Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

BELOSALIC 1X30GM Mast - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 32204
Přípravek se používá k místní léčbě onemocnění kůže provázených nadměrným rohovatěním kůže.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek se používá k místní léčbě onemocnění kůže provázených nadměrným rohovatěním kůže.

Informace o produktu

Výrobce: BELUPO, s.r.o.
Kód výrobku: 32204
Kód EAN: 3850343078306
Kód SÚKL: 17166
Držitel rozhodnutí: BELUPO, s.r.o.
Přípravek se používá k místní léčbě onemocnění kůže provázených nadměrným rohovatěním kůže a reagujících na místní léčbu glukokortikoidy, jako jsou psoriáza (lupénka), neurodermitida (svědivé zhrubění kůže), lichen planus, ekzémy (atopický ekzém, mikrobiální ekzém, ekzém rukou, dishydrotický ekzém, zánět kůže podobný ekzému), seboroická dermatitida, ichtyóza (nadměrné rohovatění kůže vzhledu rybích šupin) a jiné ichtyotické změny kůže. Přípravek je možné používat u dospělých, mladistvých a dětí od 1 roku věku.

Příbalový leták

 

 

1/4 

 

sp.zn. sukls215280/2011 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele  
 

BELOSALIC 

Mast 

betamethasonum /acidum salicylicum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Belosalic a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Belosalic používat 

3. 

Jak se přípravek Belosalic používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Uchovávání přípravku Belosalic 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. Co je Belosalic a k čemu se používá 
 
Belosalic mast obsahuje dvě účinné látky, betamethasondipropionát a kyselinu salicylovou. 
Betamethasondipropionát  patří  do  skupiny  léčiv  nazývaných  lokální  kortikosteroidy.  Je 
klasifikován jako silně účinný kortikosteroid. Tato léčiva se aplikují na povrch kůže a snižují 
zčervenání,  otok,  bolesti  a  svědění  způsobené  kožními  nemocemi.  Kyselina  salicylová 
změkčuje  horní  vrstvu  zrohovatělé  kůže,  jejíž  vznik  způsobily  právě  Vaše  kožní  problémy. 
Tím  umožňuje  betamethasondipropionátu  přístup  ke  spodní  vrstvě  kůže,  a  tak  pomáhá  při 
léčení. 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Belosalic používat 
 
Nepoužívejte přípravek Belosalic 
-  pokud  jste  alergický(á)  na  betamethasondipropionát,  kyselinu  salicylovou  nebo  na 

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

pokud trpíte jinými kožními problémy, které by se mohly zhoršit, zvláště růžovka (kožní 
onemocnění  postihující  obličej),  akné,  periorální  dermatitida  (zánět  kůže  okolo  úst), 
svědění  na  genitálu,  plenková  vyrážka,  opar,  plané  neštovice,  infekce  kůže  způsobené 
bakteriemi (především tuberkulóza kůže), syfilis a další. 

u dětí do jednoho roku věku. 

 
Pokud  se  Vás  některý  z uvedených  stavů  týká,  přípravek  Belosalic  nepoužívejte.  Pokud  si 
nejste jist(a), poraďte se s lékařem dříve, než začnete přípravek Belosalic používat. 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Belosalic se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
-  Nepoužívejte mast na obličej déle než 5 dnů. 

 

 

2/4 

 

-  Nepoužívejte mast u dětí na jakoukoli část těla déle než 5 dnů. 

Nepoužívejte  mast  pod  dětské  plenky,  léčivo  (betamethasondipropionát)  by  mohlo 
snadněji procházet kůží a mohlo by způsobit nežádoucí účinky. 

Nepoužívejte velké množství masti na velké plochy těla po dlouhou dobu (např. každý 
den po mnoho týdnů nebo měsíců). 

Mast nesmí přijít do styku s okem. 

V případě  plísňové  nebo  bakteriální  druhotné  infekce  kožních  lézí  se  poraďte  se  svým 
lékařem o vhodné doplňkové léčbě. 

 
Další léčivé přípravky a Belosalic 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné 
době používal(a) nebo které možná budete používat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez 
lékařského předpisu. 
 
Současné užívání kosmetických a dermatologických přípravků na akné, přípravků s obsahem 
etanolu, medicinálních mýdel se silně dehydratačním účinkem a podobně může v některých 
případech vyvolat podráždění kůže. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
 
3. Jak se přípravek Belosalic používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Na postiženou oblast kůže se obvykle 2krát denně nanese tenká vrstva masti a jemně se vetře 
do  celé  postižené  oblasti.  Po  odeznění  akutních  příznaků  lékař  může  doporučit  postupné 
prodloužení  intervalu  nanášení  přípravku  na  48  i  více  hodin.  Ošetřené  chorobné  plochy  se 
obvykle nezavazují. 
Délka léčby nesmí překročit 3 týdny. Při dlouhodobé léčbě se doporučují méně časté aplikace, 
např.  obden.  U  mírnějších  onemocnění  může  lékař  doporučit  již  od  začátku  méně  časté 
nanášení  přípravku.  Přípravek  se  používá  do  vymizení  příznaků.  Obvyklá  délka  léčby  u 
akutních onemocnění je 2-5 dnů, u chronických onemocnění ne déle než 3 týdny.  
Při chronických onemocněních, aby se zabránilo návratu onemocnění, je vhodné pokračovat v 
léčbě ještě několik dnů po vymizení všech příznaků, a to pod lékařským dohledem.  
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Belosalic, než jste měl(a) 
Pokud Vy (nebo někdo jiný) mast spolkl, nemělo by to způsobit žádné problémy. Přesto, 
pokud jste znepokojen(a), navštivte lékaře. Pokud byste používal(a) mast častěji, než Vám 
bylo předepsáno, může přípravek ovlivnit některé Vaše hormony. U dětí může působit na 
jejich růst a vývoj. Celkové nežádoucí účinky jsou velmi vzácné a vyskytují se většinou po 
předávkování. Obvykle ustoupí po přerušení léčby. 
 
Pokud jste nepoužil(a) mast, jak Vám bylo předepsáno, užíval(a) jste ji častěji a/nebo po delší 
dobu, musíte o tom informovat svého lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Belosalic 
Pokud zapomenete mast použít, aplikujte ji co nejdříve, jakmile si vzpomenete. 
 
Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka. 
 

 

 

3/4 

 

 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Většina pacientů, kteří používají přípravek Belosalic správně, nemá žádné problémy. 
Přesto může přípravek způsobit: 
 
Místní nežádoucí účinky: 

pocit  pálení,  podráždění  a  vředy,  ztenčení  nebo  infekci  kůže,  štípání,  puchýřky, 
olupování  kůže,  rozšíření  kožních  cévek,  vyrážka  podobná  akné,  vyrážka  v okolí  úst, 
drobné  výrony  krve  v kůži,  otok,  svědění,  pálení,  suchá  pokožka,  mohou  se  objevit 
červené  skvrny,  potničky,  rozmočení  povrchu  kůže,  pajizévky,  ubývání  podkožního 
vaziva.  

zánět  vlasových  váčků,  zvýšené  ochlupení  a  rohovatění  kůže,  snížení  pigmentace 
pokožky a vlasů a alergické reakce. 

dermatitida  (zánět  kůže),  stav  způsobený  kožní  reakcí  na  vnější  podráždění,  např. 
chemické látky, způsobující zčervenání a svědění pokožky. 

 
Poruchy oka: 
Při  použití  přípravku  v okolí  oka  se  může  vyskytnout  šedý  zákal  nebo  sekundární  glaukom 
(zvýšení nitroočního tlaku). 
 
Celkové nežádoucí účinky:  
Zvýšení hladin cukru v krvi (projeví se žízní a častějším močením) a jeho vylučování močí a 
útlum  funkce  osy  hypothalamus-hypofýza-nadledviny  (projeví  se  např.  nechutenstvím, 
snížením tělesné hmotnosti, únavností, malátností, pocitem slabosti nebo mdlobami při delším 
stání  nebo  při  rychlém  přechodu  z  pozice  vleže  do  pozice  vstoje,  poruchami  menstruace, 
zpomalením růstu u dětí), Cushingův syndrom (kulatý obličej, neobvyklá únava a malátnost, 
deprese,  nepravidelnosti  v  menstruačním  cyklu,  pokles  libida),  zpomalení  růstu,  prosáknutí 
kůže až otoky (nejdříve obličeje, pak předloktí a posléze trupu a končetin), zvýšení krevního 
tlaku  (projeví  se  např.  mžitkami  před  očima,  točením  hlavy  až  bolestmi  hlavy),  snížení 
hladiny  draslíku  v  krvi  (projeví  se  např.  jako  těžká  slabost  končetin  a  trupu,  ztráta  chuti  k 
jídlu,  nucení  na  zvracení,  zvracení,  nepravidelný  tep,  křeče  nebo  bolesti  svalstva),  ztráta 
bílkovin (projeví se např. jako otoky končetin a později i celého trupu a svalová slabost).  
Celkové  nežádoucí  účinky  jsou  velmi  vzácné  a  vyskytují  se  většinou  po  předávkování. 
Obvykle ustoupí po přerušení léčby. 
 
Výskyt těchto nežádoucích účinků je pravděpodobnější u kojenců a dětí. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 

 

 

4/4 

 

5. Jak uchovávat přípravek Belosalic 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají 
chránit životní prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Belosalic obsahuje 
Účinné látky jsou betamethasondipropionát a kyselina salicylová. 
1 gram masti obsahuje 0,5 mg betamethasonu a 30 mg kyseliny salicylové. 
 
Pomocné látky jsou tekutý parafín a bílá vazelína. 
 
Jak přípravek Belosalic vypadá a co obsahuje toto balení 
Belosalic je bílá homogenní mast. 
Belosalic je dodáván v hliníkové tubě s plastovým uzávěrem.  
Velikost balení: 30 g. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Belupo s.r.o., Bratislava, Slovenská republika  
 
Výrobce 
BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d. 
Ulica Danica 5 
48 000 Koprivnica 
Chorvatsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30.4.2014. 
 

Recenze

Recenze produktu BELOSALIC 1X30GM Mast

Diskuze

Diskuze k produktu BELOSALIC 1X30GM Mast

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám