Lékárna.cz

Vyhrajte autíčko pro děti za 5.000 Kč

Objednejte dnes či zítra na Lékárně.cz, připojte k objednávce kód CHCIAUTO a těšte se, až vám zavoláme, že jste dětem vyhráli parádní žluté elektrické autíčko.

Vyhrajte dětem autíčko!Den dětí se blíží a vy pro ně můžete mít skvělý dárek! Nakupte 24. - 25. 5. 2017 na Lékárně.cz, do políčka Slevový kód v košíku vložte kód CHCIAUTO a my vás automaticky zařadíme do slosování o velké elektrické autíčko pro děti, ve kterém se povozí!

Co nakoupit? >> Třeba něco z našeho výběru zdravých dárků pro děti


Pravidla soutěže

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., se sídlem Voctářova 2449/5, Praha 8, PSČ 180 00, IČO: 257 84 684, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69981 (dále jen „pořadatel“).

Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále také "účastník" nebo "soutěžící").

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnanců blízkých. V případě, že se výhercem stane osoba, která je vyloučena jako výherce, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Ze soutěže jsou vyloučeny objednávky učiněné právnickou osobou.

Princip a podmínky soutěže, výhry a jejich doručení

Podmínkou účasti v soutěži je jednorázový nákup zboží na základě objednávky soutěžícího v rámci internetového obchodu www.lekarna.cz. Do soutěže bude zařazena každá řádná objednávka učiněná v době konání soutěže 24. - 25. 5. 2017 obsahující slevový kód CHCIAUTO.

Kontaktování výherce a předání výhry

Výherce bude o své výhře vyrozuměn bez zbytečného odkladu po skončení soutěže telefonicky nebo e-mailem na základě údajů poskytnutých při objednání. Svou výhru si může výherce vyzvednout osobně v logistickém zázemí pořadatele soutěže v Chrudimi, nebo po předchozí domluvě v sídle pořadatele v Praze. V případě, že výherce výhru nepřevezme nejpozději do 60 dnů od vyrozumění o výhře, zaniká nárok výherce na získání výhry. Takto nepřevzatá výhra propadá k následnému použití k dalším propagačním či charitativním účelům pořadatele soutěže. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru a nemá nárok výhru reklamovat. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru není možné vymáhat soudní cestou. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní objednávky doručené mimo dobu trvání soutěže, stornované soutěžní objednávky a neuhrazené soutěžní objednávky. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení soutěžních objednávek.

Zpracování osobních údajů

Účastníci soutěže souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže.

Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli soutěže. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu či poškození výhry a soutěžních objednávek.

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.