Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

BACTROBAN 1X15GM Mast - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12677

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 12677
Kód EAN: 8590335500150
Kód SÚKL: 90778
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Bactroban se používá u dospělých, dětí od novorozeneckého věku i kojících žen k místní léčbě kožních infekcí, způsobených bakteriemi, jako je impetigo, hnisavý zánět vlasových a vousových míšků, nežity, infikované vředy, různá menší infikovaná poranění (rány, spáleniny, kousnutí hmyzem aj.). Těhotné ženy mohou přípravek používat pouze ze zvlášť závažných důvodů.

Příbalový leták

Stránka 1 z 4
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls18336/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
BACTROBAN
Mupirocinum
mast
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Bactroban a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bactroban používat
3. Jak se přípravek Bactroban používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Bactroban uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK BACTROBAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Indikační skupina: dermatologikum, antibiotikum.
Bactroban je místně působící antibakteriální přípravek účinný proti mikroorganismům
způsobujícím většinu kožních infekcí.
Bactroban se používá u dospělých, dětí od novorozeneckého věku i kojících žen k místní
léčbě kožních infekcí, způsobených bakteriemi, jako je impetigo, hnisavý zánět vlasových a
vousových míšků, nežity, různá menší infikovaná poranění (rány, spáleniny, kousnutí
hmyzem aj.).
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
BACTROBAN POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Bactroban
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku
přípravku Bactroban
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Bactroban je zapotřebí
Stránka 2 z 4
- Bactroban se nesmí používat při známé přecitlivělosti na mupirocin a na masťový
základ makrogol.
- Váš lékař má být informován v případě, že trpíte těžkou ledvinovou nedostatečností,
protože Bactroban se v tomto případě nesmí nanášet na otevřené rány nebo poškozenou
pokožku, aby nedošlo ke vstřebávání makrogolového masťového základu do organismu.
- Přípravek Bactroban se nesmí dostat do očí a do nosu. Při vniknutí Bactrobanu do oka
oko důkladně vyplachujte vodou, až dojde k úplnému odstranění masti z oka.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
- Není vhodné nanášet Bactroban současně s jinými přípravky pro místní používání, aby
nedošlo k rozředění masti, které by vedlo ke snížení antibakteriálního účinku. Proto bez
porady s lékařem nepoužívejte současně s touto mastí žádné volně prodejné léky pro
místní používání.
Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte
Bactroban.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Těhotné ženy mohou přípravek používat pouze ze zvlášť závažných důvodů.
Během léčby Bactrobanem je možno kojit. Jestliže je však ošetřována popraskaná bradavka,
je vhodné během léčby Bactrobanem mléko z ošetřovaného prsu odstříkávat a dítěti
nepodávat.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK BACTROBAN POUŽÍVÁ
Vždy používejte přípravek Bactroban přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Bactroban se nanáší u dospělých i dětí v tenké vrstvě na postižené místo 2- 3x denně po dobu
nejvýše 10 dní. Postižené místo je možno překrýt obvazem.
Bactroban nepoužívejte déle než 10 dní. Pokud do 10 dní nedojde ke zlepšení Vaší kožní
nemoci, vyhledejte lékaře, který stanoví další postup léčby.
Před prvním použitím propíchněte krycí fólii v tubě horní stranou uzávěru.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.
Stránka 3 z 4
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Bactroban nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Během léčby se mohou objevit mírné nežádoucí účinky v místě nanesení masti jako je pálení,
píchání nebo svědění.
Během léčby může velmi ojediněle dojít k přecitlivělosti na některou složku přípravku.
Příznaky přecitlivělosti zahrnují svědění, zčervenání, zduření kůže, pocity pálení, někdy i
výsevy drobných pupínků.
Výjimečně byly zaznamenány případy celkové alergické reakce.
V případě výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí pokožku
ošetřenou Bactrobanem dobře omyjte vodou, v léčbě dále nepokračujte a poraďte se s
lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Při náhodném požití většího množství masti malým dítětem může dojít k nevolnosti až
zvracení.
Je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat a vyhledat lékaře.
5. JAK PŘÍPRAVEK BACTROBAN UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě 10 25 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Bactroban nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Bactroban obsahuje
- Léčivou látkou je Mupirocinum 0,3 g v 15 g masti.
- Pomocnou látkou je masťový základ makrogol 400 a 3350
Jak přípravek Bactroban vypadá a co obsahuje toto balení
Téměř bílá průsvitná mast.
Balení: 15g masti
Stránka 4 z 4
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
SmithKline Beecham Limited, Brentford, Velká Británie
Výrobce
Glaxo Wellcome Operations, Barnard Castle, Durham, Velká Británie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 3.2.2012

Recenze

Recenze produktu BACTROBAN 1X15GM Mast

Diskuze

Diskuze k produktu BACTROBAN 1X15GM Mast

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám