Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

BELODERM 1X30GM 0.05% Mast - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 32196

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BELUPO, s.r.o.
Kód výrobku: 32196
Kód EAN: 3850343054775
Kód SÚKL: 19757
Držitel rozhodnutí: BELUPO, s.r.o.
Přípravek se používá k léčbě onemocnění kůže, která reagují na místní léčbu glukokortikoidy, jako jsou alergická a ekzematózní onemocnění kůže, akutní nealergické záněty kůže a další onemocnění kůže. Mast se používá při léčbě onemocnění vyznačujících se suchostí, olupováním a nadměrným rohovatěním kůže. Krém se používá k léčbě onemocnění v citlivých místech a k léčbě mokvajících onemocnění. Mast a krém lze používat u dospělých, mladistvých a dětí od 1 roku věku.

Příbalový leták

Stránka 1 z 4

 

 

sp.zn. sukls215415/2011 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele  

BELODERM

  

mast 

betamethasonum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Beloderm a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Beloderm používat 

3. 

Jak se přípravek Beloderm používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Uchovávání přípravku Beloderm 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. Co je Beloderm a k čemu se používá 
 
Beloderm,  mast obsahuje betamethasondipropionát, což je účinná látka, která patří do skupiny léčiv 
nazývaných  lokální  kortikosteroidy.  Tato  léčiva  se  aplikují  na  povrch  kůže  a  zmírňují  zčervenání  a 
svědění  způsobené  kožními  nemocemi.  Beloderm  je  určen  k léčbě  kožních  nemocí,  včetně  ekzémů, 
dermatitid a lupénky. 
Ekzém  je  časté  kožní  onemocnění,  jeho  příznakem  je  zarudnutí  a  svědění  kůže.  Dermatitida  je 
zánětlivé onemocnění kůže. Psoriáza je kožní onemocnění, při kterém vznikají na loktech, kolenou, ve 
kštici a na dalších částech těla růžová, šupinatá a svědivá ložiska. 
Mast  se  používá  při  léčbě  onemocnění  vyznačujících  se  suchostí,  olupováním  a  nadměrným 
rohovatěním kůže. 
Mast lze používat u dospělých, mladistvých a dětí od 1 roku věku. 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Beloderm používat 
 
Nepoužívejte přípravek Beloderm 
-  pokud  jste  alergický(á)  na  betamethasondipropionát  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 

-  pokud  trpíte  jinými  kožními  problémy,  které  by  se  mohly  zhoršit,  zvláště  růžovka  (kožní 
onemocnění  postihující  obličej),  akné,  periorální  dermatitida  (zánět  kůže  okolo  úst),  svědění  na 
genitálu, plenková vyrážka, opar, plané neštovice, kožní forma tuberkulózy, bércové vředy, plenková 
vyrážka,  bakteriální  a  plísňová  onemocnění  bez  současné  antiinfekční  léčby,  hnisání  kůže,  svrab  a 
další. 
-  u dětí do 1 roku.  
 
Pokud  se  Vás  některý  z uvedených  stavů  týká,  přípravek  Beloderm  nepoužívejte.  Pokud  si  nejste 
jist(a), poraďte se s lékařem dříve, než začnete přípravek Beloderm používat. 
 

Stránka 2 z 4

 

 

Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Beloderm se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Nepoužívejte mast na obličej déle než 5 dnů. 

Nepoužívejte mast u dětí na jakoukoli část těla déle než 5 dnů. 

Nepoužívejte  mast  pod  dětské  plenky,  léčivo  (betamethasondipropionát)  by  mohlo  snadněji 

procházet kůží a mohlo by způsobit nežádoucí účinky.  

Nepoužívejte mast pod obvazy či igelitové zábaly, mohlo by dojít ke snadnějšímu vstřebávání 

účinné látky, a tím i vzniku nežádoucích účinků. 

Nepoužívejte velké množství masti na velké plochy těla po dlouhou dobu (např. každý den po 

mnoho týdnů nebo měsíců). 

Mast nesmí přijít do styku s okem. 

V případě plísňové nebo bakteriální druhotné infekce kožních lézí se poraďte se svým lékařem 

o vhodné doplňkové léčbě. 

Některé  části  těla,  jako  například  třísla,  podpaží  či  okolí  konečníku,  jsou  v  průběhu  léčby 

Belodermem  náchylnější  ke  vzniku  pajizévek.  Proto  aplikace  přípravku  do  těchto  míst  musí  být  co 
nejkratší. 
 
Další léčivé přípravky a Beloderm 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  používáte,  které  jste  v nedávné  době 
používal(a)  nebo  které  možná  budete  používat,  a  to  i  o  lécích,  které  jsou  dostupné  bez  lékařského 
předpisu. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem, nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Použití léku během těhotenství se dovoluje pouze v případech, kdy dle posouzení lékaře možný přínos 
pro těhotnou ženu převáží možné riziko pro plod. V těch případech musí být použití krátkodobé a 
omezené na malý povrch.  
Přípravek nesmí být nanášen na prsní bradavky kojících žen a nesmí se u nich dlouhodobě nanášet na 
větší plochy kůže. 
 
 
3. Jak se přípravek Beloderm používá 
 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Beloderm,  mast  je  určen  k  léčbě  chronických  kožních  onemocnění,  která  se  projevují  suchou  kůží, 
tvorbou šupin a nadměrným rohovatěním, zvláště v případě, kdy je žádoucí ochranný účinek masti. 
Na postiženou oblast kůže se obvykle 2krát denně nanese tenká vrstva masti a jemně se vetře do celé 
postižené oblasti. Po odeznění akutních příznaků může lékař doporučit postupné prodloužení intervalu 
nanášení  přípravku  na  48  i  více  hodin.  Ošetřené  chorobné  plochy  se  obvykle  nezavazují.  Obvyklá 
délka léčby je u akutních onemocnění 2-5 dnů, u chronických onemocnění délka léčby nesmí překročit 
3 týdny. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Beloderm, než jste měl(a) 
Pokud Vy (nebo někdo jiný) mast spolkl, nemělo by to způsobit žádné problémy. Přesto, pokud jste 
znepokojen(a), navštivte lékaře. Pokud byste používal(a) mast častěji, než Vám bylo předepsáno, 
může přípravek ovlivnit některé Vaše hormony.  Pokud jste nepoužil(a) mast, jak Vám bylo 
předepsáno, užíval(a) jste ji častěji a/nebo po delší dobu, musíte o tom informovat svého lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Beloderm 
Pokud zapomenete mast použít, aplikujte ji co nejdříve, jakmile si vzpomenete. 
Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka. 

Stránka 3 z 4

 

 

 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Většina pacientů, kteří používají přípravek Beloderm správně, nemá žádné problémy. 
Přesto může přípravek vzácně vyvolat nežádoucí účinky: 
 
Místní nežádoucí účinky: 
zarudnutí, štípání, puchýřky, olupování kůže, otok, svědění, pálení, kožní vyrážka podobná akné, 
suchá pokožka, zánět vlasových váčků, nadměrný růst ochlupení, ztráta zbarvení vlasů, snížení nebo 
změny pigmentace pokožky, alergické reakce, dermatitida (zánět kůže), jiné kožní infekce, ztenčení 
kůže, červené skvrny, rozšíření kožních cévek, pajizévky, ubývání podkožního vaziva, drobné výrony 
krve v kůži. 
 
Poruchy oka: 
Při použití přípravku v okolí oka se může vyskytnout šedý zákal nebo glaukom ( zvýšení nitroočního 
tlaku). 
 
Celkové nežádoucí účinky:  
Zvýšení hladin cukru v krvi (projeví se žízní a častějším močením) a jeho vylučování močí a útlum 
funkce osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny (projeví se např. nechutenstvím, snížením tělesné 
hmotnosti, únavností, malátností, pocitem slabosti nebo mdlobami při delším stání nebo při rychlém 
přechodu z pozice vleže do pozice vstoje, poruchami menstruace, zpomalením růstu u dětí), 
Cushingův syndrom (kulatý obličej, neobvyklá únava a malátnost, deprese, nepravidelnosti v 
menstruačním cyklu, pokles libida), zpomalení růstu, prosáknutí kůže až otoky (nejdříve obličeje, pak 
předloktí a posléze trupu a končetin), zvýšení krevního tlaku (projeví se např. mžitkami před očima, 
točením hlavy až bolestmi hlavy), snížení hladiny draslíku v krvi (projeví se např. jako těžká slabost 
končetin a trupu, ztráta chuti k jídlu, nucení na zvracení, zvracení, nepravidelný tep, křeče nebo bolesti 
svalstva), ztráta bílkovin (projeví se např. jako otoky končetin a později i celého trupu a svalová 
slabost).  
Celkové nežádoucí účinky jsou velmi vzácné a vyskytují se většinou po předávkování. Obvykle 
ustoupí po přerušení léčby. 
 
Výskyt  těchto  nežádoucích  účinků  je  pravděpodobnější  u  kojenců  a  dětí.  Pokud  se  obáváte  vzniku 
těchto nebo jiných nežádoucích účinků, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak uchovávat přípravek Beloderm 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Stránka 4 z 4

 

 

 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25 C! 
Chraňte před mrazem. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Beloderm obsahuje 
Účinná látka je betamethasoni dipropionas. 
1 gram masti obsahuje 0,5 mg betamethasonum. 
Pomocné látky jsou tekutý parafin a bílá vazelína. 
 
Jak přípravek Beloderm vypadá a co obsahuje toto balení 
Beloderm, mast je bílá homogenní mast. 
Beloderm, mast je dodávána v hliníkové tubě s plastovým uzávěrem, zabalená v papírové krabičce. 
Velikost balení: 15 g nebo 30 g.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Belupo s.r.o., Bratislava, Slovenská republika  
 
 
Výrobce 
BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d. 
Ulica Danica 5 
48 000 Koprivnica 
Chorvatsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30.4.2014. 
 

Recenze

Recenze produktu BELODERM 1X30GM 0.05% Mast

Diskuze

Diskuze k produktu BELODERM 1X30GM 0.05% Mast

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám