Lékárna.cz

Soutěž o 10 dárkových balíčků TEREZIA

SOUTĚŽ BYLA UKONČENA k 31. 8. 2021

Výherci, kteří od nás získávají balíček Terezia v hodnotě 1000 Kč jsou:

 • Krista S., Kravaře
 • Hana T., Domamil
 • Václav S., Chotíkov
 • Jana E., Praha 4
 • Michaela K., Částkov
 • Ivana M., Kunovice
 • Veronika P., Trhové Sviny
 • Zuzana Č., Sedlice
 • Pavel J., Tábor
 • Romana S., Petříkov

Jak postupovat

 • objednat z nabídky značky TEREZIA jakékoli produkty v hodnotě nejméně 399 Kč v jedné objednávce v termínu od 1. do 31. 8. 2021
 • přidat kód TEREZIA
 • zaplatit
 • těšit se z dodaného balíčku
 • mít štěstí a být vybrán jako výherce :-)

CHCI SOUTĚŽIT

 

Kompletní pravidla soutěže si přečtěte níže:

Pravidla soutěže

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., se sídlem Voctářova 2449/5, Praha 8, PSČ 180 00, IČO: 257 84 684, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69981 (dále jen „pořadatel“).

Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále také "soutěžící"). Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnanců blízkých. V případě, že se výhercem stane osoba, která je vyloučena jako výherce, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Ze soutěže jsou vyloučeny objednávky učiněné právnickou osobou.

Princip a podmínky soutěže, výhry a jejich doručení

Podmínkou účasti v soutěži o 10x dárkový balíček značky TEREZIA je nákup na základě objednávky soutěžícího v rámci značky TEREZIA v internetovém obchodě Lékárna.cz.

Do soutěže bude zařazena každá řádná objednávka učiněná v době konání soutěže, tj. od 1. do 31. 8. 2021 obsahující jakékoli produkty značky TEREZIA v hodnotě nejméně 399 Kč v jedné objednávce a kód TEREZIA.

10 výherců bude určeno náhodným výběrem ze všech objednávek splňujících podmínky stanovené v těchto pravidlech. Výherce budeme kontaktovat po skončení soutěže a vyhlášeni budou poté na této webové stránce. 

Kontaktování výherce a předání výhry

Výherce budou o své výhře vyrozuměni bez zbytečného odkladu po skončení soutěže telefonicky nebo e-mailem na základě údajů poskytnutých při objednání. Výhra pak bude každému výherci zaslána poštou na adresu uvedenou v objednávce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

Soutěžící nemohou nárokovat jinou výhru a nemají nárok výhru reklamovat. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru není možné vymáhat soudní cestou.

Účastí v soutěži projevuje každý účastník soutěže svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní objednávky doručené mimo dobu trvání soutěže, stornované soutěžní objednávky a neuhrazené soutěžní objednávky.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení soutěžních objednávek.

Zpracování osobních údajů

Soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno, první písmeno příjmení a město výherce v online prostoru (web, soc. sítě) za účelem vyhlášení výhry.

Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli soutěže. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu či poškození výhry a soutěžních objednávek. 

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.