Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky proti rýmě a na ucpaný nos, nosní kapky » Léčivé přípravky na zvlhčení sliznice, mořská voda

Septanazal dosp.1mg/50mg v 1ml nas.spr.sol.1x10ml - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 352010
Septanazal pro dospělé se používá - ke snížení otoku nosní sliznice při zánětu nosní sliznice (rýmě) a jako podpůrná léčba při hojení slizničních lézí (poškození sliznice), k úlevě při nealergickém zánětu nosní sliznice (vasomotorické rýmě), k léčbě zhoršeného nosního dýchání po operacích nosu. Volně prodejný lék.

Více informací

92
Běžná cena: 99 Kč, Ušetříte: 7 % (7 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 21. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 22. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Septanazal pro dospělé se používá - ke snížení otoku nosní sliznice při zánětu nosní sliznice (rýmě) a jako podpůrná léčba při hojení slizničních lézí (poškození sliznice), k úlevě při nealergickém zánětu nosní sliznice (vasomotorické rýmě), k léčbě zhoršeného nosního dýchání po operacích nosu. Volně prodejný lék.

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Značka: KRKA
Kód výrobku: 352010
Kód EAN: 3838989630621
Kód SÚKL: 195150
Držitel rozhodnutí: KRKA

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

 

 

Sp.zn.sukls76359/2016 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Septanazal pro dospělé 1 mg/50 mg v 1 ml 

nosní sprej, roztok 

xylometazolini hydrochloridum/dexpanthenolum 

 

Septanazal pro dospělé neobsahuje konzervační látky. 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Septanazal pro dospělé a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septanazal pro dospělé používat 

3. 

Jak se přípravek Septanazal pro dospělé používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Septanazal pro dospělé uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Septanazal pro dospělé a k čemu se používá 

 
Septanazal pro dospělé, nosní sprej, obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a dexpanthenol. 
Xylometazolin-hydrochlorid rychle stahuje cévy v nosní sliznici a snižuje otok nosní sliznice a sekreci 
sliznic.  Tímto  způsobem  snižuje  pocit  ucpaného  nosu.  Dexpanthenol  je  derivát  vitamínu  kyseliny 
pantothenové, která podporuje hojení a chrání nosní sliznici. 
Septanazal pro dospělé se používá: 

ke snížení otoku nosní sliznice při zánětu nosní sliznice (rýmě) a jako podpůrná léčba při hojení 
slizničních lézí (poškození sliznice), 

k úlevě při nealergickém zánětu nosní sliznice (vasomotorické rýmě), 

k léčbě zhoršeného nosního dýchání po operacích nosu. 

 
Tento léčivý přípravek je určen pro použití u dospělých a školních dětí ve věku od 6 let. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septanazal pro dospělé používat 

 
Nepoužívejte přípravek Septanazal pro dospělé:
 

jestliže jste Vy nebo Vaše dítě alergičtí na  xylometazolin-hydrochlorid, dexpanthenol nebo na 
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

jestliže máte Vy nebo Vaše dítě suchý zánět nosní sliznice s tvorbou krust (rhinitis sicca), 

jestliže  jste  Vy  nebo  Vaše  dítě  prodělali  chirurgické  odstranění  hypofýzy  nebo  jinou  operaci, 
která odhaluje mozkové pleny (mozkové blány). 

Tento léčivý přípravek nesmí být používán u dětí mladších 6 let. 
 
 

 

 

 

Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Septanazal pro dospělé se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

jestliže Vy nebo Vaše dítě užíváte inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) nebo další léky, které 
mohou zvyšovat krevní tlak, 

jestliže  máte  Vy  nebo  Vaše  dítě  zvýšený  tlak  uvnitř  oka  (glaukom),  zvláště  jestliže  trpíte 
glaukomem s úzkým úhlem, 

jestliže  máte  Vy  nebo  Vaše  dítě  závažné  kardiovaskulární  onemocnění  (např.  ischemickou 
chorobu srdeční, vysoký krevní tlak), 

jestliže máte Vy nebo Vaše dítě nádor dřeně nadledvin (feochromocytom), 

jestliže máte Vy nebo Vaše dítě metabolické onemocnění  (např. zvýšenou činnost štítné žlázy 
projevující  se  zvýšeným  pocením,  zvýšenou  tělesnou  teplotou,  zrychleným  srdečním  tepem 
nebo máte-li cukrovku), 

jestliže máte Vy nebo Vaše dítě metabolickou poruchu nazývanou porfyrie, 

jestliže máte Vy nebo Vaše dítě zvětšenou prostatu. 

 
Použití při chronické rýmě je možné pouze pod dohledem lékaře vzhledem k nebezpečí atrofie nosní 
sliznice. 
 
Nesprávné používání nebo používání nadměrného množství spreje může vyvolat systémové nežádoucí 
účinky, zvláště u dětí (viz bod „Možné nežádoucí účinky“). 
 
Nedoporučuje se, abyste Vy nebo Vaše dítě používali tento přípravek, pokud již používáte: 

jiné léky k léčbě chřipky, 

jakékoliv další léky na kašel a nachlazení obsahující sympatomimetika (léky používané k léčbě 
překrvení nosní sliznice, jako pseudoefedrin, efedrin, fenylefrin, oxymetazolin, xylometazolin, 
tramazolin, nafazolin, tuaminoheptan). 

Současné užívání těchto léků s přípravkem Septanazal pro dospělé může zvyšovat riziko nežádoucích 
účinků na kardiovaskulární systém a centrální nervový systém. 
 
Zabraňte přímému kontaktu tohoto přípravku s očima. 
 
Děti 
Nepoužívejte vyšší dávky, než jsou doporučeny lékařem. Prosím, poraďte se se svým lékařem, pokud 
jde o délku trvání léčby a četnost použití u dětí. 
Přípravek Septanazal pro dospělé je vhodný pro použití pouze u dětí starších 6 let. Pro děti do 6 let je 
k dispozici přípravek Septanazal pro děti, nosní sprej, s nižšími dávkami léčivých látek. 
U dětí do 12 let věku byste měli dohlížet na používání tohoto léku. 
Pokud se dítě do 3 dnů nebude cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Septanazal pro dospělé 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Současné  používání  přípravku  Septanazal  pro  dospělé  spolu  s  některými  léky  pro  léčbu  deprese 
(inhibitory monoaminooxidázy tranylcyprominového typu nebo tricyklická antidepresiva), a také léků, 
které  zvyšují  krevní  tlak,  může  vést  ke  zvýšení  krevního  tlaku  v  důsledku  působení  těchto  látek  na 
kardiovaskulární systém. 
 
Používání přípravku Septanazal pro dospělé současně s dalšími léky na chřipku nebo s léky na kašel 
a nachlazení  obsahujícími  sympatomimetika  (léky  používané  k  léčbě  překrvení  nosní  sliznice,  jako 
pseudoefedrin,  efedrin,  fenylefrin,  oxymetazolin,  xylometazolin,  tramazolin,  nafazolin, 
tuaminoheptan) může zvýšit nežádoucí účinky na kardiovaskulární a centrální nervový systém. 
 
Před  použitím  přípravku  Septanazal  pro  dospělé  se  poraďte  s  lékařem,  pokud  Vy  nebo  Vaše  dítě 
používáte některý z výše uvedených léků. 
 
 

 

 

 

Přípravek Septanazal pro dospělé s jídlem a pitím 
Tento léčivý přípravek můžete používat bez ohledu na jídlo. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Tento  léčivý  přípravek  nemá  být  používán  během  těhotenství  kvůli  nedostatku  údajů  o  bezpečnosti 
u těhotných žen. 
Tento léčivý přípravek nemá být používán během kojení, protože není známo, zda se xylometazolin-
hydrochlorid vylučuje do mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Neočekává se, že by měl tento přípravek vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje, když je používán 
podle doporučení. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Septanazal pro dospělé používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka pro dospělé je jedno vstříknutí do každé nosní dírky až třikrát denně podle potřeby. 
Dávkování závisí na individuální citlivosti a na klinické účinnosti. Nepoužívejte tento léčivý přípravek 
déle než 7 dní. Další použití je možné pouze po několikadenní přestávce v používání. 
 
Způsob podání 
Nejprve odstraňte ochranné víčko z rozprašovače. 
Před prvním použitím nebo v případě, že sprej nebyl používán delší dobu, stiskněte několikrát hlavici 
spreje, dokud se neobjeví jemný rozstřik. 
 

 

 
Vložte  špičku  rozprašovače  vzpřímeně  do  jedné  nosní  dírky  a  stiskněte  jednou  hlavici  spreje.  Při 
vstříknutí zlehka vdechujte nosem. V případě potřeby opakujte postup pro druhou nosní dírku. 
Po  každém  použití  otřete  špičku  rozprašovače  papírovým  kapesníkem  a  umístěte  víčko  zpět  na 
rozprašovač. 
 

 

 

 

 

 

Dlouhodobé  používání  nebo  používání  vysokých  dávek  tohoto  přípravku  může  vést  k  chronickým 
otokům a k případnému ztenčení (poškození) nosní sliznice. 
Pacienti se zvýšeným tlakem uvnitř oka (glaukomem), zejména s glaukomem s úzkým úhlem, se mají 
poradit s lékařem, než začnou tento přípravek používat. 
 
Použití u dětí 
Doporučená dávka pro děti starší 6 let je jedno vstříknutí do každé nosní dírky až třikrát denně podle 
potřeby. Pokud jde o dobu použití u dětí, měli byste se vždy poradit s lékařem. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Septanazal pro dospělé, než jste měl(a) 
Jestliže jste použil(a) více tohoto přípravku, než jste měl(a), nebo pokud jste náhodou požil(a) velké 
množství  přípravku,  mohou  se  objevit  následující  nežádoucí  účinky:  zúžení  očních  zornic  (mióza), 
rozšíření  očních  zornic  (mydriáza),  horečka,  pocení,  bledost  kůže,  modré  zbarvení  rtů  (cyanóza), 
nevolnost,  křeče,  srdeční  a  cévní  poruchy  (zrychlený  srdeční  tep,  pomalý  srdeční  tep,  poruchy 
srdečního  rytmu,  oběhové  selhání,  srdeční  zástava,  vysoký  krevní  tlak  (hypertenze)),  respirační 
poruchy (otok plic, dýchací potíže) a duševní poruchy. 
 
Můžete  také  zaznamenat  ospalost,  snížení  tělesné  teploty,  zpomalení  srdeční  frekvence  a  pokles 
krevního tlaku, zástavu dechu a bezvědomí. 
 
Pokud zpozorujete některé z těchto příznaků, kontaktujte ihned svého lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Septanazal pro dospělé 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek
 Septanazal pro dospělé 
Můžete přestat používat přípravek Septanazal pro dospělé, jakmile ho již nepotřebujete. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí): 

reakce z přecitlivělosti, jako je otok kůže a sliznic, kožní vyrážka, svědění. 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí): 

palpitace  (vnímání  bušení  srdce),  tachykardie  (zrychlený  tlukot  srdce),  hypertenze  (vysoký 
krevní tlak). 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí): 

neklid, poruchy spánku, únava (ospalost, útlum), bolest hlavy, halucinace (především u dětí), 

poruchy srdečního rytmu (arytmie), 

otok nosní sliznice (po přerušení léčby), krvácení z nosu, 

záchvaty (křeče; zejména u dětí). 

 
Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit): 

pálení a suchost nosní sliznice, kýchání. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 

 

 

 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Septanazal pro dospělé uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Po prvním otevření vnitřního obalu má být přípravek spotřebován během 3 měsíců. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Septanazal pro dospělé obsahuje 

Léčivými látkami jsou xylometazolin-hydrochlorid a dexpanthenol. 
Jeden  ml  roztoku  nosního  spreje  obsahuje  xylometazolini  hydrochloridum  1  mg 
a dexpanthenolum 50 mg. 
Jeden vstřik obsahuje 0,1 ml roztoku nosního spreje obsahující xylometazolini hydrochloridum 
0,1 mg a dexpanthenolum 5,0 mg. 

Dalšími  složkami  jsou  dihydrogenfosforečnan  draselný,  dodekahydrát  hydrogenfosforečnanu 
sodného, čištěná voda. 

 

Septanazal pro dospělé neobsahuje konzervační látky. 

 
Jak přípravek Septanazal pro dospělé vypadá a co obsahuje toto balení 
Nosní sprej, roztok (nosní sprej) je čirý, bezbarvý roztok. 
 
Přípravek  Septanazal  pro  dospělé  je  k  dispozici  v  krabičkách  po  10  ml  roztoku  nosního  spreje 
v plastovém  obalu  na  sprej  s  mechanickým  rozprašovačem.  10  ml  roztoku  nosního  spreje  je 
dostačující pro 100 vstřiků. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 79/192 
186 00 Praha 8 
Tel: 221 115 150 
info.cz@krka.biz 
 
 

 

 

 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Název členského státu  Název léčivého přípravku
 
Česká republika 

Septanazal pro dospělé 1 mg/50 mg v 1 ml 

Bulharsko 

Септаназал за възрастни (Septanazal for adults) 

Estonsko 

Septanazal 

Maďarsko 

Septanazal 1 mg/1 ml + 50 mg/1 ml oldatos orrspray felnőtteknek 

Litva 

Septanazal 1 mg/50 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), suaugusiesiems 

Lotyšsko 

Septanazal 1 mg/50 mg/ml deguna aerosols, šķīdums pieaugušajiem 

Polsko 

Septanazal dla dorosłych 

Rumunsko 

Septanazal 

Slovenská republika 

Septanazal sprej pre dospelých 

Slovinsko 

Septanazal za odrasle 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 28.4.2016 
 

Recenze

Recenze produktu Septanazal dosp.1mg/50mg v 1ml nas.spr.sol.1x10ml

Diskuze

Diskuze k produktu Septanazal dosp.1mg/50mg v 1ml nas.spr.sol.1x10ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám