Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti kašli » Léky na tlumení kašle

TUSSIN 1X25ML Kapky, roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15878

94 % 9 recenzí

K léčbě suchého, dráždivého kašle při virových infekcích horních a dolních dýchacích cest, při zánětech horních cest dýchacích, při zánětu hltanu, hrtanu, průdušek a průdušnice.

Více informací

79
Běžná cena: 96 Kč, Ušetříte: 18 % (17 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 26. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 27. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (9)
Diskuze

Podrobné informace

K léčbě suchého, dráždivého kašle při virových infekcích horních a dolních dýchacích cest, při zánětech horních cest dýchacích, při zánětu hltanu, hrtanu, průdušek a průdušnice.

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Značka: TUSSIN
Kód výrobku: 15878
Kód EAN: 8594737037412
Kód SÚKL: 14725
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Přípravek mohou používat dospělí, děti i mladiství. Přípravek se používá k léčbě suchého, dráždivého a obtížně ztišitelného kašle při virových infekcích horních a dolních dýchacích cest, při zánětech horních cest dýchacích, při zánětu hltanu, hrtanu, průdušek a průdušnice, kde je možné ho po omezenou dobu užívat bez porady s lékařem. Na doporučení lékaře lze použít i u astmatu, při astmatickém zánětu průdušek, kašli při tuberkulóze, zaprášení a zánětu plic. Tussin lze podat i k utišení kašle před a po operaci.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn. sukls53457/2010 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

TUSSIN 

(Butamirati citras) 

 

Perorální kapky, roztok  

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.  

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s 
lékařem. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je přípravek TUSSIN a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TUSSIN užívat  

3. 

Jak se přípravek TUSSIN užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek TUSSIN  uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je přípravek TUSSIN a k čemu se používá 

Přípravek  TUSSIN  tlumí  dráždění  ke  kašli.  Na  rozdíl  od  přípravků,  obsahujících  kodein, 
nepůsobí útlum dechového centra a nevyvolává návyk při dlouhodobém užívání.  
 
Přípravek se užívá se k léčbě suchého, dráždivého a obtížně ztišitelného kašle různého 
původu, např. při virových infekcích horních a dolních dýchacích cest, při zánětech horních 
cest dýchacích, při zánětu hltanu, hrtanu, průdušek a průdušnice.  
Přípravek TUSSIN

  

lze na doporučení lékaře podat i u kašle při tuberkulóze nebo při zaprášení 

plic, nebo k utišení kašle před a po operaci nebo před diagnostickým zákrokem v dýchacích 
cestách. 
 
Přípravek mohou používat dospělí, dospívající i děti od 2 měsíců věku. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TUSSIN užívat 

 
Neužívejte přípravek TUSSIN 
-  jestliže jste alergický(á) na butamirát-citrát  nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6) 

-  v prvních třech měsících těhotenství. 
-  nepodávejte dětem do 2 měsíců věku. 
 
Upozornění a opatření    

 

 

 2 

  jestliže jste v druhém či třetím trimestru (tj. ve 4.-9. měsíci) těhotenství.  poraďte se o 

vhodnosti užívání tohoto přípravku s lékařem.  

  Pokud se u Vás v průběhu užívání tohoto přípravku objeví vyrážka, průjem nebo 

závratě, doporučuje se snížení dávky přípravku. 

 
 
Další léčivé přípravky a přípravek TUSSIN  
Interakce nejsou dosud známy. 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Neužívejte  přípravek  TUSSIN  v prvních  třech  měsících  těhotenství.  V dalších  měsících 
těhotenství  je  nutná  zvláštní  opatrnost  při  užití  přípravku  TUSSIN,  a 

je  rovněž  nutno  vzít 

v úvahu,  že  přípravek  obsahuje  ethanol.

  Proto  se  o  vhodnosti  užívání  přípravku  poraďte  s 

lékařem.  
 
V období  kojení  je  možné  přípravek  TUSSIN  užívat,  nicméně  je  nutno  vzít  v úvahu,  že 
přípravek obsahuje ethanol. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  TUSSIN 

nemá  žádný  nebo  má  zanedbatelný  vliv  na  schopnost  řídit  nebo  obsluhovat 

stroje. 

 
  
Přípravek Tussin obsahuje alkohol (ethanol). 
Tento přípravek obsahuje 28 % obj. ethanolu, jednotlivá dávka (= 35 kapek) obsahuje do 
0,269 g ethanolu, což odpovídá 7 ml piva (5% obj. ethanolu) nebo 3 ml vína (12% ethanolu).. 
Vzhledem k obsahu ethanolu může být přípravek škodlivý pro pacienty trpící alkoholismem, a 
dále je třeba tuto skutečnost vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a u vysoce 
rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním, epilepsií, poškozením nebo 
onemocněním mozku.  
 
 
 
3. 

Jak se přípravek TUSSIN užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  uvedených  v této  příbalové  informaci 
nebo podle pokynů _Vašeho lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 
 
Pokud lékař neurčí jinak, dávkuje se přípravek TUSSIN

 

podle hmotnosti pacienta: 

 

Hmotnost   Počet kapek v jedné dávce  Počet dávek na den 

do 7 kg 

3-4 

8 - 12 kg 

3-4 

13 - 20 kg 

10 

3-4 

 

 3 

21 - 30 kg 

12 

3-4 

31 – 40 kg 

14 

3-4 

41 – 50 kg 

20 

51 – 70 kg 

30 

nad 70 kg 

35 

 
Přípravek  se  užívá  nebo  podává  dětem  po  jídle.  Příslušné  množství  roztoku  se  odkape 
z lahvičky ve svislé poloze, dnem vzhůru a to do vody, čaje nebo ovocné šťávy. Minimální 
příjem tekutiny by měl být při každém podání kapek asi 100 ml.  
 
Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, vyhledejte lékaře. 
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dní.  
Pokud se u Vás během užívání přípravku objeví horečka, dušnost nebo hnisavý hlen, poraďte 
se s lékařem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku TUSSIN více, než jste měl(a) 
Při  náhodném  požití  většího  množství  přípravku  dítětem  či  dospělým,  okamžitě  vyhledejte 
lékaře či lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek TUSSIN 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Mohou se vyskytnout zažívací potíže (nevolnost či průjem), závratě a kožní vyrážka. 
V případě  výskytu  kožních  reakcí  z přecitlivělosti,  nebo  pokud  u  vás  přetrvávají  ostatní 
uvedené potíže, přerušte užívání přípravku a vyhledejte lékaře.  
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo 
na níže uvedenou adresu. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více 
informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
5. 

Jak přípravek TUSSIN

 

uchovávat  

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 4 

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. 
Chraňte před chladem a mrazem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné 
do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek TUSSIN obsahuje 
 

Léčivou látkou je butamirati citras 4,62 mg v 1 ml roztoku (1 ml = 34 kapek), tj. 0,127-
0,133 mg v jedné kapce 

Pomocnými  látkami  jsou 

ethanol  96%, 

propylenglykol,  polysorbát  80,  aroma  alpských 

květin, tekutý lékořicový extrakt a čištěná voda. 

 
Jak přípravek TUSSIN vypadá a co obsahuje toto balení 
Čirá žlutá až žlutohnědá kapalina, nasládlé, mírně hořké chuti. 
 
Velikost balení: 10 ml a 25 ml. 
Na trhnu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70 Opava, Komárov, Česká republika 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:16.10.2013. 

Recenze (9)

Recenze produktu TUSSIN 1X25ML Kapky, roztok

Recenze od 9 uživatelů s celkovým hodnocením 94 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

výborný na suchý dráždivý kašel.

100 %

100 %

100 %

80 %

Doporučuji. Skvělý.

100 %

100 %

80 %

Nám vždy zabral na suchý dráždivý kašel. Vynikající na noc. Chuť odporná, ale do vody se šťávou to snesou i naše malé děti.

dobrá cena
80 %

ok

Diskuze

Diskuze k produktu TUSSIN 1X25ML Kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

Přidejte ještě ...

Zkušenosti uživatelů

Daniela B.

100 % 24/11/2015

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám