Lékárna.cz
Hledat

SARIDON 20 tablet

Léčivý přípravek
SARIDON 20 tablet

Saridon je kombinované analgetikum, určené k mírnění bolesti hlavy, zubů, dále např. menstruačních či pooperačních bolestí.
 

Více informací

Skladem Zítra odešleme, u vás ve čtvrtek 29. 9.

149 Kč

Garance dobré rady Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

149 Kč

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

SARIDON 20 tablet

Saridon obsahuje kombinaci 3 léčivých látek, které jsou pečlivě vyváženy, aby pomohly od bolestí a snižovaly horečku

 • Paracetamol – působí proti bolesti a snižuje horečku (analgetikum a antipyretikum) a v poměru dávek 250 mg ku 150 mg prodlužuje dobu působení propyfenazonu
 • Propyfenazon – silné analgetikum a antipyretikum
 • Kofein – zlepšuje periferní prokrvení

Léková forma

Tableta k perorálbímu podání.

Léčivá látka, její množství

Léčivými látkami jsou paracetamolum 250 mg, propyphenazonum 150 mg a coffeinum 50 mg

Jak užívat

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí: jednotlivá dávka 1-2 tablety

Dospívající (12-18 let): jednotlivá dávka 1 tableta

 • Jednotlivá dávka může být opakována v intervalu 4-6 hodin. V případě potřeby lze užít jednotlivou dávku v průběhu 24 hodin až třikrát.
 • Maximální denní dávka tedy je 3-6 tablet pro dospělé a 3 tablety pro dospívající ve věku 12-18 let. Dodržujte dávkování uvedené v této příbalové informaci nebo dávkování doporučené lékařem!

Na co si dát pozor

 • Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích , které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Po dobu užívání přípravku Saridon, stejně tak jako u ostatních analgetik, nesmí pacient požívat alkohol.
 • Nepřekračujte doporučené dávkování ani neužívejte přípravek delší dobu, než je doporučováno, a přípravek používejte jen k léčbě bolestivých a horečnatých stavů. Užívání vyšších než doporučených dávek nebo dlouhodobé užívání může vést k riziku závažného poškození jater, jako například k jaterní cirhóze. Dlouhodobé užívání vysokých dávek může vést k poškození ledvin.

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Balení

Balení obsahuje 20 tablet.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Mohou se objevit:

 • poruchy krve a lymfatického systému (změny v krevním obrazu)
 • poruchy zažívacího traktu (nevolnost, zvracení, žaludeční obtíže, průjem a bolest břicha)
 • poruchy jater a žlučových cest (poškození jater, zánět jater, jaterní selhání)
 • poruchy imunitního systému (alergické reakce)
 • poruchy nervového systému(závratě, ospalost)
 • poruchy ledvin, poruchy kůže (vyrážka, svědění, kopřivka, alergický otok)
 • poruchy dýchacího ústrojí (zúžení průdušek a astma).
 • Ve velmi vzácných případech byly hlášeny závažné kožní reakce.

V případě zčervenání kůže, vyrážky, výskytu puchýřů nebo olupování kůže je třeba užívání přípravku přerušit a okamžitě vyhledat lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

SARIDON 20 tablet

94 %
Hodnotilo: 28 zákazníků
5
20x
4
6x
3
2x
2
0x
1
0x

Informace o produktu

Značka:
Produktová řada:
Kód výrobku:
13905
Kód EAN:
3534510003413
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Paracetamol, kombinace kromě psycholeptik
Farmakoterapeutická skupina:
analgetika | jiná analgetika a antipyretika | anilidy | paracetamol, kombinace kromě psycholeptik
Cesta podání:
Perorální podání

Oznámit nežádoucí účinky

SARIDON 20 tablet

Příbalovou informaci k produktu SARIDON 20 tablet stáhnete ve formátu pdf zde: SARIDON 20 tablet.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC SARIDON 20 tablet

sp. zn. sukls218710/2019

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

INFORMACE PRO PACIENTA SARIDON 250 mg/150 mg/50 mg tablety paracetamolum/propyphenazonum/coffeinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
 • Pokud se do 3 dnů v případě horečky nebo do 5 dnů v případě bolesti nebudete cítiti lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je SARIDON a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SARIDON užívat

3. Jak se SARIDON užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak SARIDON uchovávat 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE SARIDON A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Saridon je kombinace analgetických a antipyretických léčivých látek s malým množstvím kofeinu. Tyto látky jsou pečlivě vyváženy, aby pomohly od bolestí a snižovaly horečku. Saridon je určen k mírnění bolesti při bolestech hlavy, zubů, menstruační bolesti a bolesti po operačních zákrocích. Saridon je určen k mírnění bolesti a tlumění horečky při akutním zánětu horních cest dýchacích a chřipce. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 12 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SARIDON UŽÍVAT

Neužívejte Saridon

 • jestliže jste alergický(a) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže jste alergický(á) na některé léky tlumící bolest a horečku jako jsou pyrazolony a příbuzné látky(fenazon, aminofenazon, metamizol), na některé přípravky k léčbě revmatického onemocnění, které obsahující fenylbutazon nebo na acetylsalicylovou kyselinu
 • jestliže trpíte enzymatickou poruchou-nedostatečností glukózo-6-fosfátdehydrogenázy (projevuje se hemolytickou anémií-rozpadem červených krvinek)
 • jestliže trpíte hepatální porfyrií (enzymatické onemocnění)
 • jestliže máte vážně poškozena játra
 • jestliže máte akutní zánět jater (akutní hepatitidu)
 • jestliže máte významně sníženou funkci ledvin Saridon se nesmí podávat dětem mladším 12 let. Upozornění a opatření Před užitím SARIDONU se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem v následujících případech:
 • máte-li sníženou funkci jater- např. při chronickém alkoholismu nebo hepatitidě (zánět jater)
 • máte-li sníženou funkci ledvin
 • mate-li Gilbertův syndrom (žloutenka při enzymatické poruše)
 • máte-li poruchu krvetvorby
 • máte-li astma, chronickou rýmu, chronickou kopřivku (kožní onemocnění s výsevem svědivých pupenů)
 • trpíte-li přecitlivělostí na jiné protizánětlivé léky

Nepřekračujte doporučené dávkování ani neužívejte přípravek delší dobu, než je doporučováno, a přípravek používejte jen k léčbě bolestivých a horečnatých stavů. Užívání vyšších než doporučených dávek nebo dlouhodobé užívání může vést k riziku závažného poškození jater, jako například k jaterní cirhóze. Dlouhodobé užívání vysokých dávek může vést k poškození ledvin.

Současně s přípravkem Saridon neužívejte jiné léčivé přípravky, které obsahují paracetamol.

Další léčivé přípravky a SARIDON

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích , které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Po dobu užívání přípravku Saridon, stejně tak jako u ostatních analgetik, nesmí pacient požívat alkohol. Porada s lékařem je nutná, pokud budete souběžně s přípravkem Saridon užívat následující léčivé přípravky: -léky tlumící nervovou soustavu (hypnotika), léky na epilepsii (antiepileptika), rifampicin (antibiotikum)

 • chloramfenikol (antibiotikum) -isoniazid (antibiotikum)
 • metoklopramid (lék na zažívací obtíže) -některé léky proti srážlivosti krve
 • zidovudin (přípravek k léčbě HIV) Přípravek SARIDON s jídlem a pitím Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje. Tablety je vhodné zapít dostatečným množstvím vody nebo jiné tekutiny.

Těhotenství a kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se , že můžete být těhotná , nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, něž začnete tento přípravek užívat. Přípravek Saridon by se neměl podávat během těhotenství, zejména pak v prvním trimestru a během posledních šesti týdnů těhotenství.

Během kojení se nedoporučuje přípravek Saridon užívat, vhodnější jsou přípravky obsahující pouze jednu léčivou látku, jejichž účinek je dobře znám. Je možné, že Saridon může dočasně ovlivnit plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Saridon obvykle neovlivňuje pozornost. U některých pacientů však může vyvolat spavost nebo závratě. Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky objeví, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

3. JAK SE SARIDON UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí: jednotlivá dávka 1-2 tablety

Dospívající (12-18 let): jednotlivá dávka 1 tableta

 • Jednotlivá dávka může být opakována v intervalu 4-6 hodin. V případě potřeby lze užít jednotlivou dávku v průběhu 24 hodin až třikrát.
 • Maximální denní dávka tedy je 3-6 tablet pro dospělé a 3 tablety pro dospívající ve věku 12-18 let. Dodržujte dávkování uvedené v této příbalové informaci nebo dávkování doporučené lékařem!
 • Neužívejte vyšší dávku než je uvedena v této příbalové informaci. Stejně jako jiná analgetika nesmíte užívat Saridon pravidelně delší dobu.
 • Bez porady s lékařem užívejte Saridon nejdéle jeden týden, překročení této doby je možné jen na základě doporučení lékaře. Pokud bolest nezmizí do 5 dnů a horečka do 3 dnů , případně se objeví nové příznaky, je třeba léčbu ukončit a vyhledat lékaře.
 • Není nutná úprava dávky u starších pacientů.
 • U pacientů s poškozením jater nebo ledvin je třeba konzultovat užívání přípravku s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Saridon než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití většího množství přípravku dítětem je nutné poradit se ihned s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Saridon

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Mohou se objevit poruchy krve a lymfatického systému (změny v krevním obrazu),poruchy zažívacího traktu (nevolnost, zvracení, žaludeční obtíže, průjem a bolest břicha), poruchy jater a žlučových cest (poškození jater, zánět jater, jaterní selhání), poruchy imunitního systému (alergické reakce), poruchy nervového systému(závratě, ospalost),poruchy ledvin, poruchy kůže (vyrážka, svědění, kopřivka, alergický otok), poruchy dýchacího ústrojí (zúžení průdušek a astma). Ve velmi vzácných případech byly hlášeny závažné kožní reakce.

V případě zčervenání kůže, vyrážky, výskytu puchýřů nebo olupování kůže je třeba užívání přípravku přerušit a okamžitě vyhledat lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK SARIDON UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za: Použitelné do.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Saridon obsahuje

 • Léčivými látkami jsou paracetamolum 250 mg, propyphenazonum 150 mg a coffeinum 50 mg
 • Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, hypromelosa, kukuřičný škrob, mastek, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, formaldehyd-kasein

Jak přípravek Saridon vypadá a co obsahuje toto balení

Saridon jsou bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, z jedné strany s půlicí rýhou, z druhé strany je vyraženo „Saridon“ mezi linkami. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.

Balení obsahuje 10 nebo 20 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 80 Praha 5, Česká republika Výrobce: Delpharm Gaillard, 33, rue de l’Industrie, 74240 Gaillard, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9. 10. 2019

SARIDON 20 tablet

94 %
Hodnotilo: 28 zákazníků
5
20x
4
6x
3
2x
2
0x
1
0x
100 %
Saridon doporučujem,určite zaberie proti bolesti hlavy!

Saridon užívam veľa rokov,trpela som veľmi silnými bolesťami hlavy-migrénami-bežné tabletky proti bolesti hlavy mi nezaberali,až som si raz kúpila tieto tabletky,ktoré mi zabrali.Odvtedy proti bolestiam používam len SARIDON.U nás však tabletky už nie je možné kúpiť,preto si ich kupujem takýmto spôsobom.Ďakujem

100 %
100 %

pomáhá

100 %

Pro: Pomáhá při bolestech hlavy. Proti: Dosti vysoká cena. 5 hvězdiček

80 %
100 %
100 %
90 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
je účinný
cena

s lékem mám dlouhodobé kladné zkušenosti

100 %
90 % Ověřený zákazník z Heureka.cz

pomáhá mi od migrén, bolestí zubů - velmi rychle zábírá

SARIDON 20 tablet

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze
0 Odpovědí

velmi rychle pomáhá na bolest hlavy, mám s ním velmi dobré zkušennosti, vřele doporučuji, lepší než ibalgin či ibuprofen

Další balení

SARIDON 10 tablet

SARIDON 10 tablet

Léčivý přípravek

SARIDON 10 tablet

Saridon je kombinované analgetikum, určené k mírnění bolesti hlavy,…

Skladem

99 Kč

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.