Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti kašli » Léky na odkašlávání, vykašlávání

THYMOMEL 1X250ML Sirup

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 229981

100 % 4 recenze

Tento tradiční rostlinný léčivý přípravek obsahuje výtažky z tymiánu, mateřídoušky, jitrocele a med a používá se k usnadnění vykašlávání při nachlazení. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více informací

104
Běžná cena: 127 Kč, Ušetříte: 18 % (23 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 26. 2. 2018, předpokládaný termín doručení 27. 2. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (4)
Diskuze

Podrobné informace

Tento tradiční rostlinný léčivý přípravek obsahuje výtažky z tymiánu, mateřídoušky, jitrocele a med a používá se k usnadnění vykašlávání při nachlazení. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Značka: THYMOMEL
Kód výrobku: 229981
Kód EAN: 8594737083716
Kód SÚKL: 180456
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 4)  

sp.zn. sukls149170/2015 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

THYMOMEL 

Sirup 

Thymi extractum fluidum, Serpylli extractum fluidum, Plantaginis extractum fluidum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

- Pokud se do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, 
musíte se poradit s lékařem. 

-  Pokud se u Vás vyskytne  kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

 

Co naleznete v této příbalové informaci: 

1.  Co je přípravek Thymomel a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Thymomel používat 

3.  Jak se přípravek Thymomel používá 

4.  Možné nežádoucí účinky  

5.  Jak přípravek Thymomel uchovávat 

6.  Obsah balení a další informace 

 

 

1. Co je přípravek Thymomel a k čemu se používá 
 
Tento tradiční rostlinný léčivý přípravek obsahuje výtažky z tymiánu, mateřídoušky, jitrocele a medu 
a používá se k usnadnění vykašlávání při nachlazení. 
 
Bez porady s lékařem mohou přípravek užívat děti od 4 let, mladiství a dospělí. 
Děti od 1 roku do 4 let mohou přípravek užívat pouze na doporučení lékaře. 
 
Použití  tohoto  tradičního  rostlinného  léčivého  přípravku  je  založeno  výlučně  na  zkušenosti 
z dlouhodobého použití. 
 
Pokud se do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, 
musíte se poradit s lékařem. 

2. Čemu věnovat pozornost, než začnete přípravek Thymomel používat 

Nepoužívejte přípravek Thymomel 

Strana 2 (celkem 4)  

-  jestliže  jste  přecitlivělý(á)  na  mateřídoušku,  tymián,  jitrocel  nebo  na  kteroukoliv  další  složku 

přípravku Thymomel

 

(uvedenou v bodě 6).  

-  jestliže jste přecitlivělý(á) na některou rostlinu z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae). 

-  nepodávejte dětem do 1 roku. 

 Upozornění a opatření 

-  jestliže trpíte nesnášenlivostí některého z cukrů. Dříve než začnete užívat tento přípravek, poraďte 

se se svým lékařem.  

-  Jestliže pociťujete dušnost, máte horečku, vykašláváte hnisavé hleny nebo trpíte kašlem déle než  

1 týden, kontaktujte lékaře. 

Děti a dospívající 

Děti  od  1  do  4  let  mohou  být  léčeny  tímto  přípravkem  pouze  na  doporučení  lékaře  a  pod  jeho 
dohledem. 

Další léčivé přípravky a přípravek Thymomel: 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat. 

Žádné interakce nejsou dosud známy. 

 

 Těhotenství a kojení: 

Pro  nedostatek  údajů  o  užívání  přípravku  těhotnými  a  kojícími  ženami  není  doporučeno  užívat 
přípravek během těhotenství a kojení. 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 

Nejsou k dispozici údaje o možném ovlivnění schopnosti řídit  motorová vozidla či obsluhovat stroje. 
Kvůli  obsahu  alkoholu  může  přípravek  negativně  ovlivnit  schopnost  vykonávat  tyto  činnosti  asi  
5 minut po podání doporučené dávky (15 ml). 

 

Přípravek  Thymomel  obsahuje  sacharosu.  Pokud  trpíte  nesnášenlivostí  některého  z cukrů, 

informujte svého lékaře dříve, než začnete přípravek užívat. 
Přípravek obsahuje 62 g sacharózy ve 100ml. Při užití podle doporučeného dávkování obsahuje jedna 
kávová lžička (5 ml) do 3,1 g sacharosy, jedna polévková lžíce (15 ml) do 9,3 g sacharosy.  Je nutno 
vzít  v  úvahu  u  pacientů  s cukrovkou.  Pokud  trpíte  nesnášenlivostí  některého  z cukrů,  poraďte  se  se 
svým lékařem dříve, než začnete přípravek užívat. 

Přípravek Thymomel obsahuje 3,4% obj. ethanolu. 
Při užití podle doporučeného dávkování obsahuje jedna kávová lžička (5 ml) do 0,14 g ethanolu, což 
odpovídá 3,4 ml piva (5% obj. ethanolu) a 1,4 ml vína (12% obj. ethanolu), jedna polévková lžíce (15 
ml)  do  0,41  g  ethanolu,  což  odpovídá  10,2  ml  piva  (5%  obj.  ethanolu)  a  4,3  ml  vína  (12%  obj. 
ethanolu). Vzhledem k obsahu ethanolu může být přípravek škodlivý pro pacienty trpící alkoholismem 
a  dále  je  nutno  tuto  skutečnost  vzít  v  úvahu  u  těhotných  a  kojících  žen,  dětí  a  vysoce  rizikových 
skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním, onemocněním mozku či epilepsií.  
 
 

 

3. Jak se přípravek Thymomel používá 

Strana 3 (celkem 4)  

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Pokud lékař neurčí jinak, doporučené dávkování přípravku je: 

Dětem  od  1  roku  do  4  let:  1/2  kávové  lžičky  (1  kávová  lžička  =  5  ml)  3krát  denně  po  jídle  (pro 
možnost  nechutenství).  Dětem  v této  věkové  kategorii  podávejte  přípravek  pouze  na  doporučení 
lékaře. 

Dětem od 4 do 12 let: 1-2 kávové lžičky (1 kávová lžička = 5 ml) 3krát denně po jídle (pro možnost 
nechutenství). 

Mladistvým od 12 let, dospělým a starším pacientům: 1 polévková lžíce (1 polévková lžíce = 15 ml) 
maximálně 4krát denně.  

 

Délka podávání: 
Bez porady s lékařem užívejte přípravek nejdéle 10 dní. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 
5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí, vyhledejte lékaře. 

 

Jestliže jste užil (a) více přípravku Thymomel,  než jste měl(a): 
Při předávkování se poraďte se svým lékařem či lékárníkem.  

 

Jestliže jste zapomněl (a) užít Thymomel: 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

 

4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Přípravek  obsahuje  extrakt  tymiánu,  u  něhož  byly  pozorovány  hypersenzitivní  (alergické)  reakce  a 
zažívací obtíže. Frekvence výskytu není známa. 
Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  

Šrobárova 48  

100 41 Praha 10  

Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  

 

5. Jak přípravek Thymomel uchovávat 

Strana 4 (celkem 4)  

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

 
6. Obsah balení a další informace 
  

Co přípravek Thymomel obsahuje 

- Léčivými látkami jsou: Thymi extractum fluidum (1 : 1,11) 4.1624 g, extrahováno ethanolem 25% 
(m/m), Serpylli extractum fluidum (1 : 1,3) 4.1630 g, extrahováno ethanolem 25% m/m, Plantaginis 
extractum fluidum (1 : 1,1) 4.1666 g, extrahováno ethanolem 34% (m/m), ve 100 ml.  

- Pomocnými látkami jsou sacharosa,  natrium-benzoát, glycerol 85%, čištěný med a čištěná voda.  

 

Jak přípravek Thymomel vypadá a co obsahuje toto balení: 

Hnědý sirup tymiánové vůně v hnědé lahvičce, se šroubovacím uzávěrem v papírové krabičce. 

Časem vzniká jemná usazenina, která není na závadu účinnosti přípravku. 

 

Velikost balení: 100 ml, 250 ml 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70 Opava-Komárov, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
29.9.2015 
 
logo TEVA 
 

Recenze (4)

Recenze produktu THYMOMEL 1X250ML Sirup

Recenze od 4 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

Vzpomínka na léčbu kašle v dětství... Ta sladká bylinková chuť se nezapomíná.

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu THYMOMEL 1X250ML Sirup

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

MARTIN N.

100 % 12/12/2016

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám