlivé látky samy o sobě.
Enalaprilmaleát blokuje působení enzymu (působku) přeměňujícího angiotenzin I na angiotenzin II
(inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu - ACEI), což je enzym v těle nezbytný pro tvorbu
látky, která způsobuje zúžení krevních cév. Léčba enalaprilem rozšiřuje cévy, což snižuje krevní
tlak a zvyšuje dodávku krve a kyslíku k srdečnímu svalu a ostatním orgánům.
Hydrochlorothiazid má močopudný účinek a tím snižuje krevní tlak.
Indikace
Přípravek se užívá k léčbě zvýšeného krevního tlaku, pokud je vhodná kombinovaná léčba.
Přípravek mohou užívat pouze dospělí.
Kontraindikace
Enap-HL a Enap-H nesmí být užíván při přecitlivělosti na léčivé látky a látky jim podobné,
přípravky ze skupiny sulfonamidů a pomocné látky přípravku. Stejně tak nesmí být užíván při
výskytu angioneurotického otoku v minulosti (náhlý otok hlavně v oblasti tváří, očních víček, rtů,
jazyka a krku, někdy ve spojení s dýchacími obtížemi a chrapotem vznikající v důsledku léčby tzv.
ACE-inhibitory nebo i bez zjevné příčiny).
Nemocní se závažně poškozenou funkcí ledvin a jater, nemocní po transplantaci ledvin, nemocní s
primárním hyperaldosteronismem (zvýšená hladina hormonu aldosteronu způsobená nejčastěji
nezhoubným nádorem nadledvin), s porfyrií( porucha látkové přeměny porfyrinů účastnících se na
tvorbě krevního barviva ).
Pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku těhotenství viz
bod Těhotenství a kojení)
Nežádoucí účinky
Lékař by vás měl informovat o možnosti výskytu nežádoucích účinků a poučit vás o vhodnosti
přiměřené kontroly hodnot krevního tlaku. Před započetím léčby informujte lékaře, pokud užíváte
nebo jste v minulosti užíval/a obdobné léky (ze stejné skupiny) a informujte lékaře o případných
2/4
nežádoucích účincích spojených s touto léčbou. Jestliže se u Vás vyskytne nějaký nežádoucí účinek
a/nebo jiná neobvyklá reakce, měl/a byste informovat svého lékaře, který rozhodne o další léčbě
nebo upraví dávku.
Nežádoucí účinky, které se případně objeví během léčby tímto přípravkem, jsou obvykle mírné a
přechodné a v mnoha případech nevyžadují přerušení léčby.
Může se objevit točení hlavy, bolesti hlavy, únava a suchý kašel. Vzácnými nežádoucími účinky
jsou výrazné snížení krevního tlaku (hypotenze), náhlé snížení krevního tlaku při vstávání
(ortostatická hypotenze), sucho v ústech, pocit na zvracení, zvracení, průjem, zácpa, plynatost,
tělesná slabost, nespavost, podrážděnost, změněná citlivost, spavost, závratě, svalové křeče,
svědění, kožní vyrážka, angioneurotický otok (reakce přecitlivělosti s náhlým otokem tváře, víček,
rtů, jazyka a krku doprovázené zhoršeným dýcháním a chrapotem), snížený počet bílých a/nebo
červených krvinek, impotence, zhoršení dny, porucha funkce jater, břišní slinivky nebo ledvin a
fotosenzitivita ( zvýšená přecitlivělost na sluneční záření ).
Při případném výskytu jmenovaných nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o
dalším užívání přípravku poraďte s lékařem. V případě výskytu příznaků angioneurotického otoku
(viz odstavec výše) přerušte užívání a vyhledejte ihned lékaře. Stejně tak učiňte v případě náhlého
výskytu horečky, výskytu zimnice nebo ztíženého polykání.
Interakce
Účinky přípravku Enap-HL nebo Enap-H a účinky jiných současně užívaných léků se mohou
navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době
užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně
s užíváním přípravku Enap-HL nebo Enap-H užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým
lékařem.
Během léčby nepožívejte alkoholické nápoje, protože alkohol zvyšuje účinek přípravku.
Současné užívání Enapu-HL nebo Enapu-H a ostatních léků k léčbě zvýšeného krevního tlaku nebo
sedativ (zklidňujících léků), léků na spaní a/nebo léků pro léčbu duševních poruch (barbituráty,
tricyklické antidepresivní léky, fenotiaziny) může zvyšovat účinek Enapu-HL nebo Enapu-H.
Současné užívání Enapu-HL nebo Enapu-H spolu s léky snižujícími horečku a bolest (včetně volně
prodejných léků), výrazně slané pokrmy a současná léčba léky snižujícími cholesterol v krvi může
snižovat účinek Enapu-HL nebo Enapu-H.
Současné užívání digoxinu (léku podporujícímu srdeční činnost) a Enapu-HL nebo Enapu-H může
vést ke zvýšení nežádoucích účinků digoxinu .
Současné užívání draslík šetřících léků pro zvýšené vylučování moči (spironolakton, amilorid nebo
triamteren) nebo užívání přípravků nahrazujících draslík může zvýšit hladinu draslíku v krvi
(hyperkalémie). Současné užívání kortikosteroidů zvyšuje riziko snížení hladiny draslíku v krvi
(hypokalémie).
Během léčby Enapem-HL nebo Enapem-H, zejména při současném užívání určitých léků
(alopurinol, cytostatika, imunosupresivní léky nebo kortikosteroidy) může dojít ke snížení počtu
bílých a červených krvinek. Současné užívání cyklosporinu (lék užívaný k tlumení
obranyschopnosti) může vést k selhání ledvin.
Přípravky Enap-HL a Enap-H mohou nepříznivě ovlivnit účinek léků proti cukrovce.
Dávkování
Přesné dávkování vždy určí lékař.
Obvyklá dávka je 1 až 2 tablety Enapu-HL nebo Enapu-H denně (tj. 1 tableta denně ráno nebo 1
tableta ráno a 1 tableta odpoledne).
Tableta se užívá celá, nerozkousaná, během jídla nebo po jídle s trochou tekutiny.
Měli byste si zvyknout užívat lék pravidelně, ve stejnou dobu. Jestliže opomenete užít dávku,
vezměte si ji co nejdříve, ale nikoliv v případě, že je již téměř čas pro další dávku. Jestliže do další
dávky zbývá pouze několik málo hodin, vynechte chybějící dávku a navraťte se ke svému
pravidelnému rozpisu dávkování. Nezdvojujte dávky.
Měli byste vědět, že léčba jakýmkoli přípravkem snižujícím krevní tlak, nevyléčí Vaše
onemocnění, ale pomůže snížit hodnoty krevního tlaku a udržovat je na požadovaných hodnotách.
Tímto se předejde nebo sníží důsledky a/nebo komplikace zvýšeného krevního tlaku. Proto je léčba
tímto přípravkem dlouhodobá, obvykle celoživotní, jestliže se nevyskytnou okolnosti jejího
vysazení.
3/4
Upozornění
Během léčby Enapem-HL a Enapem-H jsou nezbytná kontrolní lékařská vyšetření, včetně
laboratorních zkoušek, určených lékařem, zejména na počátku léčby a v době, kdy je stanovena
nejvhodnější dávka. Je důležité užívat přípravek pravidelně a podrobovat se lékařským vyšetřením,
i když se cítíte dobře.
Přípravek může zejména na počátku léčby snížit schopnost řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat
stroje. Tyto činnosti byste měl/a vykonávat jen na základě výslovného souhlasu Vašeho lékaře.
Pacienti s oboustranným zúžením ledvinových tepen,pacienti s jednou ledvinou a zúžením
ledvinové tepny nebo pacienti se středně závažnou poruchou ledvin mohou užívat přípravek jen
pokud je to nezbytně nutné. Tito pacienti by mělii být častěji kontrolováni lékařem.
U nemocných se závažnějším srdečním selháním a sníženým množstvím sodíku v krvi
(hyponatrémie), u nemocných se závažnějším poškozením ledvin a u nemocných se sníženým
množstvím tekutiny v těle (hypovolémie) v důsledku léčby močopudnými léky, neslané diety,
průjmu, zvracení nebo hemodialýzy a u starších pacientů může dojít k výraznému poklesu krevního
tlaku (hypotenzi) dokonce i několik hodin po první dávce přípravku. Hypotenze se projeví pocitem
na zvracení, bušením srdce, nevolností, poruchou vědomí až ztrátou vědomí. V případě výskytu
příznaků hypotenze je třeba si lehnout a přivolat lékaře. Výskyt hypotenze u pacientů
s nekomplikovaným vysokým krevním tlakem je vzácný. Jestliže se příznaky hypotenze opakují
(pocit na zvracení, bušení srdce, nevolnost, poruchy vědomí), poraďte se se svým lékařem.
V důsledku výrazného poklesu krevního tlaku může dojít ke snížení prokrvení srdce, mozku nebo
ledvin u pacientů s určitými onemocněními srdce ( např. se závažným zúžením srdečnicové
chlopně ), s poruchami prokrvení mozku, aterosklerózou (onemocnění tepen) nebo u starších
nemocných. Proto jsou v těchto případech nutné častější kontroly hodnot krevního tlaku.
Účinek na snížení krevního tlaku Enapu-HL a Enapu-H může být zvýšen následně po operaci
v oblasti nervového systému (sympatektomie).
Vzhledem ke zvýšenému riziku vzniku šokové reakce z přecitlivělosti, nesmí být přípravek užíván
u hemodialyzovaných pacientů, u kterých jsou použity polyakrylnitrilové membrány. Jestliže je u
Vás plánovaná hemodialýza, informujte lékaře o tom, že užíváte Enap-HL nebo Enap-H.
Podávání přípravku dětem nebylo dostatečně zhodnoceno, proto se dětem jeho užívání
nedoporučuje.
Před vyšetřením příštítných tělísek je třeba přerušit léčbu Enapem-HL nebo Enapem-H.
Jestliže se u Vás během léčby Enapem-HL nebo Enapem-H objeví sucho v ústech, výrazná žízeň,
svalové křeče nebo svalová slabost, bušení srdce, nepravidelný nebo zpomalený tep informujte
svého lékaře. Stejně tak učiňte v případě náhlé horečky, zimnice, ztíženého polykání nebo
ztíženého dýchání.
V případě celkové anestezie před chirurgickým výkonem by lékař měl být informován, že užíváte
Enap-HL nebo Enap-H. Existuje zvýšené riziko poklesu krevního tlaku v průběhu operace.
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Užívání
přípravku Enap-HL nebo Enap-H není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině
těhotenství se přípravek Enap-HL nebo Enap-H nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné
poškození plodu (viz bod Těhotenství a kojení).
Těhotenství a kojení
Těhotenství
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař vám
doporučí vysazení přípravku Enap-HL nebo Enap-H ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte,
že jste těhotná, a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Enap-HL nebo Enap-H není vhodné
na počátku těhotenství. Od třetího měsíce těhotenství se přípravek Enap-HL nebo Enap-H nesmí
užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.
Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Při kojení novorozence (v prvních týdnech po porodu) a
obzvláště nedonošeného dítěte není léčba přípravkem Enap-HL nebo Enap-H vhodná. Pokud kojíte
starší dítě, musí váš lékař zvážit přínos léčby a její možná rizika ve srovnání s léčbou jinými
přípravky.
4/4
Předávkování
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Nejčastějším příznakem předávkování je výrazné snížení krevního tlaku projevující se pocity na
omdlení až mdlobou. V takovém případě se položte do vodorovné polohy se zajištěním přivolání
lékaře.
Při užití většího množství tablet najednou je třeba se pokusit vyvolat zvracení (není-li pacient
v bezvědomí) a přivolat lékaře, který zajistí následnou léčbu.
Uchovávání
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Varování
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte cukry, poraďte se se svým lékařem než začnete léčivý
přípravek užívat.
Balení
Enap-H: 20 nebo 30 tablet
Enap-HL: 30 tablet
Datum poslední revize
27.9.2011

Recenze

Recenze produktu ENAP-HL 30 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ENAP-HL 30 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám