Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léčivé přípravky na hemoroidy

PROCTO-GLYVENOL Rektální krém 30 g - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 229850

94 % 9 recenzí

Pro místní léčbu vnějších a vnitřních hemeroidů.

Více informací

115
Běžná cena: 149 Kč, Ušetříte: 23 % (34 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 20. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 21. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (9)
Diskuze

Podrobné informace

Pro místní léčbu vnějších a vnitřních hemeroidů.

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Značka: PROCTO-GLYVENOL
Kód výrobku: 229850
Kód EAN: 8594002952914
Kód SÚKL: 180553
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE

Procto-Glyvenol se používá pro místní léčbu vnějších a vnitřních hemeroidů. Hemeroidy jsou
rozšířené žíly v oblasti konečníku, které způsobují místní bolest, píchání a svědění.
První léčivá látka, tribenosid působí místně na příčiny zánětu v malých krevních cévách.
Druhá léčivá látka, lidokain je místní anestetikum, které poskytuje okamžitou úlevu od svědění,
píchání a bolesti způsobené hemeroidy.

Jedna tuba krému (30g) obsahuje 1500mg tribenosidu a 600mg lidokainu.
Procto-Glyvenol krém je dostupný v balení 30g.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

 

1/4 

sp.zn. sukls74884/2015 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Procto-Glyvenol 

50 mg/g + 20 mg/g 

rektální krém 

 

(tribenosidum, lidocaini hydrochloridum monohydricum) 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

-      Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo      

    lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny     
    v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

-      Pokud se do 7  dnů  nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
 

Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. Co je Procto-Glyvenol a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Procto-Glyvenol používat 
3. Jak se Procto-Glyvenol používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak Procto-Glyvenol uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 

1.  Co je Procto-Glyvenol a k čemu se používá 

Procto-Glyvenol se používá pro místní léčbu vnějších a vnitřních hemoroidů. Hemoroidy jsou 
rozšířené žíly v oblasti konečníku, které způsobují místní bolest, píchání a svědění. 
První léčivá látka, tribenosid působí místně na příčiny zánětu v malých krevních cévách. 
Druhá léčivá látka, lidokain je místní anestetikum, které poskytuje okamžitou úlevu od svědění, 
píchání a bolesti způsobené hemoroidy. 
 
Jedna tuba krému (30g) obsahuje 1500mg tribenosidu a 600mg lidokainu. 
Procto-Glyvenol krém je dostupný v balení 30g. 

 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Procto-Glyvenol používat 

Nepoužívejte Procto-Glyvenol  
-  jestliže jste alergický(á) na 

tribenosid, lidokain 

nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření 
V případě, že trpíte jaterním onemocněním, konzultujte použití přípravku Procto-Glyvenol se svým 
lékařem nebo lékárníkem. 
Tuba přípravku Procto-Glyvenol krém má ve spodní části latexové spojení. Latex může způsobit 
vážnou alergickou reakci. Pokud víte, že jste přecitlivělí na latex, buďte při manipulaci s tubou 
obzvláště opatrní. 
 
Děti a dospívající 

 

 

2/4 

Nepodávejte tento přípravek dětem bez porady s lékařem. 
 
 
 Další léčivé přípravky a Procto-Glyvenol: 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Není znám žádný problém při používání přípravku Procto-Glyvenol s ostatními léčivými přípravky. 
Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte  
Procto-Glyvenol. 
 
Přípravek Procto-Glyvenol s jídlem a pitím  
Procto-Glyvenol se používá nezávisle na době jídla. 
 
Těhotenství ,kojení a plodnost: 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Přípravek Procto-Glyvenol se nemá používat během prvních třech měsíců těhotenství. 
Přípravek Procto-Glyvenol se může používat po třetím měsíci těhotenství nebo pokud kojíte, nesmíte 
však překročit doporučené dávkování. 
 
Studie k posouzení vlivu přípravku na plodnost nebyly u lidí provedeny. Studie u zvířat nepotvrdily 
žádný vliv na plodnost.  
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Procto-Glyvenol by neměl ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo 
obsluhovat stroje. 
 
 

Přípravek Procto-Glyvenol obsahuje methylparaben a propylparaben, které mohou 
způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné). 
Procto-Glyvenol obsahuje cetylalkohol, který může způsobit místní kožní reakce (např. 
kontaktní dermatitidu).

 

 

3.  Jak se Procto-Glyvenol používá 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem  
 

Doporučená dávka přípravku je: 

 

Pokud jsou příznaky akutní: 

Dvakrát denně (jednou ráno a jednou večer) místně aplikujte krém. 

 

Pokud se potíže zmenšily: 

Jednou denně místně aplikujte krém. 
Nepřekračujte doporučené dávkování. 
 
Rektální krém vtlačte do konečníku pomocí plastového aplikátoru nebo jej naneste do okolí 
konečníku. Před každým ošetřením, a zvláště po stolici, je nutné místo v okolí konečníku pečlivě omýt 
či lépe osprchovat studenou vodou. 
 
Způsob použití plastového aplikátoru: 

 

 

3/4 

Našroubujte aplikátor na tubu, sejměte ochranný kryt konce aplikátoru. Poté vsuňte lehce aplikátor do 
konečníku a tubu stiskněte, až vtlačíte rektální krém do konečníku. Před a po použití aplikátor pečlivě 
omyjte. 
 
Použití u dětí 
Nepodávejte dětem bez porady s lékařem. 
 
Zabraňte kontaktu s očima. 
Nepolykejte, při náhodném požití dítětem ihned vyhledejte lékaře. 
 

Jestliže jste použil (a) více přípravku Procto-Glyvenol, než jste měl (a) 

Není znám žádný případ předávkování přípravkem Procto-Glyvenol. Nicméně pokud jste použili více 
přípravku Procto-Glyvenol než jste měli, okamžitě kontaktujte lékaře. 
 

Jestliže jste zapomněl (a) použít přípravek Procto-Glyvenol 

Buďte klidní, pokud jste si zapomněli aplikovat přípravek Procto-Glyvenol v plánovaný čas. Použijte 
přípravek jako obvykle v čase, kdy si ho máte aplikovat podle původního plánu. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 

Jak dlouho se přípravek Procto-Glyvenol používá 

Přípravek Procto-Glyvenol byste měli používat tak dlouho, dokud příznaky onemocnění nezmizí. 
Pokud příznaky vašeho onemocnění trvají déle než jeden týden, musíte obtíže konzultovat se svým 
lékařem. 
 

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 

Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti: Velmi časté: 
více než 1 z 10 léčených osob. Časté: méně než 1 z 10, avšak více než 1 ze 100 léčených 
osob. Méně časté: méně než 1 ze 100, avšak více než 1 z 1000 léčených osob. Vzácné: méně 
než 1 z 1000, avšak více než 1 z 10000 léčených osob. Velmi vzácné: méně než 1 z 10000 
léčených osob. Není známo: z dostupných údajů nelze určit.  

 

Vzácné nežádoucí účinky (méně než 1 z 1000, avšak více než 1 z 10000 léčených osob): 
• kopřivka 
• pálení, svědění nebo vyrážka v místě aplikace 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (méně než 1 z 10000 léčených osob): 
• alergická reakce (anafylaktická reakce) 
• poruchy srdečního rytmu (nepravidelnosti srdečního tepu) 
• dýchací obtíže 
• otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla 

  
. Pokud se u Vás vyskytly tyto potíže, OKAMŽITĚ KONTAKTUJTE LÉKAŘE a PŘESTAŇTE 
používat tento přípravek. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků  

 

 

4/4 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 

 

5.  Jak  Procto-Glyvenol uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 C.  
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 

6.  Obsah balení a další informace 

Co přípravek Procto-Glyvenol obsahuje 
Léčivé látky:  tribenosidum 5 g, lidocaini hydrochloridum monohydricum 2 g ve 100 g rektálního 
krému. 
 
Dalšími pomocnými látkami jsou: cetomakrogol 1000, cetylalkohol, isopropyl-palmitát, tekutý 
parafin, metylparaben, propylparaben, sorbitan-stearát, nekrystalizující sorbitol 70%, kyselina 
stearová, čištěná voda. 
 
Jak přípravek Procto-Glyvenol vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Procto-Glyvenol  je bílý, měkký, homogenní krém. 
Krém je v hliníkové tubě (uvnitř lakované), která je zabalena v krabičce. 
Velikost balení: 30g 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239,530 03 Pardubice, Česká republika 
 
Výrobce: 
Novartis consumer Health GmbH., Mnichov, Německo 
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A., Miláno (MI), Itálie 
 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7.8.2015 

Recenze (9)

Recenze produktu PROCTO-GLYVENOL Rektální krém 30 g

Recenze od 9 uživatelů s celkovým hodnocením 94 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Doporučuji.

80 %

60 %

100 %

100 %

100 %

Myslím, že je trochu lepší než Faktu.

100 %

100 %

mám vyzkoušeno už z dřívějška - velmi efektivní

100 %

Doporučení lékařem Zkušenosti dobré Používá se výborně Ano, doporučila

Velice pomáhá
Doporučení lékařem
Nemám výhrady

Diskuze

Diskuze k produktu PROCTO-GLYVENOL Rektální krém 30 g

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Jan B.

80 % 25/12/2014

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám