Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

COTRIMOXAZOL AL FORTE 20X960MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20108

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Kód výrobku: 20108
Kód EAN: 4024773001213
Kód SÚKL: 75023
Držitel rozhodnutí: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Co to je přípravek Cotrimoxazol AL forte a k čemu se používá Přípravek je určený k perorální (podávané ústy) léčbě infekcí, které jsou způsobeny infekčními původci citlivými na trimethoprim a sulfamethoxazol: - infekce horních a dolních cest dýchacích; - zápal plic způsobený Pneumocystis jiroveci u pacientů s oslabenou imunitou, u nichž se předpokládá zvýšené riziko vzniku pneumocystového zápalu plic (PCP), včetně pacientů s AIDS. Cotrimoxazol AL forte se používá v primární (např. nositelé HIV viru) i sekundární (pacienti, kteří už překonali nejméně jednu epizodu PCP) prevenci pneumocystového zápalu plic; - infekce ušní, krční a nosní (kromě angíny vyvolané streptokoky); - infekce ledvin a močových cest (močového měchýře, močovodu) včetně krátkodobé léčby i dlouhodobé preventivní léčby (aby se zabránilo opakování choroby) způsobených citlivými kmeny E. coli, Klebsiella sp., Enterobacter sp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris a Morganella morganii; - infekce ženských i mužských pohlavních orgánů včetně zánětů prostaty a různých pohlavně přenášených onemocnění (tento přípravek není účinný při léčbě syfilis); - zánět močovodu při kapavce a granuloma inguinale (vzácné sexuálně přenosné onemocnění); - ulcus molle; - infekce trávicího traktu: tyfus, paratyfus A a B, shigellóza (bakteriální dysenterie), průjem cestovatelů, bacilonosičství tyfu; - průjem způsobený Salmonelou enteritidis u pacientů se sníženou obranyschopností; - brucelóza (infekční onemocnění přenášené domácími zvířaty); - nokardióza; - infekce kůže a měkkých tkání; - léčba jiných infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na kombinaci trimethoprimu a sulfamethoxazolu. Upozornění: Akutní zánět žaludku a střeva (gastroenteritis) vyvolaný Salmonella enteritidis by neměl být běžně léčen Cotrimoxazolem AL forte, protože tento přípravek nemá vliv na průběh onemocnění a dokonce může prodloužit délku vylučování (výjimky viz. výše).

Příbalový leták

sp.zn. sukls193583/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Cotrimoxazol AL forte 800 mg/160 mg tablety 

 

sulfamethoxazolum, trimethoprimum 

 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,  
   
   a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Cotrimoxazol AL forte a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cotrimoxazol AL forte užívat 

3. 

Jak se přípravek Cotrimoxazol AL forte používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Cotrimoxazol AL forte uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. Co je Cotrimoxazol AL forte a k čemu se používá 
 
Cotrimoxazol AL forte je chemoterapeutikum. 
 
Cotrimoxazol AL forte obsahuje kombinaci dvou léčivých látek (sulfamethoxazolu a trimethoprimu, 
v kombinaci  označované  jako  kotrimoxazol),  které  omezují  metabolismus  kyseliny  listové  (vitamin 
rozpustný ve vodě) u některých choroboplodných zárodků (blokáda syntézy kyseliny listové). 
 
Přípravek je určený k perorální (podávané ústy) léčbě infekcí, které jsou způsobeny infekčními původci 
citlivými na trimethoprim a sulfamethoxazol: 

infekce horních a dolních cest dýchacích 

zápal plic způsobený mikroorganismem Pneumocystis jiroveci u pacientů s oslabenou imunitou, 

u  nichž  se předpokládá  zvýšené  riziko  vzniku  pneumocystového  zápalu plic  (PCP),  včetně  pacientů 
s AIDS. Cotrimoxazol AL forte se používá v primární (např. nositelé HIV viru) i sekundární (pacienti, 
kteří už překonali nejméně jednu epizodu PCP) prevenci pneumocystového zápalu plic. 

infekce ušní, krční a nosní (kromě anginy vyvolané streptokoky) 

infekce  ledvin  a  močových  cest (močového  měchýře,  močovodu)  včetně  krátkodobé  léčby  i 

dlouhodobé preventivní léčby (aby se zabránilo opakování choroby) způsobených citlivými kmeny E. 
coli, Klebsiella sp., Enterobacter sp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris 
a Morganella morganii 
-  infekce  ženských  i  mužských  pohlavních  orgánů  včetně  zánětů  prostaty  a  různých  pohlavně 
přenášených onemocnění (tento přípravek není účinný při léčbě syfilidy) 
- zánět močovodu při kapavce a granuloma inguinale (vzácné sexuálně přenosné onemocnění) 
- ulcus molle  

infekce trávicího traktu: tyfus, paratyfus A a B, úplavice, průjem cestovatelů, bacilonosičství 

tyfu 

průjem způsobený Salmonelou enterica u pacientů se sníženou obranyschopností 

brucelóza (infekční onemocnění přenášené domácími zvířaty) 

- nokardióza  
- infekce kůže a měkkých tkání 
-  léčba  jiných  infekcí  vyvolaných  mikroorganismy  citlivými  na  kombinaci  trimethoprimu  a 
sulfamethoxazolu 
 
Cotrimoxazol AL forte je indikován u dospělých a dospívající ve věku od 13 let. 
 
Upozornění: 
Akutní zánět žaludku a střeva (gastroenteritida) vyvolaný Salmonella enteritidis nemá být běžně léčen 
Cotrimoxazolem AL forte, protože tento přípravek nemá vliv na průběh onemocnění a dokonce může 
prodloužit délku vylučování (výjimky viz výše). 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cotrimoxazol AL forte užívat 
 
Neužívejte přípravek Cotrimoxazol AL forte: 
- jestliže jste alergický(á) na sulfonamidy, na trimethoprim a podobné látky (např. tetroxoprim) nebo na 
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 
- při jakýchkoliv následujících potížích: 

erythema  multiforme  (závažné  kožní  onemocnění  projevující  se  zčervenáním  a  tvorbou 

puchýřků); toto platí, i v případě, když se onemocnění vyskytlo v minulosti 

změny krevního obrazu: trombocytopenie (snížení počtu krevních destiček), granulocytopenie 

(snížení počtu určitého druhu bílých krvinek), megaloblastická anemie (jedna z forem chudokrevnosti)  

některé  poruchy  červených  krvinek  (vrozený  nedostatek  glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy  a 

anomálie hemoglobinu jako je Hb Köln a Hb Zürich)  

poškození ledvin nebo závažné poruchy funkce ledvin s clearance kreatininu pod 15 ml/min 

(clearance kreatininu odráží stav funkce ledvin)  

poškození jater nebo závažné poruchy funkce jater (může nastat např. při akutním zánětu jater) 

akutní porfyrie (poškozené tvorbě barviva červených krvinek) 

osteomyelitida  (zánět  kostní  dřeně);  osteomyelitida  je  většinou  způsobena  stafylokoky,  kteří 

bývají často málo citliví na kotrimoxazol. Z tohoto důvodu nesmí být Cotrimoxazol AL forte při tomto 
onemocnění podáván. 

  

 
Souběžné  podávání  přípravku  Cotrimoxazol  AL  forte  se  spironolaktonem  může  vést  k  závažné 
hyperkalemii  (zvýšená  hladina  draslíku  v  krvi).  Příznaky  závažné  hyperkalemie  mohou  zahrnovat 
svalové křeče, nepravidelný srdeční rytmus, průjem, pocit na zvracení, závratě nebo bolesti hlavy. 
 
Upozornění a opatření 
V následujících případech se Cotrimoxazol AL forte smí užívat jen ze zvlášť závažných důvodů. Pokud 
se Vás týká některý z uvedených případů, informujte o tom svého lékaře, než začnete přípravek užívat.  
 
Cotrimoxazol AL forte smíte užívat pouze ze zvlášť závažných důvodů: 

při lehčích poruchách funkcí ledvin a jater 

při poruchách funkce štítné žlázy 

při přecitlivělosti na léky založené na bázi sulfonamidů  - léky používané při léčbě cukrovky 

(perorální antidiabetika – deriváty sulfonylmočoviny) a diuretika (sulfonamidová diuretika  – zvyšují 
výdej moče)  

při možném nedostatku kyseliny listové (vitamin nezbytný například pro tvorbu krve)  

při  některých  dědičných  onemocněních  (fragilním  chromozómu  X  v  kombinaci  s  duševní 

poruchou u dětí). 
 
 
Ačkoli trimethoprim (léčivá látka obsažená v tomto přípravku) ovlivňuje metabolismus fenylalaninu 
(aminokyselina), Cotrimoxazol AL forte může být podáván také pacientům s fenylketonurií (vrozená 
odchylka  metabolismu  fenylalaninu),  pokud  tito  pacienti  přísně  dodržují  dietu  s nízkým  obsahem 

fenylalaninu. 
 
Děti a dospívající  
 
Děti a dospívající do 13 let nesmí Cotrimoxazol AL forte užívat vzhledem k vysokému obsahu léčivých 
látek v tomto přípravku. K dispozici je přípravek s nižším obsahem léčivých látek.  
 
Starší lidé 
 
U pacientů vyššího věku (nad 60 let) jsou nezbytné důkladné lékařské kontroly. 
 
Upozornění 
Při omezené funkci ledvin a jater, funkčních poruchách štítné žlázy, možném nedostatku kyseliny listové 
a u starších pacientů je léčba přípravkem Cotrimoxazol AL forte prováděna pod důsledným lékařským 
dohledem. 
Při výskytu příznaků chřipky, zánětu krku nebo horečce kontaktujte neprodleně lékaře. Může být nutná 
kontrola krevního obrazu. 
Při  výskytu  kožních  vyrážek  se  musí  léčba  Cotrimoxazolem  AL  forte  okamžitě  ukončit!  Proto 
neprodleně kontaktujte lékaře, pokud se u vás vyrážka během užívání přípravku objeví. 
U  pacientů  s  AIDS  bývá  četnost  nežádoucích  účinků  neobyčejně  vysoká  (zejména  kožní  alergické 
reakce rozdílného stupně závažnosti), zejména v důsledku podávání vysokých dávek při léčbě zápalu 
plic  způsobeného  Pneumocystis  jiroveci.  U  těchto  pacientů  je  třeba  sledovat  hladiny  léčivých  látek 
obsažených  v Cotrimoxazolu  AL  forte  v krvi,  protože  renální  clearance  těchto  léčiv  by  mohla  být 
v důsledku  krystalurie  (srážení  drobných  krystalků  v močových  cestách)  výrazně  snížena  oproti 
normální clearance kreatininu (jinak řečeno, vylučování těchto léčiv močí  může  být zhoršené oproti 
normálním hodnotám kreatininu). Ojediněle se vyskytuje hypokalemie (nadměrně snížená koncentrace 
draslíku  v krvi)  nebo  hyperkalemie  (nadměrně  vysoká  koncentrace  draslíku  v krvi)  ve  spojitosti  se 
závažnou hyponatremií (nadměrně nízká koncentrace sodíku v krvi). Proto je třeba po zahájení léčby 
sledovat několik dní hladiny draslíku a sodíku v séru. 
Hyperkalémie  (nadměrně  vysoká  hladina  draslíku  v krvi)  by  se  mohla  vyskytnout  také  při  běžných 
dávkách,  a  to  především  u  pacientů  s poškozenými  funkcemi  ledvin.  Léčba  běžnými  dávkami 
kotrimoxazolu může být spojena také s hypokalemií (nadměrně nízká koncentrace draslíku v krvi). 
Pravidelné  kontroly  draslíku  a  sodíku  se  proto  doporučují  i  u  některých  pacientů  léčených  běžnými 
dávkami Cotrimoxazolu AL forte, a to především u pacientů s poškozenými funkcemi ledvin. 
Při léčbě Cotrimoxazolem AL forte je důležitý dostatečný příjem tekutin (množství vyloučené moči by 
mělo být u dospělých minimálně 1200 ml denně). 
Cotrimoxazol  AL  forte  by  mohl  vyvolat  fotosenzitivitu  (kožní  reakce  po  oslunění).  Fotosenzitivita 
připadá v úvahu především při nadměrném vystavení kůže slunečnímu záření nebo UV záření. 
Dlouhodobá léčba nebo léčba vysokými dávkami  
Při léčbě Cotrimoxazolem AL forte trvající déle než 14 dnů se provádějí pravidelné kontroly krevního 
obrazu (zejména počtu krevních destiček). 
Dlouhodobé  anebo  opakované  užívání  Cotrimoxazolu  AL  forte  může  vést  k  nové  nebo  sekundární 
infekci bakteriemi nebo plísněmi odolnými proti přípravku. 
Při výskytu příznaků takové infekce informujte lékaře, aby mohla být podána vhodná léčba. 
U mužů, kteří užívají tento přípravek déle než jeden měsíc, se může objevit porucha produkce spermatu. 
Každé užití antibiotik může vést k pomnožení choroboplodných zárodků, které mohou být vůči léčivému 
přípravku rezistentní. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Cotrimoxazol AL forte 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Účinky Cotrimoxazolu AL forte a jiných léčivých přípravků se mohou vzájemně ovlivňovat. 
 
Které léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinky Cotrimoxazolu AL forte? 

- Některá lokální anestetika a antiarytmika (tj.léky užívané k úpravě nepravidelné činnosti srdce) snižují 
účinek Cotrimoxazolu AL forte. 
- účinek Cotrimoxazolu AL forte může být snížen, pokud současně užíváte léky proti pálení  
 žáhy ze skupiny antacid.  
-  účinek  Cotrimoxazolu  AL  forte  by  mohl  být  zvýšen  některými  léky  proti  bolesti  a  zánětlivým 
onemocněním kloubů (léčivé přípravky s obsahem indomethacinu, fenylbutazonu, salicylátů) 
- nežádoucí účinek Cotrimoxazolu AL forte by mohl být zvýšen některými léčivými přípravky proti 
tuberkulóze, nebo používanými při léčbě epilepsie. 
- karbimazol, pyrazolony a thiouracil zvyšují toxicitu kotrimoxazolu na krvetvorbu 
 
Které léčivé přípravky ovlivňuje Cotrimoxazol AL forte? 
Při současném užívání Cotrimoxazolu AL forte s léky, které se také vylučují aktivně ledvinami [(např. 
prokainamid (antiarytmikum, tj. lék používaný k úpravě nepravidelné srdeční činnosti) nebo amantadin 
(antivirotikum)], existuje riziko kompetitivní inhibice, která by mohla vést ke zvýšení plasmatických 
koncentrací jednoho nebo obou léků (tyto narušují vylučování jedem druhého, a proto se v těle udržují 
ve zvýšených koncentracích). 
Může se vyskytnout následující: 
- cyklosporin (lék používaný k potlačení obranyschopnosti těla) by mohl způsobit reverzibilní zhoršení 
funkcí ledvin (viz. Upozornění)  
-kotrimoxazol  by  mohl  ovlivňovat  vstřebávání,  a  tím  i  antileukemické  působení  6-merkaptopurinu 
(snížení účinnosti léčby leukemie) 
-  kotrimoxazol  by  mohl  zvýšit  účinek  některých  antikoagulancií (přípravky  na  snížení srážení  krve) 
(hypoprotrombinemické působení kumarinových derivátů) 
- kotrimoxazol by mohl zvýšit účinek některých léků používaných k léčbě zvýšené hladiny cukru v krvi 
(perorální antidiabetika odvozená od sulfonylmočoviny) 
-  kotrimoxazol  by  mohl  zvýšit  účinek  difenylhydantoinu  (tj.  fenytoinu;  lék  k léčbě  epilepsie)  a 
methotrexátu (lék k léčbě nádorů) 
-  kotrimoxazol  by  mohl  zvýšit  účinek  krátkodobě  působících  intravenózně  podávaných  barbiturátů 
(anestetika, např. thiopental) 
-  kotrimoxazol  by  mohl  zvýšit  účinek  některých  léků  používaných  k léčbě  srdeční  nedostatečnosti 
(zvýšení hladin digoxinu) u starších pacientů 
- současné užívání kotrimoxazolu a diuretik, zejména thiazidových, zvyšuje u velmi starých pacientů 
riziko vzniku trombocytopenie 
 
Účinnost kyseliny listové při léčbě megaloblastické anémie (jedna z forem chudokrevnosti) by mohla 
být při současném užívání kotrimoxazolu snížena nebo úplně potlačena. 
 
Současné užívání kotrimoxazolu a rifampicinu (antibiotikum) by mohlo snížit clearance rifampicinu (tj. 
snížení rozpadu rifampicinu), což vede ke zvýšení koncentrace rifampicinu v séru. 
 
Upozornění: 
Při současném podávání Cotrimoxazolu AL forte a přípravků zabraňujících početí užívaných perorálně 
nelze  vyloučit  snížení  jejich  účinnosti.  Proto  se  navíc  doporučuje  používání  dalších  (bariérových) 
antikoncepčních metod.  
 
 
Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

 
Přípravek se nesmí užívat během těhotenství a během kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Léčba Cotrimoxazolem AL forte by mohla velmi vzácně vyvolat přechodnou krátkozrakost (myopii) 
nebo  akutní  psychózu.  Následkem  toho  by  mohlo  dojít  k ovlivnění  schopnosti  rychle  a  přiměřeně 

reagovat na náhlé a neočekávané podněty. Proto v případě výskytu takových obtíží neřiďte motorová 
vozidla, neobsluhujte stroje a nepracujte ve výškách. 
 
 
3. Jak se přípravek Cotrimoxazol AL forte užívá 
 
Vždy  pečlivě  dodržujte  pokyny  lékaře.  Pokud  si  nejste  něčím  jisti,  poraďte  se  s  lékařem  nebo 
lékárníkem. 
 
Způsob použití 
Standardní dávkování 
Dospělí a mladiství starší 13 let užívají dvakrát denně 1 tabletu Cotrimoxazolu AL forte.  
 
Jednodenní léčba kapavky: 
Užijte dvakrát během dne (po 12 hodinách) 2 ½ tablety Cotrimoxazolu AL forte.  
 
Dvoudenní nebo třídenní léčba kapavky: 
Užívá  se  dvakrát  denně  po  12  hodinách  2  tablety  Cotrimoxazolu  AL  forte  po  dobu  dvou  po  sobě 
následujících dnů. 
 
Dlouhodobá prevence opakovaných infekcí močových cest: 
Dospělí a dospívající starší 13 let užívají 1 tabletu Cotrimoxazolu AL forte jednou denně večer. 
 
Zápal plic způsobený Pneumocystis jiroveci: 
Užívá se až 5 násobek běžné dávky Cotrimoxazolu AL forte (denně 100 mg sulfamethoxazolu/kg tělesné 
hmotnosti a 20 mg trimethoprimu/kg tělesné hmotnosti). Na počátku léčby má být Cotrimoxazol AL 
forte minimálně během prvních 48 hodin podáván nitrožilně.  
 
Upozornění 
Pro nižší dávkování je k dispozici přípravek s nižším obsahem léčivé látky. 
 
Zvláštní doporučení pro dávkování: 
Měkký vřed (Kankroid): 
Užívá se 2krát denně 1 tableta Cotrimoxazolu AL forte po dobu 7 dní. Pokud po 7 dnech nedojde k 
úplnému uzdravení, ale je pozorovatelné zlepšení zdravotního stavu, může léčba pokračovat dalších 7 
dní. 
 
Granuloma inguinale: 
Užívá se 2krát denně 1 tableta Cotrimoxazolu AL forte zpravidla po dobu 2 týdnů. 
 
Nokardióza: 
Užívá se 3krát denně 1 tableta Cotrimoxazolu AL forte po dobu 8-10 týdnů. 
Na počátku léčby nokardiózy by  měl být, minimálně během prvních 5-7 dní, podáván  kotrimoxazol 
nitrožilně. Denní dávka je 2400 mg sulfamethoxazolu a 480 mg trimethoprimu.  
 
U  nemocných  s poruchou  funkce  ledvin  upraví  dávkování  Cotrimoxazolu  AL  lékař  podle  stupně 
závažnosti této poruchy dle plasmatické koncentrace léčivého přípravku. 
 
Tablety se užívají nerozkousané a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny v dávkovém intervalu, 
který Vám sdělí lékař. 
 
Délka léčby  
Délku léčby určuje lékař. Délka léčby závisí na typu onemocnění a jeho průběhu.  
- Při bakteriálních infekčních onemocněních závisí délka léčby na průběhu infekce. Dostatečná délka 
léčby bývá obvykle 5-8 dní. V zájmu úspěšné léčby má být Cotrimoxazol AL forte podáván ještě 2-3 

dny po odeznění příznaků onemocnění. 
- Při léčbě zápalu plic vyvolaného Pneumocystis jiroveci má léčba pokračovat minimálně 14 dní. 
- Při dlouhodobé prevenci recidivy infekčních onemocnění močových cest má léčba pokračovat 3-12 
měsíců (v případě potřeby i déle)  
 
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Cotrimoxazol AL forte než jste měl(a) 
Požití  vysoké  dávky  může  vyvolat zvracení,  průjem,  bolest  hlavy,  závrať  a neobvykle  malou  tvorbu 
moči  (oligurie)  nebo  zástavu  močení  (anurie)  nebo  srážení  drobných  krystalků  v močových  cestách 
(krystalurie). V případě předávkování, prosím, ihned vyhledejte lékařskou pomoc! 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Cotrimoxazol AL forte 
Pokud  jste  vynechal(a)  dávku,  vezměte  si  ji,  jakmile  si  vzpomenete.  Nezdvojnásobujte  následující 
dávku,  abyste  nahradil(a)vynechanou  tabletu.  Cotrimoxazol  AL  forte  musí  být  užíván  podle 
doporučeného dávkovacího schématu v pravidelných intervalech. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Cotrimoxazol AL forte 
Neukončujte předčasně léčbu Cotrimoxazolem AL forte. Léčba Cotrimoxazolem AL forte musí trvat 
stanovenou dobu, aby mohlo dojít ke zničení patogenů, i když už příznaky vymizely. Pokud přerušíte 
užívání tohoto přípravku, mohou se příznaky vrátit. Při výskytu nežádoucích účinků kontaktujte lékaře. 
 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Nežádoucí účinky, které byly při léčbě Cotrimoxazolem AL forte zaznamenány, jsou uvedeny níže.  
Pro hodnocení četnosti výskytu nežádoucích účinků byly použity následující termíny: 
Velmi často: u více jak 1 z 10 léčených pacientů 
Často: u méně než 1 z 10, ale více jak 1 ze 100 léčených pacientů 
Méně často: u méně než 1 ze 100, ale více jak 1 z 1000 léčených pacientů 
Vzácně: u méně než 1 z 1000, ale více jak 1 ze 10 000 léčených pacientů 
Velmi vzácně: u méně než 1 z 10 000, včetně ojedinělých případů 
 

Infekční a parazitární onemocnění 

vzácné 

kandidóza (infekce kvasinkami) 

velmi vzácné 

aseptická 

meningitida 

(zánět 

mozkových blan), pseudomembranózní 
enterokolitida (zánět střevní sliznice) 

Poruchy krve a lymfatického systému 

velmi vzácné 

změny  krevního  obrazu,  poškození 
kostní  dřeně,  snížení  počtu  některých 
krevních 

buněk, 

agranulocytóza, 

chudokrevnost, 

poruchy 

krevní 

srážlivosti,  poruchy  krevního  barviva, 
hemolýza u pacientů s deficitem G-6-P-
dehydrogenázy 

Poruchy imunitního systému 

méně časté 

léková horečka 

vzácné 

celkové alergické reakce, těžké případy 
přecitlivělosti  na  kůži  jako  Stevens-
Johnsonův  syndrom,  Lyellův  syndrom 
nebo toxická epidermolýza 

velmi vzácné 

akutní 

projevy 

přecitlivělosti 

s anafylaktickým 

šokem, 

sérová 

nemoc, zánět tepen, zánět kůže a cév 

Poruchy metabolismu a výživy 

velmi vzácné 

snížení  hladiny  cukru  v  krvi,  poruchy 
rovnováhy vnitřního prostředí 

Psychiatrické poruchy 

velmi vzácné 

apatie,  nervozita,  nespavost,  deprese, 
akutní psychické poruchy, halucinace 

Poruchy nervového systému 

méně časté 

bolest hlavy 

velmi vzácné 

třes,  zánět  nervů,  poruchy  koordinace 
pohybů, křeče 

Oční poruchy 

vzácné 

přechodná krátkozrakost 

Ušní poruchy 

vzácné 

 ušní šelest 

Srdeční poruchy 

velmi vzácné 

alergický zánět srdečního svalu 

Dechové,  hrudní  poruchy  a  poruchy 
mezihrudí 

velmi vzácné* 

alergické plicní reakce (bývají spojené 
s dechovými 

obtížemi, 

případně 

kašlem) 

Trávicí poruchy 

časté 

nevolnost, 

bolest 

nadbřišku, 

nechutenství,  zvracení,  průjem,  zánět 
jazyka,  dásní,  ústní  sliznice  obecně, 
abnormální chutě 

velmi vzácné 

nechutenství,  akutní  zánět  slinivky 
břišní 

Poruchy jater a žlučových cest 

vzácné 

Zánět 

jater 

s městnáním 

žluči, 

žloutenka z městnání žluči 

velmi vzácné 

okrskové nebo celkové poškození tkáně 
jater 

Poruchy kůže a podkoží 

časté 

svědění 

méně časté 

alergické 

reakce 

jako 

vyrážky, 

erythema nodosum (okrskové zarudnutí 
kůže),  purpura  (okrskové  zfialovění 
kůže),  přecitlivělost  kůže  na  světlo, 
vyrážky po působení světla na kůži 

vzácné 

olupování kůže 

velmi vzácné 

otok, petechie (červené tečky na kůži), 
Henoch-Schönleinova 

purpura 

(zarudnutí kůže) 

Poruchy pohybového systému a pojivové 
tkáně 

méně časté 

bolesti kloubů a svalů 

Poruchy ledvin a močových cest 

velmi vzácné 

močové kameny 
akutní  zánět  ledvin,  akutní  selhání 
ledvin,  poškození  ledvin  se  snížením 

množství  moči  nebo  vymizením 
močení, časté močení 

Celkové  a  jinde  nezařazené  poruchy  a 
lokální reakce po podání 

méně časté 

slabost, únava 

Abnormální klinické a laboratorní nálezy  velmi vzácné 

vzestup jaterních enzymů (ALT, AST), 
bilirubinu, 

kreatininu, 

močoviny, 

nebílkovinného dusíku 

 
Závažné akutní reakce z přecitlivělosti 
Velmi vzácně se vyskytující těžké akutní reakce z přecitlivělosti včetně anafylaktického šoku (náhlý, 
závažný stav projevující se poklesem krevního tlaku a hrozící zástavou srdce a dýchání), které vyžadují 
zahájení  vhodných  opatření  první  pomoci  (viz  bod  Co  byste  měli  dělat  při  případném  výskytu 
nežádoucího účinku?). 
  
Ostatní reakce z přecitlivělosti 
Velmi vzácně se může vyskytnout léková horečka nebo pseudosepse (s příznaky jako při otravě krve). 
 
Vážné až život ohrožující nežádoucí účinky se mohou objevit častěji u starších pacientů (starších 60 let).  
 
Co byste měli dělat při případném výskytu nežádoucího účinku? 
Při bolesti hlavy, nevolnosti, zvracení, apatii (ztráta zájmu), únavě, zmatenosti, závratí, zimnici, horečce, 
trvalém průjmu a/nebo kožní vyrážce okamžitě přerušte léčbu a kontaktujte nejbližšího lékaře! 
 
Následující velmi vzácné nežádoucí účinky (podrobnosti viz výše) mají být život ohrožující. Jakmile se 
takový nežádoucí účinek objeví nebo má neočekávaně těžký průběh, měli byste neprodleně vyhledat 
lékaře. 
 
Zánět střevní sliznice (pseudomembranózní enterokolitida) 
Bývá provázen řídkými stolicemi několikrát denně, bývá krev ve stolici, může být horečka. V takovém 
případě lékař zváží ukončení léčby Cotrimoxazolem AL forte v závislosti na povaze onemocnění, které 
mělo  být  tímto  přípravkem  léčeno,  a  v případě  potřeby  zahájí  neprodleně  odpovídající  léčbu  (např. 
podání přesně cílených antibiotik/chemoterapeutik s prokázanou účinností). Léky, které potlačují pohyb 
střev, se nesmí užívat. 
 
Závažné akutní reakce z přecitlivělosti (např. anafylaktický šok) 
V tomto  případě  musí  být  léčba  Cotrimoxazolem  AL  forte  okamžitě  ukončena  a  zahájena  vhodná 
opatření první pomoci (je nutné kontaktovat lékaře, ev.záchrannou službu, a pokud je to nutné, zahájit 
umělé dýchání).  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5. Jak uchovávat přípravek Cotrimoxazol AL forte 
 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedeného na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí 

 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Cotrimoxazol AL forte obsahuje 
Léčivou látkou je  trimethoprimum 160 mg a sulfamethoxazolum 800 mg. 
 
Dalšími složkami jsou: 
Mikrokrystalická celulosa, krospovidon, magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu, povidon, 
koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl dokusátu. 
 
Jak přípravek Cotrimoxazol AL forte vypadá a co obsahuje toto balení 
Cotrimoxazol AL forte jsou bílé podlouhlé bikonvexní tablety 22x8 mm s půlící rýhou na obou stranách.  
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Velikost balení: 
10 nebo 20 tablet.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
ALIUD PHARMA GmbH  
Gottlieb-Daimler-Strasse 19 
89150 Laichingen, Německo 
 
Výrobce: 
STADA Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18 
D-61118 Bad Vilbel 
Německo

 

 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13. 9. 2017 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu COTRIMOXAZOL AL FORTE 20X960MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu COTRIMOXAZOL AL FORTE 20X960MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám