Moje srdcovky

Úvodní strana » Podrobná pravidla kampaně "Zdraví a veselí"

Podrobná pravidla kampaně "Zdraví a veselí"

1. Organizátor kampaně

Organizátorem kampaně pořádané pod názvem „Zdraví a veselí“ (dále jen „kampaň“) je obchodní společnost Pears Health Cyber, s.r.o., Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ 25784684, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69981 (dále jen „organizátor“).

2. Doba trvání kampaně

Kampaň bude probíhat od 23. 10. 2019 00:01 hodin do 19. 12. 2019 do 23:59 hodin

3. Účastníci soutěže

Účastníkem kampaně se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která má bydliště na území České republiky, za splnění následujících podmínek:

Kampaně se nemohou zúčastnit zaměstnanci Pears Health Cyber s.r.o. ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá.

4. Mechanika soutěže

Každý účastník se může kampaně po dobu jejího trvání zúčastnit na stránce www.lekarna.cz/vanoce a při splnění podmínek (nákupu nad určitou výši) tak získat odměnu.

V jedné objednávce lze uplatnit nejvýše jeden slevový kód (odměna).

Svojí odměnu po dobu její platnosti najdete v sekci Moje odměna na stránce www.lekarna.cz/vanoce.

Organizátor si vyhrazuje právo jakoukoli odměnu uvedenou v těchto pravidlech nahradit odměnou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně organizátora nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

Odměny nejsou právně vymahatelné. Odměny nelze proplácet v hotovosti. Nepřevzaté odměny propadají organizátorovi.

5. Závěrečná ustanovení

Každý zákazník účastí v kampani vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy organizátora.

Organizátor tímto není vůči zákazníkům nijak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

Organizátor si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním kampaně, a to včetně změny pravidel, přerušení kampaně, pozastavení kampaně, předčasného ukončení kampaně nebo vyloučení jakéhokoli zákazníka z kampaně bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel kampaně nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem pravidla kampaně.

Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny zákazníky. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel kampaně je k dispozici u organizátora soutěže na www.lekarna.cz/vanoce, v případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na marketing@lekarna.cz.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 23. 10. 2019.

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám