Oblíbené položky

Úvodní strana » Výrobci » E » Ecolab

Ecolab

 • SEKUSEPT Extra N dezinfekce nástrojů 2 l

  skladem 1 - 2 ks

  Sekusept extra N - kapalný koncentrovaný dezinfekční prostředek určený k dezinfekci a čištění nástrojů z kovu, skla a plastů, anesteziologického příslušenství apod. Sekusept extra N je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK. Výhody pro uživatele: účinný proti bakteriím (včetně TBC), mikroskopickým kvasinkovitým vláknitým houbám a omezenému spektru virů (včetně HBV a HIV) široké spektrum účinnosti při krátké expozici neobsahuje formaldehyd dobrý čistící účinek, příjemně voní, vhodný do ultrazvukových lázní nemá agresivní účinky vůči materiálům čištěných nástrojů, obsahuje inhibitor koroze Složení: Antimikrobiální účinné látky, neionogenní tenzidy, látky zvyšující čistící schopnost, inhibitor koroze, barvivo, parfém. Obsah účinných látek ve 100 g Sekuseptu extra N: 6,0 g glutaraldehydu 5,0 g alkylbenzyldimethylamoniumchloridu Doporučené ředění Sekuseptu extra Nkoncentrace (%)doba expozice Dezinfekce nástrojů (včetně TBC) 2 1 h   3 30 min   5 15 min Dezinfekce nástrojů (včetně TBC) v ultrazvukové lázni 3 5 min Účinnost proti HBV 0,5 15 min     Účinnost proti HIV 0,5 5 min Účinnost proti jiným virům - Adeno 1 5 min - Vaccinia 1 5 min - Papova SV 40 2 15 min     - Polio 6 2 h při 30 °C 4 1 h Pokyny pro použití: před použitím zředit na vhodnou koncentraci studenou pitnou vodou nepřidávat jiné čistící ani dezinfekční prostředky použité nástroje vložit do připraveného roztoku Sekuseptu extra N, přičemž je třeba dbát na jejich dokonalé ponoření po předepsané expozici předměty z roztoku vyjmout a opláchnou vodou (pitnou nebo sterilní) roztok pro dezinfekci se připravuje denně čerstvý, nepoužitý naředěný roztok lze uchovávat v uzavřené nádobě max. 14 dní uchovávat v původním obalu, při teplotách 0°C až +25 °C. Nepřipusťte vniknutí koncentrátu do kanalizace Při rozlití mechanicky odstranit pomocí savého materiálu (buničina apod.). Obaly je možno spalovat v zařízeních k tomu určených. Bezpečnostní pokyny: Pozor! Žíravina! Sekusept extra N způsobuje poleptání, může poškodit zdraví při požití. při práci s koncentrátem používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, především k ochraně očí a kůže, tj. zejména vhodné ochranné brýle nebo štítek a pří práci s roztokem ochranné rukavice. Po práci si dobře umyjte pokožku a ošetřete vhodným reparačním krémem (Silonda) uchovávejte mimo dosah dětí První pomoc: při zasažení očí okamžitě důkladně alespoň 15 min. vyplachujte pokud možno vlažnou vodou při zasažení oděvu a pokožky okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a omyjte velkým množstvím vody při náhodném požití nevyvolávejte zvracení ve všech těžších případech a vždy při zasažení očí nebo při požití vyhledat lékařskou pomoc Doba použitelnosti: 24 měsíce Balení: 6 l PE kanystr 2 l PE láhev baleno v kartonu po 4 ks

  599 Kč -10% 669 Kč

 • Sekusept Aktiv 6 kg

  skladem do 24 hodin

  Sekusept aktiv - vysoce účinný čistící a dezinfekční přípravek pro nástrojovou dezinfekci včetně endoskopů. Sekusept aktiv je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK. Výhody pro uživatele: nová receptura - výrazný a rychlý účinek neobsahuje aldehydy pro manuálně prováděnou dezinfekci, ultrazvukové lázně, mycí poloautomaty vynikající materiálová snášenlivost - pH pracovního roztoku 8 zcela rozpustný, bez zbytkových reziduí možnost kontroly koncentrace účinné látky (testovací proužky) bezpečný a ekologický Spektrum účinnosti: baktericidní (vč. TBC), virucidní (vč. HBV, HIV, Vaccinia, Adeno, Papova, Polio), fungicidní, sporicidní Obsah účinných látek ve 100 g přípravku: 25 g tetraacetylethylendiamin, 50 g peroxoboritan sodný Další složky: neionogenní tenzidy, inhibitory koroze, komplexotvorné látky, parfemační přísady. Oblast použití: Pro aktivní čištění a dezinfekci zdravotnického instrumentária včetně endoskopů, anesteziologického příslušenství apod. ve všech typech zdravotnických zařízení, laboratořích, farmaceutické výrobě atd. Návod k použití: K přípravě pracovních roztoků používejte přiloženou odměrku (30 ml = 20 g) a dávkujte 20 g prášku do jednoho nebo dvou litrů vody. Nadávkujte příslušné množství prášku do vody, roztok občas promíchejte a nástroje začněte vkládat po uplynutí 15 minut. Vložené nástroje musejí být zcela ponořeny. Maximální pozornost věnujte odstranění vzduchových bublin u nástrojů a příslušenství obsahujících dutiny. Po uplynutí expoziční doby vyjměte nástroje z roztoku a opláchněte důkladně vodou. Pracovní roztok připravujte denně čerstvý. Koncentrace stručně: 1 litr vody a 1 měrka á 20 g = 2 % pracovní roztok, 2 litry vody a 20 g = 1 % pracovní roztok. Spektrum účinnosti přípravku Sekusept aktiv koncentrace (%) doba expozice Baktericidní , Fungicidní, Tuberkulocidní, Virucidní (včetně HBV, HIV, Vaccinia, Adeno, Papova, Polio) 2 15 min 1 60 min Sporicidní 2 15 min Skladování: Skladujte v uzavřeném originálním obalu při teplotách od 0°C do 25°C. Informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí výrobku obdržíte u příslušného okresního úřadu. Bližší informace viz. bezpečnostní list. Minimální trvanlivost: 24 měsíců Balení: 6 kg kbelík s odměrkou 1,5 kg dóza v kartonu 4 kusy

  2 919 Kč -11% 3 266 Kč

 • INCIDIN Rapid dezinfekční přípravek 6 litrů

  skladem do 24 hodin

  Incidin rapid - vysoce efektivní čisticí a dezinfekční přípravek pro plochy a povrchy. Incidin rapid je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK. Incidin rapid je tekutý koncentrát pro čištění a dezinfekci všech omyvatelných ploch a povrchů zejména v oblasti zdravotnictví, včetně operačních sálů, oddělení JIP a dialyzačních center a dalších rizikových prostor s vysokou mikrobiologickou zátěží. Optimální kombinace uživatelských vlastností = vysoká účinnost+ hygienická bezpečnost + rychlost působení, to vše již při minimálním aplikovaném množství. Obsahuje KAS a aldehydy, neobsahuje formaldehyd. Spolehlivě chrání před infekcí. rychlé a spolehlivé působení široké spektrum účinnosti včetně plně virucidního intenzivní čisticí účinek hospodárnost kompatibilita s materiály Jaké jsou nesporné přednosti výrobku Incidin rapid: široké spektrum účinků proti bakteriím, kvasinkám a virům virucidní již při nízkých aplikovaných koncentracích účinný proti multirezistentním stafylokokům (MRSA) dobrý čisticí účinek kompatibilita s materiály rychlé a spolehlivé působení hospodárnost Jaké jsou výhody výrobku Incidin rapid pro uživatele: vysoká bezpečnost pacientů i personálu v kontaktu s omyvatelnými plochami a povrchy, zejména v prostorách s vysokou mikrobiologickou zátěží vyšší stupeň bezpečnosti v případě rizika virových infekcí odpadá následné dočištění, na plochách a površích nezůstávají zbytky, které by způsobily lepkavost ošetřeného povrchu ošetření ploch a povrchů v jednom jediném pracovním kroku úspora času, energie a nákladů řádné, tj. důkladné a bezpečné, ošetření prostor prodloužení životnosti ošetřovaných ploch a povrchů Kompatibilita výrobku Incidin rapid Dezinfekční prostředek Incidin rapid je kompatibilní s materiály jako jsou kovy, včetně mosazi, elastomery, např. EPDM, podlahové povrchy, např. linoleum, plasty –vhodné pro polykarbonát (makrolon), polymetakrylát (akrylové sklo, plexisklo), aj. Doporučená aplikace: Pracovní roztok požadované koncentrace připravte naředěním vodou o maximální teplotě 30°C. Ošetřovaný povrch vytřete navlhko a přitom dbejte na jeho rovnoměrné smáčení. Spektrum účinnosti baktericidní, fungicidní, virucidní. Spektrum účinnostiKoncentrace ( %)Koncentrace ( ml)Doba působení Dezinfekce ploch a povrchů, účinnost proti bakteriím a kvasinkám 0,25 2,5 1 hod         0,5 5 30 min         0,75 7,5 5 min Omezeně virucidní působení vč. HIV, HBV a HCV 0,25 2,5 5 min       Rotaviry, Adenoviry a viry SV40 0,25 2,5 15 min   0,5 5 5 min Virucidní účinky (Polio) 0,5 5 1 hod   0,75 7,5 30 min TBC 0,5 5 30 min Obsah účinných látek ve 100 g koncentrátu: 9,8 g glutaraldehyd 5,0 g benzalkoniumchlorid 5,0 g didecyldimetylamoniumchlorid Složení: Antimikrobiální látky, neionogenní tenzidy, komplexní pojivo, rozpouštědlo, inhibitory koroze, barviva a aromatické látky. Doba použitelnosti: 48 měsíců Balení: kanystr 6 l, láhev 2 l s integrovaným dávkovačem

  1 619 Kč -11% 1 812 Kč

 • Medicarine tbl. 300 dezinfekční přípravek

  skladem do 24 hodin

  MEDICARINE - dezinfekční přípravek ve formě tablet pro dezinfekci všech omyvatelných povrchů a předmětů na bázi aktivního chlóru. MEDICARINE je deklarován jako BIOCID. Výhody pro uživatele: je vysoce účinný a rychlý účinnost na MRSA potvrzena v koncentraci 1 tableta/ 10 l vody s expozicí 5 minut ! vyniká snadným použitím a dobrou materiálovou snášenlivostí je ekonomický Spektrum účinnosti: baktericidní, virucidní (včetně HBV a HIV), fungicidní a tuberkulocidní. Složení: účinná látka: dichlorisokyanurát sodný 99%, 1 tableta o hmotnosti 2,72 g obsahuje 1,5 g aktivního chlóru. Návod k použití: Dezinfekční roztok připravte bezprostředně před použitím rozpuštěním příslušného počtu tablet ve studené vodě. Plochy omyjte a nechejte vyschnout, předměty ponořte do roztoku a následně opláchněte čistou vodou. Dezinfikované plochy předem očistěte a zbavte organických látek. Tabletu položte na sifón, zalijte vodou, nechejte působit co nejdéle. Uživatelský komfort je možno zvýšit použitím vody o teplotě do 35 stupňů Celsia. Pro zvýšení čistící účinnosti pracovních roztoků dezinfekčního prostředku Medicarine doporučujeme kombinaci s neutrálními nebo mírně zásaditými (pH do 10,0) čistícími prostředky. Nemíchejte s kyselými čistícími prostředky. Oblast použití Dávkování Doba působení Dezinfekce všech omyvatelných ploch a předmětů ve zdravotnictví, veterinárních, potravinářských, stravovacích, ubytovacích zařízeních apod. 2 tablety / 10 l vody 5 minut Biologické znečištění (krev, hnis, výměšky) 1 tableta / 1,5 l vody 30 minut Účinek na HBV (virus hepatitidy B) 1 tableta / 1,5 l vody 30 minut Účinek na TBC 2 tablety / 10 l vody 30 minut Bezpečnostní upozornění: Symbol Xn – zdraví škodlivý Obsahuje dichlorisokyanurát sodný. R 22: Zdraví škodlivý při požití. R 31: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. R 36/37: Dráždí oči a dýchací orgány. S 8: Uchovávejte obal suchý. S 13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. S 20/21: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. S 37/39: Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S 41: V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy. Doba minimální trvanlivosti: 24 měsíců Skladování: skladovat v originálním balení při teplotě 0°C až +25°C odděleně od kyselin. Odděleně od potravin. PE obaly je po vyprázdnění možno recyklovat v zařízeních k tomu určených. Informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí výrobku obdržíte u příslušného okresního úřadu. Balení: dóza s obsahem 300 tablet baleno v kartonu po 6 kusech

  1 042 Kč -11% 1 166 Kč

 • Sekusept Plus 2l dezinfekce nástrojů

  skladem do 24 hodin

  Sekusept plus - kapalný koncentrovaný dezinfekční prostředek určený k dezinfekci a čištění nástrojů z kovu, skla a plastů, anesteziologického příslušenství apod. Sekusept plus je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK. Výhody pro uživatele: účinný proti bakteriím (včetně TBC), mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám a některým virům (včetně HBV a HIV) široké spektrum účinnosti při krátké expozici neobsahuje aldehydy. KAS ani fenoly, antimikrobiální účinek je zajištěn obsahem glukoprotaminu příjemná nedráždivá vůně velmi dobrý čistící účinek vhodný do ultrazvukových lázní nemá agresivní účinky vůči materiálům čištěných nástrojů, obsahuje inhibitor koroze Složeni: Antimikrobiální účinné látky, neinogenní tenzidy, komplexotvorné látky, které zvyšují rozpouštěcí a čistící schopnost, inhibitor koroze, barvivo, parfém. Obsah účinných látek ve 100 g Sekuseptu plus: 25,0 g glukoprotaminu Doporučené ředění Sekuseptu plus koncentrace (%) doba expozice Dezinfekce nástrojů (včetně TBC) 1,5 1 h 3 30 min 4 15 min Dezifekce nástrojů v ultrazvukové lázni 4 5 min Účinnost proti HBV 1,5 1 h 2 30 min 3 15 min Účinnost proti HIV 1 0,5 min Účinnost proti jiným virům - Adeno, Vaccinia, Papova 1,5 1 h Dezinfekční prostředek na bázi GLUKOPROTAMINU. Glukoprotamin – co je to? jde o relativně novou účinnou biocidní látku, patentově chráněnou vyrábí se z přírodních surovin chemickou syntézou kyseliny L-glutamové a kokospropylen-1,3 – diaminu tato antimikrobiální látka má široké mikrobicidní působení již při nízkých koncentracích (od 0,25%) a zachovává tak velmi příznivé ekologické a toxické parametry je pro něj charakteristická velice dobrá materiálová snášenlivost, čisticí schopnosti a byl rozsáhle testován z hlediska mikrobiologického, toxikologického i ekologického nezapáchá, není prchavý ani mutagenní, nedráždí a nevyvolává alergie Jaká je účinnost prostředků na bázi glukoprotaminu? Aktivní látka glukoprotamin vykazuje účinky baktericidní (včetně TBC), fungicidní a omezeně virucidní. Glukoprotamin je plně účinný proti skupině obalených virů (HIV, HBV, HSV, aj.) a účinný je i proti neobaleným virům typu Rota, Adeno Papova. Není účinný proti virům typu Polio, HAV a Parvo. Z tohoto důvodu je při jeho charakteristikách používáno označení (B), tj. omezená virucidní účinnost. Glukoprotamin osvědčil naprosto vynikající účinnost však v testech s bílkovinnou zátěží a tím, že dokáže likvidovat vajíčka prachových roztočů i zákožky svrabové na plochách a povrchu předmětů. Jaká je největší přednost dezinfekčních prostředků na bázi glukoprotaminu? Inteligentní krása plná nepřekonatelné energie je v harmonické rovnováze silného účinku proti mikroorganizmům a optimální kompatibility vzhledem k uživateli a makroorganizmům. Pokyny pro použití: před použitím zředit na vhodnou koncentraci studenou pitnou vodou nepřidávat jiný čistící ani dezinfekční prostředek použité nástroje vložit do připraveného roztoku Sekuseptu plus, přičemž je třeba dbát na jejích dokonalé ponoření po předepsané expozici předměty z roztoku vyjmout a opláchnout vodou (pitnou nebo sterilní) roztok pro dezinfekcí se připravuje denně čerstvý, nepoužitý naředěný roztok lze uchovávat v uzavřené nádobě max. 14 dní uchovat v původním obalu, při teplotách 0°C až +25°C. Nepřipusťte vniknutí koncentrátu do kanalizace při rozlití mechanicky odstranit pomocí savého materiálu (buničina apod.) obaly je možno spalovat v zařízeních k tomu určených Bezpečnostní pokyny: Sekusept plus způsobuje poleptání, může poškodit zdraví při požití při práci s koncentrátem používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, především k ochraně očí a kůže, tj. zejména vhodné ochranné brýle nebo štítek a při každé práci ochranné rukavice. Po práci se dobře umyjte a ošetřete vhodným reparačním krémem (Silonda) uchovávejte mimo dosah dětí První pomoc: při zasažení očí okamžitě důkladně alespoň 15 min vyplachujte pokud možno vlažnou vodou při zasažení oděvu a pokožky okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a omyjte velkým množstvím vody pří náhodném požití nevyvolávejte zvracení ve všech těžších případech a vždy při zasažení očí nebo pří požití vyhledat lékařskou pomoc Doba použitelnosti: 60 měsíců Balení: 6 l PE kanystr 2 l PE láhev baleno v kartonu po 4 ks

  1 016 Kč -13% 1 164 Kč

 • Sekusept Aktiv 1.5kg-Dezinfekce nástrojů

  Sekusept Aktiv 1.5kg-Dezinfekce nástrojů

  Akce

  skladem do 24 hodin

  Sekusept aktiv vysoce účinný čistící a dezinfekční přípravek pro nástrojovou dezinfekci včetně endoskopů. Sekusept aktiv je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK. Výhody pro uživatele: nová receptura - výrazný a rychlý účinek neobsahuje aldehydy pro manuálně prováděnou dezinfekci, ultrazvukové lázně, mycí poloautomaty vynikající materiálová snášenlivost - pH pracovního roztoku 8 zcela rozpustný, bez zbytkových reziduí možnost kontroly koncentrace účinné látky (testovací proužky) bezpečný a ekologický Spektrum účinnosti: baktericidní (vč. TBC), virucidní (vč. HBV, HIV, Vaccinia, Adeno, Papova, Polio), fungicidní, sporicidní Obsah: ≥30%: kyslíková bělící činidla, 5%: neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty. Obsahuje parfémy. Další složky: pomocné látky, organická kyselina, korozní inhibitor, chelatační složka. Obsah aktivních složek ve 2% (20g/l) roztoku přípravku: >1000 mg/kg (ppm) kyseliny peroxyoctové. Oblast použití: Pro aktivní čištění a dezinfekci zdravotnického instrumentária včetně endoskopů, anesteziologického příslušenství apod. ve všech typech zdravotnických zařízení, laboratořích, farmaceutické výrobě atd. Návod k použití: K přípravě pracovních roztoků používejte přiloženou odměrku (30 ml = 20 g) a dávkujte 20 g prášku do jednoho nebo dvou litrů vody. Nadávkujte příslušné množství prášku do vody, roztok občas promíchejte a nástroje začněte vkládat po uplynutí 15 minut. Vložené nástroje musejí být zcela ponořeny. Maximální pozornost věnujte odstranění vzduchových bublin u nástrojů a příslušenství obsahujících dutiny. Po uplynutí expoziční doby vyjměte nástroje z roztoku a opláchněte důkladně vodou. Pracovní roztok připravujte denně čerstvý. Koncentrace stručně: 1 litr vody a 1 měrka á 20 g = 2 % pracovní roztok, 2 litry vody a 20 g = 1 % pracovní roztok Spektrum účinnosti přípravku Sekusept aktiv koncentrace (%) doba expozice Baktericidní , Fungicidní, Tuberkulocidní, Virucidní 2 15 min (včetně HBV, HIV, Vaccinia, Adeno, Papova, Polio) 1 60 min Sporicidní 2 15 min Skladování: Skladujte v uzavřeném originálním obalu při teplotách od 0°C do 25°C. Informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí výrobku obdržíte u příslušného okresního úřadu. Bližší informace viz. bezpečnostní list. Minimální trvanlivost: 24 měsíců

  786 Kč -33% 1 170 Kč

 • Sekusept Forte 2 l

  Sekusept Forte 2 l

  Akce

  skladem do 24 hodin

  Sekusept forte - kapalný koncentrovaný dezinfekční prostředek určený k dezinfekci a vyššímu stupni dezinfekce nástrojů z kovu, skla a plastů, vhodný též k dezinfekci endoskopů a fíbroskopů. Sekusept forte je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK. Výhody pro uživatele: účinný proti bakteriím (včetně TBC), virům (včetně HBV a HIV), mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám a sporám po předčištění Sekuseptem pulver dochází k likvidaci spor již při nízké koncentraci roztoku Sekuseptu forte krátká doba expozice, zvláště při použití ultrazvuku dobrá čistící schopnost, příjemně voní nemá agresivní účinky vůči materiálům čištěných nástrojů, obsahuje inhibitor koroze zvláště vhodný pro termolabilní materiály, např. anesteziologické příslušenství Obsah účinných látek ve 100 g Sekuseptu forte: 3,75 g glutaraldehydu 11,10 g formaldehydu 2,70 g alkylbenzyldimethylamoniumchloridu 12,00 g glyoxalu Doporučené ředění Sekuseptu forte při použití koncentrace (%) doba expozice Dezinfekce nástrojů (včetně TBC) 1,5 1 h 3 30 min 4 15 min - virus hepatitidy B - profylaxe 1,5 15 min 4 10 min s použitím ultrazvuku 1,5 10 min 4 5 min riziková oblast 1,5 1 h 4 20 min s použitím ultrazvuku 1,5 15 min 4 10 min - jiné druhy virů Adenovirus, Coxsackie virus, Papovavirus 3 30 min HIV 1,5 5 min Vyšší stupeň dezinfekce 1,5 6 h 5 1 h Pokyny pro použití: před použitím zředit na vhodnou koncentraci studenou vodou nepřidávat jiné čistící prostředky použité předměty se vloží do předem připraveného roztoku Sekuseptu forte, přičemž je třeba dbát na jejich dokonalé smočení po předepsané době expozice se předměty z roztoku vyjmou a opláchnou vodou, při vyšším stupni dezin¬fekce sterilní destilovanou vodou, a uloží se clo sterilních zakrytých nádob roztoky se uchovávají v uzavřených nádobách, roztok pro dezinfekci se připravuje každý den čerstvý, roz¬tok pro vyšší stupeň dezinfekce lze používat a uchovávat max.14 dní roztok Sekuseptu forte lze použít pro vyšší stupeň dezinfekce nástrojů předem předčištěných v roztoku Sekuseptu pulver, v případě flexibilních endoskopů je však nutno pro předčištění použít Sekusept plus, Sekusept forte nebo Sekusept extra N, Sekusept pulver není pro ně vhodný! skladovat v originálním balení při teplotě –10oC až +25oC Bezpečnostní pokyny: při práci používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, chránit ruce, oči potřísněnou pokožku opláchnout vodou, potřísněný oděv odložit při zasažení očí vyplachovat intenzívně tekoucí vodou, vyhledat lékaře, při náhodném požití vypít větší množství vody a vyhledat lékaře chránit před dětmi! koncentrát nevylévat do odpadu Doba použitelnosti: 36 měsíců Balení: 6 I PE kanystr 2 l PE láhev baleno v kartonu po 4 ks

  702 Kč -26% 945 Kč

 • INCIDIN Rapid dezinfekční přípravek 2 l

  skladem do 24 hodin

  Incidin rapid - vysoce efektivní čisticí a dezinfekční přípravek pro plochy a povrchy. Incidin rapid je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK. Incidin rapid je tekutý koncentrát pro čištění a dezinfekci všech omyvatelných ploch a povrchů zejména v oblasti zdravotnictví, včetně operačních sálů, oddělení JIP a dialyzačních center a dalších rizikových prostor s vysokou mikrobiologickou zátěží. Optimální kombinace uživatelských vlastností = vysoká účinnost+ hygienická bezpečnost + rychlost působení, to vše již při minimálním aplikovaném množství. Obsahuje KAS a aldehydy, neobsahuje formaldehyd. Spolehlivě chrání před infekcí. rychlé a spolehlivé působení široké spektrum účinnosti včetně plně virucidního intenzivní čisticí účinek hospodárnost kompatibilita s materiály Jaké jsou nesporné přednosti výrobku Incidin rapid: široké spektrum účinků proti bakteriím, kvasinkám a virům virucidní již při nízkých aplikovaných koncentracích účinný proti multirezistentním stafylokokům (MRSA) dobrý čisticí účinek kompatibilita s materiály rychlé a spolehlivé působení hospodárnost Jaké jsou výhody výrobku Incidin rapid pro uživatele: vysoká bezpečnost pacientů i personálu v kontaktu s omyvatelnými plochami a povrchy, zejména v prostorách s vysokou mikrobiologickou zátěží vyšší stupeň bezpečnosti v případě rizika virových infekcí odpadá následné dočištění, na plochách a površích nezůstávají zbytky, které by způsobily lepkavost ošetřeného povrchu ošetření ploch a povrchů v jednom jediném pracovním kroku úspora času, energie a nákladů řádné, tj. důkladné a bezpečné, ošetření prostor prodloužení životnosti ošetřovaných ploch a povrchů Kompatibilita výrobku Incidin rapid Dezinfekční prostředek Incidin rapid je kompatibilní s materiály jako jsou kovy, včetně mosazi, elastomery, např. EPDM, podlahové povrchy, např. linoleum, plasty –vhodné pro polykarbonát (makrolon), polymetakrylát (akrylové sklo, plexisklo), aj. Doporučená aplikace: Pracovní roztok požadované koncentrace připravte naředěním vodou o maximální teplotě 30°C. Ošetřovaný povrch vytřete navlhko a přitom dbejte na jeho rovnoměrné smáčení. Spektrum účinnosti baktericidní, fungicidní, virucidní. Spektrum účinnostiKoncentrace ( %)Koncentrace ( ml)Doba působení Dezinfekce ploch a povrchů, účinnost proti bakteriím a kvasinkám 0,25 2,5 1 hod         0,5 5 30 min         0,75 7,5 5 min Omezeně virucidní působení vč. HIV, HBV a HCV 0,25 2,5 5 min       Rotaviry, Adenoviry a viry SV40 0,25 2,5 15 min   0,5 5 5 min Virucidní účinky (Polio) 0,5 5 1 hod   0,75 7,5 30 min TBC 0,5 5 30 min Obsah účinných látek ve 100 g koncentrátu: 9,8 g glutaraldehyd 5,0 g benzalkoniumchlorid 5,0 g didecyldimetylamoniumchlorid Složení: Antimikrobiální látky, neionogenní tenzidy, komplexní pojivo, rozpouštědlo, inhibitory koroze, barviva a aromatické látky. Doba použitelnosti: 48 měsíců Balení: kanystr 6 l, láhev 2 l s integrovaným dávkovačem

  679 Kč -1% 684 Kč

 • Incidin Liquid 1 l rychlá dezinfekce ploch

  skladem do 24 hodin

  Incidin liquid – tekutý dezinfekční přípravek na bázi alkoholů k přímému použití pro rychlou a bezpečnou dezinfekci předmětů a ploch postřikem. Incidin liquid je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK. Výhody pro uživatele: jde o dezinfekční prostředek k přímému použití se širokým spektrem účinnosti snadná manipulace šetří čas zdravotnickému personálu i pacientům neředí se, působí rychle, zasychá a nezanechává zbytková rezidua neobsahuje aldehydy ! jeho složení je kompatibilní s materiály z kovu a plastů odolných vůči alkoholu Spektrum účinnosti: Baktericidní, fungicidní, virucidní (omezené spektrum virů vč. HBV, HIV) a tuberkulocidní. Obsah účinných látek ve 100 g přípravku: 35 g 2-propanolu, 25 g n-propanolu Oblast použití: Incidin liquid se uplatní pro plošnou dezinfekci ve všech typech zdravotnických zařízení, je ideální pro stomatologické ambulance, penziony seniorů, v práci pečovatelské služby, v provozu sanitek a při přepravě pacientů vůbec. Doporučujeme jej i pro práci v laboratořích, ve farmaceutické a kosmetické výrobě, v provozovnách kosmetiky, holičství, manikúry, pedikúry, soláriích, v masérských a lázeňských službách. Lze jej použít pro rychlou a bezpečnou dezinfekci všech ploch a předmětů odolných vůči alkoholům. Návod k použití: Neředěný přípravek naneste pomocí suché buničiny nebo nastříkejte ze vzdálenosti asi 30 cm (40 ml/m2) na dezinfikované plochy a nechejte jej zaschnout. Použitídoba expozice Plošná dezinfekce – nemocniční profylaxe a všeobecná praxe 5 minut Účinnost proti HBV, HIV 2,5 minuty Při podezření na TBC 5 minut Účinnost proti: Adeno 5 minut   Papova 10 minut   Vaccinia 5 minut Účinnost proti rotavirům 1 minuta Účinnost proti plísním 5 – 30 min Bezpečnostní upozornění: R10: Hořlavý. R41: Nebezpečí vážného poškození očí. S2: Uchovávejte mimo dosah dětí. S7: Uchovávejte obal těsně uzavřený. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nestříkejte do otevřené ho ohně nebo na žhavé předměty. Elektrické přístroje vypojte ze zásuvky, příp. prověřte jejich ochranu vůči explozi. Skladování: Skladujte v uzavřeném originálním obalu na suchém a temném místě při teplotách do 25°C. Informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí výrobku obdržíte u příslušného okresního úřadu. Minimální trvanlivost: 48 měsíců Balení: 5 I PE kanystr baleno v kartonu po 2 ks, 1l PE láhev baleno v kartonu po 12 ks s jedním kusem rozprašovače.

  229 Kč -9% 252 Kč

 • SANI-CLOTH ACTIVE dezinfekční ubrousky bez alkoholu 125ks

  skladem do 24 hodin

  SANI-CLOTH Active jsou deklarovány jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK. Výhody pro uživatele: jde o dezinfekční prostředek na bázi KAS se širokým spektrem účinnosti excelentní materiálová snášenlivost snadná manipulace šetří čas zdravotnickému personálu i pacientům unikátní účinnost proti TBC, Norovirům a Poliovirůmv neobsahuje alkohol – lze použít na materiály citlivé na působení alkoholu toxikologicky a ekologicky testováno Spektrum účinnosti: baktericidní, fungicidní, plně virucidní a tuberkulocidní Obsah účinných látek ve 100 g přípravku: Didecyldimetylamonium chlorid 0,45 g Oblast použití: Ubrousky se uplatní pro dezinfekci povrchů a přístrojů ve všech typech zdravotnických zařízení. Optimální pro ultrazvukové sondy a snímače signálů (senzory, čtečky, elektrody, apod.) citlivé na působení alkoholu. Vynikajícím způsobem ošetří vysoce frekventovaná kontaktní místa, např. židle pro pacienty, dveřní kliky, madla, držadla, lavice v čekárnách, sedátka na toaletách, aj. Návod k použití: Vyjměte ubrousek z dózy, plochy a předměty důkladně otřete, nechejte působit po určenou dobu, následně neotírejte ani neomývejte vodou. Dózu vždy pečlivě uzavřete. Použití doba expozice Plošná dezinfekce – nemocniční profylaxe a všeobecná praxe 5 minut Bakterie a kvasinky 1 minuta Fungicidní, tuberkulocidní 15 minut HIV, HBV, HCV 30 sekund Noroviry 1 minuta Plně virucidní ( Polio ) 30 minut Skladování: Skladujte v uzavřeném originálním obalu na suchém a temném místě při teplotách do 25°C. Informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí výrobku obdržíte u pověřeného místně příslušného správního úřadu. Minimální trvanlivost: 24 měsíců

  292 Kč -10% 326 Kč

 • Incides N dóza 90 ks ubrousků

  Incides N dóza 90 ks ubrousků

  Akce

  skladem do 24 hodin

  INCIDES N - dezinfekční ubrousky na bázi alkoholů. INCIDES N jsou deklarovány jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK. Výhody pro uživatele: jde o dezinfekční prostředek k přímému použití se širokým spektrem účinnosti snadná manipulace šetří čas zdravotnickému personálu i pacientům působí rychle, zasychá a nezanechává zbytková rezidua svěží vůně násobí pocit bezpečí a dobré pohody neobsahuje aldehydy ! složení je kompatibilní s materiály z kovu a plastů odolných vůči alkoholu lze použít k okamžité dezinfekci rukou, která ale nenahrazuje hygienickou dezinfekci rukou! Toxikologicky a ekologicky testováno. Spektrum účinnosti: Baktericidní, fungicidní, virucidní (vč. HBV, HIV) a tuberkulocidní Obsah účinných látek ve 100 g přípravku: 25 g 2-propanolu, 45 g ethanolu (96%) Oblast použití: Ubrousky se uplatní pro plošnou dezinfekci ve všech typech zdravotnických zařízení, jsou ideální pro stomatologické ambulance, penziony seniorů, v práci pečovatelské služby, v provozu sanitek a přepravě pacientů vůbec. Doporučujeme je i pro práci v laboratořích, ve farmaceutické a kosmetické výrobě, v provozovnách kosmetiky, holičství, manikúry, pedikúry, soláriích, v masérských a lázeňských službách. Užitečné jsou v domácnostech a na cestách. Vynikajícím způsobem ošetří vysoce frekventovaná kontaktní místa, např. židle pro pacienty, dveřní kliky, madla, držadla, lavice v čekárnách, sedátka na toaletách, aj. Ubrousky lze použít k okamžité dezinfekci rukou ale toto otření nenahrazuje hygienickou dezinfekci rukou! Návod k použití: Vyjměte ubrousek z dózy, plochy a předměty důkladně otřete, nechejte působit po určenou dobu, následně neotírejte ani neomývejte vodou. Dózu vždy pečlivě uzavřete. Použitídoba expozice Plošná dezinfekce – nemocniční profylaxe a všeobecná praxe 5 minut   Účinnost proti HBV, HIV 2,5 minuty Při podezření na TBC 5 minut Účinnost proti Adeno 5 minut   Účinnost proti Papova 10 minut   Účinnost proti Vaccinia 5 minut Účinnost proti rotavirům 1 minuta Bezpečnostní upozornění: Symbol Xi – dráždivý R10: Hořlavý. R41: Nebezpečí vážného poškození očí. S2: Uchovávejte mimo dosah dětí. S7: Uchovávejte obal těsně uzavřený. S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Skladování: Skladujte v uzavřeném originálním obalu na suchém a temném místě při teplotách do 25°C. Informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí výrobku obdržíte u příslušného okresního úřadu. Minimální trvanlivost: 24 měsíců Balení: dóza 90 ks (v kartonu baleno po 6 ks) , náhradní náplň 90 ks (v kartonu baleno po 5 ks)

  272 Kč -16% 324 Kč

 • Skinsept Mucosa drm. sol. 1 x 500 ml

  skladem do 24 hodin

  Skinsept mucosa - kožní roztok k profylaktickému a léčebnému použití na sliznici dutiny ústní, hltanu a profylakticky na sliznici a okolní pokožku pohlavních orgánů, k jejich dezinfekci před operačními výkony, zaváděním cévek apod. Skinsept mucosa - výrobek je deklarován jako BIOCID. Účinný proti grampozitivním a gramnegativním bakteriím (především proti stafylokokům, streptokokům, korynebakteriím, enterokokům, Proteus mirabilis, Escherichia coli), plísním (vč.Candida albicans), některým virům (virus působící opar, HIV) a prvokům. Složení: Antimikrobiální účinné látky, kyselina mléčná, glyceromakrogolhydroxystearát, Povidon, aroma, čištěná voda. Obsah účinných látek ve 100 g Skinsept mucosy: 1,5 g chlorhexidin diglukonát roztok (20%) (odpovídá 0,3 g chlorhexidin diglukonátu) 1,4 g peroxid vodíku 35% 10,4 g (12,4% obj.) etanol 96% Použití Množství Doba expozice Dutina ústní a hltan 10 - 15 ml 1 min. vyplachovat (kloktat) 1-2x denně ( asi 1 polévková lžíce) Povrchová sliznice a okolní pokožka genitálií dostatečně smočit tamponem 1 min. Před operačními a diagnost. zákroky a před cévkováním dostatečně smočit tamponem 1 min. Pokyny pro použití: nepoužívat u osob alergických na chlorhexidin a ostatní složky tohoto roztoku neaplikovat do očí, zevního zvukovodu a do nosních průduchů nepoužívat k dezinfekci rozsáhlejších plošných ran (možnost vstřebávání) při opakovaném použití k výplachům dutiny ústní může nastat přechodné zbarvení zubů a jazyka, které vymizí po ukončení léčby antiseptickou účinnost přípravku snižují mýdla a látky obsažené v zubních pastách při výplachu úst a kloktání roztok nepolykejte nepoužívejte peroperačně jako antiseptikum dutiny břišní Bezpečnostní pokyny: Uschovejte mimo dosah dětí. Oblast použití: udržování hygieny dutiny ústní, ke snížení tvorby zubního povlaku léčba zánětu způsobeného zubní protézou a léčbě plísňových onemocnění dutiny ústní k výplachům ústní dutiny před operačními zákroky pro podporu hojení dásní a dutiny ústní po chirurgických zákrocích neředěný roztok je určen také k jednorázové dezinfekci sliznic a přilehlé pokožky v oblasti pohlavních orgánů a zevního ústí močové trubice před operačními a diagnostickými zákroky a před cévkováním. Skladování: Skladujte při teplotě do 25°C Doba použitelnosti: 12 měsíců Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Balení: 0,5 l PE EURO láhev

  219 Kč -14% 256 Kč

 • Incides N dezinfekční ubrousky náplň 90ks

  skladem do 24 hodin

  INCIDES N - dezinfekční ubrousky na bázi alkoholů. INCIDES N jsou deklarovány jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK. Výhody pro uživatele: jde o dezinfekční prostředek k přímému použití se širokým spektrem účinnosti snadná manipulace šetří čas zdravotnickému personálu i pacientům působí rychle, zasychá a nezanechává zbytková rezidua svěží vůně násobí pocit bezpečí a dobré pohody neobsahuje aldehydy ! složení je kompatibilní s materiály z kovu a plastů odolných vůči alkoholu lze použít k okamžité dezinfekci rukou, která ale nenahrazuje hygienickou dezinfekci rukou! Toxikologicky a ekologicky testováno. Spektrum účinnosti: Baktericidní, fungicidní, virucidní (vč. HBV, HIV) a tuberkulocidní Obsah účinných látek ve 100 g přípravku: 25 g 2-propanolu, 45 g ethanolu (96%) Oblast použití: Ubrousky se uplatní pro plošnou dezinfekci ve všech typech zdravotnických zařízení, jsou ideální pro stomatologické ambulance, penziony seniorů, v práci pečovatelské služby, v provozu sanitek a přepravě pacientů vůbec. Doporučujeme je i pro práci v laboratořích, ve farmaceutické a kosmetické výrobě, v provozovnách kosmetiky, holičství, manikúry, pedikúry, soláriích, v masérských a lázeňských službách. Užitečné jsou v domácnostech a na cestách. Vynikajícím způsobem ošetří vysoce frekventovaná kontaktní místa, např. židle pro pacienty, dveřní kliky, madla, držadla, lavice v čekárnách, sedátka na toaletách, aj. Ubrousky lze použít k okamžité dezinfekci rukou ale toto otření nenahrazuje hygienickou dezinfekci rukou! Návod k použití: Vyjměte ubrousek z dózy, plochy a předměty důkladně otřete, nechejte působit po určenou dobu, následně neotírejte ani neomývejte vodou. Dózu vždy pečlivě uzavřete. Použití doba expozice Plošná dezinfekce – nemocniční profylaxe a všeobecná praxe 5 minut Účinnost proti HBV, HIV 2,5 minuty Při podezření na TBC 5 minut Účinnost proti Adeno 5 minut Účinnost proti Papova 10 minut Účinnost proti Vaccinia 5 minut Účinnost proti rotavirům 1 minuta Bezpečnostní upozornění: Symbol Xi – dráždivý R10: Hořlavý. R41: Nebezpečí vážného poškození očí. S2: Uchovávejte mimo dosah dětí. S7: Uchovávejte obal těsně uzavřený. S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Skladování: Skladujte v uzavřeném originálním obalu na suchém a temném místě při teplotách do 25°C. Informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí výrobku obdržíte u příslušného okresního úřadu. Minimální trvanlivost: 24 měsíců Balení: dóza 90 ks (v kartonu baleno po 6 ks) , náhradní náplň 90 ks (v kartonu baleno po 5 ks)

  209 Kč -10% 232 Kč

 • Silonda Lipid tekutý krém 500ml

  skladem do 24 hodin

  Silonda lipid - reparační a ochranný tekutý krém s vitamínem E. Vlastnosti: SILONDA LIPID je vhodná pro zvláště namáhanou pokožku, např. u lékařského a zdravotnického personálu, který opakovaně namáhá pokožku rukou při častém mytí a dezinfekci, všude tam, kde je třeba chránit citlivou pokožku osob, které vyžadují mimořádnou ochranu a péči. K ošetření rukou i celého těla u osob s citlivou pokožkou, pro seniory. SILONDA LIPID doplňuje pokožce její přirozenou vlhkost a vláčnost a působí regeneračně na poškozenou pokožku. SILONDA LIPID splňuje náročné požadavky moderní speciální péče o pokožku celého těla. Velmi se osvědčila Pro péči o chodidla, která trpí sklonem k rohovatění a následnému popraskání pokožky. působ použití: Po umytí, sprchování nebo koupeli ošetřete pokožku přípravkem SILONDA LIPID. Optimální je využití nástěnného dávkovacího zařízení typu Dermados S pro lahve 0,5 l. Oblasti použití: K ošetřování rukou při častém mytí a dezinfekci Doba použitelnosti: 30 měsíců Balení: 500 mi PE EURO láhve

  192 Kč -7% 207 Kč

 • ECOLAB Incidin M spray extra 350 ml

  ECOLAB Incidin M spray extra 350 ml

  Akce

  skladem do 24 hodin

  Incidin M spray extra - dezinfekční prostředek určený k prevenci plísní nohou, k dezinfekci punčoch, ponožek a obuvi. Výhody pro uživatele je účinný proti plísním kůže, kvasinkám, bakteriím i proti viru HIV slouží k okamžitému použití - neředí se a rychle usychá zabraňuje opakované infekci i po zaschnutí má dezodorační účinky, příjemně a svěže voní Obsah účinných látek ve 100 g Incidinu M spray extra 65,00 g isopropylalkoholu 0,50 g chlorhexidinglukonátu 0,10 g peroxidu vodíku Oblast použití ve všech typech institucí v oblasti zdravotnictví v penzionech seniorů, domovech důchodců, ústavech sociální péče v domácnostech i na cestách pro služby pedikúry v balneoprovozech, saunách, soláriích, bazénech, fittness centrech, sportovních střediscích (bowling) pro ošetření pracovní obuvi - ve všech odvětvích (průmysl, těžařství, zemědělství, armáda, aj.) Pokyny pro použití doporučujeme aplikovat pomocí rozprašovače boty, ponožky a punčochy pravidelně a opakovaně ošetřovat lncidinem M spray extra pokožku neutírat – dezinfekci nechat uschnout! nepoužívat při ekzémech a otevřených ranách skladovat v originálním balení při teplotě -100C až +25°C Bezpečnostní pokyny pozor, hořlavina I. třídy! dodržovat bezpečnostní předpisy pro práci s hořlavinami! zamezit styku s materiály citlivými na alkohol, např. plexisklem, lakovaným dřevem apod. pří vniknutí do očí vyplachovat intenzívně čistou vodou, při náhodném požití vypláchnout ústní dutinu, vypít větší množství vody a vyvolat zvracení, vyhledat lékaře! chránit před dětmi nevylévat do odpadu Odborné posudky, expertizy: Melícherčíková V., Kneiflová J., Paříková J. (Institut hygieny a epidemiologie), Dezinfekční působení přípravku Incidin M spray extra, Praha, 1991 Volná F., Kročanová K. (Ústav preventívnej a klinickej medicíny), Hodnotenie fungicídnej účinnost prípravku Incidin M spray extra, Bratislava, 1993 Doba použitelnosti: 24 měsíců Balení: 5 I PE kanystr baleno v kartonu po 2 ks 350 ml PE láhev s rozprašovačem

  159 Kč -38% 256 Kč

 • Silonda ochranný krém 500ml

  Silonda ochranný krém 500ml

  Akce

  skladem do 24 hodin

  SILONDA - regenerační a ochranný tekutý krém s obsahem včelího vosku. Výhody pro uživatele: SILONDA ošetřuje, chrání a udržuje pokožku pružnou zejména pří častém mytí a dezinfekcí po koupeli nebo slunění příjemně chladí a osvěžuje příjemně voní rychle vsakuje do pokožky a reguluje její vlhkost Oblasti použití: Je ideální k ošetření pokožky rukou i celého těla. u osob s citlivou pokožkou při ošetřování dětí pro seniory při častém mytí a dezinfekcí rukou jako pracovní pomůcka k ochraně pokožky rukou Způsob použití: Ruce a tělo pravidelně ošetřovat SILONDOU. Nanést malé množství, lehce rozetřít a vtírat. Optimální je využití nástěnného dávkovacího zařízení typu Dermados S pro lahve 0,5 l. Doba použitelnosti: 30 měsíců Balení: 500 mi PE EURO láhve

  139 Kč -23% 180 Kč

 • Skinsept F dezinfekce rukou a kůže 350 ml aplikátor

  skladem do 24 hodin

  Skinsept F – vysoce účinný bezbarvý přípravek určený k dezinfekce operačního pole a kůže před injekcemi, punkcemi apod. Neobsahuje jód. Neředí se. Skinsept F – výrobek je deklarován jako BIOCID. Výhody pro uživatele: účinnost proti bakteriím včetně MRSA účinnost proti kvasinkám a proti rotavirům. krátká doba působení dobrý remanentní účinek dobrá kožní snášenlivost i při trvalém použití bezpečná dezinfekce rukou a kůže i v rizikových oblastech vhodný u pacientů s alergií na jód Oblast použití: ve všech typech zdravotnických zařízeních v penzionech seniorů, domovech důchodců, ústavech sociální péče optimální při aplikaci centrálního žilního katetru Použití roztoku vždy v neředěné forměAplikace Na kůži s nízkým výskytem mazových žláz:   - před injekcí, punkcí, odběrem krve, očkováním: nanést roztok a nechat zasychat minimálně. 15 sekund - před punkcí kloubů, tělních dutin, dutých orgánů a před operačními zákroky nanést roztok a nechat zasychat minimálně 1 minutu Před všemi zákroky na kůži s vysokým výskytem mazových žlaz: nanést roztok a nechat zasychat minimálně. 10 minut Účinnost: ABTMV Složení: směs alkoholů Obsah účinných látek ve 100 g přípravku Skinsept F: Léčivově významné složky: 70 g 2-propanol, 0,5 g chlorhexidinbis (D-glukonát), 1,5 g 30%-ní roztok peroxidu vodíku. Ostatní složky: Poly(oxyetylén), 8-glycerolmono/diakonát (C8-C10), aromatické látky, purifikovaná voda. Kontraindikace: Není vhodný pro dezinfekci sliznic. Nehodí se na dezinfekci ran. Neaplikovat v přímé blízkosti očí. Doba použitelnosti: 24 měsíců Balení: 5 l 500 ml 350 ml s rozprašovačem

  119 Kč -10% 132 Kč

 • Skinsept F dezinfekce rukou a kůže 500 ml

  skladem do 24 hodin

  Skinsept F – vysoce účinný bezbarvý přípravek určený k dezinfekce operačního pole a kůže před injekcemi, punkcemi apod. Neobsahuje jód. Neředí se. Skinsept F – výrobek je deklarován jako BIOCID. Výhody pro uživatele: účinnost proti bakteriím včetně MRSA účinnost proti kvasinkám a proti rotavirům. krátká doba působení dobrý remanentní účinek dobrá kožní snášenlivost i při trvalém použití bezpečná dezinfekce rukou a kůže i v rizikových oblastech vhodný u pacientů s alergií na jód Oblast použití: ve všech typech zdravotnických zařízeních v penzionech seniorů, domovech důchodců, ústavech sociální péče optimální při aplikaci centrálního žilního katetru Použití roztoku vždy v neředěné formě Aplikace Na kůži s nízkým výskytem mazových žláz: - před injekcí, punkcí, odběrem krve, očkováním: nanést roztok a nechat zasychat minimálně. 15 sekund - před punkcí kloubů, tělních dutin, dutých orgánů a před operačními zákroky nanést roztok a nechat zasychat minimálně 1 minutu Před všemi zákroky na kůži s vysokým výskytem mazových žlaz: nanést roztok a nechat zasychat minimálně. 10 minut Účinnost: ABTMV Složení: směs alkoholů Obsah účinných látek ve 100 g přípravku Skinsept F: Léčivově významné složky: 70 g 2-propanol, 0,5 g chlorhexidinbis (D-glukonát), 1,5 g 30%-ní roztok peroxidu vodíku. Ostatní složky: Poly(oxyetylén), 8-glycerolmono/diakonát (C8-C10), aromatické látky, purifikovaná voda. Kontraindikace: Není vhodný pro dezinfekci sliznic. Nehodí se na dezinfekci ran. Neaplikovat v přímé blízkosti očí. Doba použitelnosti: 24 měsíců Balení: 5 l 500 ml 350 ml s rozprašovačem

  119 Kč -14% 138 Kč

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám