Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

AROMASIN 30X25MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21170

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 21170
Kód EAN: 8595060909780
Kód SÚKL: 1258
Držitel rozhodnutí: PFIZER
K čemu se Aromasin užívá? Aromasin se užívá k léčbě časné a pokročilé rakoviny prsu u žen po menopauze (přirozené nebo uměle navozené), kdy v léčbě nebyly dostatečně účinné jiné hormonální přípravky.

Příbalový leták

1/3
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls152758/201


Příbalová informace- Informace pro uživatele

AROMASIN
potahované tablety
(exemestanum)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ; že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli
další otázky, zeptejte se svého lékaře.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek AROMASIN a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AROMASIN užívat.
3. Jak se přípravek AROMASIN užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak přípravek AROMASIN uchovávat.
6. Další informace.


1. Co je přípravek AROMASIN a k čemu se používá

Co je přípravek AROMASIN?
AROMASIN působí jako nevratný inhibitor enzymu aromatázy blokuje její činnost. Aromatáza je
potřebná při tvorbě ženského pohlavního hormonu estrogenu, zejména v období po menopauze
(ukončení pravidelného menstruačního krvácení u žen v přechodu). Estrogeny jsou nutné u některých
typů nádorových buněk k jejich růstu. Potlačení tvorby estrogenů pomocí inhibitoru aromatázy je
účinná a cílená léčba u hormonálně závislého karcinomu prsu žen po menopauze.

K čemu se AROMASIN užívá?
AROMASIN se užívá k léčbě časné a pokročilé rakoviny prsu u žen po menopauze (přirozené nebo
uměle navozené), kdy v léčbě nebyly dostatečně účinné jiné hormonální přípravky.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AROMASIN užívat

Neužívejte přípravek AROMASIN:
- jestliže jste přecitlivělá na kteroukoli složku přípravku
- jestliže jste těhotná nebo kojíte
- jestliže u Vás ještě nedošlo k menopauze

Dříve, než začnete užívat AROMASIN
Oznamte svému lékaři, jestliže se Vás týká cokoliv z níže uvedeného:
měla jste někdy alergickou reakci na exemestan nebo jinou složku přípravku
ještě nejste v menopauze, tzn. máte-li pravidelnou menstruaci, jste těhotná nebo možná nejste
těhotná,
nebo kojíte

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
2/3
Účinky přípravku AROMASIN a účinky jiných, současně užívaných léků se mohou vzájemně
ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo
které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku
AROMASIN užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
AROMASIN se nesmí současně podávat s přípravky obsahujícími estrogen, protože tento ruší jeho
farmakologický účinek.
Pokud Vám během užívání přípravku AROMASIN jiný lékař předepíše hormonální léčbu, informujte
o tom Vašeho ošetřujícího lékaře.
Současné podávání přípravku AROMASIN s rifampicinem (antibiotikum), léky proti křečím a
produkty z třezalky tečkované (například některé bylinné uklidňující přípravky) mohou snížit jeho
účinnost. Informujte proto svého ošetřujícího lékaře, pokud takové léky užíváte.

Těhotenství a kojení
Těhotné a kojící ženy nesmějí tento přípravek užívat.
Ženy v období kolem přechodu nebo v reprodukčním věku
Je nutné, aby lékař probral nutnost adekvátní antikoncepce se ženami, které mohou potenciálně
otěhotnět, a to včetně žen v období kolem přechodu nebo které jsou krátce po přechodu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při podávání přípravku byla pozorována ospalost, spavost, slabost, závratě. Proto pokud se u Vás tyto
příznaky projeví, mohou zhoršit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje a vhodnost těchto činností
musíte konzultovat se svým lékařem.

Důležité informace o některých složkách přípravku
Přípravek obsahuje sacharózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se
svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Přípravek obsahuje methylparaben, který může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).


3. Jak se přípravek AROMASIN užívá

Jak AROMASIN užívat?
Vždy užívejte přípravek AROMASIN přesně podle pokynů svého ošetřujícího lékaře. Pokud si nejste
jistá, poraďte se se svým lékařem. Obvyklá dávka přípravku je jedna 25 mg tableta denně. Tableta se
užívá po jídle, přibližně ve stejnou dobu každý den.

AROMASIN se nepodává dětem a mladistvým do 18 let věku.

Jste-li přijata do nemocnice v době, kdy užíváte AROMASIN, oznamte tuto skutečnost ošetřujícímu
lékaři.

Jak dlouho je potřeba lék užívat?
Délku trvání léčby přípravkem AROMASIN určí ošetřující lékař na základě výsledků průběhu léčby.

Co se stane, když zapomenete lék užít?
Pokud zapomenete lék užít, vezměte si jej hned, jakmile si vzpomenete. V případě, že se blíží hodina
pravidelného užívání, vyčkejte až do této doby, zapomenutou tabletu však již neužívejte. Nezdvojujte
následující dávku, abyste nahradila vynechanou tabletu.

Co se stane při užití většího množství tablet?
Jestliže jste užila více tablet, než jste měla, vyhledejte ihned lékaře anebo zajděte na nejbližší
pohotovostní službu v nemocnici. Při náhodném požití přípravku dítětem rovněž ihned vyhledejte
lékaře.


3/3
4. Možné nežádoucí účinky

AROMASIN, stejně jako jiné léky, může vyvolat nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.

V souvislosti s užíváním léku byly zaznamenány návaly horka, únava, závratě, výrazné pocení a
nevolnost, bolesti hlavy, nespavost, kožní vyrážky, nechutenství, bolesti včetně bolesti břicha,
vypadávání vlasů, deprese, zácpa i průjem, zažívací potíže, zvracení, otoky končetin, bolesti kloubů a
svalů, ztuhlost kloubů, bolest zad.

Nežádoucí účinky hlášené po uvedení přípravku na trh:
hepatitida (zánět jater), cholestatická hepatitida (zánět jater z městnání žluči)
Pokud se u Vás vyskytnou některé z těchto nežádoucích účinků nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte
se o dalším užívání přípravku s lékařem.


5. Jak přípravek AROMASIN uchovávat

Přípravek uchovávejte při teplotě do 30 °C
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužité tablety vraťte do lékárny k bezpečné likvidaci.


6. Další informace

Co přípravek AROMASIN obsahuje
Léčivá látka: jedna tableta obsahuje exemestanum 25 mg.
Pomocné látky: Jádro tablety: koloidní hydratovaný oxid křemičitý, krospovidon,
hydroxypropylmethylcelulóza, magnesium-stearát, mannitol, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl
karboxymethylškrobu, polysorbát 80

Potahová vrstva tablety hydroxypropylmethylcelulóza, polyvinylalkohol, simetikonová emulze,
makrogol 6000, sacharóza, hydrát zásaditého uhličitanu hořečnatého, oxid titaničitý, methylparaben,
černý inkoust
Velikost balení:
15, 30 nebo 90 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci:
Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Pfizer Italia S.r.L., Ascoli Piceno, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
5.9.2012

Recenze

Recenze produktu AROMASIN 30X25MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu AROMASIN 30X25MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám